Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Cílem návrhu je nejen zlepšení protipovodňové ochrany rozšířením koryta a vytvořením bezpečnostního průlehu, ale také podpora biodiverzity a vytvoření povodňového parku – nového rekreačního srdce Trojské kotliny. Byla dokončena první fáze projektu revitalizace řeky pro projednání a participaci s veřejností.

Návrh je postaven na dvou základních prvcích. Jedním je rozšíření hlavního koryta řeky a vytvoření štěrkových ostrovů, které se budou v čase proměňovat. Tato místa budou ponechána přírodě a jejímu přirozenému vývoji.

 Druhým prvkem je vytvoření průlehu spojujícího plavební kanál s hlavním korytem řeky. Průleh je zásadním a významným prvkem, který bude sloužit především pro rekreaci obyvatel. Zároveň má významnou funkci v řízeném převádění vody při povodni. Tím se předejde případným škodám, neboť je z historických zkušeností zřejmé, že ostrov by se bez navrženého opatření při další velké povodni opět protrhl. V průlehu jsou navržena dvě koryta s tůněmi a brody, která regulovaně převádí vodu (v povoleném množství) z plavebního kanálu do hlavního koryta. Přítomnost vody v průlehu bude mít významný vzdělávací potenciál, bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt. Koryta se budou v místech tůní přirozeně přetvarovávat, povodňováním budou vytvořeny podmínky pro vznik periodických mokřadů. V horkých dnech, které budou stále přibývat, to bude místo, kde je možné bezpečně brouzdat vodou, ochladit se a zároveň vnímat okolní jedinečnou krajinu s kulturními památkami, vnímat prostor říční nivy. Tím, že průleh nabídne místo k pobytu a rekreaci, přirozeně k sobě stáhne návštěvníky a ochrání tak břehy hlavního koryta před přílišnou zátěží a přítomností obyvatel, ale i psů. V místech nátoku a výtoku vody z průlehu musí být opevnění břehů, které zabrání jejich poškození při povodni. Toto opevnění je architektonicky ztvárněno do podoby pobytových schodů v ústí průlehu do hlavního koryta řeky a laguny s vyhlídkovou terasou a lavicí u výtoku u plavebního kanálu. 

Autoři projektu jsou Šindlar – vodohospodářské řešení, Pelčák a partner architekti – autoři architektonického návrhu a Eva Wagnerová – krajinářské řešení.

 

Příčný řez průlehem


Vizualizace – pohled na vyústění průlehu a revitalizaci koryta Vltavy

 


Vizualizace – pohled z průlehu na Trojský břeh