Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Mnoho důkazů osídlení zdejší kotliny i přilehlých částí Holešovic pochází z jednotlivých epoch doby bronzové. Ve Stromovce bylo počátkem 20. století objeveno 17 keramických nádob z doby únětické nebo několik hrobů ze stejné doby mezi dnešními ulicemi Plynární a Argentinská. Za vrchol doby bronzové je považováno období cca 1000 let před Kristem. V letech 1911-15 vyzvedl spisovatel a archeolog Eduard Štorch nedaleko dnešního holešovického přístavu patnáct žárových hrobů. Kromě lidských a zvířecích ostatků zde ležely i úlomky bronzových šperků. Existují důkazy, znovu v podobě objeveného pohřebiště ve Stromovce, i o osídlení z doby keltské. Na počátku našeho letopočtu (1. -4. století) fungovaly nad Trojskou kotlinou (zejména v katastru dnešního Bubenče) desítky pecí na tavení železa.