Charita Praha Holešovice se již podvacáté účastní Tříkrálové sbírky, která je pořádána Charitou Česká republika. Sbírka bude probíhat do 14. ledna 2020. Výtěžek poputuje na podporu rodin v sociální nouzi, osamělých seniorů a na nákup zdravotních pomůcek. Podpořit je můžete svým příspěvkem do kasiček. Dětské tři krále můžete v ulicích potkat od 2. ledna, 5. a 6. ledna najdete koledníky před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově náměstí.