Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je jedním z institutů přímé demokracie. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasuje se formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. V Praze 7 se konala tři místní referenda.


VYHLÁŠENÍ

Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo návrh na konání místního referenda podá přípravný výbor a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení. Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v případě Prahy 7 (tedy obce do 200 tisíc obyvatel) 10 % voličů.

PLATNOST

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob (voličů). Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % z celkového počtu oprávněných osob v obci.

MÍSTNÍ REFERENDA V PRAZE 7

V Praze 7 se konala tři místní referenda.

Dvě proběhla v průběhu prezidentských voleb 11. a 12. ledna 2013. Občané Prahy 7 rozhodovali o čtyřech otázkách v referendu za nepředraženou radnici na základě návrhu přípravného výboru (v čele se současným starostou Janem Čižinským).  Zastupitelstvo MČ Praha 7 referendum nevyhlásilo, nakonec bylo vyhlášeno Nejvyšším správním soudem. Ve druhém referendu se hlasovalo o třech otázkách vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7.

  • Výsledky hlasování v referendu za nepředraženou radnici naleznete zde.
  • Výsledky hlasování v referendu o třech otázkách vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7 naleznete zde.

Další referendum se konalo ve dnech 23. a 24. května 2014, souběžně s volbami do Evropského parlamentu. Občané rozhodovali o dvou otázkách souvisejících s omezením hazardu v Praze 7 vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7.

  • Výsledky hlasování v referendu o hazardu naleznete zde.