Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Celá oblast u řeky byla poměrně často zasažena velkou vodou z rozvodněné Vltavy. Ve středověku se zejména o kronikářem Kosmou zmíněnou povodeň v roce 1118, další pak např. 1272, 1342 nebo 1784. Záplavy přicházely ale i v době, kdy už se lokalita pomalu měnila z ryze zemědělské oblasti v část průmyslové metropole. V devatenáctém století zasáhly Prahu, potažmo staré Holešovice a oblast Trojské kotliny záplavy v letech 1845, 1872 a 1890. Právě úroveň velké vody z roku 1845 byla vzata jako základ pro úroveň výstavby na holešovickém poloostrově. Povodně ale paradoxně přinášely zdejším sousedům i užitek. Chytali odplavené dřevo, které buď za úplatu předávali zpět majitelům, nebo je po zpracování prodávali.