Celková výměra zahrad a parků na území Prahy činí přibližně 3 965 ha, což je asi 8 % rozlohy města. Správu a údržbu stromořadí a parků celopražského významu zajišťují Lesy hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. V Praze 7 patří mezi ty nejvýznamnější Letenské sady a Stromovka a v poslední době se pražské rekreaci otevírá i ostrov Štvanice.


Letenské sady či Letenská pláň je rozsáhlý pražský park na levém břehu Vltavy naproti Starému Městu, který náleží do katastrálního území Holešovic. Jedná se o historicky významnou lokalitu, jak dokazují dodnes zachované bastiony (opevnění) při západní hranici parku.

Název místa je odvozen od slova Leteň, což znamená Sluneční vrch. A právě díky své vyvýšené poloze umožňuje výhled na Prahu a její dominanty, jako je Petřín, Vítkov nebo Pražský hrad. Veřejný park zde byl postupně zakládán od roku 1860 na místě někdejších vinic, podle projektu B. Wünschera a J. Braula. Od roku 1863 se začalo s terénními úpravami, budováním cest a osázením svahů v celé délce Letné.

V padesátých letech 20. století vzhled Letenských sadů výrazně poznamenalo vybudování monumentálního pomníku Stalina, k němuž vedlo také nové mohutné schodiště. Pomník však byl v 60. letech odstraněn, zůstal jen podstavec a od roku 1991 stojí na místě původní sochy obří metronom.

Letenské sady slouží svým návštěvníkům nejen k aktivnímu, ale i k pasivnímu odpočinku. Park je velmi populární a nabízí spoustu různorodých možností pro všechny věkové kategorie: je možné jen tak posedět na lavičce nebo v trávě a vychutnávat si krásný výhled na Prahu nebo využít asfaltovou plochu k projížďce na kole nebo in-line bruslích či se vydat na procházku třeba se psem.

Park Stromovka, dříve nazývaný Královská obora, je unikátní hned z několika hledisek. Jeho historie sahá až do roku 1268, do období vlády Přemysla Otakara II. Na pozici jeho majitele se vystřídala řada českých vládců a o významu tohoto místa svědčí i to, že při nejrůznějších majetkových převodech byl obvykle vyňat ze soupisu a povětšinou zůstával právě v majetku panovníka. Od roku 1804 je přístupný veřejnosti.

Rozloha kolem 90 hektarů, kombinace travnatých ploch, porostů stromů a zpevněných ploch nabízí skvělou možnost pro odpočinek Pražanů i všech ostatních návštěvníků. Návštěvnost tohoto parku je obrovská, každoročně ho na bruslích, s kočárkem, na kole, ale i jinak navštíví až 4 miliony lidí. Stromovka je vyhledávanou lokalitou pro velké sportovní a společenské akce, ale i soukromé události jako například svatby.

Park je významný i z hlediska své dřevinné skladby – roste zde mnoho zajímavých druhů dřevin (Ginkgo biloba – jinan dvoulaločný, Quercus alba – dub bílý, různé druhy okrasných třešní apod.), které mohou sloužit k poznání, ale také potěšit svými barvami ať už v čase květu, nebo v době podzimního barvení listí.

V létě 2017 byla Stromovka rozšířena o dalších 23 000 m2, kdy zmizela část plotů dělící park od Výstaviště.

Aktuální informace o Stromovce naleznete zde

Štvanice je pražský vltavský ostrov mezi Karlínem a Holešovicemi v katastru Holešovic, původně však náležel ke Karlínu. V těchto místech byla řeka mělká a vytvořila se zde řada říčních ostrovů, z nichž ostatní (Primátorský, Korunní, Jeruzalémský a Rohanský) postupně zanikly při regulacích říčního koryta. Ostrov Štvanice byl nazýván též například Velký ostrov či Velké Benátky.
Zdroj: Lesy hl. m. Prahy

U Letenského náměstí v Čechově ulici a na nábřeží Kpt. Jaroše byl v létě tohoto roku založen nový typ okrasných záhonů. Takzvané štěrkové smíšené záhony byly přes léto dočasně osety rychle rostoucími bylinami a nyní již mohly dostat své stále „obyvatele“. Záhony zaplnil bohatý mix nejrůznějších okrasných rostlin speciálně sestavený přímo pro dané místo. Kombinace cibulovin, trvalek a okrasných trav zajistí, že budou záhony rozkvétat postupně a svou estetickou roli budou plnit v průběhu celého roku. 

Více o šterkových záhonech zde.