archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Brány základních, středních i vysokých škol se před skoro dvěma týdny zavřely a většina rodin stojí před nelehkou výzvou – jak se vypořádat se vzděláváním dětí v domácím prostředí? Je to naprosto nová situace nejen pro školy a rodiče, ale také pro většinu vzdělávacích institucí včetně ministerstva školství. Jak domácí výuku zvládnout a neztratit dobrou náladu?

Buďme k sobě trpěliví
Nejen pro rodiče, ale i pro učitele je nastalá situace v mnoha ohledech daleko náročnější než běžná výuka. Nutnost rychle reagovat na novou situaci, zorientovat se v mnoha doposud neznámých možnostech, nutnost učit se a zkoušet mnoho nového, a zároveň velká časová náročnost toho všeho včetně komunikace s dětmi a rodiči je pro všechny velká výzva. K tomu se připojuje i péče o vlastní rodinu, která se s nastalou situací vypořádává jako každá jiná. Buďme k sobě, a tedy i k učitelům, trpěliví.

Jistota v nejistotě
Situace kolem nás se každý den mění a všichni aktuálně prožíváme mnoho nejistoty, o to více děti ocení, když během dne budou mít k dispozici „něco jistého“. Sedněme si spolu na chvíli a společně prodiskutujme, jak by mohl vypadat denní harmonogram, aby byli všichni spokojeni. Pro děti je důležité, když porozumí, co se od nich očekává, ale také proč. Mysleme i na pravidelné pauzy a pravidelný pohyb.

Učení jako součást všedního dne
Vzdělávání rozhodně nemusí probíhat jen v přesně vymezených časových blocích. Například před odchodem do obchodu můžeme spolu s dítětem vytvořit nákupní seznam. Dítě může nejprve přepočítat množství potřebných ingrediencí, nákupní seznam pak ručně sepsat a následně pomoci i s vařením. Děti se rády podílejí na tom, co dělají dospělí, a na všem
se mohou něco naučit.

Kratší je lepší
Při přípravě vzdělávacího programu pomůže pravidlo, že kratší je lepší. Kratší úkol s jasným zadáním a výstupem, jehož splnění nebude vyžadovat tolik času, bude děti bavit více. Zároveň si vícekrát zažijí pocit uspokojení při odesílání splněných úkolů, které budou mít větší šanci zvládnout samostatně bez pomoci dospělých.

Buďme vzorem
Děti nás dospělé chtějí napodobovat, využijme toho. Mnoho z nás nyní pracuje z domova. Když má dítě zadané úkoly ze školy, nabídněme mu, ať si sedne vedle nás a můžeme na svých „úkolech“ pracovat současně – takový rodinný coworking. Pro zpestření dne je možné využít výukové pořady České televize či jiné zdroje, které uvádíme níže.

Nebojme se epidemie
Koronavirus se dostal nejen do všech televizních kanálů, ale i do většiny diskuzí. Děti veškeré dění kolem velmi dobře vnímají, i když to
možná nedávají tak zřetelně najevo. Nebojme se proto o tématu koronaviru a pandemie s dětmi mluvit.

Komunikace s učiteli
Tak jako je důležitá zpětná vazba od učitele k dětem a rodičům, je stejně tak důležitá zpětná vazba učiteli. Komunikujme s učiteli, jak se nám daří úkoly plnit a v čem potřebujeme pomoci, komunikujme vlídně, věcně a konstruktivně. Každé vlídné slovo v této chvíli pomůže spolupráci.

Buďme ve spojení s okolím a vzájemně si pomáhejme
Využívejme možnost si vzájemně pomáhat s rodinami spolužáků, buďme ve spojení, ať už online nebo jinými kanály. Nebuďme celý den sami uzavřeni mezi čtyřmi stěnami. Alespoň virtuálně buďme ve spojení s dalšími rodinami, které také řeší vzdělávání svých dětí, pomůže i obyčejné sdílení zážitků všedního dne. Trocha společného nadhledu a humoru nám všem udělá dobře.

Pečujme o vztahy
Ať už jsme učitelé, rodiče nebo děti, vždy bychom měli mít na paměti, že aktuální stav je stavem výjimečným. Zaměřme se v tomto období na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, na udržování dobrých mezilidských vztahů, podporu v rámci rodiny a pozitivní naladění. V danou chvíli je to důležitější než množství probrané látky ve škole nebo zameškaná školní docházka.

Jak zpestřit výuku?
Spoustu cvičení, výukových her a materiálů najdete například na:

– Umíme to – naleznete zde procvičování z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, programování nebo cvičení zaměřená na fakta.

– Khan Academy  – je vzdělávací web, na kterém se děti mohou z interaktivních videí učit biologii, chemii, matematiku, ekonomii a další. Khan Academy navíc odnedávna disponuje i mobilní aplikací.

 Isibalo – se bude hodit matematikářům, chemikářům a fyzikářům. Látka je vysvětlena v krátkých videích, na portálu ale najdete také související cvičení.

– Nakladatelství Fraus, NOVÁ ŠKOLATaktik (fraus.cz/cs/ucenidoma) – řada nakladatelství mimořádně zpřístupnila své jinak placené elektronické/interaktivní učebnice zdarma. Fraus nabízí učebnice pro ZŠ a SŠ, NOVÁ ŠKOLA a Taktik pro první a druhý stupeň ZŠ.

– Jeden svět na školách – portál poskytuje audiovizuální lekce pro humanitní předměty (například dějepis a občanskou výuku). Jestli se někdy naskytla vhodná doba pro vzdělávací aktivity spojené s dokumentárními filmy, pak je to právě teď.

– Nabla – portál se zaměřením na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování. Speciální sekce jsou připraveny i pro maturanty

– Včelka – webová stránka, která vám nabízí procvičování čtení, angličtiny a španělštiny na mobilu nebo tabletu. Cvičení jsou navíc uzpůsobená i žákům se specifickými poruchami učení nebo pro cizince.

– Scio testy (testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin) – přes 500 online testů z matematiky a češtiny v reakci na uzavření škol zpřístupnila společnost Scio. Testy jsou určeny pro žáky třetích až devátých tříd.

– Matematiku pro první až devátou třídu ZŠ nabízí Matika.in, finanční gramotnost Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.–6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ), zeměpis Geograf.in a kritické myšlení Trainbra.in.

– YouTube – do výuky se nebojte zapojit ani výuková videa z YouTube. Mnoho skvěle zpracovaných vzdělávacích videí na různá témata momentálně najdete i v češtině, pokud však chcete se žáky potrénovat angličtinu, najdete na YouTube ještě o to více skvělých zdrojů.

– Výukové pořady České televize – od 16. března mohou děti každé dopoledne od pondělí do pátku sledovat speciální pořad České televize zvaný UčíTelka. Vysílání je určené primárně pro žáky prvního stupně. Pokud některý z daných dílů nestihnete, můžete si ho dodatečně pustit z archivu na webu ČT. Na stejném místě naleznete i materiály, které paní učitelka s dětmi během vysílání využívá. Ty si můžete stáhnout a vytisknout.