Agend. čísloČíslo fak. dod.Název dodavateleIČOPopisDat. evid.Dat. spl.Dat. úhr.Uhrazeno
20160102397Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad a korektura strany pro cizince do Hobuletu 1/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0182/KS/2016 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.12.201617.01.201704.01.2017-1500
201601024021/16Böhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 1,2/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0177/KS/2016 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.12.201610.01.201704.01.2017-7000
2016010244084/2016Pavel LEBEDA62562525Platba za fotografie pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0174/KS/2016 - přiložena.02.01.201710.01.201704.01.2017-1210
201601024511601227Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 12/2016, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.01.201714.01.201709.01.2017-1116
20160102461162642Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 12/2016 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.04.01.201717.01.201709.01.2017-13068
20160102477900004005MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 1/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0157/KS/2016 - přiložena.09.01.201703.02.201710.01.2017-60080
2016060020160136BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o.
zhotovení přístupových chodníků ke kentejnerovým stáním v lokalitě Na Maninách - U Průhonu
03.01.201718.01.201709.01.2017-24004.1
2016060021160139BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o.
oprava a údržba chodníků na území MČ Praha 7 (Rámcová smlouva 2016/OIVZ/011)
03.01.201718.01.201709.01.2017-49271.93
20160703643216348447ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám., v počtu 18 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-4467
20160703653216348434ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bebenská, v počtu 6 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-1743
20160703663216348436ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2291/1, v počtu 8 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-1986
20160703673216348435ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-2573
20160703681601203900Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s.
vývoz košů víkendy za 12/2016
04.01.201723.01.201710.01.2017-14018.5
2016070369170100003TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o.
údržba dopadových zón u herních prvků na DH
04.01.201724.01.201709.01.2017-3884
2016070370170100001TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o.
údržba DH a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 7 za období 12/2016
04.01.201724.01.201709.01.2017-304720
2016070371VF16/227Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o.
dočišťování chodníků za 12/2016
04.01.201714.01.201709.01.2017-257730
2016070372vf16/226Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o.
mechanizovaný úklid exkrementů za 411 400,-
04.01.201714.01.201709.01.2017-411400
201607037520162635C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
Letní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně U Letenské vodárny za 12/2016 (sml. 2002/0207/01)
06.01.201703.02.201711.01.2017-10892.03
201607037620162633C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace (smlouva 2002/0207/01, dod. 11)
06.01.201703.02.201718.01.2017-709286.96
201607037720162634C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkremety, úklid kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek (sml. 2002/0207/01, dod.11)
06.01.201703.02.201710.01.2017-114052
2016070379129838Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR, z. s. - úklid pozemku Holešovice a úklid zeleného pásu v ul. Argentinská 12/201613.01.201731.01.201719.01.2017-11300
201609014705616OMEGA project s.r.o.28377664POZASTÁVKA!!!! ČÁSTEČNÁ ÚHRADA VE VÝŠI 50 000,00 KČ
Vypracování rešerše technického stavu budovy ZŠ Strossmayerovo nám.


DOPLATIT 54.060,-- KČ
27.09.201614.10.201611.01.2017-104060
201609017411603538E*tech, spol. s r.o.29008522Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/024, Instalace EZS a reinstalace EPS v Pečovatelském centru Praha 7 v domě Kamenická 46/62215.11.201614.12.201605.01.2017805548
20160902297721013278/1Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti (p.smlouva 7721013278) na období 1. 1. 2017 - 31. 3. 2017
30.12.201629.01.201713.01.2017-243775
2016090230vf16/223Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/93204.01.201714.01.201711.01.2017-7260
2016090231vf16/221Sedmá ubytovací26418274provedení výřezu a likvidace náletové zeleně na pozemcích 373/21 a 373/1 v Holešovicích04.01.201711.01.201724.01.2017-7865
2016090232vf16/224Sedmá ubytovací26418274Správa nebyt. a byt. jednotek dle příkazní smlouvy - 12/201604.01.201714.01.201711.01.2017-163114.1
2016090233vf16/225Sedmá ubytovací26418274Správa jednotek v domech SVJ - prosinec 201604.01.201714.01.201711.01.2017-164706
2016090234vf16/236Sedmá ubytovací26418274Zastupování na schůzích SVJ - 4.Q.201604.01.201714.01.201711.01.2017-275275
2016090235vf16/251Sedmá ubytovací264182747 U - Organizační zajištění výběr.řízení veřejných zakázek malého rozsahu r.201604.01.201714.01.201716.01.2017-36300
2016090236vf16/222Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za papírnou 144/7 - prosinec 201604.01.201714.01.201711.01.2017-235950
2016090237170100002TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách 1 (smlouva 2016/OIVZ/010) za období 12/201604.01.201724.01.201709.01.2017-12395
201609023808516STON Management s.r.o.24305944STON Management s.r.o.
Reko zelené plochy u Letenské vodárny - Technický dozor stavebníka za období 12/2016
04.01.201723.01.201709.01.2017-535.43
20160902407022016Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby - prosinec 201604.01.201724.01.201711.01.2017-5747.5
2016090241701/2016Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY04.01.201724.01.201711.01.2017-9196
2016090242010216255PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž11.01.201708.02.201716.01.2017-989433.72
20160902432160145PRAGOCLIMA, spol. s r.o.14890984Rekonstrukce vzduchtechniky - Bio Oko12.01.201723.01.201716.01.2017-17212
20161106291016022259Crystalis s.r.o.49711385Crystalis s.r.o - vrácení prázdných barelů .08.09.201630.09.201601.06.20171737
20161108652016023Pečovatelské centrum Praha 770890307Úhrada sociálních služeb za listopad 201623.12.201611.01.201715.02.2017-16062
2016110871163817Trefný Václav40862763VÁNOČKY PRO PEČOVATELSKÉ CENTRUM P-7.30.12.201613.01.201709.01.2017-7460.1
201611087216142661EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - pramenitá voda pro zaměstnance ÚMČP7.30.12.201612.01.201709.01.2017-11608
201611087343/12/216Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, stěhovací práce .02.01.201713.01.201710.01.2017-1650
20161108741624000585Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Dopravní podnik hl.m.Prahy - 10 ks ročních přenosných kuponů02.01.201721.01.201704.01.2017-61000
20161108758001195375Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s. - hovorné 12/201604.01.201730.01.201709.01.2017-25798.22
2016110876162910Monitor26142104Monitor - noviny - 12/201604.01.201717.01.201709.01.2017-21108
20161108771200003316RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - webové rozhraní -zakládání nových uličních stromořadí.04.01.201718.01.201709.01.2017-363
201611087934937Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tusarova za období 1.12. 2016 - 28.2. 2017
06.01.201715.12.201611.01.2017-5020
20161108800712187390O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s., - státní linky MČ P7.09.01.201724.01.201710.01.2017-15951.66
20161108815136654360Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p.
kvalifikované certifikáty 4x
09.01.201717.01.201711.01.2017-1269.5
20161108825248553/7703164048/2016ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o - PHM, mytí vozidel, nemrznoucí kapalina.09.01.201709.01.201704.01.2017-1849.82
20161108845108883124Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 12/2016 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoj10.01.201720.01.201711.01.2017-29958.39
20161108852016162SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ, - vstupní prohlídky 10/11,12/201612.01.201713.01.201717.01.2017-5600
20161108865136676275Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p., - nadstandartní pkB12.01.201726.01.201716.01.2017-121
201612015825/2016Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka angličtiny 12/201606.01.201714.01.201713.01.2017-13000
2016120159160100906JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek
Seminář pro jednoho účastníka "Interní audit ve veřejné správě", která se konal dne 3. 11. 2016
10.01.201731.12.201613.01.2017-2390
2016130151216011900IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o.
internetové připojení za 12/2016
30.12.201612.01.201705.01.2017-787
20161301522016233AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o.
uživatelská podpora systému SAFE za 12/2016
02.01.201714.01.201705.01.2017-10285
20161301531702002793Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální
dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 12.12. - 31.12. 2016
Nejsme plátci DPH.
03.01.201718.01.201709.01.2017-2850
20161301543110170002CP System26509491CP System, - černobílé kopie za provoz 2 ks kop. strojů na odd organizační.03.01.201714.01.201709.01.2017-4935
2016130155216011888IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o.
internetové připojení 12/2016
09.01.201712.01.201711.01.2017-40898
20161600772016118017PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí05.01.201716.12.201617.03.2017-1500
20161600783160101Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb06.01.201719.01.201720.01.2017-6118
20161600803170001Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb11.01.201725.01.201725.01.2017-12236
20166002781620003716Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Nájemné za pozemek 2218/2 Holešovice za 1-12/201609.01.201726.01.201719.01.2017-4250
201660028116125388NESS Czech s.r.o.45786259Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - BIO OKO09.01.201718.01.201711.01.2017-538.21
2016600283616409716Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - zálohy 1/2017 Tusarova 1545/25a10.01.201715.12.201619.01.2017-2280
2016600284616409824Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - zálohy za vodné a stočné Tusarova 85/21a za 09,10,11 a 12/2016.10.01.201715.12.201618.01.2017-1720
2016600285255816TOM - Computer s.r.o.60465832Aktualizační služba k SW iDES za 12/201617.01.201717.01.201719.01.2017-41140
20170100040117Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 01/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.03.01.201714.01.201709.01.2017-42229
201701000917004Jules a Jim, z. s.26587084Platba za program Nekuřátka - seminářempro FZŠ Umělecká, obj.č. O-0011/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
25.01.201702.02.201701.02.2017-3900
201701001111700088Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 1/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.02.02.201714.02.201710.02.2017-616
20170100120217Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 02/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.02.02.201714.02.201710.02.2017-42229
20170100141/2017Jiří KOVANDA13141635Platba za ilustrace - hlavní téma pro Hobulet 2/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0021/KS/2017 - přiložena.03.02.201716.02.201715.02.2017-4000
20170100151PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 1/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
06.02.201714.02.201710.02.2017-6666
20170100161170079Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 1/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.06.02.201716.02.201710.02.2017-13068
2017010017170099Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.07.02.201728.02.201717.02.2017-5440
20170100187900004226MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 2/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0013/KS/2017 - přiložena.08.02.201708.03.201717.02.2017-60080
20170100215108891976Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 1/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja13.02.201721.02.201716.02.2017-29958.39
201701002308Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad a korektura strany pro cizince do Hobuletu 2/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0015/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH
13.02.201720.02.201717.02.2017-1200
201701002414/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 40 ks po 250,-Kč a 1 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.16.02.201722.02.201722.02.2017-10500
201701002520170007Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0025/KS/2017 - přiložena.20.02.201728.02.201727.02.2017-2450
201701002620171649Jan Pietras70019371Platba za banner Standart s potiskem, obj.č. O-0034/KS/2017 - přiložena.23.02.201728.02.201727.02.2017-412
201701002720170005Dudek Sandra03758184Platba za článek do rubriky Inspirace pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0026/KS/2017 - přiložena.
Neplátkyně DPH.
23.02.201728.02.201727.02.2017-1400
20170100281/17Böhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 3,4/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0028/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
24.02.201709.03.201701.03.2017-7000
201701003042017Pošová Johana87821141Platba za fotografie pro Hobulet 2/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0018/KS/2017 - přiložena.24.02.201707.03.201701.03.2017-4000
201701003103.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 03/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.27.02.201704.03.201701.03.2017-42229
2017010032201701Jaroslav Ostrčilík03169952Platba za článek Inspirace pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0179/KS/2016 - přiložena.
Neplátce DPH.
27.02.201709.03.201701.03.2017-1253
20170100332/2017Vanda Vicherková86571125Platba za korektury pro Hobulet za 1,2,3/2017, obj.č. O-0180/KS/2016, O-0017/KS/2017 a O-0032/KS/2017 - přiloženy.
Dodavatel není plátce DPH.
27.02.201710.03.201701.03.2017-8200
20170100343/17Milan PODOBSKÝ40819396Platba za ilustrace pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0176/KS/2016 - přiložena.27.02.201715.03.201701.03.2017-4000
20170100362PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 2/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.01.03.201714.03.201702.03.2017-6666
201701003711700186Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 2/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.01.03.201714.03.201702.03.2017-374
2017010038201702041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 3/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0030/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
02.03.201722.03.201707.03.2017-1200
20170100391170327Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 2/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.06.03.201716.03.201707.03.2017-13068
20170100407900004324MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 3/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0023/KS/2017 - přiložena.06.03.201731.03.201707.03.2017-60080
201701004120170010Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0039/KS/2017 - přiložena.06.03.201725.03.201707.03.2017-1400
2017010042170063P-MM s.r.o.28927877Platba za čistění plyšových hraček, obj.č. O-0009/KS/2017 - přiložena.06.03.201707.03.201707.03.2017-600
20170100435108899140Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 2/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja07.03.201717.03.201709.03.2017-29958.39
2017010044170100015Nepita Jana76408698Platba za 20 ks Led lampionů na akci Slavnostní zahájení přívozu 2017, obj.č. O-0041/KS/2017 - přiložena.09.03.201729.03.201713.03.2017-1379
20170100466010170116Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v lednu a únoru 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.15.03.201723.03.201720.03.2017-25500
20170100484016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v březnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
16.03.201721.03.201720.03.2017-2000
201701005020171693Jan Pietras70019371Platba za banner Standart s potiskem, obj.č. O-0047/KS/2017 - přiložena.27.03.201731.03.201729.03.2017-412
20170100520717Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 04/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.30.03.201706.04.201704.04.2017-42229
20170100535/2017Laura Crowe70752834Platba za článek do rubriky Téma pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0021/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
30.03.201721.04.201704.04.2017-3000
20170100552017/002Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy FZŠ Umělecká dle obj.č. O-0043/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
03.04.201717.04.201706.04.2017-2000
201701005611700302Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 3/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.04.201714.04.201705.04.2017-551
20170100576010170201Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v březnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.05.04.201714.04.201713.04.2017-12750
20170100581170556Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 3/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.04.201717.04.201713.04.2017-13068
20170100607900004571MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 4/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0042/KS/2017 - přiložena.07.04.201730.04.201713.04.2017-60080
20170100616017MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v dubnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.07.04.201720.04.201713.04.2017-2000
201701006217020Jules a Jim, z. s.26587084Platba za program Nekuřátka - seminářem pro ZŠ Fr. Plamínkové, obj.č. O-0049/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
10.04.201721.04.201713.04.2017-6500
20170100635208909312Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 3/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja11.04.201719.04.201713.04.2017-29958.39
2017010064008/2017MgA. Hynek Alt71146741Platba za fotografie pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0055/KS/2017 - přiložena.11.04.201730.04.201713.04.2017-4000
20170100652017/004Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy ZŠ Fr. Plamínkové dle obj.č. O-0048/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
11.04.201730.04.201713.04.2017-2000
201701006600317Občanské sdružení PYRAMID22724257Platba za náklady spojené s provedením selektivní promární prevence v ZŠ TGM, obj.č. O-0022/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
12.04.201730.04.201719.04.2017-13500
2017010067201703041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 4/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0054/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.04.201730.04.201721.04.2017-1200
201701006816/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 34 ks po 250,-Kč a 1 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.21.04.201728.04.201726.04.2017-9000
201701006912/17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 05/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.25.04.201705.05.201702.05.2017-42229
20170100707/2017-1IMPERATIV, o.s.22871284Platba za realizaci seminářů ve FZŠ Umělecká, obj.č. O-0045/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
26.04.201708.05.201702.05.2017-2000
20170100712017/15Tereza Havlínková02658909Platba za fotografie pro Hobulet 5/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0055/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátcem DPH.
