Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Naplňování koncepce Císařského ostrova
Praha nadále pokračuje v naplňování Koncepce Císařského ostrova (2017), stvrzené memorandem o spolupráci mezi městskými částmi, Povodím Vltavy a dalšími partnery. Dosud vznikla studie nábřeží Stromovky a studie krajinářských úprav Císařského ostrova. Na jejich základě bylo odstraněno několik deponií a započala intenzivní péče o první části ostrova. Aktuálně se zpracovávají detailní prověřovací studie revitalizace řeky, Trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji s novou lávkou. www.iprpraha.cz/cisarskyostrov

Zásady Koncepce
Zásady Koncepce Císařského ostrova shrnují hlavní sdílené principy rozvoje území z hlediska celkového krajinářského řešení, dopravy a dalších témat a lokalit, které byly projednány a potvrzeny v memorandu. Níže je uvedena jejich zkrácená verze.

Projekty Akčního plánu
Akční plán slouží k naplňování Koncepce Císařského ostrova. Charakter opatření je různý od iniciačních opatření, které je možné realizovat v krátkodobém horizontu, až po koncepční studie navazujícího území a investiční záměry. Pro realizovatelnost investičních projektů jsou důležitá procesní opatření jako založení místní správy a projektový manažer.