Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Vodácký kanál

Park je koncipován pro přírodě blízké rekreační využití, s důrazem na využití vodního prvku (nové slalomové dráhy); je navržen zejména pro uspokojování potřeby každodenní rekreace a zároveň umožňuje příležitostné konání hromadných akcí vrcholového vodního sportu.

Řešené území se nachází v prostorově komplikovaném území trojského údolí řeky Vltavy. V lokalitě dochází k prolínání utilitárních inženýrských a  dopravních staveb spolu s relikty původní zaplavované říční nivy. Navržený záměr by díky své centrální poloze v  širším pásu rekreačního území měl být iniciačním prvkem celistvé revitalizace zanedbaného území trojského vltavského břehu. 

Urbanisticko–krajinářská studie svým charakterem podporuje vyčlenění prostoru vltavské nivy ze souvisle urbanizovaného území; neobsahuje nově navrhované pozemní stavby ani prvky charakteristické pro intenzivní zeleň vnitroměstských parků. Dělí se na dvě etapy, přičemž etapa I je tvořena novou slalomovou dráhou, která svým obloukem o konstantním zakřivení vytváří prvek reagující na mírný oblouk hlavního říčního koryta, stáčejícího se v opačném směru. Morfologie spodní části – říčního ramena – je pak utvářena meandrovitě, čímž poskytuje podmínky pro vznik intimnějšího měřítka a klidnějšího využití území.

Kanál situace

 

Náhledová vizualizace