S účinností od 1. 1. 2020 se služba svozu bioodpadu pomocí hnědých kontejnerů stává součástí komplexního městského systému nakládání s komunálním odpadem, nově tedy bude v Praze možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovové obaly, ale i bioodpad rostlinného původu. Ke stejnému datu dochází ke zvýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu o 30%. Důsledným tříděním odpadu, vč. využití nové služby svozu bioodpadu, tak můžete výrazně ušetřit své finance i pomoci životnímu prostředí v Praze.

Bioodpad dnes tvoří významnou část směsného odpadu (až 20 %) a jeho tříděním pomáháme životnímu prostředí. Bioodpad tvoří hned po papírovém odpadu druhou největší složku z celkového množství komunálního odpadu a jeho recyklace je jednou z nejjednodušších. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Netříděný bioodpad končí ve spalovně nebo na skládce – a významnou měrou se podílí na produkci emisí.

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu
  (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky

Jak si nádoby na bioodpad objednat?

Můžete vyplnit registrační formulář a prohlášení plátce poplatku vám bude doručeno poštou. Případně se pro více podrobností a konzultace obraťte na kontakty svozové společnosti na Sedmičce – Pražské služby a.s. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti.

Stávajícím uživatelům služby svozu bioodpadu se převzetím služby svozu bioodpadu do systému města zlevní tato služba o 50 % oproti současné ceně, přičemž o možnostech uzavření nové smlouvy budou informováni dopisem ze strany Pražských služeb, a.s. 

Podrobné informace k této službě lze nalézt na webových stránkách bioodpad.praha.eu.

Téma dostupnějšího třídění bioodpadu si vzala za své také iniciativa Petice za bezplatné hnědé popelnice v Praze, která si klade za cíl sesbírat 6 000 podpisů. 

Poplatek za komunální odpad

Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Poplatek se nezvýšil od roku 2005 a s účinností od 1. 1. 2020 se zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství v Praze. Důsledným tříděním odpadu, včetně využití nové služby svozu bioodpadu, tedy využitím všech možností, které nabízí současný pražský systém, můžete výrazně ušetřit své finance a zároveň i pomoci životnímu prostředí v Praze. Více informací zde.


>>> Nejčastější otázky ke změnám v systému svozu odpadu v Praze