archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Horror vacui je název umělecké instalace Hynka Skotáka a kurátorky Silvie Šeborové na opěrných zdech u stanice metra Vltavská. Instalace pracuje s výsekem prostoru kompletně vyčištěným od vizuálního smogu a k vidění je od středy 18. dubna 2023. Hned poté prostor začne opět pohlcovat město. Site-specific projekt vznikl pro Galerii Vltavská v rámci programu Umění pro město, přístupný je zdarma, kdykoli do 23. června 2023.

„Strach z prázdna, jenž provází lidstvo už od pravěku, probouzí nutkání pojednávat všechno okolo sebe rytinami, kresbami a dekorem. Jak by vypadalo jedno konkrétní místo u stanice metra Vltavská, pokud bychom jej vyčistili od graffiti, náletových dřevin i odpadků? Odpověď na tuto otázku přináší umělecký projekt Hynka Skotáka,“ popisuje kurátorka projektu Silvie Šeborová.

Site-specific projekt Horror vacui pracuje s vyčištěním geometrického výseku prostoru přehuštěného vizuálním smogem. „Je to kousek puzzle z velkého barevného obrazu Prahy, který zapadl pod koberec čelem dolů a já jsem ho dal zpátky do systému, kde teď svítí v městské džungli původními povrchy a květinovou výzdobou,“ dodává autor Hynek Skoták.

Pokud bychom přirovnali současná města k velkým továrnám, které ze svých útrob chrlí moderní produkty, pak by jedním z takových produktů byla Vltavská. Místo, které sice znají všichni Pražané, ale většinou jím chtějí rychle projít, přestoupit na tramvaj a odjet pryč. Původní urbanistický záměr, kdy část veřejného prostoru Vltavské sloužila též k přestupu z metra na vlak, vzala za své se zrušením stanice Praha-Bubny. Vzniklo tak vágní místo, které, podobně jako další taková místa, čeká na své případné využití, jež má v tomto případě souviset s výstavbou budovy pražské filharmonie.

Právě s tímto místem pracuje umělec Hynek Skoták. Ve vizuálně složitém prostředí betonových soklů, laviček, truhlíků a dnes téměř nepoužívaného schodiště u stanice metra si Skoták vybral výsek zasahující do chodníku i stěny. Odstranil odpadky, graffiti, náletové dřeviny, místo ztvrdlé hlíny dovezl na místo úrodnou zeminu, do které zasadil traviny a květiny. Vznikl tak projekt s názvem Horror vacui, site-specific intervence do městského prostředí, která pracuje s jeho charakterem. Do prostoru nepřidává nové prvky, ale naopak je ubírá, vytváří „prázdno“.

Kontrast mezi tímto místem a jeho okolím, které zůstane v původním stavu, bude patrný hlavně v prvních dnech. Následně autor přenechá prostor městu, které si jej postupně bude brát zpátky. „Z tohoto úhlu pohledu chápe umělec projekt jako hru, jejíž součástí se stávají diváci, respektive obyvatelé a návštěvníci Prahy. Každá odhozená cigareta, zašlápnutá žvýkačka, nový tag i výpary z projíždějících aut sjednocují ‚vygumovanou‘ plochu s jejím okolím,“ popisuje kurátorka Silvie Šeborová.

„‚Strach z prázdna‘ přichází v předvečer absolutního zániku fyzického prostoru, o němž umělecké dílo podává svědectví. Porotu oslovil záměr oslavit původní architektonickou ideu místa, ale její ‚náhlý a fatální‘ konec se v kontextu daného díla stává téměř symbolickým. Po strachu z prázdna bude následovat opravdové prázdno. Na jeho místě následně vyroste nové město,“ uzavírá uzavírá architektka pražského metra Anna Švarc.

 


Galerie Vltavská vznikla ve spolupráci Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence již v roce 2020. Za tu dobu se zde zatím představilo šest výstav. Pět z nich vyšlo z otevřené výzvy, kterou Galerie hlavního města Prahy pro projekt vypsala. Nyní se zde představuje sedmá umělecká intervence do veřejného prostoru kaskádových teras, které by měly již tento rok ustoupit novému urbanistickému řešení území Bubnů. To zde počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně. Další dvě připravované výstavy již využijí jiný formát instalace v prostoru kolem stanice metra.