26.04.201708.05.201702.05.2017-2000
2017010072201710047DOX PRAGUE, a.s.27177718Platba za technicko-organizační zajištění akce Máme otevřeno dne 06.04. 2017, usn.č. 0250/17-R ze dne 14.03. 2017, obj.č. O-0038/OKS/2017 - přiložena.26.04.201710.05.201702.05.2017-59290
2017010073260417Brousil Radek01684680Platba za fotografie pro Hobulet 5/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0067/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
28.04.201707.05.201702.05.2017-4000
201701007410127099Pražská energetická, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 7b, Praha 7 - záloha.02.05.201711.05.201705.05.2017-2394
20170100759017Hodek František42518733Platba za pravidelnou revizi hasicích přístrojů umístěných ve skladu OKŘ, Letohradskám 7b, Praha 7, obj.č. O-0073/KS/2017 - přiložena.02.05.201719.05.201705.05.2017-1016
201701007610127099Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 7b, Praha 7 - vyúčtování, přeplatek.02.05.201711.05.201702.05.201716074
20170100775/17Bőhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 5,6/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0063/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
02.05.201712.05.201705.05.2017-7000
201701007820170016Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 4/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0075/KS/2017 - přiložena.02.05.201712.05.201705.05.2017-4200
201701007920170015Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 3/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0060/KS/2017 - přiložena.02.05.201712.05.201705.05.2017-4900
20170100801170499LEMAC marketing, s.r.o.26003244Platba za nákup 112 ks dětských reflexních vest, obj.č. O-0074/KS/2017 - přiložena.03.05.201707.05.201705.05.2017-9640
201701008111700411Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 4/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.04.05.201714.05.201710.05.2017-1451
20170100821170779Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 4/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.04.05.201716.05.201710.05.2017-13068
20170100836010170366Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v dubnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.05.05.201715.05.201710.05.2017-12750
20170100847900004688MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 5/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0061/KS/2017 - přiložena.09.05.201731.05.201712.05.2017-60080
20170100859/2017-IIMPERATIV, o.s.22871284Platba za realizaci seminářů v FZŠ Strossmayerovo nám., obj.č. O-0072/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
09.05.201721.05.201712.05.2017-5000
2017010086201704041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 5/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0070/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
10.05.201730.05.201712.05.2017-1200
201701008714PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 4/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
10.05.201714.05.201712.05.2017-6666
2017010090171000467VICTORIA AG - ART s.r.o.63668475Platba za nákup 52 ks řádů v sametové kazetě jako ocenění složkám IZS, obj.č. O-0062/KS/2017 - přiložena.11.05.201725.05.201717.05.2017-24634
20170100919016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v květnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
11.05.201719.05.201717.05.2017-2000
20170100927500039J.i.P. dopravní značení, s.r.o.25762001Platba za dopravní značení na komunikaci Varhulíkové, Praha 7, obj.č. O-0024/KS/2017 - přiložena.11.05.201722.05.201722.05.2017-14236
201701009317185TF CORP s.r.o.02977184Platba za nákup 45 ks párů rukavic Mechanix Pursuit CR5 jako výpůjčky pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0079/KS/2017 - přiložena.12.05.201731.05.201718.05.2017-39600
20170100946/2017Laura Crowe70752834Platba za článek do rubriky Téma pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0085/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
15.05.201731.05.201718.05.2017-3600
201701009520800121Daniela Bendová15877116Platba za nákup Trestních předpisů jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0096/KS/2017 - přiložena.17.05.201731.05.201722.05.2017-14925
2017010096FVM-573/2017ekolo.cz s.r.o27141659Platba za nákup elektrokola AGOGS Uphill Tour jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0095/KS - přiložena.19.05.201707.06.201702.06.2017-44640
201701009712Maceková EvaPlatba za ilustrace pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0098/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
23.05.201731.05.201729.05.2017-1000
201701009814/2017Martin Tománek42514533Platba za rubriku Stalo se pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0090/KS/2017 - přiložena.23.05.201731.05.201730.05.2017-1600
20170100992017500952BUNATY s.r.o.28763084Platba za nákup 4 ks fotopastí BUNATY FULL HD GSM jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0081/KS/2017 - přiložena.23.05.201731.05.201729.05.2017-21960
201701010111700518Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 5/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.01.06.201716.06.201707.06.2017-182
2017010102201700918TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Plaba za tisk 2 200 ks brožury na akci Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0106/KS/2017 - přiložena.01.06.201714.06.201707.06.2017-32902
20170101037900004867MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 6/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, obj.č. O-0094/KS/2017 - přiložena.02.06.201730.06.201707.06.2017-60080
20170101041171013Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 5/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.06.201716.06.201707.06.2017-13068
201701010500417Občanské sdružení PYRAMID22724257Platba za náklady spojené s provedením intervenční činnosti v ZŠ TGM, obj.č. O-0091/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
06.06.201722.06.201709.06.2017-6000
201701010614016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v červnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
07.06.201720.06.201712.06.2017-2000
20170101076010170500Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v květnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.08.06.201714.06.201715.06.2017-12750
201701010820170041FALO EVENTS s.r.o.02763427FALO EVENTS s.r.o., Technicko - organizační zajištění akce / 205 /dne 8.6.2017- Štvanice09.06.201729.06.201714.06.2017-55116
201701010920170040FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické a produkční zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0101/KS/2017 - přiložena.09.06.201729.06.201714.06.2017-90811
201701011017002Česká koalice proti tabák68405316Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0103/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
09.06.201728.06.201715.06.2017-5500
20170101122017014Promotým Praha s.r.o.28865901Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0105/KS/2017 - přiložena.12.06.201730.06.201715.06.2017-38720
2017010113201705041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 6/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0082/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.06.201730.06.201715.06.2017-1200
201701011413/2017-1IMPERATIV, o.s.22871284Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0102/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
14.06.201723.06.201715.06.2017-3000
201701011520170021Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 5/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0075/KS/2017 - přiložena.14.06.201726.06.201715.06.2017-3500
201701011618PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 5/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
14.06.201723.06.201715.06.2017-6666
201701011717004Rehabilitační holešovické centrum, s.r.o.27616754Platba za rehabilitační - cvičitelské služby za duben - červen 2017 na akci Plavání pro seniory P7 dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.1. 2016, obj.č. O-0002/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
15.06.201727.06.201729.06.2017-18750
201701011817VF00005Váša Miroslav16916174Platba za zajištění pohoštění na XI. ročník preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0104/KS/2017 - přiložena.15.06.201722.06.201728.06.2017-12000
2017010119242017Petr Fabo88204031Platba za fotografie pro Hobulet 7-8/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0112/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
16.06.201730.06.201728.06.2017-4000
2017010120082017Martin Groch03701263Platba za ilustrace pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0086/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.06.201730.06.201728.06.2017-4000
2017060003BBFV17/0010/1BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o. - oprava a údržba chodníků na území MČ Praha 7 na základně smlouvy 2016/OIVZ/01115.03.201731.03.201720.03.2017-50029.87
20170600042017D133Auto*Mat, z.s.22670319Auto*Mat, z.s. - Registrace účastníků akce ,,Do práce na kole" / 166 /12.04.201702.05.201702.05.2017-5348
2017060005BBFV17/0020/1BEB, s.r.o.45313814Opravy a údržba chodníků na území MČ Praha 7 na základě smlouvy 2016/OIVZ/01120.04.201721.04.201725.04.2017-103425.48
20170700054000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda DH U Sparty č. parcely 666, 667/2 za období 1.1. - 31. 3. 2017
04.01.201715.01.201710.01.2017-6210
201707000630222192Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetická, a.s.
elektřina hřiště U Sparty (parcela 666P) za I.Q/2017
04.01.201716.01.201710.01.2017-660
20170700071000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tovární 1100 za období 1. 12. 2016 - 28. 2. 2017
04.01.201715.01.201710.01.2017-1620
201707000830139396Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.
elektřina - Sportovní zařízení Tovární 1100 za I.Q/2017
04.01.201723.01.201710.01.2017-680
20170700154000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Ortenovo náměstí 2293/1 za období 1/2017
06.01.201715.01.201711.01.2017-6740
20170700164000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ortenovo náměstí 628/1 za období 1/2017
06.01.201715.01.201711.01.2017-3140
201707001730247943Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.
elektřina Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1,2,3 za období 1.Q/2017
06.01.201709.01.201711.01.2017-3230
20170700221000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tovární za období 1.12.2016 - 28.2.2017
09.01.201715.12.201611.01.2017-1620
201707002630193761Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - elektřina - park Tusarova za období 1.Q/201711.01.201717.01.201716.01.2017-630
201707002730115228Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - elektřina U průhonu za 1.Q/201712.01.201709.01.201716.01.2017-420
20170700291601025511Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů 17.12. 2016 - 31.12. 201619.01.201703.02.201725.01.2017-21780
2017070030170100007TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 1/201706.02.201722.02.201716.02.2017-12395
2017070031170100006TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba DH a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 7 za 1/201706.02.201722.02.201716.02.2017-304720
20170700324000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Ortenovo náměstí 2293/1, období 2/201706.02.201715.02.201716.02.2017-6740
20170700334000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Ortenovo náměstí 628/1, za období 2/201706.02.201715.02.201716.02.2017-3140
201707003420170119C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 1/2017 (smlouva 2002/0207/01, dod. 11)07.02.201728.02.201722.02.2017-709286.96
201707003520170121C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně za 1/201707.02.201706.03.201701.03.2017-10892.03
201707003620170120C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 1/201707.02.201728.02.201722.02.2017-114052
201707003720170122C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - zimní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny za 1/201707.02.201706.03.201701.03.2017-10892.03
201707003817010RIGES s.r.o.27653765RIGES s.r.o. - geodetické práce - přesné zaměření stromu v ul. U Letenské vodárny07.02.201728.02.201721.02.2017-4840
2017070039170100010TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - odstranění ostnatého drátu, havarijní pokácení stromu do 50 cm, uložení do bio odpadu09.02.201728.02.201716.02.2017-4440
2017070040VF17/005Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - mechanizovaný úklid exkrementů za 1/201710.02.201714.02.201717.02.2017-411400
20170700411701200113Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz košů o víkendech za 1/201710.02.201727.02.201701.03.2017-12586.18
20170700423217340354ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejných osvětlení, které jsou součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-2589
20170700433217340353ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-1753
20170700443217340355ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejných osvětlení, které jsou součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č.2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-1991
20170700453217340359ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údžba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo náměstí v počtu 18 ks světelných míst na obd. 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-4479
2017070047FV81-5/2017Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR - úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu v ul. Argentinská za 1/201717.02.201728.02.201721.02.2017-11300
20170700491710001533Zásobování a.s.46354221Zásobování a.s. - lopatka na uhlí 20ks, sůl posypová 10kg/40ks21.02.201717.01.201721.02.20173804
20170700501710001535Zásobování a.s.46354221Zásobování a.s. - sůl posypová 10kg/40ks21.02.201717.01.201721.02.20172200
2017070051170829AB-STORE s.r.o.28459423AB-STORE s.r.o. - 2x sud na děšťovou vodu včetně víka, recyklovaný plast, 100litrů22.02.201708.03.201703.03.2017-1416
2017070052170100011TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - úprava zeleně DH Na Výšinách - pokácení stromu, odstranění pařezu, průklest stromu a keře, odstranění dřevěného oplocení, uložení biolog. odpadu23.02.201715.03.201713.03.2017-5138
20170700543217340624ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště u Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-2589
20170700553217340623ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská1 v počtu 6 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-1753
20170700563217340626ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Ortenovo náměstí v počtu 18 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-4479
20170700573217340625ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-1991
2017070058170101879Jan Müller65111257Jan Müller- pracovní obuv a oděvy - pracovní rukavice, bunda, šle02.03.201720.03.201713.03.2017-4144
20170700591701200324Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů o víkendech za 2/201706.03.201722.03.201713.03.2017-11270
2017070060616406158Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.- voda Ortenovo náměstí č.parc.: 2293/1 za období 1. - 31. 3. 201706.03.201715.03.201709.03.2017-6740
2017070061616409522Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda Strossmayerovo nám. za období 1.3. - 31.5.201706.03.201715.03.201709.03.2017-6530
2017070062616409290Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda Tusarova parc.č.:2316/2 za období 1.3. - 31.5.201706.03.201715.03.201709.03.2017-5020
2017070063616406157Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - voda Ortenovo nám., č.parc. 628/1 za období 1. - 31.3.201706.03.201715.03.201709.03.2017-3140
2017070064170100016TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách (sml. 2016/OIVZ/010) za období 2/201708.03.201727.03.201713.03.2017-12395
2017070065vf17/018Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - mechanizovaný úklid exkrementů za 2/201708.03.201714.03.201713.03.2017-411400
2017070066vf17/019Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků 2/201708.03.201714.03.201713.03.2017-257730
2017070067170100017TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopadových zón u herních prvků08.03.201727.03.201713.03.2017-2330
2017070068170100015TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba DH a veřejné zeleně za 2/201708.03.201727.03.201713.03.2017-304720
201707006917/03/001Ing. Jiří Čáp60607599Ing. Jiří Čáp - revize vybavení dětských hřišť MČ Praha 708.03.201731.03.201713.03.2017-16335
20170700701701039Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o. - vypracování pasportu vybraných pozemků13.03.201731.03.201720.03.2017-10890
201707007120170351C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - zimní údržba vozovky U Letenské vodárny za 2/201713.03.201731.03.201721.03.2017-5570.48
201707007220170350C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba vozovky U Letenské Vodárny za 2/201713.03.201731.03.201721.03.2017-10892.03
201707007320170349C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kentejnerů ne separovaný odpad, úklid černých skládek za 2/201713.03.201731.03.201720.03.2017-114052
201707007420170348C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 2/201713.03.201708.04.201724.03.2017-709286.96
20170700750317027Arbonet, s.r.o.28201906Arbonet, s.r.o. - tomografické vyšetření kmene 2 ks jírovců maďalů v parku v ulici Plynární na pozemku parc. č. 30813.03.201731.03.201720.03.2017-9680
2017070076170110022ŽIVOT 90, z.ú.00571709Instalace koncového zařízení č. 2107 - ( remontáž 13. 2. 2017)13.03.201729.03.201729.03.2017-4140
201707007811/2017Sportovní projekty s.r.o.27060659Sportovní projekty s.r.o. - Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční - Projektová dokumentace14.03.201731.03.201720.03.2017-47190
20170700794000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda DH U Sparty č. parc. 666,667/2 za období 2.Q/2017 (1.4.-30.6.)17.03.201715.04.201723.03.2017-6900
2017070080170559Pavel Mrskoš13933434Pavel Mrskoš -20 ks sběrač odpadků 85 cm (prodloužené ruce)17.03.201728.03.201724.03.2017-3640
201707008112997Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR - úklid pozemku Holešovice a úklid zeleného pásu v ul. Argentinská za 2/201720.03.201731.03.201723.03.2017-11200
2017070083FV41/2017GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472GARTENSTA PLUS s.r.o. -oprava herního prvku na Ortenově náměstí - hřiště./ 10 /23.03.201713.04.201703.04.2017-15332
20170700841701047Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o., -vypracování znaleckého posudku /5/28.03.201717.04.201703.04.2017-13915
20170700851701049Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o. - přeinstalace systému MyTrees včetně dat a zaškolení30.03.201719.04.201703.04.2017-5000
2017070087101253GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472GARTENSTA PLUS s.r.o. - řetězy k houpačce31.03.201721.04.201703.04.2017-16040
20170700884000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 34024261/2 , Ortenovo nám.,Praha 7, č.parc. 2293/1 na období 4/201703.04.201715.04.201706.04.2017-6740
20170700894000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č.34024259/2 -Ortenovo nám. , Praha 7 č.parc.628/1 na období 4/201703.04.201715.04.201706.04.2017-3140
201707009011808002JOSLA Fitpark s.r.o.28706480JOSLA Fitpark s.r.o. - Oprava sportovních prvků v ul. Tusarova05.04.201713.04.201712.04.2017-6655
2017070091170100022TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - Smloluva o údržbě dětských hřišť a veřejné zeleně na území Městské části Praha 7 za období 3/201705.04.201724.04.201711.04.2017-304720
20170700926/2017Karel Peřina11231793Postupné pokácení 3 stromů/ 40
Nejsem plátce DPH
05.04.201730.04.201719.04.2017-12300
2017070093170100023TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 3/201705.04.201724.04.201712.04.2017-12395
2017070094170100024TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopadových zón u herních prvků05.04.201724.04.201712.04.2017-3884
2017070095170100025TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dětských hřišť - doplnění písku05.04.201724.04.201712.04.2017-11132
2017070096170100026TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - zimní údržba chodníků ve správě MČ P705.04.201724.04.201711.04.2017-219980
20170700972/17Szöcs Viliam40777359Servis fontány na Ortenově náměstí v zimním období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 201705.04.201722.04.201712.04.2017-12100
20170700983217341098ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-922
2017070099FV20170560C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba vozovky U Letenksé vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně o výměře 523,37m2 za 3/2017 na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2002/0207/0106.04.201730.04.201721.04.2017-10892.03
2017070100FV20170559C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 3/201706.04.201730.04.201721.04.2017-114052
2017070101FV20170558C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - provádění úklidu chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 3/201706.04.201705.05.201725.04.2017-709286.96
20170701023217341101ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-1246
20170701031701200606Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů o víkendech za 3/201706.04.201724.04.201721.04.2017-11270
20170701043217341099ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-1481
20170701053217341100ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-554
20170701062017-1001Vladimír Lauko05288282Vladimír Lauko - konstrukční práce na úklidovém vozíku s vodou, dodání prototypu vozíku
Neplátce DPH
07.04.201715.05.201715.05.2017-43470
20170701074/17Szöcs Viliam40777359Szöcs Viliam - Oprava expanzní nádrže a motoru vodní atrakce na fontáně Ortenovo náměstí10.04.201727.04.201721.04.2017-21961
2017070109VF 17/032Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - úklid exkrementů za 3/201711.04.201714.04.201721.04.2017-411400
2017070110VF 17/033Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků za 3/201711.04.201714.04.201721.04.2017-257730
201707011117/01/0059Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - výsadba stromu DH U Průhonu12.04.201728.04.201721.04.2017-17292
201707011216/2017Sportovní projekty s.r.o.27060659Projektová dokumentace - Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční - druhá splátka za provedení díla dle smlouvy č. 2019/OIVZ/014 a dodatku č. 112.04.201728.04.201720.04.2017-30250
2017070113FV81-16/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu v ul. Argentinská za 3/201719.04.201730.04.201725.04.2017-11300
20170701141742045243Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635vodné, stočné - Tusarova 21a/85, za období od 2.8.2016 do 3.4.201720.04.201730.04.201724.05.2017-4943
2017070116118236994Pražská energetika, a.s.60193913osvětlení U Průhonu 1240/48 - nedoplatek za období 8.4.2016 - 13.4.201724.04.201709.05.201727.04.2017-1718
2017070117118311515Pražská energetika, a.s.60193913vyúčtování elektřiny v odběrném místě Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1,2,3 za období 9.4.2016 - 19.4. 201724.04.201709.05.201727.04.2017-22855
2017070118170100032TÚZ s.r.o.27095452založení záhonu máty v ulici Nad Královskou oborou25.04.201713.05.201705.05.2017-14804
201707011930247943Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1, 2, 3 na období 2.Q/201726.04.201709.05.201702.05.2017-5470
201707012030115228Pražská energetika, a.s.60193913elektřina U Průhonu 1240/48 na období 2.Q/201726.04.201709.05.201702.05.2017-420
201707012130222192Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - hřiště U Sparty, parcela 666P - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201712.05.201705.05.2017-670
201707012230091955Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - Řezáčovo náměstí 1261/2 - záloha na 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201712.05.201722.05.2017-910
201707012330139396Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - Tovární 1100P - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201715.05.201705.05.2017-655
2017070124170100034TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby dětských hřišť02.05.201717.05.201705.05.2017-37385
2017070125170100035TÚZ s.r.o.27095452visací zámek s číselným kódem na dopravním hřišti Na Výšinách02.05.201717.05.201705.05.2017-605
2017070126170100036TÚZ s.r.o.27095452visací zámek s třemi klíči na dopravní hřiště Na Výšinách02.05.201717.05.201705.05.2017-544
201707012730193761Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - park Tusarova 1545/25a - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201715.05.201705.05.2017-597
20170701283019361Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - park Tusarova 1545/25a - přeplatek za období 29.4.2016 - 24.4.201702.05.201715.05.201702.05.20172591
201707012930091955Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - Řezáčovo náměstí 1261/2 - nedoplatek za období 20.4.2016 - 19.4.201702.05.201712.05.201705.05.2017-3642
201707013030139396Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - Tovární 1100P - přeplatek za období 28.4.2016 - 24.4.201702.05.201702.05.201702.05.20172695
201707013130222192Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - hřiště U Sparty - nedoplatek za období 15.4. 2016 - 20.4.201702.05.201712.05.201705.05.2017-2716
2017070132170100037TÚZ s.r.o.27095452údržba DH a veřejné zeleně za 4/201702.05.201722.05.201705.05.2017-304720
2017070133170100038TÚZ s.r.o.27095452údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 4/201702.05.201722.05.201705.05.2017-12395
2017070134170100039TÚZ s.r.o.27095452údržba dopadových zón u herních prvků02.05.201722.05.201705.05.2017-3107
2017070135170100040TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - nátěr lavic, košů, stolů, výměna prken lavic02.05.201722.05.201705.05.2017-49700
2017070136170085Z + M, spol. s r.o.40765857Výměna kování u vchodových dveří na dětské hřiště ve vnitrobloku Schnirchova 3302.05.201712.05.201705.05.2017-2711
20170701373217341565ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-1476
20170701383217341572ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-1512
20170701393217341571ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřeného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-2220
20170701403217341573ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-3401
20170701411701200905Pražské služby a.s.60194120vývoz odpadkových košů o víkendech za 4/201705.05.201723.05.201712.05.2017-14087.5
201707014217/61/0235Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zemina 10m3 a travní osivo 25 kg05.05.201719.05.201712.05.2017-11544
2017070143FV20170779C D V služby, s.r.o.49356445vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 4/201709.05.201731.05.201715.05.2017-114052
2017070144FV20170778C D V služby, s.r.o.49356445úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 4/201709.05.201731.05.201716.05.2017-709286.96
2017070146F-538/2017Lesy HL. M. Prahy45247650Revize a oprava stávajících vazeb stromů, posouzení a provedení řezu či vazby na DH U Sparty a Ortenovo náměstí09.05.201725.05.201712.05.2017-24805
2017070147VF17/055Sedmá ubytovací26418274Dočišťování chodníků za 4/201709.05.201712.05.201715.05.2017-229900
2017070148VF17/054Sedmá ubytovací26418274Úklid exktrementů za 4/201709.05.201712.05.201715.05.2017-411400
20170701491742049831Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635přeplatek - voda - Ortenovo náměstí č. parc. 2293/1 za období 26.4.2016 - 26.4.201710.05.201720.05.201719.05.201747015
20170701501742049829Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635přeplatek voda Ortenovo náměstí č. parc. 628/1 za období 26.4.2016 - 26.4.201710.05.201720.05.201719.05.201731344
201707015101617STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka na akci "Reko zelené plochy u Letenské vodárny" v období 4/201711.05.201730.05.201722.05.2017-4997.3
201707015217030Matěj Ferjenčík71969870Provedení řezů na 2 ks stromů a zapsání zásahů do aplikace Stromy pod kontrolou
neplátce DPH
12.05.201731.05.201724.05.2017-5900
2017070155005/2017Štěpán BARTÁK66049342Zhotovení prototypu "mlžítka M"
Není plátce DPH.
