Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Soubor projektů „Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny“ vychází z Koncepce a Akčního plánu Císařského ostrova a je pokračováním v dlouhodobém postupu v řešení protipovodňové ochrany v Trojské kotlině. Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina nejužší a jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Je proto nutné jednotlivé projekty a záměry koordinovaně posoudit na existujícím matematickém a fyzikálním modelu z hlediska vlivu na průchod velkých vod a jejich negativní vliv adekvátně kompenzovat. Jednotlivé projekty je nutné také navrhovat z celostního hlediska a citlivě je začleňovat do krajiny. Cílem souboru projektů je zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady a její citlivé začlenění do nivní krajiny, přírodě blízká revitalizace řeky a řešení nových propojení, dostupnosti, prostupnosti a vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch a kvalitních veřejných prostranství.Mapové schéma