V červnu 2016 Zastupitelstvo městské části Praha 7 schválilo Strategický plán rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022. Ten je implementován mimo jiné za pomoci tzv. akčních plánů. Jedná se o dokumenty, které jsou připravované na a věnují se vždy danému kalendářnímu roku. Akční plán obsahuje konkrétní projekty, které se v daném roce plánují zrealizovat. Akční plán je vytvářen v návaznosti na rozpočet a je prezentován veřejnosti.


Akční plán je dokument, který vzniká na základě rámce, který je obsažený ve Strategickém plánu rozvoje na období 2016–2022. Příprava samotného akčního plánu probíhá na základě Implementační pravidel Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022.

Dokument je připravován na základě velkého počtu konzultací k cílům vytknutým strategickým plánem – jednání probíhají nejdříve na úrovni pracovních skupin, dále pak řídící skupiny a následně je dokument projednán v Radě MČ Praha 7 a Zastupitelstvu MČ Praha 7. V rámci jednotlivých jednání jsou diskutovány a formulovány konkrétní projekty, které by se měly v následujícím kalendářním roce realizovat.

Akční plán doplňuje již existující procesy na úřad, jako například tvorbu rozpočtu, na který je navázán i ve schvalovacím procesu. Tvorba akčního plánu je proces poměrně náročný, nicméně potřebný pro zdárné naplňování strategického plánu. Nedílnou součástí celého procesu je možnost veřejnosti diskutovat s vedením MČ Praha 7 podobu akčních plánů.

 

Akční plán 2023

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor vzdělávání a projektového řízení
Františka Křížka 17
Praha 7
placeholder

Kříž Václav, Mgr.

vedoucí oddělení
Františka Křížka 17
gsm. +420606523926
KrizV@Praha7.cz