18.05.201731.05.201724.05.2017-4000
20170701562170004671MEVA-TEC s.r.o.62742051víko k betonovému koši - barva hnědá, 20 ks18.05.201731.05.201724.05.2017-18915
2017070157FV81-19/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu Argentinská za 4/2017
Dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci na údržbě č. 0204/0207/01
23.05.201702.06.201702.06.2017-11200
2017070158117154FLORA SERVIS s.r.o.28341627Oprava herních prvků DH Na Výšinách23.05.201705.06.201702.06.2017-25969
2017070159006/2017Štěpán BARTÁK66049342Mlžítka "M"
Není plátce DPH.
24.05.201706.06.201706.06.2017-10000
2017070160170100049TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - kosení trávníků, průklest stromu, oprava oplocení, osazení lavice,..24.05.201713.06.201702.06.2017-21281
201707016117/01/0113Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Zahradnické práce - založení letničkových záhonů24.05.201709.06.201702.06.2017-239592
201707016221797503Marek Petr12271578Přepracování projektové dokumentace "Revitalizace parku Tusarova" - DH Tusarova25.05.201716.06.201702.06.2017-47190
2017070163241888841TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655Mobilní oplocení na Ortenově náměstí od 23.-31.5.201729.05.201707.06.201702.06.2017-3283.13
2017070164F-649/2017Lesy HL. M. Prahy45247650Oprava bezpečnostní vazby stromu Acer saccharinum na dětském hřišti U Sparty29.05.201713.06.201702.06.2017-9000
20170701651701201227Pražské služby a.s.60194120vývoz odpadkových košů o víkendech 5/201701.06.201721.06.201705.06.2017-11270
20170701664000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí 628/1 (pítko) za 6/201701.06.201715.06.201706.06.2017-2590
20170701674000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí 2293/1 (fontána) za 6/201701.06.201715.06.201706.06.2017-3890
201707016830301560Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody - Tusarova č. parc. 2316/2 za období 1.6.-31.8.201702.06.201715.06.201709.06.2017-5020
2017070169300258133Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody- Tovární č.parc. 1100 za období 1.6.-31.8. 201702.06.201715.06.201709.06.2017-1620
2017070170300254265Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody- Strossmayerovo náměstí 1.6. - 31.8. 201702.06.201715.06.201709.06.2017-6530
201707017134/17Szöcs Viliam40777359Oprava vodního prvku a dodání nového pítka v parku Tusarova05.06.201730.06.201708.06.2017-78045
2017070173241891161TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655Pronjem mobilního oplocení v rámci rekonstrukce fontány na Ortenově náměstí za období 1.-30.6.06.06.201715.06.201709.06.2017-1694
20170701743217341966ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-1476
20170701753217341967ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-2220
20170701763217341968ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-1512
20170701773217341969ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-3401
2017070178170100053TÚZ s.r.o.27095452údržba DH Na Výšinách za 5/201706.06.201725.06.201709.06.2017-12395
2017070179170100054TÚZ s.r.o.27095452Údržba dopadových zón u herních prvků06.06.201725.06.201709.06.2017-3107
2017070180170100055TÚZ s.r.o.27095452kosení trávníku, výměna hranolu lavice, výměna prkna, nátěr06.06.201725.06.201709.06.2017-2658
2017070181170100056TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby - nátěr 2 atrakcí, oprava stolu, doplnění fošny, doplnění hranolu, nátěr06.06.201725.06.201709.06.2017-8167
2017070182170100058TÚZ s.r.o.27095452Opravy na DH U Sparty a U Průhonu06.06.201725.06.201709.06.2017-12983
2017070183170100057TÚZ s.r.o.27095452Ochranný postřik proti zavíječi buxusovému06.06.201725.06.201709.06.2017-1427
2017070184170100052TÚZ s.r.o.27095452Údržba DH a veřejné zeleně za 5/201706.06.201725.06.201709.06.2017-304720
2017070185FV20170953C D V služby, s.r.o.49356445Úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 5/201708.06.201730.06.201726.06.2017-709286.96
2017070186FV20170954C D V služby, s.r.o.49356445Vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 5/201708.06.201730.06.201726.06.2017-114052
201707018717/01/0144Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - příprava ploch k výsadbě v parku Tusarova09.06.201728.06.201722.06.2017-25422
201707018817/01/0146Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - zálivka letničkových záhonů za 5/201709.06.201728.06.201722.06.2017-32929
201707018917/01/0145Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - odstranění pařezů a připrava rabat na výsadbu stromů v ul. Korunovační09.06.201728.06.201721.06.2017-64641
2017070190VF17/072Sedmá ubytovací26418274dočišťování chodníků za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-229900
2017070191VF17/071Sedmá ubytovací26418274mechanizovaný úklid exkrementů za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-411400
2017070192VF17/084Sedmá ubytovací26418274ruční odstraňování vegetace za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-242000
2017070193VF17/086Sedmá ubytovací26418274mimořádný strojový úklid za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-13310
2017070194VF17/085Sedmá ubytovací26418274mimořádný úklid chodníků za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-106480
20170701952017019Miroslav Jež16868404Revize ručních pump15.06.201730.06.201729.06.2017-3025
2017070196VF17/089Sedmá ubytovací26418274ruční úklid chodníků, rabátek, zelených pásů a dalších ploch15.06.201730.06.201729.06.2017-481580
2017070197FV81-21/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu Argentinská 5/201719.06.201730.06.201722.06.2017-11200
2017070198170100065TÚZ s.r.o.27095452Odstranění ruderálního porostu MŠ U Průhonu a uložení biolog. odpadu21.06.201730.06.201727.06.2017-47885
201707019941/17Szöcs Viliam40777359mlžítko v parku Tusarova23.06.201730.06.201727.06.2017-32912
20170900018287802Pražská teplárenská a.s.45273600Zálohová faktura za dodávku tepelné energie - č. odběr.místa 3056318 U Průhonu 1338/3802.01.201721.01.201713.01.2017-7300
2017090002201701TTP, spol. s r.o.49684663projektová dokumentace pro změnu používání krytu CO U Pergamenky 454/906.01.201725.01.201707.02.2017-22270.05
201709000430300217Pražská energetika, a.s.60193913PRE doplatek - U Průhonu 38/133809.01.201718.01.201718.01.2017-2229
2017090006172002Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekuce - 101 EX 0183/1611.01.201724.01.201716.01.2017-7865
2017090007171000003FM servis Praha CZ, s.r.o.27120988Vyklizení sklepů a výroba podesty v suterénu - Strojnická 2512.01.201724.01.201726.01.2017-4255
201709001117003REPRO FETTERLE, spol. s r. o.44793448Kopírování dokumentace - reprografické práce - projektová dokumentace na Vodárenskou věž16.01.201704.02.201707.02.2017-5728
2017090014100170001ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace 1. část - rekonstrukce volných bytů18.01.201707.02.201713.02.2017-54450
20170900154403613459Pražská teplárenská a.s.45273600Potvrzení přijaté platby za dodávku tepelné energie - U Průhonu 38/133818.01.201718.01.201718.01.20177300
20170900160100117Koubková Ilona, Ing.66900654Odborné posouzení vodoměrných sestav v Tusarova 27 a ZŠ Tusarova 21
Nejsem plátce DPH.
23.01.201718.02.201721.02.2017-15000
2017090018201702TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodů - U Uranie 524.01.201725.01.201708.02.2017-132858
20170900211706G - Team projektová kancelář s.r.o.28974689ZŠ Plamínkové, ul. Fr. Křížka - rekonstrukce kuchyňského provozu - kamerový průzkum kanalizačních rozvodů01.02.201716.02.201722.02.2017-27055.6
2017090022170100199CigDus s.r.o.24161969upuštění vody a snížení tlaku v potrubí uzavřené vodovodní přípojky - nová radnice U Průhonu 3801.02.201720.02.201701.03.2017-883
2017090023001Stavby CSI spol. s r.o.24288497Zpracování odhadu na nutné stavební opravy a investice + stavebně technický stav objektu Garáže Vltavská01.02.201713.03.201713.03.2017-11616
2017090024003Stavby CSI spol. s r.o.24288497Zpracování odhadu nakladů na stavební opravy, investice a stavebně technický stav objektů U Studánky 29/241 a
Heřmanova 136/562
01.02.201713.03.201713.03.2017-18150
20170900252017001SOKRAT, s.r.o.45311706Na základě Smlouvy o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví - 1.Q/2017
Nejsme plátci DPH.
02.02.201727.02.201720.02.2017-30000
201709002630300217Pražská energetika, a.s.60193913Elektřina elektroměr č. 50838810 - radnice U Průhonu 1338/3807.02.201715.02.201716.02.2017-2174
201709002710017003ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace 2.část - rekonstrukce volných bytů07.02.201723.02.201713.02.2017-66550
201709002822882017JOSEF KŠÍKAL15123081Znalecký posudek - zjištění ceny pozemku parcela č. 2218/2 Holešovice07.02.201728.02.201724.02.2017-4500
201709002914/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - podíl. spoluvlastnictví k pozemku parc. 267/1 zast. plocha a nádvoří s budovou 184/19 Bubeneč08.02.201728.02.201724.02.2017-10920.25
201709003013/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - vypořádání podil. spoluvlastnictví k pozemku U Studánky 10/58708.02.201728.02.201724.02.2017-5747.5
2017090032100170004ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace k rekonstrukci - volné byty - 3. část14.02.201703.03.201701.03.2017-70180
2017090033411700013Pricetown, s.r.o.27917223Inzerce nemovitostí na bezrealitky.cz14.02.201723.02.201724.02.2017-594
2017090034010216267PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - leden 2017

Dodanění Kč 145,152,64
15.02.201713.03.201723.03.2017-691203.03
20170900351705G - Team projektová kancelář s.r.o.28974689Rekonstrukce kuchyň. provozu - ZŠ Fr. Plamínkové v ul. Fr. Křížka16.02.201716.02.201722.03.2017-774400
2017090036201704TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace, akustické měření - ZŠ Tusarova 21 - domeček č.e.8516.02.201728.02.201723.02.2017-50215
2017090037170100001Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Autorský dozor - Vodárenská věž dle SOD 2015/OIVZ/04717.02.201718.03.201713.03.2017-34573
2017090038170100002Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Úpravy projektové dokumentace - Vodárenská věž17.02.201709.03.201713.03.2017-113256
20170900393681-007/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování zn. posudku ocenění na nemovitost Dukelských hrdinů 53/770 stojícím na pozemku 2416/220.02.201716.03.201707.03.2017-12100
20170900403686-012/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckého posudku ocenění pozemků 373/23,373/49,373/51 Holešovice20.02.201716.03.201707.03.2017-6050
201709004115/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Poskytnuté právní služby - leden 201720.02.201708.03.201707.03.2017-22990
20170900424000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha Pražským vodovodům a kanalizacím - TUSAROVA 1545/25a za únor 201720.02.201715.01.201722.02.2017-570
20170900434000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha Pražským vodovodům a kanalizacím - Tusarova 1545/25a za leden 201720.02.201715.02.201724.02.2017-570
201709004402b/2017Iveta Střelcová88522377Zpracování pol. rozpočtu na nezapracovanou část půdního prostoru ZŠ Letohradská 370/122.02.201728.02.201701.03.2017-19500
201709004502a/2017Iveta Střelcová88522377Úprava VV a aktualizace cen - půdní prostor a střecha ZS Letohradská 1/37022.02.201728.02.201701.03.2017-10000
20170900468121909334BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.27386732Faktura za energie - U Uránie 14 za období 11/2016 - 1/2017 zák účet 710751289501.03.201702.03.201702.03.2017-41720
201709004717000874A-Z Reklama CZ, s.r.o.28740653A-Z Reklama CZ, s.r.o. - tester pravosti bankovek 3 ks.01.03.201719.03.201707.03.2017-714
20170900481700000599DEKPROJEKT s.r.o.27642411Jídelna ZŠ Ortenovo nám. 1275/34 - PD umělé osvětlení a akustický podhled06.03.201721.03.201715.03.2017-58806
201709004968/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - ZŠ TGM06.03.201722.03.201717.03.2017-56325.5
201709005066/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - Jana Zajíce 19/18406.03.201722.03.201714.03.2017-2299
201709005130300217Pražská energetika, a.s.60193913PRE - nová radnice U Průhonu 3807.03.201715.03.201716.03.2017-2132
2017090052201707TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace, akustické měření, měření osvětlení - ZŠ domeček Tusarova 85/2109.03.201728.03.201722.03.2017-6655
20170900534000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha PVK za 3/2017 - Tusarova 1545/25a09.03.201715.03.201714.03.2017-570
2017090054917Radim Vejsada67818102Vestavba WC NBP 457/101 - Centra Heřmanova 457/4113.03.201717.03.201731.03.2017-39500
2017090055080317Ing. Milan Drobka44299575Vodárenská věž - Inženýrská činnost - sml. 2017/OIVZ/01713.03.201729.03.201704.04.2017-31328
20170900564000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - doplatek vyúčtování U Sparty č. parc. 666,667/213.03.201724.03.201720.03.2017-27548
2017090058010216281PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - práce v 2/2017

Dopočítaná částka daně Kč 186.524,02
14.03.201710.04.201723.03.2017-888209.61
20170900592017066199CEDE Studio, s.r.o.26764822Výměna výkladců prodejen Komunardů 432/1416.03.201714.04.201711.05.2017-10890
2017090060052017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651Rekonstrukce BJ č.16, Tusarova 7/126317.03.201706.04.201722.03.2017-18150
2017090061032017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651Rekonstrukce NBP U Průhonu 48/1240,Fr. Křížka 27/1394 a Fr.Křížka 505/3817.03.201706.04.201722.03.2017-58080
201709006204-2017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Strossmayerovo nám. - zaměření objektu a zhotovení pasportu stávajícího stavu22.03.201710.04.201707.04.2017-181500
201709006309616/11KONVA, s.r.o.45317739Stavební práce - Jankovcova 864/45- byt. dům

dodanění 2.489,40 Kč
29.03.201716.12.201630.03.2017-16596
2017090064201703re:architekti studio s.r.o.05559022Platba za hmotovou studii školského objektu, obj. č. O-0017/ORZ/2016 - přiložena.31.03.201717.04.201703.04.2017-132000
2017090065817ANTRE s.r.o.26496399ZŠ Letohradská - revize PD za účelem vybudování 4 kmen, tříd, hyg. zařízení, kabinetů, přístup. komunikace a opravy střechy na základě objednávky O-0028/OMA/201731.03.201718.04.201707.04.2017-45980
2017090066310317Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka04.04.201721.04.201711.04.2017-34273
2017090067311317Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010, Ing. Milan Drobka04.04.201721.04.201711.04.2017-8400
2017090068010216294PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - stavební práce za 3/2017

Dopočítaná částka daně Kč 102 573,81
05.04.201702.05.201711.04.2017-488446.7
201709006930300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/710564605.04.201720.04.201719.04.2017-2185
20170900701200003420RTS,a.s.25533843Zveřejnění zadávacího řízení přes webové rozhraní
1) inv. akce ZŠ TGM- reko střechy
2) inv. akce ZŠ TGM - reko střechy II.
06.04.201719.04.201721.04.2017-2396
201709007217123LILA-architektonický ateliér, s.r.o.63985641SAZ - adaptace Františka Křížka 22 Praha 7 pro zdravotnické potřeby - Dokumentace elektroinstalace slaboproudu / 606.04.201705.05.201711.04.2017-30050
2017090073201702Atelier bod architekti s.r.o.04598261SOD 2016/OIVZ/048 Nová radnice pro Prahu 7 - 14822500dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o.06.04.201705.05.201711.05.2017-5318676
2017090074f17/059CONTRACTIS, s.r.o.25727737Nová radnice - Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 -Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 707.04.201727.04.201719.04.2017-290400
20170900757/16Ing. Arch.Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN27116549SOD 2016/OIVZ/032, Modulová školka MŠ Na Výšinách - vypracování projektové dokumentace na rozšíření mateřské školy - Ing.Arch. Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN07.04.201730.03.201709.06.2017-135000
201709007601317STON Management s.r.o.24305944STON Magament - Technický dozor stavebníka akce "Reko zelené plochy U Letenské vodárny" za období 3/201707.04.201724.04.201720.04.2017-1963.23
201709007717032PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Revize a rozdělení na dvě části PD elektro MŠ Na Výšinách/ 4111.04.201725.04.201726.04.2017-33880
20170900781701068Safe trees, s.r.o.26935287Dendrologické posouzení 1 ks stromu acer pseudoplatanus12.04.201703.05.201721.04.2017-1452
20170900791704Hydronet, z.s.22822534Vodárenská věž - dodání a montáž časosběrné kamery12.04.201721.04.201721.04.2017-3000
2017090081170100005Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - dopracování PD - O-0005/OMA/201719.04.201713.05.201726.04.2017-94380
2017090082170100003Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - Dopracování PD19.04.201713.05.201718.05.2017-17287
2017090083917ANTRE s.r.o.26496399Kompletace PD pro účely ZŠ Letohradská - půdní vestavba/ 5819.04.201702.05.201726.04.2017-14520
20170900841852017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY -objednávka O0050/OMA201719.04.201704.05.201702.05.2017-20116.25
20170900851372017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - O -0015/OMA /201719.04.201704.05.201705.05.2017-47129.5
2017090086201703Atelier bod architekti s.r.o.04598261Nová radnice pro Prahu 7 - SOD 2016/OIVZ/048 - 14822500dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o.24.04.201720.05.201712.05.2017-4512816
2017090088f17/069CONTRACTIS, s.r.o.25727737Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 -Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 724.04.201711.05.201711.05.2017-290400
2017090089102017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Korunovační - Služby projektanta - elektroinstalace24.04.201709.05.201718.05.2017-181500
201709009111-2017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Tusarova - zaměření objektu a zhotovení pastortu stávajícího stavu25.04.201711.05.201705.05.2017-181500
20170900921617038Globstav s.r.o.26186896MŠ Kostelní - Oprava poškozené krytiny na fasádě26.04.201716.05.201712.05.2017-11384
2017090093300417Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka28.04.201721.05.201705.05.2017-45655
201709009420170023SUNCAD, s.r.o.26689707Vodárenská věž - technický dozor, příkazní smlouva 2016/OIVZ/057, SUNCAD, s.r.o.02.05.201724.05.201712.05.2017-163350
201709009504/2017Iveta Střelcová88522377ZŠ Letohradská - Kompletace výkazu výměr a konečná cenová nabídky02.05.201720.04.201711.05.2017-16800
2017090096303417Ing. Milan Drobka44299575Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha –03.05.201721.05.201712.05.2017-2800
2017090097304417Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010, Ing. Milan Drobka03.05.201721.05.201712.05.2017-7600
2017090098117039Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání03.05.201712.05.201712.05.2017-152500
2017090099117040Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání03.05.201711.05.201712.05.2017-152500
201709010030300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 (1.4.-30.4.2017)05.05.201719.05.201712.05.2017-2174
201709010410/2017Peřina Karel11231793Pravidelná kontrola platanů / 38
Nejsem plátce DPH.
