archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 10. března 2022 se v rámci Pražské integrované dopravy (PID) upravují podmínky pro uznávání bezplatné přepravy pro ukrajinské občany. Nově bude nutné doložit nárok na přepravu za 0 Kč cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR.

Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23. 2. 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. 

Dosud vydané jízdenky pro hosta včetně jejich variant zůstávají i nadále v platnosti. Nově už při splnění výše uvedených podmínek není nutné o jízdenku pro hosta žádat.

Bezplatná přeprava je za těchto podmínek umožněna ve všech dopravních prostředcích na linkách Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje vyjma vlaků (tam se řídí obdobnými pravidly jednotlivých železničních dopravců).

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a přepravují se dle Tarifu PID.

Víza strpění vydává Cizinecká policie – bližší informace zde.