Technická správa komunikací hl. m. Prahy 29. listopadu 2023 završila s několikadenním předstihem stavební úpravy na tramvajových zastávkách Čechův most v rámci projektu „Praha bez bariér“. Tím skončilo i související dopravní omezení, které uzavíralo část nábřeží Edvarda Beneše pro automobilovou dopravu. Původně zde práce měly probíhat do neděle 3. prosince.

Stavebními úpravami prošly obě tramvajové zastávky Čechův most včetně přilehlých chodníků a komunikace. Zastávky byly upraveny tak, aby bylo možné bezbariérově odbavit cestující se sníženou pohyblivostí. Součástí prací byla rovněž úprava opěrné zdi na nábřeží Edvarda Beneše tak, aby bylo možné vytvořit zpevněné nástupiště po celé délce tramvajové soupravy. Obnoveno bylo vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení nového bezbariérového přechodu pro chodce v místě napojení podjezdové rampy pod Štefánikovým mostem.