16.05.201731.05.201724.05.2017-5000
20170901052017000085OTIDEA avz s.r.o.04682378Adaptace objektu Fr.Křížka 22 pro zdravotnické služby - zadavatelská odměna, obj. O-0104/OMA/201619.05.201708.06.201729.05.2017-59290
20170901062017000086OTIDEA avz s.r.o.04682378ZŠ Fr.Plamínkové, ul.Fr.Křížka ,rekonstrukce kuchyňského prostoru - zadavatelská odměna, obj. O-0016/OMA/201719.05.201708.06.201726.05.2017-59290
2017090107010170007PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - stavební práce za 4-5/2017

Dopočítaná částka daně Kč 666 770,54
19.05.201716.06.201724.05.2017-3175097.83
2017090110201713TTP, spol. s r.o.49684663MŠ U Studánky 4/851, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice22.05.201709.06.201726.05.2017-67760
2017090111201712TTP, spol. s r.o.49684663Kostelní 364/26,28, projektová dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. 0032/OMA/201722.05.201709.06.201729.05.2017-72600
2017090113201715TTP, spol. s r.o.49684663projektová dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice - ZŠ Letohradská 370/125.05.201715.06.201709.06.2017-82280
20170901163696-022/17Ing. Jan Beneš67381235znalec.posudek pozemku parc.č. 763
obj. 0046/OMA/2017
Znalecký posudek, parc. č. 763, k.ú. Holešovice / 064
29.05.201717.06.201709.06.2017-12100
2017090117312517Ing. Milan Drobka44299575Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha01.06.201721.06.201706.06.2017-16800
2017090120F17/091CONTRACTIS, s.r.o.25727737ZŠ Letohradská - úprava podkroví objektu na základě exsistujícího projektu pro stavební povolení - vstupní analýza projektu05.06.201721.06.201709.06.2017-55660
20170901210602017PORSENNA o.p.s.27172392ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7 - ENERGETICKÉ POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOVÝCH tč/4905.06.201721.06.201709.06.2017-48400
20170901221710021SARK engineering, s.r.o.27880214Stavební úpravy NBP - 1. PP Vinařská 458/1, Praha 7
dopočítaná daň 31 697,86 Kč
06.06.201714.06.201709.06.2017-211319.08
2017090123f17/095CONTRACTIS, s.r.o.25727737U Průhonu 11 - SOD 2017/OIVZ/016 -Projektový managment rekonstrukce NBP v 1. NP domu U Průhonu 11/1493 za účelem zřízení detašovaného pracoviště - CONTRACTIS s.r.o. - vytvoření podrobného harmonogramu projektu06.06.201726.06.201714.06.2017-35937
2017090124f17/096CONTRACTIS, s.r.o.25727737U Průhonu 11 - SOD 2017/OIVZ/016 -Projektový managment rekonstrukce NBP v 1. NP domu U Průhonu 11/1493 za účelem zřízení detašovaného pracoviště - CONTRACTIS s.r.o. - koordinace zadání projektu projektantům06.06.201726.06.201714.06.2017-94476.8
20170901261710026SARK engineering, s.r.o.27880214NBP Vinařská 1/458 - Stavební práce, které byly provedeny během realizace nad rámec smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/005/ 103 SMLOUVA
Dopočítaná daň 15 339,75 Kč
07.06.201703.07.201720.06.2017-102265.01
20170901272017512040PDE s.r.o.28811208Letohradská 712/1a, Praha 7 - Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/ 7512.06.201727.06.201720.06.2017-6171
20170901292017512041PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy/ 73 - Argentinská 17/1098, Tusarova 54/878, U Průhonu 1239/46, U Uranie 5/45, Vinařská 1/458, Praha 719.06.201705.07.201726.06.2017-28253.5
2017090131201719TTP, spol. s r.o.49684663Janovského 1116/10, Praha 7 - Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby ,,Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu, / 13320.06.201707.07.201728.06.2017-16940
2017090132200617Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách / 8623.06.201711.07.201730.06.2017-40000
201709013320001730ČKJ Projekt, spol. s r.o.45280495MŠ Ortenovo nám. 1505/37, Praha 7 - Zpracování energetického posudku I. etapa23.06.201730.06.201729.06.2017-35574
2017090137010170029PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 05-06/2017
dopočítaná daň 791 031,33 Kč
26.06.201721.07.201729.06.2017-3766815.86
2017090138010170028PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 05-06/2017
dopočítaná daň 200 185,01 Kč
26.06.201721.07.201729.06.2017-953261.96
20170901392017000119OTIDEA avz s.r.o.04682378Opravy střech základních škol - ZŠ TGM Ortenovo nám. 1275/34, Praha 7 - Poradenské služby /6626.06.201714.07.201728.06.2017-47190
2017110004117Hodek František42518733František Hodek, - kontrola hasicích přístrojů.03.01.201724.01.201709.01.2017-1997
201711001230116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - IC Dělnická - k datu 17.01.201706.01.201717.01.201710.01.2017-7180
201711001411472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - Přístavní 40- sklad - k datu 16.01.201706.01.201716.01.201710.01.2017-2340
201711001530015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň - k datu 10.01.201706.01.201710.01.201710.01.2017-1740
20171100160673000406Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - vráceny peníze za stravenky z roku 201609.01.201719.01.201720.01.20172070
20171100199001602845DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL - prodlužovací přívod 4 zásuvky - 20 ks10.01.201727.01.201712.01.2017-3681
20171100209001602831DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s.
1 ks taška na notebook 15,6", černá
10.01.201727.01.201712.01.2017-600
2017110021170029Ing. Miloš Hušek13205676Ing. Miloš Hušek, - alkoholtester11.01.201727.01.201712.01.2017-2475
20171100225600161276Dilia65401875Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., - autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. (1.1.2016-31.12.2016)11.01.201724.01.201716.01.2017-1169.1
2017110023201701077MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o., - karty na cvičeníí 1/201711.01.201724.01.201716.01.2017-6790
20171100261720000074Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost0000588612.01.201712.01.201712.01.201761000
201711003012170329EVROFIN Int. spol. s r.o.49098934EVROFIN Int. spol. s r.o. - kreditovací poplatek CREDIFON13.01.201726.01.201720.01.2017-1815
2017110031617001620SEVT, a. s.45274851SEVT, a. s., - osobní karty na svěřené předměty.13.01.201725.01.201720.01.2017-289
201711003217001688SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.25623290SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., flashdisk 3 ks ( projekt MAP)13.01.201701.02.201701.02.2017-3286
20171100335278009089Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky 12/ 201613.01.201723.01.201723.01.2017-370428.6
201711003491700468OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČP716.01.201717.01.201720.01.2017-20299.64
2017110035fo651/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítko Trodat ,štoček18.01.201726.01.201720.01.2017-2705
20171100369001602964DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s - mobilní telefon18.01.201706.02.201720.01.2017-10558
2017110037fv1701020UniExpo CZ28441524UniExpo CZ - 2 ks Baner + výroba vlajek s motivem18.01.201727.01.201702.02.2017-5729
201711003991700523OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.18.01.201717.02.201720.01.2017-3879.3
201711004091700709OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro MČ P7.18.01.201720.01.201720.01.2017-954.22
2017110041632601699Anag2535467118.01.201718.01.201718.01.2017834
20171100428500111233Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s., - datové karty19.01.201717.02.201724.01.2017-154
20171100431170061LEMAC marketing, s.r.o.26003244LEMAC marketing, s.r.o., - vesta žlutá 7 ks19.01.201728.01.201724.01.2017-828
2017110044201700088TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o., - velkoformátový tisk ( zapaspartování mapy )19.01.201731.01.201724.01.2017-215
2017110045164003582ALFA OFFICE Pro s.r.o.24306002ALFA OFFICE Pro s.r.o., - oprava kopírovacího stroje Kyocera.(OMA)19.01.201705.01.201724.01.2017-78389.85
2017110046612701304Anag25354671Anag, časopis Praktická personalistika (1-12/2017)19.01.201730.01.201724.01.2017-834
201711004717140078EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - pramenitá voda pro zaměstnance MČ P7.20.01.201701.02.201724.01.2017-2783.44
201711004891700977OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.23.01.201725.01.201724.01.2017-20238.78
20171100499202706249PEAL a.s.25775634PEAL a.s., -sekt Bohemia - pro potřeby odd. matrik (přípitky - svatby)24.01.201713.02.201725.01.2017-10900
20171100505266640/7703164081/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM,autokosmetika, nemrznoucí kapalina.24.01.201724.01.201718.01.2017-1528.89
20171100512017440272Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra, - protokol pro uzavření manželství -odd.matrika24.01.201702.02.201725.01.2017-1430
201711005220170049Xemasa s.r.o.24287997Xemasa s.r.o., - oprava faxu (OSZ)24.01.201703.02.201725.01.2017-1271
201711005441600647Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.25.01.201728.01.201701.02.2017-28066
20171100553170010Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. - dobropis k FA 41600647 -2017110054.25.01.201727.01.201701.02.201728066
201711005621216051Europatron48290394Europatron s.r.o., - služba Carpatron 12/201525.01.201729.01.201727.01.2017-1966.3
20171100575100000454Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. - hřbety k tepelné vazbě.25.01.201703.02.201703.02.2017-321
2017110058201700122TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za 300 ks kulatých samolepek na dveře, obj.č. O-0014/KS/2017 - přiložena.25.01.201707.02.201701.02.2017-2524
201711005920170040Riedich David28655371Riedich David, - revize elektrických spotřebičů a drobných oprav dle smlouvy č.2014/oivz/011.25.01.201714.02.201727.01.2017-115434
2017110060fo1188/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o. - štoček ,poduška.26.01.201707.02.201701.02.2017-698
201711006129567454Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o.-káva pro sekretariáty KST.26.01.201707.02.201701.02.2017-12447
2017110062fa17 162523EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - oprava vozu Škoda Superb 2AL 8184.27.01.201707.02.201701.02.2017-7926
20171100635136683788Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 4x27.01.201707.02.201702.02.2017-1269.5
20171100651720000071Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství, - hovorné 12/2016 ( vnitřní linky)31.01.201717.02.201703.02.2017-15855
201711006691701545OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ Praha 7.31.01.201703.02.201703.02.2017-1350.46
201711006791701568OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ Praha 7.31.01.201703.02.201703.02.2017-2369.37
20171100681720000075Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - přefakturace telekomunikačních prací provedených firmou Teles - ( 12/ 2016 )31.01.201717.02.201703.02.2017-4149
201711006917/02/01ZŠ Strossmayerovo nám.61389838Základní škola Strossmayerovo nám., - objednávka č. 0035/KT2017 - pronájem nebytových prostor dne 26.1.2017 - zasedání Řídícího výboru v rámci projektu MAP.31.01.201724.02.201703.02.2017-750
2017110070608703944Anag25354671ANAG - brožury pro personální odd.01.02.201710.02.201706.02.2017-1091
20171100712017109Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek - mokré čištění židlí.(OŽV)
Neplátce DPH
01.02.201711.02.201706.02.2017-2783
20171100722017368Sdružení tajemníků60126361Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR - členský příspěvek02.02.201714.02.201706.02.2017-1500
2017110073170100654Věra Daubnerová13148591Věra Daubnerová - laminátová pouzdra - pro potřeby ZPS02.02.201714.02.201706.02.2017-3019
20171100743017Urban Vilém71719491Urban Vilém - celoroční vzdělávací program formou e-learningu na téma "Spisová služba e-spis"02.02.201722.02.201721.02.2017-100000
201711007691701736OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín- kancelářské potřeby pro potřeby zaměstnanců MČ P7.03.02.201708.02.201706.02.2017-253.16
20171100771200003339RTS,a.s.25533843RTS,a.s. -zveřejnění zadávacího řízení VZMR přes webové rozhraní.03.02.201717.02.201706.02.2017-363
2017110078170015Aleš Novák14935091Aleš Novák, - oprava kop. stroje č.dv. 033. a 031.06.02.201717.02.201709.02.2017-8458
201711007941700068UNIBIND Czech Republic, s.r.o.24158534UNIBIND Czech Republic, s.r.o. - hřbety k tepelné vazbě.06.02.201717.02.201710.02.2017-2057
20171100808001228703Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s. - období 1/201707.02.201702.03.201710.02.2017-25259.25
20171100811705002Provozovna Letná s.r.o.04318561Provozovna Letná s.r.o., - občerstvení na tématické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol. "MAP"07.02.201723.02.201715.02.2017-3000
201711008230015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - obřadní síń splatnost k datu 10.02.201707.02.201710.02.201714.02.2017-1740
20171100851017MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v lednu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
08.02.201715.02.201710.02.2017-2000
20171100863016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v únoru 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
08.02.201715.02.201710.02.2017-2000
20171100870715798849O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s., - státní linky 1/2017.08.02.201727.02.201714.02.2017-15480.84
2017110088201702366MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o. -MultiSport karty zaměstnanců MČ P7. - (2/2017)08.02.201721.02.201717.02.2017-13960
2017110089FM270028Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o.- spony ke kopirovacícmu stroji RICOH.09.02.201724.02.201715.02.2017-4840
2017110090170100241mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání architektů Art District7 dne 01. 02. 2017, obj.č. O-0012/OKS/2017 - přiložena.09.02.201720.02.201717.02.2017-2660
201711009117007Kurzová Jitka10195947Platba za květinové dary na akce Vítání občánků, vernisáž a jubilejní svatbu v měsíci 1/2017, obj.č. O-0007/OKS/2017 - přiložena.09.02.201727.02.201717.02.2017-1940
20171100925100000819Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o - skartovač Fellowes 3 ks.09.02.201718.02.201714.02.2017-7442
20171100932017/08Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - vedení supervizí (OSPOD)
Nejsem plátce DPH.
09.02.201717.02.201714.02.2017-1800
20171100942173805379T.S.BOHEMIA a.s.62304381Dobropis dodavatelský - T.S.BOHEMIA a.s. (varná konvice ).09.02.201728.02.201731.05.2017249
201711009541600417Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P710.02.201722.02.201714.02.2017-3554
2017110096fo2298/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítko trodat + razítka10.02.201722.02.201714.02.2017-3100
20171100975294027/7703164116/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o., - PHM , autokosmetika,dálniční známka.13.02.201713.02.201703.02.2017-7126.97
20171100985278949/3492864113/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o., - PHM , servisní poplatek.13.02.201713.02.201703.02.2017-2742.44
20171100997146146750NWT a.s.63469511NWT a.s. - 5 ks stolní telefon14.02.201723.02.201717.02.2017-1549
201711010017140188EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČP7.14.02.201727.02.201717.02.2017-3542
201711010117F266Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej - 8 ks židlí s podhlavníkem (ZPS)14.02.201728.02.201717.02.2017-23120
20171101022017026Betis60202785Betis spol.s.r.o., - vizitky vč.dopravy.14.02.201713.02.201717.02.2017-496
20171101031/1/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - odvoz vyřazeného inventáře na skládku.
Nejsme plátci DPH.
14.02.201728.02.201720.02.2017-3300
201711010420117023Europatron48290394Europatron s.r.o., - sledování vozového parku (1/2017)15.02.201719.02.201720.02.2017-1966.3
20171101052017009Roman KOLIŠKIN14929813Roman KOLIŠKIN - kazety NAKAJIMA( odd. matrik).
Neplátce DPH.
15.02.201728.02.201720.02.2017-1296
201711010620170217Domeček64048772Domeček - odvoz vyřazeného el.zařízení na skládku.16.02.201728.02.201722.02.2017-862
2017110107FA17162669EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o. - oprava vozu ŠKoda Superb 2AL 8184.16.02.201701.03.201722.02.2017-13399
2017110108451602693Papírenské zboží Hodonín v.o.s.47900865Papírenské zboží Hodonín v.o.s. - pytle na odpadky černé 100x125, 240 litrů, 400 balení16.02.201716.02.201727.02.2017-27492
20171101095278011316Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky pro zaměstnance MČ P7 - leden 2017.16.02.201724.02.201722.02.2017-433077.59
20171101101720000106Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - telekomunikační práce v 1/2017.17.02.201728.02.201722.02.2017-5154
20171101111720000105Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - hovorné 1/201717.02.201728.02.201722.02.2017-15530
20171101121701489Acha obec účtuje s.r.o.27493091Acha obec účtuje s.r.o - rozpočtová skladba 2017 ( 5 ks ) .17.02.201728.02.201722.02.2017-2117
2017110113170100967SPEED PRESS Plus a.s.25765647SPEED PRESS Plus a.s.- propagační materiály pro KS17.02.201709.03.201722.02.2017-3364
201711011491702586OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-25728.84
201711011591702593OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-658.18
201711011691702582OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-571
201711011791702573OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-3551.44
2017110118160110361SPEED PRESS Plus a.s.25765647SPEED PRESS Plus a.s., - reklamní předměty Praha 7.21.02.201717.03.201717.03.2017-122022
20171101190417Kopp Antonín70755281MgA. Antonín Kopp - grafické služby na zpracování materiálů/ 59/22.02.201728.02.201703.03.2017-2500
20171101203160Zdeněk Švehla02290774Zdeněk Švehla - jazyková korektura dokumentu Analytická část MAP.
Nejsem plátcem DPH.
22.02.201714.03.201709.03.2017-4410
201711012117fv0021Nonet, s.r.o.14890194Raut- Letenský zámeček / 52 /pro 60 osob - akce "Odhalení pamětní desky J.J. Strossmayera dne 14.02.2017"22.02.201710.03.201727.02.2017-39312
20171101224Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský - Malování a pokládka lina m.č. 247/ 11/22.02.201727.02.201727.02.2017-23080
20171101233/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher- oprava mobilní klimatizace/ 70 / m.č.28022.02.201713.03.201727.02.2017-1331
2017110124pf17410865B2B Partner s.r.o.27830306B2B Partner s.r.o., - Kancelářské židle /49/23.02.201715.03.201727.02.2017-3899
2017110125of1700238SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o.,- svoz skartu- odd. archiv.24.02.201710.03.201727.02.2017-1683.6
201711012620088662Petr Brázda61414301Petr Brázda - Knihy Evidence veřejné listiny o zprostředkované identifikaci.24.02.201707.03.201727.02.2017-2984
2017110127131113Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví48135267Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ČSN online - čtení norem a tisk, poplatek za 6 měsíců
Nejsme plátci DPH.
