Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Trojská kotlina je fragmentované území s řadou správců, majitelů a různorodých zájmů. Jedno je ale spojuje, a to je spoluodpovědnost za cenné krajinné území. Na to jak o takové území koordinovaně pečovat hledal odpovědi evropský projekt Periurban Parks ve Strategii pro rozvoj příměstské krajiny (Troja 2012). Projekt vytipoval Trojskou kotlinu jako pilotní území pro zřízení místní správy, která by dokázala o území v katastru čtyř městských částí společně pečovat. Příměstský park nemá dosud v českém legislativním prostředí pevný rámec a subjektivitu, jako je tomu například v Itálii, kde vedle národních parků existují také parky příměstské.

→  Příměstský park je místní iniciační a koordinační nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kulturního dědictví Trojské kotliny.

→  Příměstský park sdružuje aktéry, kteří mají zodpovědnost za správu, stav a využívání území a další aktéry, kteří svým působením spoluvytvářejí a naplňují vizi pro Trojskou kotlinu. 

→  Příměstský park má budovat místní identitu a stát se platformou pro rozvoj kulturních, vzdělávacích, sociálních a sportovních aktivit se zapojením  a podporou místních aktérů. 

1982 – 1992: Zřizování přírodních parků a památek v Trojské kotlině ( PP Drahaň – Troja, Stromovka… )

2011: Krajinářská studie Troja

2012: Strategie pro rozvoj příměstské krajiny, Projekt Periurban Parks

2014: Troja členem FEDENATUR – asociace sdružující evropské příměstské parky

2015: Soutěžní workshop Koncepce Císařského ostrova

2016: Obnova soužití s řekou, výstava, plánovací setkání a vzdělávací hra

2017: Troja členem EUROPARC; Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny; Schválení koncepce Císařského ostrova

2018: založen Příměstský park Trojská kotlina, z.s.

2019 – 2020: Den pro Trojskou kotlinu, zpracování projektů revitalizace a PPO Trojské kotliny (IPR Praha)

od 2021: definování území a dalších partnerů, vznik kanceláře, zajištění financování, rozpracování strategie 

parku, realizace pilotních aktivit a projektů


Priority městských částí
Příměstský park Trojská kotlina byl založen a registrován v roku 2018 na základě společného Memoranda o spolupráci, jako společná platforma městských částí a Koalice pro řeky, podporovaná hlavním městem Prahou pro konkrétní spolupráci při revitalizaci říční krajiny a rozvoji Trojské kotliny.

Dalším krokem spolupráce městských částí – PRAHA 6, PRAHA 7, PRAHA 8, PRAHA TROJA – je příprava konkrétních projektů a zajištění jejich financování prostřednictvím grantů a dotací. Řídící rada by měla začít připravovat tzv. Management plán,který poslouží k tomu, aby se rozplánovalo a dohodlo vše, co je pro dlouhodobé směřování, každodenní provoz, rozhodování, kompetence a pravomoci nezbytné.