Libeňský most bude od soboty 3. března otevřen pro městskou hromadnou dopravu, konkrétně tramvaje. Funkční stav mostu musí nejprve potvrdit nezávislý statik. Auta by se pak na most mohla vrátit v polovině měsíce po zkušebním provozu.

Stavební práce na podepření trámových konstrukcí Libeňského mostu budou hotové ke konci února, a to aktivací samotného podepření. Následně proběhne mimořádná prohlídka mostu, kdy by nezávislý statik měl potvrdit funkční stav mostu. Výsledky prohlídky budou zároveň podkladem pro přeřazení mostu do kategorie stavu 6, tedy k možnému provozu s výhradou.

V případě, že nenastanou žádné technické komplikace, tramvaje se na most vrátí od začátku ranního provozu 3. března.

V nadcházejících 14 dnech pak na mostě bude tzv. zkušební provoz, kdy na podepřené části mostu bude probíhat průběžná kontrola jejího stavu.