24.02.201708.03.201707.03.2017-1500
20171101282/2/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - stěhovací práce dne 17 a 20.2.2017 m.č.247.28.02.201710.03.201703.03.2017-2880
20171101292694/2017Vlajky.EU s.r.o.28511042Platba za Tibetskou vlajku, obj.č. O-0037/KS/2017 - přiložena.28.02.201727.03.201708.03.2017-3326
2017110131201711Jan Roučka47576804Jan Roučka - pobyt na letní rekreaci na RZ Ředkovec v termínu 31.7.-11.8.2017 (syn naší zaměstnankyně)02.03.201710.03.201729.03.2017-4300
20171101320002170164Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s.,- tisk podkladů a materiálů pro 55 osob pro účely MAP.02.03.201724.03.201713.03.2017-8886.24
20171101330002170177Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. - pronájem prostor a občerstvení pro 55 osob pro MAP.02.03.201724.03.201713.03.2017-11117
20171101342017049Václav Borč64587223Václav Borč, -oprava laminovacích strojů/41/ ZPS
Nejsme plátci DPH.
02.03.201714.03.201707.03.2017-3215
20171101351200003401RTS,a.s.25533843RTS - Smlouva o zřízení a provozu profilu zadavatele.(VZMR)02.03.201716.03.201707.03.2017-4320
201711013765/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o - objednávka z roku 2015, (88/OVS/2015)02.03.201722.03.201707.03.2017-4598
201711013830015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň ( k datu 13.03.2017)02.03.201713.03.201707.03.2017-1740
20171101392111700001Pilné včelky s.r.o.24723592Pilné včelky s.r.o. - ozdravný pobyt dítetě zaměstnankyně, dne 12.03.2017 - 19.3.2017.06.03.201709.03.201709.03.2017-2825
201711014017412769B2B Partner s.r.o.27830306B2B Partner s.r.o.,- 3 ks židle TORINO.06.03.201723.03.201709.03.2017-5848
20171101415100001287Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o. - skartovací stroj/ 83/06.03.201713.03.201709.03.2017-2589
201711014217140295EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČ P7.06.03.201716.03.201709.03.2017-4175
2017110143170269Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/pož.560/ za období 2/201706.03.201716.03.201713.03.2017-6816
20171101443110170062CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH (kopie 833962-865349 a 963361-965067)07.03.201714.03.201709.03.2017-3604
20171101450719416043O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (2/2017)07.03.201730.03.201709.03.2017-15233.32
20171101468001294541Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací.08.03.201730.03.201713.03.2017-24602.87
2017110147201703950MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o., - multisport karty pro zaměstnance MČ P7 období 3/201708.03.201721.03.201716.03.2017-16140
201711014891703814OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.09.03.201714.03.201716.03.2017-19075.68
201711014917025285NESS Czech s.r.o.45786259NESS Czech s.r.o. -uveřejnění formuláře v el.podobě -nová Radnice pro Prahu 7.09.03.201721.03.201716.03.2017-269.1
2017110150fo3873/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - štočky do razítka/ 93/09.03.201721.03.201716.03.2017-263
201711015191703813OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby (objednávka č.75/Kt/2017 ).09.03.201714.03.201716.03.2017-330.19
201711015220217327Europatron48290394Europatron s.r.o. - 2/2017 služba CarPatron09.03.201717.03.201716.03.2017-1966.3
20171101534/3/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava -stěhovací práce dne 8 - 9.3.2017 / 92/
Nejsme plátci DPH.
13.03.201730.03.201717.03.2017-8820
20171101543/3/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - odvoz vyřazeného inventáře na skládku.
Nejsme plátci DPH.
13.03.201730.03.201717.03.2017-960
2017110155170100549geoobchod, s.r.o.27515273geoobchod, s.r.o., - laserový dálkoměr/ 85 / pro odd. OVT13.03.201727.03.201717.03.2017-6436
2017110156FV-243/2017FLEXOBAL s.r.o.28985656Platba za 150 ks plastových kelímků na víno na Slavnostní zahájení přívozu, obj.č. O-0040/KS/2017 - přiložena.13.03.201722.03.201717.03.2017-702
20171101570303/17SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby ( 2/ 2017 )13.03.201720.03.201717.03.2017-145.2
20171101581720000141Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše (služby spojené s hovorným 2/ 2017)13.03.201731.03.201717.03.2017-7615
20171101591720000140Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše (hovorné 2/ 2017)13.03.201731.03.201717.03.2017-13589
20171101605339688/7703164176/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM, mytí vozidel.13.03.201717.03.201703.03.2017-1550.53
20171101615324759/3492864173/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - mytí vozidel, distribuční poplatek.13.03.201717.03.201703.03.2017-486.9
2017110163201703723La-Vin s.r.o.26771811La-Vin s.r.o., víno Chardonnay/100/ na obřady pro potřeby úseku občanských záležitostí OKS.14.03.201714.03.201717.03.2017-1947
20171101655278013314Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s.- stravenky 2/ 201715.03.201723.03.201721.03.2017-389456.08
2017110166201700399TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za samolepky na dveře, obj.č. O-0044/KS/2017 - přiložena.15.03.201727.03.201720.03.2017-1953
2017110167608707476Anag25354671ANAG -publikace /96/pro potřeby OFI - 1.část.16.03.201727.03.201721.03.2017-991
20171101681741200118H&Hotels s.r.o.45809534H&Hotels s.r.o -pronájem sálu + občerstvení - akce : Nejlepší na sedmičce.20.03.201730.03.201721.03.2017-72900
20171101692017440515Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra - MATRIČNÍ KNIHA /97/20.03.201729.03.201723.03.2017-690
2017110170FO4208/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - štočky a razítka/ 108 /20.03.201729.03.201721.03.2017-1301
20171101719001603767DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., - mobilní telefon / 109 /20.03.201731.03.201721.03.2017-3711
201711017220170406Domeček64048772Domeček - odvoz vyřazeného el.zařízení na skládku.20.03.201731.03.201721.03.2017-333
2017110173VF1-0006/2017Singularita s.r.o.04259521Singularita s.r.o. -analýza digitalizace stavebního úřadu/505/
Neplátce DPH.
20.03.201731.03.201723.03.2017-95400
201711017417140387EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - voda pro zaměstnance .20.03.201730.03.201721.03.2017-3629
20171101752017014Jan Diblík74413317Jan Diblík- Digitalbrothers_návrh grafiky webu MČ Praha 7 v rozsahu dodaného UX modelu22.03.201708.04.201730.03.2017-90750
2017110177610117Luboš Albrecht43056121Luboš Albrecht - 20 ks zámek22.03.201710.04.201703.04.2017-4021
201711017891704387OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-345.46
201711017991704389OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-300.96
201711018091704390OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-1393.67
201711018191704391OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-332.39
201711018291704401OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-2282.92
201711018391704400OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-253.34
201711018491704393OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-483.58
201711018591704392OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-1621.36
201711018691704399OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-764.87
201711018791704388OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-260.84
20171101885358088/7703164211/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -mytí vozidel, oleje,tuky.23.03.201723.03.201720.03.2017-828.32
2017110189171000002Vejvoda Luboš18282032Ozdravný pobyt dítěte naší zaměstnankyně23.03.201731.03.201729.03.2017-3900
20171101901170324LEMAC marketing, s.r.o.26003244Platba za nákup 50 ks dětských reflexních vest, obj.č. O-0046/KS/2017 - přiložena.24.03.201731.03.201729.03.2017-4371
201711019120170044SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o.25670379SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. - LDT dítěte naší zaměstnankyně.27.03.201701.04.201703.04.2017-6610
20171101922066170068Hlavní město Praha00064581Hlavní město Praha - členský příspěvek v ČIIA. ( viz příloha z MHMP)27.03.201705.04.201704.04.2017-1710
201711019320170003KATEK s.r.o.28888227KATEK s.r.o., -občerstvení na workshop Adaptační procesy / 125/.28.03.201706.04.201703.04.2017-1098
20171101941/2017Pro Dialog, o.s.22613421Pro Dialog, o.s. -facilitace případové konference ve věci výkonu OSPOD.
Neplátce DPH.
28.03.201704.04.201704.04.2017-1800
201711019591704798OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, -etiketa print (objednávka č.116/kt)28.03.201701.04.201703.04.2017-4078.36
20171101961711044Jaromír HAVLÍK44364831Jaromír HAVLÍK, - zhotovení 3 polic do vestavěné skříně/ 49 / (odbor OŽV)28.03.201714.04.201707.04.2017-1280
201711019721700065Hotel ATOM s.r.o.25323474Hotel ATOM s.r.o., - pronájem pokoje - služební cesta zam. z odboru MA 21.29.03.201710.04.201707.04.2017-1290
201711019811700499Tomos Praha a.s.45273561Platba za obřadní knihu na Vítání občánků, obj.č. O-001/OKS/2017 - přiložena.29.03.201717.04.201730.03.2017-2000
2017110199672017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.,právní služby za měsíc únor 2017.30.03.201722.04.201718.04.2017-37358.75
20171102002017135DT Nový Řadov,o.s.26579511DT Nový Řadov o.s.,příspěvek na DLT ze SFZ pro syna naší zaměstnankyně.
Firma není plátcem DPH.
30.03.201710.04.201707.04.2017-4990
2017110201FO4777/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., Razítko / 123/ pro odbor OVT30.03.201710.04.201707.04.2017-328
201711020211/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Instrategy Consulting, s.r.o., zpracování projektové žádosti pro projekt "Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách"30.03.201718.04.201726.04.2017-68000
20171102030002170226Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. - tisk podkladů pro 55 osob pro účely 4 zasedání řídícího výboru v rámci projektu MAP.30.03.201723.04.201718.04.2017-8770.81
20171102040002170225Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s., -pronájem prostor včetně občerstvení pro účely 4.zasedacího řídícího výboru v rámci projektu MAP.30.03.201723.04.201718.04.2017-10465
20171102055Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský Malování, pokládka lina a úklidové práce v m.č.22 / 94/
Nejsem plátce DPH.
30.03.201706.04.201707.04.2017-29580
201711020617FV0037Nonet, s.r.o.14890194Nonet , s.r.o. - občerstvení na akci setkání ved.odborů s vedením MČ P7.31.03.201717.04.201707.04.2017-28642.9
201711020929569403Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o. - KÁVA NESPRESSO/ 44/ pro OP.31.03.201709.02.201707.04.2017-1089
201711021017000032KEY NON STOP,spol. s r.o.44269391Key Non Stop - Smlouva o zajištění zámečnických prací -výměny zámečků u stolových kontejnerů.04.04.201717.04.201720.04.2017-3870
2017110211170046Aleš Novák14935091Aleš Novák, -oprava kopírovacího stroje Infotec IS 2315 /12804.04.201717.04.201713.04.2017-4659
2017110212201700034servis Saeco s.r.o.29153395servis Saeco s.r.o. -oprava kávovaru Saeco / 116 /04.04.201715.04.201713.04.2017-1232
20171102132017071Václav Borč64587223Václav Borč, - oprava laminátoru ZPS
Nejsme plátci DPH.
04.04.201714.04.201713.04.2017-3495
20171102153110170086CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - 3/201705.04.201714.04.201713.04.2017-5059
20171102168001331864Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací (3/2017)05.04.201730.04.201718.04.2017-24875.22
201711021720317253Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách -3/201705.04.201713.04.201713.04.2017-1966.3
2017110218135/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.- objednávka 88/OVS KT /201505.04.201724.04.201718.04.2017-1149.5
201711021917AZ110043AZ CARE s.r.o.01448439AZ CARE s.r.o., - Hliníkové schůdky /137 /05.04.201724.04.201718.04.2017-458
201711022017140547EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - voda pro zaměstnance07.04.201719.04.201718.04.2017-4491
20171102212017/18Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - OSPOD vedení supervizí dne 31.3.2017
Nejsem pátce DPH.
07.04.201714.04.201713.04.2017-1800
20171102229001604038DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -mobilní tel. Asus + bateri do telefonu07.04.201726.04.201718.04.2017-9926
201711022391705367OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - obj.č. 116/KT/201707.04.201712.04.201713.04.2017-2718.87
20171102240723036941O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - hovorné 3/201710.04.201727.04.201718.04.2017-15882.25
20171102256/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -stěhování / 122/ dne 27.3.2017- 4.4.2017
Nejsme plátci DPH.
10.04.201727.04.201718.04.2017-29040
20171102267/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava,-odvoz vyřazeného inventáře / 141/
Nejsme pátci DPH.
10.04.201727.04.201718.04.2017-1980
2017110227201705273MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) - období 4/201710.04.201721.04.201718.04.2017-18920
20171102282017042SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362Sdružené ambulatní zařízení - Smlouva o zajištění závodní preventivní péče - vyžádané lékařské prohlídky zaměstnanců MČp710.04.201714.04.201713.04.2017-21600
20171102290417Kuděj Jiří, JUDr., advokát66231477JUDr. Jiří Kuděj. advokát, Prání služby související s poskytováním právní poradny pro seniory MČ Prahy 7 a výkon opatrovníka, ustanoveného správním orgánem MČ Praha 7 (1.Q.2017)10.04.201712.04.201713.04.2017-20691
20171102305290289354Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A a jejich rozvoz.11.04.201719.04.201720.04.2017-16718.53
20171102312171300900KOBERCE BRENO, spol. s r.o.25609866KOBERCE BRENO, spol. s r.o. -zátěžový koberec 44m2 včetně pokládky/ 135 /11.04.201721.04.201720.04.2017-14430
2017110232400182Dům dětí a mládeže00064289Dům dětí a mládeže hl. město Prahy, - letní pobytový tábor -Vřesník u Humpolce ,příspěvek ze SFZ.11.04.201713.04.201720.04.2017-2800
20171102338/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -stěhovací práce dne 7.4.2017 a 10.4.2017. / 153 /
Nejsme plátci DPH.
11.04.201729.04.201719.04.2017-4680
20171102342017079Václav Borč64587223Václav Borč, - servis laminovacího stroje / 105 / odbor komunikace
Nejsme pátce DPH.
11.04.201724.04.201719.04.2017-1695
20171102355370810/3492864240/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM, mytí vozidel,servisní poplatek11.04.201725.04.201704.04.2017-5079.97
20171102365385665/7703164242/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -PHM, mytí vozidel.11.04.201725.04.201704.04.2017-1642.32
20171102375136770726Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A12.04.201724.04.201726.04.2017-194.81
20171102385278015001Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky 3/201712.04.201720.04.201721.04.2017-453724.43
201711023991705559OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-606.03
201711024091705557OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-1775.11
201711024191705556OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-93.89
2017110242171034116Bookretail s.r.o.24824232Bookretail s.r.o., ÚZ 1134,1140,1142,1147,1152,1163, / 127/13.04.201730.04.201726.04.2017-782
20171102437/1761. PS6905903961. PS, Věštínská - platba za DLT syna naší zaměstnankyně.
Firma není plátce DPH.
13.04.201731.05.201702.05.2017-3900
20171102442017187Hobby centrum 445241651Hobby centrum 4 - ozdravný pobyt v ŠvP Skryje , syna naší zaměstnankyně (část hrazena ze SFZ )13.04.201721.04.201718.05.2017-2400
2017110245217188Hobby centrum 445241651Hobby centrum 4 - ozdravný pobyt v ŠvP Skryje , syna naší zaměstnankyně (část hrazena ze SFZ )13.04.201721.04.201718.05.2017-2400
201711024691705558OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201726.04.201726.04.2017-1692.58
201711024929661543Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o. -nespresso / 132 / obj.164+15819.04.201726.04.201726.04.2017-9270
20171102509001604148DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -mikrovlnná trouba SMW 291719.04.201730.04.201726.04.2017-2492
20171102512017300050PROKLIMA stínící technika s.r.o.27408515PROKLIMA stínící technika s.r.o., - montáž vertikálních a žaluzií v m.č.22 / 121/19.04.201730.04.201726.04.2017-12525.92
20171102527Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský, -malířské a podlahářské práce v kancelářich č. 202,203 a 206/112
Nejsem plátcem DPH.
19.04.201726.04.201726.04.2017-17280
2017110253170479Monitor26142104Monitor, Tituly/ Monitor na rok 2017-(období 3/2017 )19.04.201727.04.201726.04.2017-6903
20171102543470056Pneucentrum HVT s.r.o.62957414Pneucentrum HVT s.r.o. -letní pneu + přezutí /95/20.04.201730.04.201726.04.2017-8190
20171102551720000200Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše služby spojené s hovorným 3 / 201720.04.201710.05.201726.04.2017-3267
20171102561720000199Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - hovorné 3/201720.04.201730.04.201726.04.2017-14542
2017110257B17010Jana Kodadová - JK travel69464251Jana Kodadová - JK Travel - ozdravný pobyt syna naší zaměstnankyně20.04.201704.05.201705.05.2017-5840
201711026091706066OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 153/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-11889.54
201711026191706070OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-88.11
201711026291706065OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-1683.79
201711026391706069OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-501.97
20171102642017077Betis60202785Betis spol.s.r.o. - desky -přstupkový spis. (OSA)24.04.201703.05.201703.05.2017-7986
20171102652017083Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky OKS/ 482/24.04.201703.05.201703.05.2017-847
20171102662017081Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky/427/ OŠK24.04.201703.05.201703.05.2017-605
20171102672017082Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky (OMA )24.04.201703.05.201703.05.2017-4719
20171102682017080Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky tajermník24.04.201703.05.201703.05.2017-363
20171102692017079Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / 441/ OŽP24.04.201703.05.201703.05.2017-242
20171102702017073Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky oboustranné /45 a 56¨/24.04.201703.05.201703.05.2017-1694
20171102712017075Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky24.04.201703.05.201703.05.2017-363
20171102722017074Betis60202785Betis spol.s.r.o., -vizitky ( 11 osob )24.04.201703.05.201703.05.2017-3630
20171102732017076Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky /p.místostarosta/24.04.201703.05.201703.05.2017-605
20171102742017078Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / 142 /24.04.201703.05.201703.05.2017-1452
2017110275118151023Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - nedoplatek Obřadní síń , nad Královskou Oborou24.04.201702.05.201702.05.2017-19993
2017110276170052Aleš Novák14935091Aleš Novák, - Servis kopírky INFOTEC IS231625.04.201709.05.201703.05.2017-787
20171102772017142Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek, Vyčištění koberce v m.č. 259/ 124 /25.04.201707.05.201703.05.2017-2520
20171102785403968/7703164270/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM , mytí vozidel.25.04.201703.05.201719.04.2017-2520.41
201711027930015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., -obřadní síń k datu 2.5.201726.04.201702.05.201703.05.2017-1840
201711028091706059OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-83.62
201711028191706057OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-95.79
201711028291706055OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-609.31
201711028391706056OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-957.88
201711028491706058OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-197.43
201711028523/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher, - servis klimatizačních jednotek / 90 /26.04.201711.05.201703.05.2017-7441
201711028612/LDT/17Paterová Monika44799691Paterová Monika - DLT doplatek + příspěvek SFZ za pobyt syna naší zaměstnankyně28.04.201709.05.201710.05.2017-2765
201711029130116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - Vyúčt. s dopl. - k zálohové faktuře IC Dělnická03.05.201715.05.201710.05.2017-32115
20171102921/2017Mgr. Dana Forýtková60674482Mgr. Dana Forýtková, Lektor vzdělávacího kurzu ,,Spolupráce s rodinou"/ 167 / v rámci projektu MAP04.05.201708.05.201717.05.2017-12000
201711029391705603OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - objednávka 118/KT - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P704.05.201707.05.201710.05.2017-5147
201711029430116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetická, a.s., - Informační centrum Dělnická -platba k 15.05.201705.05.201715.05.201710.05.2017-7840
20171102951200003481RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - zveřejnění zadávacího řízení VZMR přes webové rozhraní. - rekonstrukce pobočky městské knihovny.05.05.201717.05.201710.05.2017-363
2017110296FO6466/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Razítka /162 /05.05.201712.05.201710.05.2017-2941
20171102979/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - Stěhovací práce dne 26.04.2017 / 171 /
Nejsme plátci DPH.
