Rolí tří králů – kterých bylo vlastně šest – se úžasně zhostily děti z mateřské školy sv. Klimenta. Na radnici je přivítali pracovníci úřadu městské části v čele se starostou Janem Čižinským. Děti zazpívaly tradiční „My tři králové jdeme k vám“ i vánoční písně „Narodil se Kristus pán“ a „Půjdem spolu do Betléma“ a kromě sladké odměny si vykoledovali také příspěvky do tříkrálové sbírky, která letos slaví dvacet let. Za tu dobu pomohla zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů.

Potkávat v ulicích Prahy a celé České republiky koledníky s kasičkami bude možné až do úterý 14. ledna 2020, sbírka je ovšem otevřená celoročně – přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777.

Sbírku lze podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90

Diecézní záměry sbírky v pražské arcidiecézi:

 Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdalény

  • U sv. Máří Magdalény mohou už nyní najít útočiště osamělé matky s dětmi, které ztratily bydlení anebo žijí v tak nevyhovujících podmínkách, že jim hrozí odebrání dětí. Nový domov tu získají nejdéle na jeden rok, během kterého si spolu se sociálními pracovníky pojmenují svoje osobní cíle a snaží se jich dosáhnout. Vedle vlastního bydlení to bývá často lepší práce a napravení poničených vztahů v rodině. 

Sociální bydlení v Praze-Třeboradicích

  • První sociální byty začala Arcidiecézní charita Praha rodinám v nouzi pronajímat v roce 2014. Bytový fond se v tomto roce rozšíří o další malometrážní byty, které vznikly po kompletní rekonstrukci zchátralého rodinného domu v Praze-Třeboradicích. Bydlení je určeno maminkám, které opouští azylové domy, ale nemají peníze na běžný nájemní byt. 

Pomoc rodinám v nouzi

  • Charita i díky Tříkrálové sbírce pomáhá rodinám v nouzi prostřednictvím sociálních služeb, jako jsou azylové domy či poradny. Pomáhá ale i těm, které sociální služby nevyužívají. Jde o rodiny, kde často oba rodiče pracují, ale jejich příjmy nestačí na pokrytí všech rodinných výdajů. Charita může pomoci materiálně, darem oblečení, hraček, úhradou dětských zájmových kroužků či školních obědů.

Zdravotní péče v Ugandě

  • Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá již tradičně v rovníkové Ugandě. V zemi, kde žije pětina obyvatel pod hranicí chudoby, je pro mnohé stále nedostupná základní zdravotní péče. Před 14 lety vybudovala Arcidiecézní charita Praha v ugandském kraji Buikwe nemocnici, která slouží spádové oblasti s více než 30 tisíci obyvateli.

Více informací na praha.charita.cz a trikralovasbirka.cz