archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Příští rok oslaví 120 let existence druhý nejstaršího tenisový klub na území České republiky a jeden z nejstarších tenisových klubů v Evropě – Lawn Tennis Clubu Praha. LTC PRAHA založili v roce 1904 studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Letenských sadech, kde bez přerušení působí do dnešních dnů.

Náš spolek byl mimo vlastní klubové činnosti vždy přístupný veřejnosti a mohli v něm sportovat závodně i rekreačně celé generace tenistů nejen z Prahy 7. Členy klubu byly významné osobnosti společenského, politického a kulturního života: děti Tomáše Garrigua Masaryka Jan a Olga Masarykovi, kníže Karel Schwarzenberg, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Otto Wichterle, Nataša Golová, Adina Mandlová a také Václav a Miloš Havlovi. Členy LTC PRAHA byli také významní tenisté československé a české tenisové historie: Karel a Jan Koželuhovi, Vladimír Zábrodský, František Pála, Tomáš Šmíd, Pavel Složil, Vladimír Zedník, Petr Korda a mnozí další. LTC PRAHA je několikanásobným mistrem Československa, jeho hráči dosáhli taktéž velkých mezinárodních úspěchů. Klub byl vždy známý svou výbornou prací s mládeží, kdy kromě rekreačního hraní vypěstoval mnoho mimořádných talentů.

V roce 1926 byla z příspěvků členů postavena na návrh významného prvorepublikového architekta Bohumíra Kozáka klubovna, která bývá právem řazena mezi jeho důležité práce. I proto byla v roce 2014 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku.

Německá okupace a období po roce 1948 znamenaly těžkou zkoušku pro existenci spolku, který však i v náročných podmínkách pod různými názvy přežil a může se příští rok těšit na oslavu významného jubilea. Oslava by to mohla být o to větší, že se hlavnímu městu Praze za vydatné podpory Prahy 7 vloni podařilo vlastnicky scelit po léta rozdělený tenisový areál. Hlavnímu městu tak nyní patří historický majetek, který přestože byl klubu odňat komunistickým režimem, stát následně nevrátil. Alespoň cestou dlouhodobého pronájmu areálu od hlavního města by tak mohlo dojít k nápravě této historické křivdy.

Hlavní město Praha aktuálně pronájem areálu řeší a my pevně věříme, že LTC PRAHA bude moci obnovit a dále rozvíjet opětovně konečně scelený areál tohoto slavného tenisového klubu. LTC se podařilo zajistit mecenáše, který je připraven prostřednictvím rodinné nadace zafinancovat opravu areálu včetně budovy klubovny (kulturní památky) tak, aby se areál LTC PRAHA v Letenských sadech opět zaskvěl ve své původní kráse a přispěl k revitalizaci celých Letenských sadů, která aktuálně probíhá.

Bude-li nám to umožněno, uděláme vše pro to, aby tenisový areál LTC PRAHA byl centrem nejen spolkového života klubu, ale aby se znovu stal významným centrem práce s mládeží a vychoval tak kromě dalších generací rekreačních hráčů i špičkové tenisty. Těšíme se, že areál klubu, veřejně přístupný, bude opět místem přátelského setkávání nejen místních, ale i lidí z celé Prahy, a klubovna zase ožije čilým společenským životem.

Jan David, předseda výboru LTC PRAHA, spolek

Zdroj: LTC Praha