05.05.201724.05.201710.05.2017-2640
201711029817140659EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - Sanitace stojanů na vodu05.05.201714.05.201710.05.2017-8313
201711029917F1312Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej, - 3 ks ALBA židle LEXA / 139 /05.05.201710.05.201710.05.2017-8670
201711030011472626Pražská energetická, a.s.60193913Pražská energetická, a.s., - Vyúčt. s dopl. - k zálohové faktuře - Přístavní 4005.05.201712.05.201710.05.2017-9445
201711030111472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.,-Přístavní 40 -sklad , platba k 12.05.2017.05.05.201712.05.201710.05.2017-2320
2017110302163456EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - STK a EMISE na automobil Škoda Fabia 7A5 02 43 / 150 /09.05.201718.05.201718.05.2017-6233
201711030368/2017PhDr. Jan Svoboda12650919PhDr. Jan Svoboda, -honorář (lektorné, náklady na dopravu a přípravu přednášek pro MŠ a ZŠ správního obvodu Praha 7 / 163 / MAP
Nejsem plátce DPH.
09.05.201702.06.201717.05.2017-11570
2017110304192/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 -objednávka OMA 0050/2017.09.05.201725.05.201717.05.2017-13219.25
20171103052017210316Říčany MěÚ00240702Říčany MěÚ, - PRONÁJEM REKREAČNÍ CHATY / 75 / dne 11-12.5.2017 v Kořenově.09.05.201725.05.201715.05.2017-3078
20171103068001355275Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací (období 4/2017)09.05.201730.05.201715.05.2017-25326.18
2017110307170062Aleš Novák14935091Aleš Novák, - servis kopírky Gestetner MP 1900 / 181 /09.05.201726.05.201712.05.2017-666
20171103080002170368Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. -pronájem prostor včetně techniky a občerstvení / 170 / v rámci projektu MAP.09.05.201731.05.201717.05.2017-15350
20171103090002170374Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. -pronájem prostor včetně techniky a občerstvení , tisk podkladů a materiálů pro max. 40 osob pro účely dvou vzdělávacích seminářů / 164 / v rámci projektu MAP09.05.201731.05.201717.05.2017-19750
20171103105108918215Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 4/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja09.05.201718.05.201712.05.2017-29958.39
20171103110726665200O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s. - 4/2017 pevné linky.10.05.201730.05.201712.05.2017-15597.23
2017110312201706968MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) 5 /201710.05.201723.05.201712.05.2017-18320
20171103139001700070DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615Platba za LED TV Samsung jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0080/KS/2017 - přiložena.10.05.201725.05.201712.05.2017-29750
20171103145431333/7703164301/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -PHM, mytí vozidel.10.05.201710.05.201703.05.2017-1620.69
20171103152017002SOKRAT, s.r.o.45311706SOKRAT, s.r.o - smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství (období 1.4.2017 -30.6.2017)10.05.201730.05.201719.05.2017-30000
201711031791706992OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7 -objednávka č.158/KT11.05.201717.05.201717.05.2017-13151.35
201711031891706993OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7 -objednávka KT/17111.05.201717.05.201717.05.2017-15370.79
201711032020417079Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách období 4/201712.05.201713.05.201717.05.2017-1966
20171103215278017076Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky 4/201712.05.201722.05.201717.05.2017-334600.26
20171103225416579/3492864300/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - 4/201712.05.201712.05.201703.05.2017-2583.26
20171103237721013278/2Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti (p.smlouva 7721013278) na období 1.4. 2017 - 30. 6. 2017
16.05.201731.05.201725.05.2017-243775
20171103242017098Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky (OSA)16.05.201722.05.201724.05.2017-605
201711032552/2017Jan Hrdlička75858568Jan Hrdlička, - Vyčištění koženého nábytku + koberce /130 /16.05.201719.05.201724.05.2017-10000
201711032630/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher - Oprava klima jednotek /175/16.05.201731.05.201724.05.2017-1258
20171103279001700156DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -Mobilní telefon Samsung Galaxy J3 / 188 /16.05.201731.05.201724.05.2017-3791
201711032817VF0740SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby (4/2017)17.05.201720.05.201724.05.2017-642.51
20171103292160410Rembrandt25215850Rembrandt s.r.o., - Rybářské lístky/ 115 /17.05.201731.05.201724.05.2017-4613
201711033020170080SÁRA, s.r.o.46969896SÁRA, s.r.o. - Plastové stojánky na letáky / 182 /17.05.201723.05.201724.05.2017-6060.89
2017110331FA17 163570EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - STK a EMISE na automobil Škoda Rapid 3AK 84 62 / 151 /17.05.201730.05.201724.05.2017-8799
20171103321201700240Hotel Příchovice a.s.26751071Hotel Příchovice a.s., Pracovní oběd VO v rámci školení Aperta. / 185 /17.05.201727.05.201725.05.2017-7362
201711033320170759Domeček64048772Domeček - Likvidace vyřazeného materiálu /177/18.05.201731.05.201724.05.2017-281
20171103342017/31Martin Prokeš62927167Martin Proke - vedení supervizních skupin OSPOD/ 195/
Nejsem plátce DPH.
19.05.201726.05.201724.05.2017-2700
20171103351720000224Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše telekomunikační práce 4/201719.05.201707.06.201723.05.2017-15768
20171103361720000223Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - hovorné 4/201719.05.201731.05.201723.05.2017-13320
201711033791707778OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 183/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-1315.47
201711033891707776OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 177/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-657.74
201711033991707775OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.22.05.201722.05.201725.05.2017-12696.34
201711034091707777OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 183/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-12250.63
2017110341170281Europeum Praha s.r.o.47116871analýza, příprava implementace vyvolávacího systému Q-matic22.05.201721.06.201721.06.2017-8675
201711034267/2017Hansl Petr75430886Hansl Petr -oprava závěsného řetězu / 180/ - matrika
Nejsme plátci DPH.
22.05.201731.05.201725.05.2017-5910
2017110343170019Štěpán KASÍK41793242Štěpán KASÍK, - sklenářské práce (zasklení oken sklem pro odvětrání klimatizace). /172/22.05.201731.05.201729.05.2017-2405
2017110344201710TTP, spol. s r.o.49684663Veletržní 825/65, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. 0032/OMA/201722.05.201709.06.201729.05.2017-71390
2017110345201711TTP, spol. s r.o.49684663Vinařská 458/1, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. č.0032/OMA/201722.05.201709.06.201726.05.2017-71995
20171103465449586/7703164332/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -nákup dálniční známky + mytí vozidel.23.05.201723.05.201718.05.2017-514.1
2017110347FO7472/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.,- razítka 5 ks.23.05.201731.05.201729.05.2017-1916
201711034820170283Zdeňka Anna Kocmichová69073953Mgr.Ing. Zdeňka Anna Kocminochová - SFZ ,pobyt dítěte na LDT naší zaměstnankyně dne 14.8.-18.8.201724.05.201728.05.201702.06.2017-1952
2017110349FV 17/11845ROYAL office & telecom s.r.o.62966014ROYAL office & telecom s.r.o., - Sešívací spony do kopírovacího stroje / 189 /24.05.201708.06.201705.06.2017-3660
20171103501050000037FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky60435216Ozdravný pobyt syna naší zaměstnankyně24.05.201712.06.201709.06.2017-3500
20171103515450770/3492804337/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - obnova karty25.05.201705.06.201722.05.2017-242
201711035220170013Vernerová Eva72900121Vernerová Eva, - Vedení supervizní skupiny/ 584 / OSPOD
Nejsme plátci DPH.
25.05.201712.06.201705.06.2017-4000
20171103532017440733Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra, - formuláře MATRIKA / 197 /25.05.201705.06.201705.06.2017-1250
201711035417140751EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., -voda pro zaměstnance/198/25.05.201705.06.201705.06.2017-3795
201711035630015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň -splatnost k datu 12.6.201729.05.201712.06.201702.06.2017-1840
2017110357201700857TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o., - Potisk 35 triček a potisk 1 200 ks reklamních placek na akci „Sedm na Sedmičce aneb Máme načteno. MAP29.05.201706.06.201721.06.2017-16227
201711035811170459EVROFIN Int. spol. s r.o.49098934EVROFIN Int. spol. s r.o., - cartrige do frankovacího stroje NEOPOST IS-420/ 224/29.05.201716.06.201705.06.2017-5251.4
20171103599001700382DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., - mobilní telefony Asus Zenfone + Samsung/ 203 + 213/29.05.201715.06.201705.06.2017-23910
2017110360163701EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - oprava vozu Škoda Fabia com/ 223/29.05.201709.06.201705.06.2017-2424
2017110361171000004Vejvoda Luboš18282032Vejvoda Luboš, - ozdravný letní pobyt dítěte naší zaměstnankyně z KST + doplatek z SFZ29.05.201702.06.201702.06.2017-3900
201711036217FV0074Nonet, s.r.o.14890194Nonet , s.r.o. , -občerstvení / 206 /Zajištění občerstvení na slavnostní akt u příležitosti ocenění složek IZS hl. m. Prahy s působností na území MČ Praha 7 za výkon služby v roce 2016, konané v termínu 17. 5. 2017 od 10.00 hod v Letenském zámečku Praha30.05.201713.06.201705.06.2017-33909.6
20171103635278018315Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s.- flexipassy pro zaměstnance MČ P7.30.05.201708.06.201705.06.2017-1202979.8
2017110364FO7833/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.- štoček31.05.201708.06.201705.06.2017-256
20171103651317Martin Menšík87838931Martin Menšík -letní ozdravný pobyt v Kostkách u Třeboně v termínu od 15.-22.7.2017 synů naší zaměstnankyně.
Neplátce DPH.
01.06.201715.06.201712.06.2017-5200
20171103661417Martin Menšík87838931Martin Menšík - letní ozdravný pobyt na Hluboké v termínu 19.7.2017-26.08.2017 synů naší zaměstnankyně.
Neplátce DPH.
01.06.201715.06.201712.06.2017-6600
201711036729722141Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o., - káva pro sekretariáty MČ P7.01.06.201713.06.201707.06.2017-14441
201711036813/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, dne 24.5.2017
Stěhovací práce m.č. 281 a 282 /pož. 212/
Nejsme plátci DPH.
01.06.201720.06.201707.06.2017-900
201711036914/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -Stěhovací práce dne / 216 /01.06.201720.06.201707.06.2017-1320
20171103702170253Rembrandt25215850Rembrandt s.r.o., - Rybářské lístky01.06.201710.06.201707.06.2017-4940
20171103712172606022T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s. - 25 ks telefonních aparátů Gigaset A540 IP / 217 /02.06.201722.06.201707.06.2017-32474
2017110372172601398Autovars a.s.25069322Autovars a.s. - STK a EMISE na automobil Opel Vivaro / 191/02.06.201711.06.201707.06.2017-3418
2017110373170847Monitor26142104Monitor, - Tituly/ Monitor na rok 2017/560/02.06.201716.06.201707.06.2017-5338
20171103741708MANOFI, s.r.o.29266483MANOFI, s.r.o., - Facilitace případové konference/ 192/05.06.201713.06.201709.06.2017-1000
201711037502117STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka akce "Reko zelené plochy U Letenské vodárny" za 5/201705.06.201722.06.201708.06.2017-6068.15
2017110376170101322Tomados s.r.o.48040932Tomados, - oprava skartovacího stroje/ 226 / smlouva05.06.201722.06.201708.06.2017-968
201711037720089057Petr Brázda61414301Petr Brázda - ověřovací knihy / 210 / 20 ks05.06.201730.06.201708.06.2017-6170
2017110378170070Aleš Novák14935091Aleš Novák, - oprava kopírovacího stroje Infotec/ 234/05.06.201716.06.201708.06.2017-1168
20171103791200003557RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - není smlouva, jedná se ze zákona.05.06.201717.06.201712.06.2017-363
20171103808001398529Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - 5/ 2017.06.06.201730.06.201712.06.2017-26665.28
201711038191708631OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č,. 188/ KT06.06.201707.06.201709.06.2017-3552.52
201711038291708642OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č.212/201706.06.201707.06.201712.06.2017-159.65
201711038391708643OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č. 188/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-431.47
201711038491708632OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č .212/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-37053.48
201711038591708644OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č. 188/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-82.61
201711038617140938EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - Voda pro zaměstnance06.06.201719.06.201709.06.2017-5377
201711038717140892EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - Aquamat m.č.255 a m.č.201.06.06.201714.06.201712.06.2017-4598
201711038820517080Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách 5/201706.06.201712.06.201712.06.2017-1966
201711038917/01/06Skaut62930010SKAUT Junák - český skaut - LDT syna naší zaměstnankyně.
Nejsme plátci DPH.
07.06.201712.06.201714.06.2017-3000
201711039030300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 - spotřebovaná elektřina 05/201707.06.201719.06.201720.06.2017-2190
20171103915/17LAMIRELAX s. r. o.25454340LAMIRELAX s. r. o., - ozdravný pobyt dítěte naší zaměstnankyně09.06.201730.06.201728.06.2017-2000
2017110392201708652MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) období 6/201709.06.201721.06.201715.06.2017-19140
20171103935108927095Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 5/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja09.06.201719.06.201714.06.2017-29958.39
2017110395201708189La-Vin s.r.o.26771811La-Vin s.r.o., - 30 ks Chardonnay Blatel / 236 /pro odd. OKS - slavnostní přípitky.09.06.201708.06.201714.06.2017-2409
20171103960730298222O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - 5/201709.06.201729.06.201714.06.2017-11201.96
20171103974170102654AVACOM s.r.o.25632400Powerbanky (externí baterie) AVACOM 50 ks12.06.201723.06.201721.06.2017-19300
201711039847/2017Eduard Uher74145100Opravu – údržbu klima jednotek/ 209 / m.č. 21812.06.201730.06.201722.06.2017-1258
201711039910173612SÁRA, s.r.o.46969896SÁRA, s.r.o.,Vyúčt. bez záv. k zálohové faktuře - stojánek na letáky13.06.201713.06.201713.06.20176060.89
20171104001720000266Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -překládky linek 5/2017.13.06.201730.06.201722.06.2017-4951
20171104011720000265Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -hovorné 5/2017.13.06.201730.06.201722.06.2017-14162
20171104025476900/7703164369/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a mytí vozidel.13.06.201730.06.201705.06.2017-1537.23
20171104035462244/3492864366/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM, servisní poplatek.13.06.201730.06.201705.06.2017-5180.49
20171104045278019744Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky 5/201714.06.201722.06.201721.06.2017-390122.63
2017110405FO8774/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítka a štočky / 244 /15.06.201726.06.201721.06.2017-1314
20171104069001700711DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., varné konvice + mobil.16.06.201730.06.201722.06.2017-7656
2017110407015/2017Alotrium, s.r.o.04434927Alotrium, s.r.o., - Občerstvení, společenská akce ÚMČ P7 dne 8.6.2017 ve vile Štvanice. / 204/16.06.201730.06.201721.06.2017-10000
2017110408016/2017Alotrium, s.r.o.04434927Alotrium, s.r.o., - občerstvení vč. nealko nápojů na společenskou akci Úřadu MČ Praha 7 / 248/ doobjednávka19.06.201730.06.201726.06.2017-5997
20171104091706150083Pavel Císař74693387Pavel Císař - oprava kávovaru ( sekretariát KST)
Vyčištění dvou kávovarů v m.č. 211/ 219
Nejsem plátce DPH
19.06.201725.06.201726.06.2017-700
201711041091709395OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P/7.19.06.201722.06.201726.06.2017-10797.17
201711041191709396OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.19.06.201722.06.201726.06.2017-27972.33
2017110412179014FBC Říčany, z.s.22850171FBC Říčany, z.s.,- florbalový letní tábor synů našeho zaměstnance
Nejsme plátci DPH.
19.06.201730.06.201729.06.2017-4500
20171104139001700733DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s. - 1 ks mobilní telefon Samsung Galaxy J5/247/ OŽP20.06.201730.06.201726.06.2017-4966
20171104142017072Roman KOLIŠKIN14929813Roman KOLIŠKIN, Servis 86 kalkulátorů a 14 psacích strojů / 187 / + náplně
Neplátce DPH.
21.06.201730.06.201726.06.2017-17045
2017110416FO17006Junák - český skaut, středisko Šipka Praha, z. s.61389625Junák - český skaut, - ozdravný pobyt syna našeho zaměstnance
Neplátce DPH.
21.06.201729.06.201728.06.2017-3400
201711041730015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., obřadní síň k datu 12.07.201721.06.201730.06.201726.06.2017-1840
20171104185495374/7703164399/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a mytí vozidel.21.06.201730.06.201720.06.2017-1346.85
20171104195478282/7703104391/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - vyhotovení karty.21.06.201730.06.201719.06.2017-181.5
2017110420800033Dům dětí a mládeže Praha 745242879Dům dětí a mládeže Praha 7, DLT pořádaný DDM pro syna naší zaměstnankyně22.06.201730.06.201730.06.2017-2450
201711042217141051EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČ P726.06.201730.06.201729.06.2017-3289
20171104233110170108CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - provoz 2 ks kop. strojů RICOH26.06.201730.06.201729.06.2017-4981
20171104253110170136CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH -č.942,789-982,93127.06.201714.06.201729.06.2017-6796
20171104278500120359Vodafone Czech Republic a.s.25788001datová karta Huawei27.06.201730.06.201729.06.2017-1477
2017120001160510CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro 3 účastníky "Dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích", dne 16. 2. 2017
06.01.201711.01.201713.01.2017-6750
2017120002160514CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro dva účastníky "Stanovení dopravního značení pohledem Policie ČR a správního orgánu", dne 6. 6. 2016
06.01.201712.01.201713.01.2017-4163
2017120004160515CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro dva účastníky "Stanovení dopravního značení pohledem Policie ČR a správního orgánu", dne 6. 6. 2016
09.01.201712.01.201713.01.2017-4163
2017120005170100013Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie04564227Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie
účast na konferenci pro dva účastníky "Poškození dřevin mimo les" ve dnech 9.-10.2017
09.01.201719.01.201713.01.2017-6680
20171200081201700062OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení pro jednoho účastníka "výběrové řízení a adaptační proces", dne 20. 2. 2017
školení se neuskutečnilo, fakturovaná částka se nevrací pořadateli, ale využije se na úhradu školení dne 22.2. - Monitoring zaměstanců a na
11.01.201720.02.201713.01.2017-3993
20171200094298Agentura IPSUM s.r.o.03630277Agentura IPSUM s.r.o. - školení "Škůdci okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR", konané dne 3. 11. 201618.01.201718.01.201718.01.20171390
20171200111201730096CATANIA GROUP s.r.o.28253591CATANIA GROUP s.r.o. - školení "Místní poplatky v kontextu legislativy a dalších předpisů platných v roce 2017", 19. 1. 2017 /požadavek 16/19.01.201724.01.201724.01.2017-1490
20171200122017100072Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.27133257Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - příspěvek na školné na akademický rok 2016/17 - letní semestr, obor Management rozvoje měst a regionů25.01.201707.02.201701.02.2017-18900
20171200131516600291České učení technické v Praze, Fakulta architektury68407700České učení technické v Praze, Fakulta architektury - účastnický poplatek na konferenci Inventura urbanismu 2. 12. 201626.01.201707.02.201726.01.2017300
2017120014170168Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.44684932Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. -školení "Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městké zeleni", 7. 2.30.01.201710.02.201731.01.2017-2960
2017120015170100200Aliaves s.r.o.04636902Aliaves s.r.o. - workshop "Problémy na úseku státního občanství", 31. 1. /obj 30_OPP_2017/
Firma není pátce DPH.
