Stěhování ÚMČ Praha 7 je plánováno v termínu 10. – 21. února 2020. Po dlouhých letech v nájmu na adrese nábř. Kpt. Jaroše 1000 bude po 135 letech Praha 7 sídlit ve vlastní radniční budově v ulici U Průhonu 38. V prvním týdnu stěhování proběhne přesun agend odborů a oddělení, která jsou občany navštěvovány v minimální míře. Naopak v druhém týdnu stěhování je třeba počítat s omezeními návštěvních hodin převážně přepážkových oddělení. Podrobnosti budou zveřejněny s nadcházejícím stěhováním. Děkujeme za pochopení.