archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Časté kolize nákladních automobilů s mostní konstrukcí a tramvajovými trolejemi v ulici Dukelských hrdinů před křižovatkou s ulicí Strojnická v Praze 7 způsobují značné problémy. Technická správa komunikací proto připravila pilotní projekt, díky kterému bylo v daném úseku instalováno speciální zařízení kontrolující výšku vozidel.

Jedná se o detektor, který spolehlivě měří povolenou výšku vozidel a v případě jejího překročení je řidič upozorněn blikajícími výstražnými žlutými světly a informační tabulí. Primárním účelem tohoto opatření je zamezení kolize nákladních vozidel s pevnými částmi dopravní infrastruktury. Instalovaná zařízení rovněž zamezí strhávání tramvajových trolejí pod mostní konstrukcí.

„Důvodem instalace těchto zařízení byla snaha o zabránění dalším nehodám, které v tomto úseku vznikají kvůli nepozornosti řidičů nákladních automobilů. Často zde dochází ke kolizím s mostní konstrukcí, kterou to poškozuje, i ke stržení tramvajových trolejí, čímž je často ochromena tramvajová doprava v tomto úseku i na několik hodin,“ říká Barbora Lišková, mluvčí TSK.

V případě, že vozidlo vjede k měřenému úseku a jeho výška překračuje 3,2 metru, rozsvítí se na značce dva žluté blikače a na spodním grafickém panelu se zobrazí SPZ vozidla s pokyny pro řidiče, kterému je tím dána možnost odbočit do ulice Strojnická tak, aby nedošlo k poškození trolejového vedení. „Od instalace kamerového detektoru výšky již máme pozitivní výsledky, průjezd vozidel překračujících povolenou výšku v tomto úseku se snižuje. Naprostá většina těchto řidičů (přes 90 %) uposlechne výzvu k odbočení do ulice Strojnická,“ doplňuje Barbora Lišková z TSK a dodává: „Do budoucna bychom proto rádi tato výstražná zařízení naistalovali i před další problémové podjezdy v Praze.“

Dalším krokem rozvoje projektu bude zprovoznění zasílání podezření ze spáchání přestupků na Policii ČR do systému Přestupky, kde proběhne validace dokumentu. Po kontrole technických dat s naměřenou hodnotou bude rozhodnuto, zda se jedná o přestupek či nikoli. Pokud se bude jednat o přestupek, budou doplněny informace o provozovateli vozidla a dokument přestupku bude oznámen na MHMP k dalšímu řešení.