Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Cílem navržených úprav je navázání Stromovky na řeku vytvořením nábřežní promenády a zlepšení podmínek pro rekreační pohyb. Důležitou součástí revitalizace jsou také rychlé dopravní opatření pro zlepšení stavu v krátkodobém horizontu.

Vytvořením nábřežní promenády dojde ke kvalitnímu provázání s budoucí cestní sítí zpřístupněného Císařského ostrova a podél břehů s holešovickým a podbabským nábřežím. Návrh dopravně zklidňuje nábřežní cestu, vytváří přístup k vodě a v preferované variantě také umisťuje nové úrovňové propojení zdvižnou lávkou na Císařský ostrov. Umístěním kavárny a hygienického zázemí do blízkosti přemostění doplňuje vybavení, které v této části parku v současnosti chybí. Žádoucím výsledkem návrhu by mělo být rovnoměrnější využívání parků v Trojské kotlině a odlehčení hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží. Autory studie je tým Projektil, krajinářští architekti Steiner a Malíková a dopravní inženýr Miroslav Vondřich.