Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Navržené propojení přes plavební kanál a koryto Vltavy spojuje Bubenečský břeh s Císařským ostrovem a dál s Trojským nábřežím a v širších souvislostech navazuje na zelený pás zamýšlený architektem Antonínem Engelem jako propojení Stromovky a Trojské kotliny přes Dejvice s areálem Pražského hradu.

Koncepční studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji, které doplní systém pěších cest v rámci Trojské kotliny. Lávka přinese významné zkrácení vzdáleností především pro obyvatele Dejvic, Podbaby, Bubenče, Troji. Nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předpolí jižního vstupu do ZOO. Oblast kolem bývalých bubenečských papíren na levém břehu projde zásadní proměnou na obytnou čtvrť doplněnou o některé nebytové funkce. Stejně tak se počítá s aktivním zapojením historického areálu staré čistírny odpadních vod s dochovalým mostem bývalé polní drážky přes plavební kanál. Území bude veřejně prostupné a nabídne nové přístupy od města k nábřeží a Císařskému ostrovu. Zcela ojedinělým nově přístupným prostorem bude zelená střecha nové vodní linky.

Možné varianty propojení

 

Návaznost na širší okolí