Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

V rámci oblasti Trojské kotliny fungovaly historicky dva přívozy – podle jejich polohy nazývané horní a dolní. Oba zcela prokazatelně fungovaly už ve středověku.  Horní nebo hořejší přívoz fungoval zhruba v místech dnešní železniční přeložky z Libně do Holešovic. Provozovat přívoz bylo poměrně lukrativní, hořejší využívali formani, kteří dováželi zboží z bohatého mělnického panství. Od konce 16. století až do roku 1780 zajišťovala provoz přívozu rodina Nemanických, poté přešel do správy rodiny Bukolských, od kterých přívozní právo koupil v roce 1857 Adolf Pollak (majitel Pelce a Tyroky). V roce 1874 přešlo přívoznické právo na pražskou obec, která jej pronajala Karlu Vaňhovi, příslušníku tradiční staroholešovické rodiny. Dolní přívoz vyrážel přes řeku z jejího břehu uprostřed tehdejších starých Holešovic (v prostoru za dnešním železničním nádražím).

Jeho provoz prakticky kopíroval osud zdejších v vinic. Největší ruch zde panoval v 16. století, naopak během třicetileté války téměř zpustnul. Na počátku 18. století se přívoz, resp. právo dostalo do rukou panovníka, proto se mu také někdy přezdívalo císařský. V roce 1750 provozovala přívoz rodina Vaňhů.