archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 13. října 2021 opravu vozovky na komunikaci Argentinská, v úseku Bubenské nábřeží – Kouteckého.

V rámci souvislé údržby tohoto úseku dojde k odfrézování stávajícího asfaltového povrchu a následné pokládce nových asfaltových vrstev s hluk snižujícím účinkem. Stávající trhliny budou opraveny, budou rektifikovány (výškově upraveny) povrchové znaky inženýrských sítí a bude vyznačeno nové dopravní značení. Dále dojde i k opravě odvodnění.

Jedná se o koordinaci 9 projektů napříč městskými i soukromými investory.

Akce je koordinována s rekonstrukcí tramvajové tratě Bubenské nábřeží, rekonstrukcí světelné křižovatky Argentinská – Plynární a světelného signalizačního zařízení (SSZ), přeložkou vysokého napětí v Argentinské a jako nutná předstihová akce pro rekonstrukce kanalizace, plynovodu, vozovek a pěší promenády Bubenské nábřeží včetně křižovatky a SSZ Argentinská – Bubenské nábřeží a lávky Holešovice Karlín.

Akce je také realizována za finanční spoluúčasti Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), dotace je vázána na finanční čerpání do konce roku 2021.

Aktuální informace o průběhu stavebních prací a souvisejících dopravních omezení sledujte zde.

 

Dopravní omezení:

Realizace stavebních prací proběhne po etapách při zajištění průjezdnosti v obou směrech.

1. etapa (13. 10. – 22. 10): uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra. Ulice Argentinská + Za Viaduktem v úseku Kouteckého – Bubenské nábř. z centra budou průjezdné dva jízdní pruhy a do centra jeden jízdní pruh. V termínu 13.10. – 15.10. bude v ulici Za Viaduktem uzavřen pravý jízdní pruh, doprava bude vedena po levém jízdním pruhu a v termínu 16.10. – 22.10. bude uzavřen levý jízdní pruh a doprava vedena v pravém jízdním pruhu.

2. etapa (23. 10. – 31. 10.): Argentinská z centra i do centra průjezdný jeden jízdní pruh (1+1) v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

3. etapa (1. 11. – 21. 11.): uzavřena polovina jízdního pásu ve směru z centra. Ulice Argentinská bude průjezdná ve směru z centra jedním jízdním pruhem a ul. Za Viaduktem jedním jízdním pruhem z centra a druhým do centra.

 

Souběžně s výměnou povrchu v ul. Argentinská je realizována také rekonstrukce křižovatky Argentinská x Plynární. Zde by měly práce probíhat zhruba do poloviny prosince. 

 

Akce rovněž probíhá v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Více o přerušení tramvajové dopravy od 16. 10. do 5. 11. 2021 se dočtete ZDE.