Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Zřejmě největší atrakcí, která láká návštěvníky do oblasti Trojské kotliny je pražská zoologická zahrada. Otevřena byla v roce 1931 na pozemcích, které k tomu účelu věnoval velkostatkář Alois Svoboda. Idea zřízení zahrady je ale mnohem starší. V roce 1891 byla zřízen výbor pro zřízení zahrady v Královské oboře, žádných praktické výstupy z jeho činnosti ovšem nevzešly. V únoru 1899 se konala ustavující valná hromada „Družstva zoologické velezahrady“ a zároveň vydán pamětní spis. Za místo, kde měla zahrada vniknout, byla vybrána zahrada Kinských na Smíchově. Ani tentokrát se nic nestalo. V prvních letech 20. století se myšlenky na založení ZOO chytil středoškolský profesor Jiří Janda, který prosazoval myšlenku umístění ZOO na ostrově Štvanice.  K podpoře této myšlenky také dokonce vycházel časopis Zoologická zahrada. Janda nakonec stál i u zrodu trojské ZOO, v roce 1923 byl pověřen ministerstvem školství a osvěty přípravnými pracemi ke zřízení zahrady, ke kterému došlo ve zmíněném roce 1931. O čtyři roky později už byla obsazena čtvrtina z celkové plochy téměř 40 hektarů. Historie pražské ZOO je plná chovatelských úspěchů i obtíží, které jí přináší zejména blízkost řeky. Během katastrofálních povodní v roce 2002 byla zaplavena téměř polovina rozlohy zahrady.