Z celkového počtu 30 568 osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7 se referenda zúčastnilo 7 692 občanů (25,2 %), tedy méně než zákonem požadovaných 35 %. Referendum bylo neplatné.


Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, aby na území MČ Praha 7 došlo k redukci na maximálně 20 provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ  Praha  7?
 

ANO – 3.330  NE – 1.885

 

Referendum je kvůli nízké účasti neplatné, výsledek není závazný.

Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 7 vyzvala Zastupitelstvo hlavního města Prahy k vyhlášení nulové tolerance provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 7?
 

ANO – 6.666 NE – 582

 

Referendum je kvůli nízké účasti neplatné, výsledek není závazný.