archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pečujete o své blízké? Projekt Pečuj doma, který je součástí Diakonie ČCE, nabízí podporu a online kurzy všem neformálním pečujícím. Všechny aktivity jsou zdarma. V případě zájmu se obraťte na: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, 730 195 061 nebo renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249.

31. 1. a 1. 2. 17–20 hodin: Zásady úspěšné komunikace při péči (akreditovaný kurz)
V kurzu se seznámíte s konkrétními technikami, které vám pomohou při komunikaci s těmi, o které pečujete. Budete moci reflektovat dosavadní způsob vaší komunikace a zjistit, proč některé zvyklosti nefungují a co můžeme udělat jinak. Prakticky si vyzkoušíme vedení rozhovoru, aktivní naslouchání a práci s emocemi. Budeme se zabývat chybami v komunikaci a komunikačními bariérami.

7. a 8. 2. 17–20 hodin: Sociálně právní minimum (akreditovaný kurz)
V kurzu se dozvíte, jaké příspěvky, dávky či úlevy v rámci systému sociálního zabezpečení ČR může využít člověk, o kterého pečujete. Prakticky si vyzkoušíte, jak o tyto příspěvky požádat a na co si dát pozor.

8. 2. 17–19 hodin: Doprovázení v poslední fázi života (kurz)
Na kurzu se zaměříme na poslední fázi života, péči v tuto dobu a nejčastější otázky s doprovázením spojenými. Lze se na tuto dobu připravit? Co udělat, abychom toto období zvládli bez extrémního vyčerpání a negativních emocí?

15. 2. 17–19 hodin: Co dělat, když mne navštívila deprese (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Skupina se bude zaměřovat na téma zvládání deprese a jejích projevů. Budeme mluvit o tom, jak a co nám může při depresi pomoci a kdy případně hledat odbornou pomoc. Popíšeme si, které běžné denní činnosti mají vliv na depresi a jak je využít ke zvládání deprese.

16. 2. 10–11 hodin: Trénování paměti (kurz)
Víte o tom, že můžete mozek posilovat stejně jako svaly? Vyzkoušejte si to s námi. Potrénujeme paměť, smysly i slovní zásobu. Vyzkoušíme si postřeh a koncentraci. Seznámíme vás s různými paměťovými technikami. Je dobré vědět, že trénink paměti je i výbornou prevencí Alzheimerovy choroby.

21.–22. 2. 17–20 hodin: Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky (akreditovaný kurz)
Seznámíme vás s tím, co vše obnáší ošetřovatelská péče, ať už v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. Ukážeme si, jak pečovat o ležícího i částečně soběstačného člověka a jak mu poskytovat podporu při běžných denních činnostech jako je hygiena či výživa. Dozvíte se, co je možné udělat, aby prostředí bylo co nejméně bariérové a jaké kompenzační pomůcky mohou pomoci při péči.

23. 2. 9.30–11.30 hodin: Jak odolávat náporu a zvládat péči (kurz)
Kurz je zaměřen na zvládání dlouhodobé péče, řešení a zvládání problematických situací, které se při péči objevují. Zároveň budeme mluvit o tom, jak a kde čerpat podporu, a kde dobíjet vyčerpanou energii.

24. 2. 9.30–11.30 hodin: Co péče dává a bere – nejste v tom sami (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Skupina je zaměřena na sdílení a vzájemnou podporu při pečování. Budeme sdílet dobré zkušenosti a vše, co při péči funguje a čemu se naopak vyvarovat. Také budeme sdílet kontakty na případnou podporu jako jsou sociální a zdravotní služby.