Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Osídlení holešovického poloostrova je bezesporu velmi staré. V minulosti byly objeveny předměty, resp. důkazy pobytu lidí v lokalitě již ze středního neolitu (mladší doby kamenné). V průběhu následující epochy – pozdní doby kamenné – zde již vznikají lehké chatrče, často soustředěné do skupin. Tehdejší obyvatelé Trojské kotliny již chovali dobytek, začínali se věnovat zemědělství a dovedli také vyrobit nástroje z kovů. Usazování pravěkých lidí nahrávala samozřejmě blízkost řeky, která přinášela další možnosti obživy. Z doby bronzové pochází vzácný nález ze Stromovky, v roce 1937 zde byl odkryt hrob ženy, u které byl nalezen náhrdelník z kamenných korálků a několik měděných trubiček. Jedná se o jeden z nejstarších nálezů výrobků z tohoto kovu v Čechách.