Organizace Tichý svět spolu s organizací proFem o.p.s. připravili osvětový seriál na téma domácího a sexuálního násilí ve světě lidí se sluchovým postižením. 

Začátek spolupráce našich organizací byl naprosto přirozený. Krátce poté, co jsem absolvovala kurz v proFemu o domácím a sexuálním násilí, se na nás obrátila neslyšící klientka, která právě tento druh násilí zažívala. A spolupráce byla na světě.“ popisuje vedoucí odborného sociálního poradenství Tichého světa Gabriela Petrušková.

Obě organizace vnímaly, že témata domácího a sexuálního násilí jsou v komunitě neslyšících silně tabuizovaná. Informace o této problematice jsou přístupné a hodně se o nich mluví a píše ve slyšící většině, neslyšícím ale informace v českém znakovém jazyce schází. Netuší pak, jak se se situací vyrovnat, nevědí, kam se mohou obrátit. Často se tak stává, že se jejich problém za zavřenými dveřmi prohlubuje a nikdy nedojde k jeho řešení. Takové případy pak mohou skončit tragicky.

Kvůli nedostatku informací pro uživatele českého znakového jazyka jsme se pustili do tvorby osvětové kampaně. Vytvořili jsme osm videí, ve kterých jsou ty nejdůležitější informace na téma domácího a sexuálního násilí v českém znakovém jazyce a s titulky,“ shrnuje Gabriela Petrušková.

Potřebu šířit osvětu i mezi neslyšící komunitu cítí i ředitelka proFem Jitka Poláková. „Víme, že pro oběti domácího nebo sexuálního násilí může být těžké vyhledat pomoc. O to těžší to může být pro uživatele znakového jazyka. Doufáme, že tato forma spolupráce povede nejen k větší informovanosti o tématu, ale přispěje také k tomu, aby pro neslyšící bylo snazší využívat dostupných služeb, pokud je potřebují,“ říká.

Tato videa budou obě organizace sdílet na svých sociálních sítích v průběhu června a července. Poté budou veřejně dostupná na platformě YouTube.Cílem spolupráce obou organizací je také zvýšení dostupnosti služeb skupinám obyvatel, které čelí komunikačním bariérám. Neslyšící, kteří jsou oběťmi domácího či sexuálního násilí, tak mohou kontaktovat proFem například prostřednictvím online tlumočnické služby Tichá linka či absolvovat konzultace se sociálními pracovníky a právníky za fyzické přítomnosti tlumočníka.

Pomoc při odstraňování komunikačních bariér je jedno z hlavních poslání organizace Tichý svět, hned vedle sociálních služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením a osvěty. Tento seriál navazuje na další osvětové kampaně například s tematikou finanční gramotnosti.

Organizace proFem se věnuje pomoci obětem domácího a sexuálního násilí. Poskytuje sociální a právní poradenství, případně také právní zastupování a individuální a skupinové psychoterapie. Součástí práce proFem je také vydávání odborných publikací, osvětová a vzdělávací činnost a také advokační aktivity, jejichž cílem je zlepšování kvality života obětí.

Kontakty:
Tichý Svět: Mgr. Eva Štípková, eva.stipkova@tichysvet.cz, 603 593 623

proFem: Barbora Báštěcká, barbora.bastecka@profem.cz, 774 433 077