archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Upozorňujeme občany, že aktuálně evidujeme technické problémy s centrálními registry, které se mohou projevit dočasnou nefunkčností služeb Czech POINT a vydávání dokladů. Problém není na straně systémů Úřadu MČ Praha 7 a dle našich informací se pracuje na jeho odstranění. O plném zprovoznění služeb vás budeme informovat.