archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V průběhu dubna a května se na Sedmičce dočkáme úprav hned několika křižovatek, přechodů pro chodce a chodníků. Technická správa komunikací pokračuje v modernizaci semaforů a při této příležitosti probíhají také dílčí rekonstrukce dotčených křižovatek. Ty se dočkají širších chodníků, nových přechodů a dalších úprav vedoucích ke zvýšení jejich bezpečnosti. Aktuálně začala také výměna povrchu chodníku v ul. Sochařská, kde asfalt nahradí nová mozaika.

Modernizace světelné signalizace již probíhá na nábř. Kpt. Jaroše u sjízdné rampy z ul. Bubenská. V současné době začínají také práce na křižovatce Jankovcova x Dělnická, příští týden se přidají také úpravy na křižovatce Veletržní x Dukelských hrdinů. Práce na všech křižovatkách by měly probíhat v průběhu dubna a května. Termíny jsou průběžně upřesňovány na základě možností zhotovitele v rámci aktuálního stavu nouzových opatření.

Součástí všech uvedených akcí jsou nízkonákladové úpravy dotčených křižovatek s cílem zvýšit jejich přehlednost a bezpečnost. Kromě moderní světelné signalizace dostanou křižovatky také nové přechody či širší chodníky. Přechod pro chodce bude přidán na nábř. Kpt. Jaroše u rampy Bubenská či v ul. Dělnická za křižovatkou směrem k Libeňskému mostu. Stávající přechody projdou rekonstrukcí, dojde ke změně profilu některých komunikací a vytažení nároží s cílem zkrátit přechodovou vzdálenost přes frekventované ulice. Takto se kupříkladu zkrátí jeden z nejdelších přechodů v Praze 7 u křižovatky Veletržní x Dukelských hrdinů. Realizována budou také opatření pro cyklodopravu.

V polovině dubna byla na základě iniciativy Prahy 7 zahájena také rozsáhlá rekonstrukce povrchu chodníku v ulici Sochařská. Místo asfaltu zde bude pražská mozaika, opraveny budou také obrubníky a doplněno vodorovné dopravní značení.   

Další projekty rekonstrukcí chodníků městská část připravila až do úrovně stavebního povolení či ohlášení. Tyto projekty byly předány na hlavní město a TSK a nyní čekají na svou realizaci.