archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací (TSK) nechá provést předlažbu vozovky Hlávkova mostu. Jedná se o povrch prakticky celého soumostí, konkrétně o trámový most V-011 přes plavební kanál, obloukový most přes Vltavu V-010, a také o obloukovou část mostu přes ostrov Štvanice. Práce začnou v sobotu 26. června 2021 a skončí nejdéle do konce října 2021. Most je součástí Severojižní magistrály a spojuje hranici Nového Města a Karlína (Florenc) s Holešovicemi.

Hlávkův most je v podstatě sestava několika mostů. Původní dochovaný most má celkem 7 klenbových polí, které přemosťují Vltavu a ostrov Štvanice. Je z roku 1912 a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR. V roce 1962 byl historický most zásadním způsobem rozšířen v celé délce původního mostu a v zrcadle vzniklém mezi těmito mosty je na prefabrikovaných prvcích instalována tramvajová trať. Navíc byla v roce 1962 nahrazena původní ocelová konstrukce mostu přes plavební rameno Vltavy Těšnov novým mostem s dvoupolovou spojitou rámovou konstrukcí. Dalšími částmi mostní soustavy jsou dva jednopolové podjezdy na obou předmostích na nábřeží kapitána Jaroše a Rohanském nábřeží.

„Hlávkům most je ostuda. Všichni to ví, řidiči léta čekají na opravu. Cesta z jedné strany na druhou kvůli drncání připomíná lesní polňačku, ne jízdu po druhém nejvytíženějším pražském mostu, severojižní magistrále a důležité spojnici Nového města, Karlína a Holešovic. Dlouhodobě sice plánujeme celkovou rekonstrukci, ale Hlávkův most denně přejede skoro 70 000 automobilů. Není možné řidiče nechat trpět tak dlouho. Nehledě na to, že most jízdou po takovém povrchu trpí a opravou povrchu a odvodnění pomůžeme zpomalit jeho chátrání. Tím se zase zjednoduší jeho rekonstrukce a odlehčíme městské kase. Před stavem mostů v Praze nezavíráme oči. Zahájili jsme rekonstrukci nejvytíženějšího Barranďáku a za druhý nejrušnější most se brzy už taky nebudeme muset stydět,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ)

V letech 2018 a 2019 proběhla kompletní diagnostika Hlávkova mostu za účasti pracovníků památkové péče, odborníků z Kloknerova ústavu ČVUT a odborných společností, zaměřujících se na diagnostiky mostních konstrukcí. Závěry jednoznačně potvrdily špatný stav mostu a nutnost jeho opravy. 

V první fázi před zahájením kompletní rekonstrukce dojde k opravě havarijní vozovky. Jedná se o celkové předláždění stávajícího povrchu, kdy bude nutné dlažbu kompletně rozebrat, vyrovnat nerovnosti spodní vrstvy a zadláždit původní žulové kostky do vozovky. Celkový rozsah opravy je 3 000 m² a cena opravy je necelých 5 mil. Kč. Na tuto opravu se podařilo zajistit finanční prostředky ze SFDI.

 

Návrh dopravního omezení:

Zachovány budou dva jízdní pruhy, kdy jeden pruh bude převeden na tramvajovou trať. U tramvajových zastávek „Štvanice“ bude zachován pouze jeden pruh, není možné vést automobilovou dopravu přes tramvajovou zastávku. Předláždění vozovky je plánováno na 9 etap.

Zhotovitel: spol. DAP