archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Od 11. do 30. dubna 2024 dojde v prostoru severního předpolí Hlávkova mostu (u Elektrických podniků) k vyznačení vodorovného dopravního značení a následným nestavebním úpravám v podobě ostrůvků. Stávající místo pro přecházení tak bude nahrazeno bezpečnějším a plnohodnotným přechodem pro chodce. Po celou dobu prací bude zajištěn průjezd jedním jízdním pruhem v každém směru jako v současném stavu. Jedná se o stavební akci přesunutou kvůli nevhodným klimatickým podmínkám z listopadu 2023.