Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Úval proti starým Holešovicím byl odedávna osázen keři vinné révy. Část svahu pokrývaly během středověku chmelnice a štěpnice (sady s ovocnými stromy). Větší vinice bývaly ohražené zdí, fungoval u nich vlastní lis na hrozny, studnu a chaloupku, které se říkalo skřínka. Zřejmě nejstarší zdejší vinice se nazývala Kozlovka a rozkládala se v oblasti dnešní Pelc- Tyrolky.  Pod Bulovkou se rozprostírala vinice v Bílé skále dále na sever směrem ke Kobylisům pak Západčí , poblíž statku Kuchyňka pak Kuchynecká vinice, zvaná též Kynclovka. Ještě severněji se rozprostíraly vinohrady zvané na Okrouhlíku. Pěstování vinné révy bylo poměrně náročné, majitelé vinic také často čelili nepřízni počasí a tudíž slabé úrodě. I kvůli třicetileté války byla většina vinic v polovině 17. století zpustlá. V roce 1737 uvádějí prameny v lokalitě už jen čtyři udržované vinice – Tyrolka, Šafránka, Sedlářka a Rakařka (dolní a horní). Tehdy se také uvádí, že výnos z jednoho jitra (cca 2800 m²) průměrné vinice činil cca 9 věder vína (1 vědro – 60 litrů).