archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na místě zřícené Trojské lávky vznikne nová stavba přes Vltavu, která opět propojí Troju s Císařským ostrovem. Nová Trojská lávka dostala od stavebního úřadu Prahy 7 stavební povolení platné od dnešního dne a v červenci začne samotná výstavba. Pěší, a nově i cyklisté, se přes lávku poprvé dostanou v létě 2020.

„Máme platné stavební povolení a můžeme začít stavět. Otevřít lávku chceme už příští rok v létě. Nová Trojská lávka bude široká minimálně čtyři metry a nově na ni budou moct společně fungovat pěší i cyklisté. V případě potřeby po ní přejede také vozidlo integrovaného záchranného systému,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy, který má v gesci oblast dopravy. Zřícenou lávku vystřídá nová ocelově vyztužená konstrukce.

Do konce května mají zájemci o realizaci čas poslat žádosti o účast v soutěži a prokázat svou kvalifikaci. Následně budou mít 15 dní na návrh nabídek. Samotná výstavba začne začátkem letošních prázdnin.

„Jsem moc rád, že hlavní město Praha získalo platné stavební povolení na novou Trojskou lávku. Stavět začneme už začátkem letošních prázdnin a první návštěvníci by se měli projít z Troji na Císařský ostrov už v roce 2020,“ doplnil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Stavba mezi Trojou a Císařským ostrovem nebude pouze vizuálně jiná, její konstrukce bude kvalitnější a snadnější na kontrolu. „Nová lávka bude mít životnost 100 let a oproti té původní nebude zevnitř korodovat a její stav budeme moct účinně kontrolovat,“ vysvětlil Adam Scheinherr.

Zlepšení stavu mostů v Praze je dlouhodobou prioritou hlavního města Prahy a náleží do gesce náměstka primátora hl. m. Prahy Adama Scheinherra. V posledních měsících bylo rozhodnuto o posílení kapacit v oddělení mostů Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a o rekonstrukcích se také nově rozhoduje na základě více podrobných technických průzkumů. Investice do dopravních staveb, rekonstrukcí a diagnostik mostů jsou na letošní rok plánovány na 6 miliard korun. Diagnostiky jsou nově prováděny ve výrazně větším počtu, a to včetně mostů menších rozpětí. V letošním roce byly provedeny kontroly mostních objektů včetně zatěžovacích zkoušek u mostu Legií, Hlávkova mostu a Palackého mostu. Pro dlouhodobou koncepci údržby a oprav mostů s předpjatou nosnou konstrukcí zpracovává pro TSK Kloknerův ústav ČVUT materiál, v němž bude navržen další postup při péči o tyto konstrukce.