archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 zveřejňuje informaci o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem nebytových prostor. Veřejné zasedání Komise bude hodnotit veškeré nabídky k níže uvedeným prostorům doručené do 11. 6. 2018 do 12 hodin. na podatelnu ÚMČ Praha 7.

Termíny hodnocení došlých nabídek jsou zveřejňovány vždy minimálně 14 dní předem na úřední desce ÚMČ Praha 7.

Na veřejné části zasedání Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 7 dne 11.06.2018 od 17 hodin, v zasedací místnosti č. 227 Úřadu MČ Praha 7, budou na začátku jednání hodnoceny došlé nabídky do soutěže o pronájem:

•             NBP ordinace, zveřejněno pod č. 765 na adrese Jankovcova 45/864, P7

•             NBP pracovna, zveřejněné pod č. 782, na adrese Haškova 13/843, P7

•             NBP pracovna, zveřejněno pod č. 788 na adrese Na Maninách 1237/38, P7

•             NBP pracovna, zveřejněno pod č. 795 na adrese Osadní 38/932, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 799 na adrese Smaltovny 20HH/1335, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 801 na adrese Kostelní  8/360, P7

•             NBP sklad, zveřejněno pod č. 802 na adrese Milady Horákové 56/387, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 803 na adrese U Průhonu  48/1240, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 804 na adrese Dukelských hrdinů 25/469, P7

•             NBP sklad, zveřejněno pod č. 805 na adrese Františka Křížka 27/1394, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 806 na adrese U Pergamenky 8/1471, P7

•             NBP garáž, zveřejněno pod č. 807 na adrese Veletržní 39/1396, P7

 

Ostatní nebytové prostory na které budou doručeny nabídky v uzavřených obálkách budou hodnoceny v následujícím termínu.

MČ Praha 7 si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s podáním žádosti o pronájem předmětného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 7. Složená kauce bude neúspěšným uchazečům vrácena.