Technická správa komunikací (TSK) zahájí nezbytnou opravu části komunikace Trojská. Opravovat se bude úsek od křižovatky ulic Trojská x Pod Lisem po křižovatku Trojská x Nad Kazankou. Práce budou probíhat v období od úterý 19. dubna do 10. června 2022. Termín zahájení rekonstrukce posunula TSK, po dohodě s MČ Praha – Troja, až po velikonočních svátcích, kdy se počítá s vyšší návštěvností ZOO Praha a dopravní omezení by příjezd na parkoviště značně zkomplikovalo.

Co se opraví:

Stavbaři odfrézují povrch vozovky a položí zde nové asfaltové vrstvy. Opraví i trhliny ve spodní konstrukční vrstvě vozovky. Dále upraví a vyrovnají povrchové znaky inženýrských sítí, obruby a obnoví vodorovné dopravní značení. V uvedeném úseku opraví stavební firma také odvodnění.

Plánované dopravní opatření:

Doprava do centra bude ulicí Trojská jednosměrná. Zastávky MHD na komunikaci budou vyznačeny podélným dopravním značením. Doprava opačným směrem povede ulicí Nad Kazankou. V ní budou také dočasně umístěny tři náhradní zastávky MHD před domy č.p. 322/15, dále pak 708/37 a na rozhraní domů 372/42 a 173/49.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.