Zřejmě už každý ví, že stromy jsou plícemi světa a zejména ve velkých městech je třeba péči o ně věnovat zvýšenou pozornost odborníků. Hlavní město se proto snaží stromořadí v ulicích obnovovat a o stávající stromy intenzivně pečovat. Svůj přístup ke správě zeleně mění i Technická správa komunikací (TSK), která nově vybrala dodavatele odborných arboristických prací. Pražané je mohou potkávat v korunách pražských stromořadí od poloviny dubna 2022 po dobu dalších minimálně osmi let. TSK tak získala pro metropoli dodavatele stabilní a kontinuální péče a v některých případech i záchranáře cenných stromořadí, které se již mohou nacházet na hraně své životnosti.

Díky stromům je v ulicích v horkých letních měsících menší horko, lépe se nám díky nim dýchá a obecně lépe žije. Význam stromů ve městě je zkrátka neoddiskutovatelný. A my se o ně musíme zodpovědně a odborně starat, aby svůj význam mohly plnit dál. Usychající strom s odumřelou polovinou koruny už není schopen tyto funkce plnit, proto musíme péči o stromy natolik zintenzivnit, abychom stromy udrželi v ulici nejen co nejdéle, a hlavně v dobré kondici,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Arboristé budou převážně stromolezeckou technikou provádět řezy v korunách stromů podle individuálního, odborně stanoveného hodnocení. Vedle řezů výchovných, bezpečnostních i zdravotních se zaměří také na obvodové redukce koruny. A velmi často i na zvýšení podchozích a podjezdových profilů, které jsou v Praze ve srovnání s jinými evropskými městy nízké. V některých případech nainstalují i vazby do korun stromů.

Z pohledu veřejnosti mohou některé prořezy působit jako radikální zásah, ohrožující životaschopnost stromů. Není tomu tak a věřte, že zásahy jsou definovány odborníky s letitou praxí z domova i zahraničí. Zásahy jsou navíc často citlivě rozdělené na etapy a jsou realizovány zejména na větvích, u kterých by absence zásahu způsobila výrazně horší problémy v blízké či vzdálenější budoucnosti, kdy už nebudou řešitelné. Větší zásahy navíc nikdy nejsou prováděny na stromech se sníženou vitalitou. Další častou otázkou je, proč se stromy prořezávají mimo období vegetačního klidu. Na to je jednoduchá odpověď. Prořezy lze provádět celoročně. Obecně přijatý termín zimních řezů může být naopak pro dřevinu velmi rizikový, zejména následují-li v nejbližších týdnech po řezu silné mrazy. Velmi důležité je, že všichni stromolezci jsou profesionálové a držitelé certifikátů nutných pro výkon této činnosti. Zaškolení a metodické vedení jim navíc zajišťují přední odborníci ve svém oboru, kteří budou rovněž provádět odborné technické dozory.

Arboristické práce budou probíhat na území celého hlavního města. Práce odstartovaly na začátku dubna odborným proškolením. Nyní se naplno rozjely na území MČ Prahy 6, konkrétně v ulicích Thákurově, Kolejní, Seminární. Pokračovat se pak bude příští týden v MČ Praha 10 a MČ Praha 7. Od května pak poběží prořezy na území celého hlavního města.

Zdroj: TSK hl. m. Prahy