Na křižovatce ulic Milady Horákové a Františka Křížka dochází k úpravám, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti zdejšího provozu, zejména pak ochrana chodců na přechodech.

Úpravy realizuje TSK hl. ml. Prahy na základě požadavků MČ Praha 7. Jedná se o z pohledu chodců nepřehlednou křižovatku, na kterou městská část dostává řadu podnětů od občanů, včetně petice rodičů dětí z přilehlé ZŠ Letohradská.

 

 

V křižovatce dojde k úpravě značení, zkrácení přechodů a zlepšení rozhledů během přecházení. Odstraněno bude také zásobovací místo nad přechodem u lékárny, přes které není vidět na tramvaje přijíždějící ve směru od Letenského náměstí. Prostor pro zásobování bude v ulici nahrazen na vhodnějších místech.

 

 

Křižovatka bude také zabezpečena antiparkovacími sloupky, které zamezí nelegálnímu odstavování vozidel na chodnících, u přechodů či v dopravních stínech, kde chodcům překážejí, brání v rozhledu a způsobují nebezpečné situace.

 

 

Úpravy budou provedeny v nestavebním řešení. Na celou ulici Františka Křížka městská část připravila projekt stavebních úprav a vydáno je již také stavební povolení. Magistrát hl. m. Prahy bohužel na rekonstrukci ulice nepřidělil potřebné finanční prostředky.