02.02.201705.02.201706.02.2017-4380
20171200174620170066Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.24146978Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. - školení "Zákon o registru smluv a z něj vyplývající povinnosti", dne 14.3., /požadavek 38/06.02.201715.02.201715.02.2017-3872
20171200181/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka angličtiny za 1/2017
Nejsem plátce DPH.
06.02.201714.02.201715.02.2017-13500
2017120019170071Monitor26142104Monitor - noviny - předpatné 1/201707.02.201715.02.201709.02.2017-10097
201712002017FV0045Národní informační a poradenské středisko pro kulturu14450551Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -seminář "Autorské právo - komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury", dne 9. 3.
Firma není plátce DPH.
09.02.201720.02.201715.02.2017-600
201712002120179134VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky- Nový zákon", dne 8. 6., požadavek 51/10.02.201723.02.201716.02.2017-2400
201712002220179195VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky-nový zákon" dne 8. 6. požadavek 5414.02.201727.02.201716.02.2017-800
201712002320179190VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad- pokročilí" 25. 4. požadavek 5314.02.201727.02.201717.02.2017-3200
2017120025170100167JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek - seminář "Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich", dne 16.2. 20.02.201728.02.201722.02.2017-4980
20171200261201710109CATANIA GROUP s.r.o.28253591CATANIA GROUP s.r.o. - seminář "Místní poplatky 2017", dne 19.1., 21.02.201726.01.201721.02.20171490
201712002720170337Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.44684932Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. - školení "Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městké zeleni" dne 7.2. 21.02.201710.02.201720.02.20172960
201712002820171145VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky - Nový zákon" dne 8. 6. 21.02.201720.02.201721.02.2017800
201712002920171153VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky - Nový zákon", dne 8. 6. 22.02.201720.02.201722.02.20172400
201712003020171164VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad - pokročilí" dne 25. 4. požadavek 5322.02.201721.02.201722.02.20173200
20171200318170007VKUS-BUSTAN s.r.o.26841410VKUS-BUSTAN s.r.o. - 5x tiskárna OKI B432dn22.02.201713.03.201703.03.2017-32065
2017120032170100046SEKURKON s.r.o.29301998SEKURKON s.r.o. - seminář "Právní minimum pro práci s pohledávkami" dne 22. 2., /požadavek 45/27.02.201703.03.201703.03.2017-3025
2017120033170100214JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek - seminář "Rozpočtová pravidla v roce 2017" dne 23. 2., /požadavek 22/27.02.201709.03.201703.03.2017-5180
20171200342017000003Edcoma, s.r.o.01495518Dobropis ke školení "DC Evidenční listy důchodového zabezpečení" dne 22.2. - pořadatel měl na školení připraveno málo PC, účastnice musely sdílet společné PC- pořadatel se na tomto základě rozhodl, že nám vrátí poplatek za jednu úča27.02.201722.02.201716.03.20172044.9
20171200351201700292OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Vztahy na pracovišti - Šaráda nebo problém, který je třeba řešit" dne 16. 3., 28.02.201716.03.201703.03.2017-3993
201712003620170217Novit s.r.o.28971884Novit s.r.o. - školení "Administrátor systému e-spis" 28.2. /požadavek 44/02.03.201715.03.201707.03.2017-8470
201712003703/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka jazyků za 2/2017
Nejsem plátce DPH.
06.03.201714.03.201709.03.2017-13000
201712003820170026DOVERVILLE s.r.o.24231771DOVERVILLE s.r.o. - školení "Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality", dne 5. 4. /požadavek 68/06.03.201712.03.201709.03.2017-800
20171200391201700313OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů v praxi" dne 28.3., /pož. 69/06.03.201718.03.201709.03.2017-3993
20171200403201700298OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Šaráda nebo problém, který je třeba rešit", dne 16. 3., 07.03.201707.03.201707.03.20173993
2017120041217063Fakta s.r.o.25334514Fakta s.r.o. - školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany kurátorů" dne 6-7.4., /požadavek 36/08.03.201727.03.201717.03.2017-2655
2017120042217070Fakta s.r.o.25334514Fakta s.r.o. - školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů" dne 6. - 7. 4., /požadavek 52/08.03.201727.03.201717.03.2017-5310
2017120043vf166/2017Tesař Luděk74372246Tesař Luděk - seminář "Aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti", dne 13. 4., /požadavek 70/08.03.201722.03.201713.03.2017-3630
20171200443201700336OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů v praxi", 28. 3., 13.03.201713.03.201713.03.20173993
20171200451720000128Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - vyúčtování služeb za období IV.Q.2016.13.03.201717.03.201722.03.2017527413
201712004617124Ing. Magdaléna Stará76557731Ing. Magdaléna Stará - seminář "Zákon o sociálních službách" dne 10. 3., /požadavek 71/
Semináře jsou o DPH osvobozeným plněním.
15.03.201724.03.201720.03.2017-1800
2017120047P2017400049Technická správa komunikací hl.m.Prahy63834197Technická správa komunikací hl.m.Prahy - školení řidičů (22 osob) dne 24. 2. a 9. 3.16.03.201731.03.201721.03.2017-10164
201712004920179340VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad - začátečníci", dne 28. 3., /pož. 86/22.03.201724.03.201727.03.2017-800
2017120050K134/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745Kolumbus PM, s.r.o. - školení "Dokazování ve správním řízení", dne 6. 4., /požadavek 90/28.03.201705.04.201703.04.2017-1900
20171200511201700411OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Výběrové řízení a adaptační proces" dne 5. 4., /požadavek 12/28.03.201705.04.201703.04.2017-3993
201712005220171419VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad- začátečníci" dne 28.3., 30.03.201729.03.201730.03.2017800
201712005317FV230189Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků00641111Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
školení "Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC", dne 30.3., /pož 94/
Nejsme plátci DPH.
03.04.201713.04.201705.04.2017-985
201712005405/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr.Adela Holaňová - výuka angličtiny 3/2017
Nejsem plátce DPH.
07.04.201714.04.201713.04.2017-16000
2017120055170100071Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.04065956Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. - školení "Odpad zdrojem" dne 31.3., /požadavek 78/07.04.201713.04.201713.04.2017-1800
2017120056170101131Aliaves & Co., a.s.28988230Aliaves & Co., a.s. - školení "Zajišťování a vymáhání pohledávek dne daňového řádu" dne 6.4., /požadavek 77/07.04.201730.04.201713.04.2017-2590
2017120057171100267AQE advisors26954770AQE advisors - kurz "Norma - úprava písemnosti Akreditace MVČR" dne 27. 4.. /požadavek 99/10.04.201730.04.201713.04.2017-2300
2017120058170410Everness s.r.o.01907590Everness s.r.o., -ubytování pracovní skupiny v rámci Benchmarkingové iniciativy11.04.201728.04.201726.04.2017-949
2017120059170101179Aliaves & Co., a.s.28988230Aliaves & Co., a.s. - školení "Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v r. 2017" dne 7.4., /pož. 87/11.04.201730.04.201713.04.2017-5180
2017120060170878Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Praktické výpočty sociálních dávek II. Dávky vyplácené Úřadem práce ČR" dne 6.4., /pož. 80/12.04.201720.04.201721.04.2017-3700
201712006120179374VITA software, s.r.o.61060631školení Informatici I., dne 11.5., /pož.101/12.04.201725.04.201721.04.2017-1600
201712006220179375VITA software, s.r.o.61060631školení Informatici II, dne 30.5., /pož 102/12.04.201725.04.201721.04.2017-1600
201712006317/66/0212Triada43871020Účastnický poplatek na konfefenci ISSS 2017, Hradec Králové 3.-4. 4., 20.04.201720.04.201711.04.20174250
2017120065170100016Klub personalistů, o.p.s.29152640školení "Trestní odpovědnost úředních osob" dne 5. - 6. 4., /pož 72/24.04.201726.05.201726.04.2017-8458
2017120066170100437JUDr. Pavel Chládek64448592seminář "Vadná rozhodnutí ve správním řízení a jejich náprava", dne 20.4., /pož 92/25.04.201704.05.201702.05.2017-4980
201712006720179374VITA software, s.r.o.61060631školení "Informatici I", dne 11.5..
KDF 2017120061 - zaplaceno 24.4.2017
26.04.201725.04.201726.04.20171600
201712006820171920VITA software, s.r.o.61060631školení "Informatici II" dne 30.5.,
KDF 2017120062 - zaplaceno 24.4.2017
26.04.201725.04.201726.04.20171600
20171200691017022019Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.04845749školení "Poruchy rodičovské role a jejich důsledky v kontextu sociální práce" dne 18.4., /pož. 35/28.04.201705.05.201705.05.2017-1500
2017120071170100500JUDr. Pavel Chládek64448592školení "Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona" dne 27.4., /pož. 91/03.05.201711.05.201705.05.2017-4980
2017120072K244/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Dokazování ve správním řízení" dne 19.5., /pož. 119/03.05.201716.05.201705.05.2017-950
20171200731700102Aperta, s.r.o.254365203x Workshop na téma Adaptační procesy, Hodnocení zaměstnanců04.05.201731.05.201710.05.2017-79860
20171200741700101Aperta, s.r.o.25436520Trénink hodnocení zaměstnanců 13.4. a 27.4.201704.05.201731.05.201710.05.2017-43560
2017120075FV2017059Sdružení pěstounských rodin64326471Výdaje, spojené s pěstounskou péčí
Nejsme plátci DPH.
09.05.201725.05.201719.05.2017-540
201712007607/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Výuka angličtiny za 4/2017
Nejsem plátce DPH.
09.05.201714.05.201716.05.2017-14000
2017120077100170336reklamní společnost, spol. s r.o.46966234školení "Konference v oblasti veřejné podpory ÚOHS" dne 17-18.5., /pož 124/12.05.201721.05.201716.05.2017-1800
2017120078171256Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Účinně proti stresu a vyhoření úředníků a pracovníků veřejné správy" dne 11.5., 17.05.201725.05.201722.05.2017-3700
20171200791711294reSITE z.s.22760954školení "Konference reSITE 2017 - Akademický pracovník/samospráva/NGO" dne 22.-23.6., /pož. 135/18.05.201724.05.201723.05.2017-4700
201712008017FV230413Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků00641111seminář "Profesní empatie úředníka při jednání s občany" dne 16.5.,
Nejsme plátci DPH.
18.05.201730.05.201723.05.2017-2610
20171200810350617Frank Bold advokáti, s.r.o.28359640účastnický poplatek "Konference k registru smluv 2017" dne 15.6., /pož.138/
ŠKOLENÍ/ 138
19.05.201725.05.201729.05.2017-2964.5
2017120082170100541JUDr. Pavel Chládek64448592seminář "Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí" dne 18.5.,23.05.201731.05.201729.05.2017-2590
2017120083010317Fakta s.r.o.25334514školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů v Zubří" dne 6-7.4., 24.05.201724.05.201724.05.20175310
2017120084010217Fakta s.r.o.25334514školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů v Zubří" dne 6-7.4., 24.05.201724.05.201723.05.20172655
2017120085VF-229/2017Tesař Luděk74372246seminář "Rozpočtové hospodaření po novelách o A do Z", dne 13-14.7., /pož. 144/25.05.201707.06.201702.06.2017-5808
201712008607/2017Alena SULKOVÁ42520436školení BOZP a PO, vedoucí zaměstnanci - 5 osob, dne 19.5.
Dodavate není plátce DPH.
31.05.201721.06.201707.06.2017-2500
201712008708/2017Alena SULKOVÁ42520436školení "BOZP a PO", 30.5.
Dodavatel není plátce DPH.
31.05.201721.06.201707.06.2017-500
201712008824158601-1-RNakladatelství FORUM s.r.o.27180271školení "Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zadávacího zákona v praxi" dne 8.6., 01.06.201710.06.201707.06.2017-6642.9
20171200891700113Aperta, s.r.o.25436520Teambuildingové aktivity pro setkání VO dne 11.-12.5. 2017, Kořenov01.06.201725.06.201707.06.2017-26620
201712009009/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055výuka angličtiny 5/2017
Nejsme plátci DPH.
02.06.201714.06.201707.06.2017-16500
2017120091K416/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv" dne 20.6., 05.06.201719.06.201708.06.2017-950
2017120092171507Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Opatrovnická rada- efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím", dne 1.6., 05.06.201715.06.201708.06.2017-1850
2017120093ZFA17034RUBIKON Centrum, z.s.60446871seminář "Oddlužení ve světle Novely Insolvenčního zákona" dne 29.6., 05.06.201716.06.201708.06.2017-1815
2017120094170101691Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Zneužití zákona 106 ve správním řízení" dne 2.6.,05.06.201731.07.201708.06.2017-3590
2017120095su2170017CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Stanovení dopravního značení pohledem policie a SO" dne 6.6.,06.06.201706.06.201706.06.20174163
2017120096su2170018CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Stanovení dopravního značení pohledem policie a SO" dne 6.6., 06.06.201706.06.201706.06.20174163
2017120097su2170015CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Dopravně bezpečnostní opatření" dne 16.2. 06.06.201706.06.201706.06.20176750
2017120098170100943Aliaves s.r.o.04636902školení "Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR", dne 6.6.,07.06.201713.06.201714.06.2017-4344
201712009917002947VOX27204987školení "LinkedIN pro personalisty - nováčky ve světě této sociální sítě" dne 10.11.,09.06.201703.11.201714.06.2017-2662
2017120100170100950Aliaves s.r.o.04636902školení "Exekuce srážkami ze mzdy v praxi" dne 9.6., 12.06.201716.06.201721.06.2017-3134
2017120101171569Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Rozvoj osobnosti pracovníka v oblasti sociálních služeb" dne 8.6.,13.06.201722.06.201721.06.2017-3700
2017120102170101799Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky" dne 13.6., 14.06.201730.06.201721.06.2017-5070
2017120103170101811Aliaves & Co., a.s.28988230seminář "Vzdělávací část zákona o úřednících územních samosprávných celků" dne 14.6.,15.06.201714.07.201721.06.2017-3590
2017120104170101824Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Nový přestupkový zákon na odboru stavebního úřadu" dne 16.6.,19.06.201716.07.201721.06.2017-2190
201712010517012879VOX27204987školení "LinkedIN pro personalisty - nováčky ve světě této sociální sítě" dne 10.11., 20.06.201715.06.201720.06.20172662
201713000417VF1003Prostor plus o.p.s.26594633Prostor plus o.p.s.
poskytování služeb na základě smlouvy - využívání produktu "Lepší místo" na období- rok 2017
09.01.201703.02.201723.01.2017-37160
201713000520171019VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o.
technická podpora k softwaru VITA za 1.Q/2017
09.01.201720.01.201711.01.2017-19324.91
2017130009007/2017Táborský Michael45715050Ing. Michael Táborský - poskytování softwarových služeb - red. systém publiX, v období 1. 1. - 31. 3. 201712.01.201701.02.201720.01.2017-25410
20171300105136679558Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - Kvalifikované osobní certifikáty a komerční osobní certifikáty 8x18.01.201726.01.201724.01.2017-2539
2017130012fv916357Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - tonery, obrazové válce24.01.201727.01.201727.01.2017-244867.7
2017130013fv1630909SUNTECH computer s.r.o.26738431SUNTECH computer s.r.o. - 4ks serverový disk HP HDD SAS DP 600GB24.01.201713.01.201727.01.2017-57845
2017130016217010109IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení za 1/201701.02.201714.02.201706.02.2017-40898
2017130017217010121IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 1/201701.02.201714.02.201706.02.2017-787
2017130018170500108awin IT, s. r. o.03173631awin IT, s. r. o. - 2x HW RED 15w01.02.201720.02.201706.02.2017-24292
20171300191702005928Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přistup do katastru nemovitostí za období 31. 12. 2016 - 1. 2. 2017
Nejsme plátci DPH!
02.02.201717.02.201706.02.2017-8300
20171300202017210062Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - konzultační návštěva na docházkový systém02.02.201728.02.201716.02.2017-7623
20171300212017036AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - uživatelská podpora systému SAFE za 1/201702.02.201715.02.201706.02.2017-10285
20171300242017210158Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - technická podpora docházkového systému IDESYS za 1.Q/201703.02.201728.02.201716.02.2017-3894.99
20171300252017260256Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - servisní služby k projektůmpro zpracování ekonomických agend na PC03.02.201714.02.201709.02.2017-27452.5
20171300262017210188Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - konzultační návštěva aplikace Datacentrum07.02.201728.02.201720.02.2017-9317
20171300275136692485Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované osobní a komerční certifikáty 3x07.02.201716.02.201720.02.2017-913.13
20171300282110170042CP System26509491CP System, Družstvení ochoz 5a/1717 -provoz 2 ks kopírovacích strojů RICOH (kopie 798942-833962) a ( 943160-963361)07.02.201716.02.201727.02.2017-6014
201713002917717TOM - Computer s.r.o.60465832TOM - Computer s.r.o. - služba iDES on line (smlouva 2016/OIVZ/065)09.02.201728.02.201716.02.2017-20449
20171300301017047AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - servisní zásah15.02.201728.02.201701.03.2017-4235
20171300325136722020Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - komerční a kvalifikované osobní certifikáty 4x17.02.201728.02.201721.02.2017-1269.5
20171300348170005VKUS-BUSTAN s.r.o.26841410VKUS-BUSTAN s.r.o.
13 ks PC Fujitsu Esprimo P556
13 ks monitor Acer MT 23,8"
21.02.201708.03.201727.02.2017-237775
20171300375136728179Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 2x27.02.201708.03.201707.03.2017-634.75
2017130038217010246IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-40898
2017130039217010257IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-787
20171300402017052AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - uživatelská podpora systému SAFE za 2/201702.03.201715.03.201709.03.2017-10285
20171300413317005117WEDOS Internet, a.s.28115708WEDOS Internet, a.s. - VPS 60 GB HDD - virtuální server pro webové stránky ÚMČ Praha702.03.201711.03.201707.03.2017-9307
20171300425136735347Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 4x07.03.201716.03.201713.03.2017-1347.49
20171300431702007388Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 1. 2. - 2. 3. 2017
Nejsme plátci DPH.
