archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Z důvodu špatných klimatických podmínek v plánovaném termínu realizace byla akce přesunuta na rok 2024. Přesný termín bude upřesněn.

Od 27. listopadu do 10. prosince 2023 dojde v prostoru severního předpolí Hlávkova mostu (u Elektrických podniků) k vyznačení vodorovného dopravního značení a následným nestavebním úpravám v podobě ostrůvků. Stávající místo pro přecházení tak bude nahrazeno bezpečnějším a plnohodnotným přechodem pro chodce. Po celou dobu prací bude zajištěn průjezd jedním jízdním pruhem jako v současném stavu.