Z celkového počtu 32 688 osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7 se referenda zúčastnilo 13 514 občanů (41,3 %), tedy více než zákonem požadovaných 35 %.

O každé otázce se v rámci místního referenda hlasovalo zvlášť. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro jednotlivé otázky nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % všech osob oprávněných hlasovat v místním referendu.


Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v ulici Milady Horákové v úseku od Letenského náměstí po Strossmayerovo náměstí byla vytvořena pěší zóna obytného typu s umožněním tramvajové dopravy a příčně vedené automobilové dopravy?
 

ANO – 6 435 NE – 6 390

V této otázce nehlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň hlasovalo méně než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný.

 

Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby tranzitní doprava vedená mezi Hlávkovým mostem a mostem s pracovním názvem Nový Trojský most byla vedena pod povrchem?
 

ANO – 5 652 NE – 7 014

V této otázce hlasovala nadpoloviční většina osob, které se místního referenda zúčastnily, nesouhlasně, avšak hlasovalo méně než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek není závazný.

 

Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby v územním obvodu této městské části působilo v budoucnu zdravotnické zařízení léčebně preventivní péče poskytující všeobecnou ambulantní zdravotní péči?
  

ANO – 10 507            NE – 2 324

Pro schválení této otázky hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň více než 25 % osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7. Výsledek je závazný.