Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání v pondělí 24. 1. 2022 schválilo novou Strategii 2030. Inovativně pojatý dokument, do jehož naplňování a aktualizací bude zapojena široká veřejnost, dává nahlédnout do blízké budoucnosti Sedmičky a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.

 

 

Strategie 2030 přibližuje hlavní oblasti, na které se bude Sedmička v následujících letech zaměřovat, soustředí se na klíčové aspekty strategického řízení na úřadě a nastavuje efektivní koordinaci a propojení projektových a participativních aktivit městské části od zastupitelů až po občany.

„Chceme, aby Praha 7 byla čtvrtí na celý život. Aby se u nás líbilo dětem, protože tady mají hodně příležitostí, kde si hrát a zažívat dobrodružství. Aby to tu bavilo mladé, protože to na Sedmičce žije. Aby tu byla radost založit rodinu, protože je tu dost školek, skvělých škol a míst, kde trávit s dětmi volný čas. A aby se tu dobře žilo i ve stáří, protože budete mít, kam se obrátit o pomoc, až nebudete na všechno stačit sami. Každý z nás se může zapojit a pomáhat nám naplánovat, aby budoucnost Prahy 7 byla taková, jakou si přejeme,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Současný přístup ke Strategii je pro Prahu 7, ale i v kontextu celé Prahy, přelomovým počinem. Místo mnohostránkového statického dokumentu schvalovaného a fixovaného na dlouhou dobu nyní Sedmička klade podstatně větší důraz na samotný mechanismus a proces strategického řízení. Díky tomu se ve Strategii 2030 bude výrazněji odrážet dynamika běžného života a aktuální potřeby obyvatel Prahy 7.

„Cílem je, aby Strategie 2030 nebyla pouze dokumentem, který skončí někde v šuplíku nebo zapadne na webu městské části. Důležitá je cesta, která povede k jejímu naplňování a která bude průběžně odrážet různé stránky života v Praze 7 a aktuální potřeby obyvatel,“ uvedl radní Prahy 7 Jiří Knitl, který má na starosti strategické plánování.

Na přípravě Strategie 2030 se podíleli radní a zastupitelé městské části bez rozdílu politické příslušnosti, pracovníci úřadu i občané, kteří byli oslovování v rámci tematických pracovních skupin. Tím však jejich role zdaleka nekončí.

„My všichni se můžeme podílet na tom, aby Strategie byla smysluplná a aktuální letos, za rok i v roce 2030. Uvítáme zapojení všech občanů, kteří nám budou chtít pomáhat s pravidelnými aktualizacemi vizí a cílů a společně s námi vyhodnocovat, jak jsou konkrétní kroky v rámci Strategie úspěšné,“ doplnil Jiří Knitl.

Důležitým nástrojem při plánování Strategie 2030 je Munipolis (dříve Mobilní Rozhlas), který má na Sedmičce již více než 14 000 uživatelů. Zde se tvoří databáze lidí, kteří chtějí s naplňováním Strategie pomáhat. Radnice občany, kteří se do této databáze přihlásí, čas od času osloví, aby se zapojili do tematických debat, anket či průzkumů o životě v Praze 7.

Stačí se přihlásit na: www.praha7.munipolis.cz a při registraci zvolit téma: „Chci plánovat Sedmičku“.

S aktuální verzí Strategie 2030 se můžete seznámit ZDE
Jste již přihlášení do služby Munipolis a chcete si přidat skupinu „Chci plánovat Sedmičku? Návod zde:

1.       V mobilní aplikaci Munipolis:

a)      Ikonka osoby vpravo dole

b)      Výběr sledovaných měst/obcí

c)       Kliknout na Praha 7

d)      Zaškrtnout odběrové skupiny (Chci plánovat Sedmičku)

 

2.       Na počítači

a)      Přihlásit se do svého účtu pomocí telefonního čísla na www.praha7.munipolis.cz

b)      Kliknout na nastavení (ikona ozubeného kolečka) u sledované obce Praha 7

c)     V sekci „Nastavení informací podle zájmů“ vybrat odběrové skupiny (Chci plánovat Sedmičku)