07.03.201718.03.201713.03.2017-7350
2017130045FM270045Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - mikrotiky a patchcordy13.03.201720.03.201723.03.2017-185305
2017130046fm270044Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - Motorola/Zebra stojánek pro čtečku DS4308 black13.03.201720.03.201717.03.2017-908
2017130047FM270052Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - nastavení a instalace zařízení od intrastruktury MČ Praha 713.03.201727.03.201717.03.2017-41335
20171300483117035985ExaSoft Holding a.s.29383161ExaSoft Holding a.s. - Oki toner černý 5 ks14.03.201731.03.201717.03.2017-9105
20171300491217003071lan-shop.cz s.r.o.25224069lan-shop.cz s.r.o. - HDMI kabely Roline16.03.201731.03.201723.03.2017-1287
20171300502253160002Pražská plynárenská, a.s.60193492Záloha energie: Integraované zařízení Ortenovo náměstí17.03.201720.03.201723.03.2017-7200
201713005120174032zebrahouse s.r.o.28267711zebrahouse s.r.o. - etikety na roli bez potisku 15 000 ks20.03.201706.04.201723.03.2017-3878
2017130052FM270059Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - počítač na zeď Lenovo na informační centrum Milady Horákové20.03.201731.03.201723.03.2017-18405
2017130053FM270043Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - tonery20.03.201716.03.201723.03.2017-20834
2017130054270060Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - mikrotiky20.03.201731.03.201723.03.2017-16940
20171300555235137707Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované osobní a komerční certifikáty 2x20.03.201728.03.201723.03.2017-1156.37
20171300563217028233WEDOS Internet, a.s.28115708WEDOS Internet, a.s. -webhosting Hobulet.cz na období 8. 4. 2017 - 7. 4. 201820.03.201731.03.201723.03.2017-1452
20171300574170101237AVACOM s.r.o.25632400AVACOM s.r.o. - externí baterie (powerbanky) 50 ks22.03.201704.04.201730.03.2017-19300
20171300581016424218CZC.cz s.r.o.25655701CZC.cz s.r.o. - síťové kabely 440 ks22.03.201707.04.201730.03.2017-5941
20171300593117040516ExaSoft Holding a.s.29383161ExaSoft Holding a.s. - tonery22.03.201711.04.201730.03.2017-42130
20171300625235141218Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - Komerční a kvalifikované osobní certifikáty 2ks27.03.201705.04.201704.04.2017-634.75
2017130063217047CDSw - City Data Software, spol. s r.o.45278482CDSw - City Data Software, spol. s r.o. - aktualizace stávajících aplikací a instalace nových aplikací CDSw28.03.201719.04.201704.04.2017-2420
201713006417VF0005M-Point, s.r.o.25947907M-Point, s.r.o. - implementace monitorovacího systému ZABBIX30.03.201704.04.201704.04.2017-99000
20171300652017066AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe - uživatelská podpora systému SAFE za 3/201704.04.201717.04.201707.04.2017-10285
2017130066217010436IT Profík s.r.o.26710340IT Profík - internetové připojení za 3/201704.04.201714.04.201707.04.2017-40898
2017130067217010447IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 3/201704.04.201714.04.201707.04.2017-787
201713006817010157Anywhere s.r.o.27905047Anywhere s.r.o. - doplatek služba ADAM na období 1.4.2017 - 31.3.201804.04.201707.04.201707.04.2017-0.4
20171300699001603975DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s. - mikrovlná trouba, baterie AA a PowerBank04.04.201721.04.201718.04.2017-2007
20171300701702008753Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 2.3. - 3.4.2017
Nejsme plátci DPH!
04.04.201719.04.201707.04.2017-7700
2017130071014/2017Táborský Michael45715050Michael Táborský - poskytování softwarových služeb - systém PubliX 1. 4. - 30. 6.04.04.201724.04.201707.04.2017-25410
20171300722017180214GORDIC spol s.r.o.47903783GORDIC spol s.r.o. - Technická podpora a údržba GINIS pro 1.pol./201706.04.201719.04.201713.04.2017-94969.88
20171300735235148168Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikovaný osobní certifikát10.04.201718.04.201713.04.2017-356.37
201713007420171866VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - technická podpora a další služby k software VITA za 2.Q/201711.04.201724.04.201713.04.2017-19324.91
20171300752017180246GORDIC spol s.r.o.47903783školení "Ginis Standard s názvem Účetnictví III", dne 5.4., /pož. 88/19.04.201728.04.201726.04.2017-5082
20171300765235162586Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikovaný osobní certifikát20.04.201726.04.201725.04.2017-356.37
2017130077FM270087Quick & Quality IT s.r.o.02210088OKI páska do tiskáren 6 ks, PremiumCord Gold- zlacený konektor 1 ks25.04.201711.05.201702.05.2017-3073
2017130078217010618IT Profík s.r.o.26710340internetové připojené Veletržní za 4/201702.05.201716.05.201705.05.2017-787
20171300792017089AiP Safe  s.r.o.26128012Uživatelská podpora systému SAFE za 4/201702.05.201716.05.201705.05.2017-10285
201713008017140657EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o.- Voda zaměstnanci / 176/02.05.201716.05.201705.05.2017-3163
20171300812017051Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.04122526Velký vůz Sever - Komunikační diagnostická sada pro rozhovor s dítětem ,,FOKUSBOX" / 165 /
Neplátce DPH.
02.05.201712.05.201717.05.2017-5450
2017130083170652Monitor26142104Monitor, - Tituly / Monitor na rok 2017/ požadavek 560/02.05.201717.05.201705.05.2017-6451
20171300845235166966Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované a komerční osobní certifikáty 3x03.05.201709.05.201710.05.2017-991.12
2017130085217010606IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení za 4/201705.05.201716.05.201710.05.2017-40898
20171300862017260791Datacentrum system25631721Smlouva o poskytnutí servisu - zpracování ekonomických agend na PC za období 2Q/201705.05.201716.05.201710.05.2017-27452.5
20171300871702010405Český úřad zeměměřický00025712Dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 3.4. - 4.5.2017
Nejsme plátci DPH.
09.05.201720.05.201710.05.2017-5850
20171300885235173887Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované a komerční osobní certifikáty 6x09.05.201718.05.201710.05.2017-1904.25
2017130089FM270079Quick & Quality IT s.r.o.02210088Licenci - font pro web 1704 - DVVIEV Neue Haas Grotesk11.05.201716.05.201716.05.2017-8247
2017130090FM270078Quick & Quality IT s.r.o.02210088Toner HP žlutý 1ks11.05.201716.05.201716.05.2017-2240
2017130091FM270069Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery OKI 50 ks11.05.201716.05.201716.05.2017-156962
201713009291706991OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Ricoh originální toner 842015, black objednávka č. 158/KT11.05.201717.05.201717.05.2017-657.74
20171300932017110307GORDIC spol s.r.o.47903783roční udržovací poplatek 30% celk. c. WIN lok. v. lic DVR6, Fakturace dle smlouvy čl. 812.05.201724.05.201716.05.2017-1197.9
20171300942017211073Datacentrum system25631721technická podpora docházkového systému IDESYS za 2Q/201716.05.201711.06.201723.06.2017-3894.99
2017130095170101269INPAP PLUS s.r.o.29213517Datové úložiště- Fujitsu Celvin Nas QR1006 4x3TB NAS HDD EU17.05.201717.05.201722.05.2017-54558
20171300965235187057Česká pošta, s.p.47114983kvalifikovaný osobní certifikát 1x18.05.201729.05.201722.05.2017-356.37
2017130098201716TTP, spol. s r.o.49684663Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele na výměnu zdroje tepla /3526.05.201715.06.201709.06.2017-82885
20171300995235190423Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikovaný osobní certifikát 6x29.05.201706.06.201702.06.2017-2138.22
2017130100KVF8170017VKUS-BUSTAN s.r.o.2684141050 ks - monitory LCD Acer30.05.201719.06.201707.06.2017-150040
201713010114.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 06/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.30.05.201710.06.201702.06.2017-42229
2017130102217010770IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení Veletržní za 5/201701.06.201714.06.201707.06.2017-787
20171301032017102AiP Safe  s.r.o.26128012uživatelská podpora systému SAFE za 5/201701.06.201715.06.201707.06.2017-10285
20171301041702011875Český úřad zeměměřický00025712dálkový přístup do Katastru nemovitostí za období 4.5. - 5.6. 2017
Nejsme plátci DPH.
06.06.201721.06.201709.06.2017-6300
2017130105217010769IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení za 5/201707.06.201714.06.201714.06.2017-40898
2017130106108017TOM - Computer s.r.o.60465832služba iDES online za 5/2017
SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.
08.06.201727.06.201715.06.2017-20449
2017130107225170159ATLAS consulting spol. s r.o.46578706Servisní smlouva "ADVOKÁTNÍ SPIS" na období 1.8.2017 - 31.7.202309.06.201730.06.201723.06.2017-181500
2017130108120170349RENTEL a.s.26128233vytvoření vzdělávacího portálu s e-lerningovými kurzy pro zaměstnance, úvodní školení a vystavení osvědčení o absolvonání kurzu09.06.201721.06.201714.06.2017-27590
2017130109FM270114Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery09.06.201728.06.201714.06.2017-7554
20171301115235197446Česká pošta, s.p.47114983kvalifikované a komerční osobní certifikáty 10x12.06.201721.06.201721.06.2017-3173.75
20171301135235212547Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované osobní a komerční certifikáty 10x16.06.201727.06.201723.06.2017-3173.75
20171301143117081641ExaSoft Holding a.s.29383161Tiskové válce, tonery19.06.201730.06.201726.06.2017-13079
2017130115FM270116Quick & Quality IT s.r.o.02210088Operační systém MS OEM Win 10 Pro - 5ks21.06.201729.06.201728.06.2017-20026
2017130116FM270121Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery OKI - 80ks21.06.201730.06.201728.06.2017-294575
201713011720170055InQool, a.s.29222389Vytvoření aplikace pro správu a prezentaci webových stránek (sml. 2016/OIVZ/062)21.06.201730.06.201728.06.2017-323070
20171301182017211337Datacentrum system25631721konzultační návštěva - oprava mzdy DPP, výpatní pásky, informace volby, aj.23.06.201730.06.201728.06.2017-5929
20171301195235217922Česká pošta, s.p.47114983Komerční osobní certifikát 1x26.06.201730.06.201729.06.2017-278.38
20171301202017211348Datacentrum system25631721konzultační návštěva, export dat, nastavení27.06.201730.06.201729.06.2017-24563
20171301212017217308ONEsolution s.r.o.27710335webhosting Business (k doméně jaknaskoly.cz) na 12 měsíců27.06.201724.06.201729.06.2017-1437
20171600063170003Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb (85/16)19.01.201701.02.201701.02.2017-12643
2017160007170110014ŽIVOT 90, z.ú.00571709Aktivační poplatek Aerion24.02.201713.03.201717.03.2017-4140
20171600083170024Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu neznámý muž 13/17/2017
Bez DPH.
07.03.201721.03.201717.03.2017-14373
20171600102017101007PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí 15.03.201720.03.201720.03.2017-1500
20171600113170028Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu15.03.201728.03.201729.03.2017-6118
20171600132017103009PhDr. Václava Hořavová62422278Seminář "Nové závislosti"/ 14 - výdaje spojené s pěstounskou péčí24.03.201705.04.201705.04.2017-1500
20171600147PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 3/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
31.03.201714.04.201704.04.2017-6666
20171600152017104001PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí05.04.201707.04.201707.04.2017-4500
2017160016134/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby měsíce 3/201705.04.201702.05.201702.05.2017-6897
20171600173170038Tranquillitas Praha25082957Vypravení sociálního pohřbu (neznámý muž 16/17)05.04.201719.04.201720.04.2017-14373
20171600183170040Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu12.04.201726.04.201702.05.2017-6118
2017160019VF170005ZŠ TGM Ortenovo nám.62931016Vyúčtování vody za rok 2016 (Integrované zařízení pro podporu doin s dětmi)12.04.201720.04.201720.04.2017-3118.92
201716002011386829Pražská energetika, a.s.6019391312.04.201727.04.201712.04.201724343
20171600212017040Sdružení pěstounských rodin64326471Seminář pro jednoho pěstouna ,,Jsme a nejsme na to sami" / 2419.04.201713.04.201721.04.2017-540
201716002211386829Pražská energetika, a.s.60193913Záloha na elektřinu 2017 (Dětský klub)24.04.201727.04.201727.04.2017-5063
20171600241217133180Pražská plynárenská, a.s.6019349209.05.201703.05.201728.04.201728216
201716002617-5030Rozum a cit o.s.70828181Výdaje, spojené s pěstounskou péčí
Firma není plátce DPH.
17.05.201721.05.201719.05.2017-800
2017160027270004Antonín Bažant16910702Úprava pomníku - hromadný hrob
Nejsem plátce DPH.
17.05.201731.05.201719.05.2017-20000
2017160028VF17001EUROTOPIA.CZ, o.p.s.25852345Výdaje, spojené s pěstounskou péčí (seminář "Funkce odměn a trestů pro dítě")
Nejsme plátci DPH.
25.05.201731.05.201731.05.2017-1200
201716002920170002Poradna při finanční tísni, o.p.s.28186869Finanční poradna pro občany MČ P7
Neplátce DPH.
02.06.201730.06.201715.06.2017-4000
2017160030258/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby měsíce května 201702.06.201722.06.201715.06.2017-3448.5
20171600313170050Tranquillitas Praha25082957Vypravení sociálního pohřbu05.06.201717.06.201715.06.2017-6118
20171600322253160002PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.60193492Záloha plyn 2017 Integrované zařízení09.06.201720.06.201715.06.2017-7000
2017170002201720088GNOSIS spol. s r.o.45808244Inzerát učitelské noviny /- výběrové řízení ZŠ T.G.M.27.01.201708.02.201709.02.2017-1025
2017170003800000219Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 12/201601.02.201725.02.201720.02.2017-4840
2017170004800000355Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 1/2017 (Strategie naruby)13.02.201715.03.201715.03.2017-4840
2017170005800000467Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 2/201714.03.201709.04.201712.04.2017-4840
2017170006800000537Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 3/201719.04.201710.05.201711.05.2017-4840
20171700072117166369Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.45245681Seminář "Nový školský zákon" (12.4.2017)25.04.201712.04.201727.04.2017-18029
20171700082117166369Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.4524568125.04.201725.04.201725.04.201718029
20171700111050000027FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky60435216FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, -ozdravný pobyt dcer nešeho zaměstanance SFZ10.05.201718.05.201724.05.2017-3350
2017170012800000636Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 4/201715.05.201708.06.201708.06.2017-4840
201717001317414001PARIS vzdělávací agentura s.r.o.02382822Seminář ,,Odpovědnost při výkonu práce pedagoga - pedagog mezi paragrafy" / 424.05.201713.06.201708.06.2017-31000
2017170014117033COUNTRY LIFE s.r.o.45792585Seminář o zpracování moderních potravin pro školní jídelny / 324.05.201717.06.201708.06.2017-4477
201717001516098ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.48267210Vypracování průběžných monitorovacích zpráv za rok 2016 za azteplení objektů MS Na Výšinách, MŠ U Uranie09.06.201730.06.201715.06.2017-2000
201720000120170171AMARO group s.r.o.29452848Platba za tisk barevného posteru pro potřeby ORZ, obj.č. O-0003/ORZ/2017 - přiložena.09.02.201728.02.201715.02.2017-391
2017200002FV10179012FanIT s.r.o.28250737Platba za ověřovací studii ul. Antonínská, obj.č. O-0008/ORZ/2016 - přiložena.16.02.201728.02.201727.02.2017-134445
20172000040250617KOOA s.r.o.03169481Platba za dokumentaci pro zadání dodavateli a za autorský dozor - pobočky ul. Milady Horákové 56, obj.č. O-0007/ORZ/2016 - přiložena.26.06.201730.06.201728.06.2017-6776
2017600009616409716Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - záloha 1/2017 Tusarova 1545/25 a10.01.201715.01.201719.01.2017-570
20176000152/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby18.01.201706.02.201726.01.2017-45980
20176000171642125309Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635stočné Jankovcova 23- období 1.10. - 31.12.201630.01.201717.01.201706.02.2017-18635
2017600019vf17/001Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/710.02.201714.02.201716.02.2017-235950
2017600020vf17002Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/93210.02.201714.02.201716.02.2017-7260
2017600021vf17/003Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. dle příkazní smlouvy10.02.201714.02.201716.02.2017-163114.1
2017600022vf17/004Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ dle příkazní smlouvy10.02.201714.02.201716.02.2017-164706
2017600023VF17/006Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků za 1/201710.02.201714.02.201722.02.2017-257730
20176000243717TOM - Computer s.r.o.60465832Technická podpora iDES - úprava přístupu do SW iDES10.02.201716.02.201716.02.2017-2420
2017600026201716Dolanová Jana - notářka25800434Soupis založení SVJ - U Průhonu 1493/11
po založení SVJ - náklady k přefakturaci.
14.02.201723.03.201716.02.2017-4840
2017600027FV 17/02/02ZŠ Strossmayerovo nám.61389838na základě uzavřené smlouvy č. 40/2016 Vám fakturujeme za pronájem nebytových prostor za rok 2016
Daňově zohledněna v roce 2016-kopie předána 15.2. 2017 při výpočtu daně z příjmu za rok 2016, rok 2017 nedaňově a upllatněn nárok na odpočet
15.02.201728.02.201716.02.2017-56628
2017600028160660477BDO Tax s.r.o.26420473Daňové poradenství - odhad daně z příjmu16.02.201707.03.201721.02.2017-60500
2017600039172021Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady a zákonná odměna exekutora za vyklizení bytu - 101 EX 674/1601.03.201714.03.201714.03.2017-53975.68
2017600040171003Vlček Daniel, Mgr.66224985Smluvní odměna za vyklizení bytu - 101 EX 09365/1301.03.201714.03.201717.03.2017-24200
2017600041172017Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekučního řízení - 101 EX 00124/1001.03.201714.03.201714.03.2017-7865
2017600042172016Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekučního řízení - 101EX 08311/1401.03.201714.03.201714.03.2017-7865
2017600043171004Vlček Daniel, Mgr.66224985Smluvní odměna za vyklízení bytu - 101 EX 674/1601.03.201714.03.201714.03.2017-36300
2017600044172020Vlček Daniel, Mgr.66224985Odměna a náklady za vyklízení bytu - 101EX 09365/1301.03.201714.03.201717.03.2017-71356.12
2017600047172023Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady za umístění koček do útulku - 101 EX 674/1602.03.201715.03.201714.03.2017-3630
2017600049vf17/017Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. jednotek dle příkazní smlouvy 2/201708.03.201714.03.201714.03.2017-163114.1
2017600050vf17/028Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ08.03.201714.03.201714.03.2017-163962
2017600051vf17/016Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 2/201708.03.201714.03.201714.03.2017-7260
2017600052vf17/015Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/708.03.201714.03.201714.03.2017-235950
20176000544000414066Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Vyúčtování PVK - Na Výšinách 1000/113.03.201724.03.201723.03.2017-39169
201760005539717TOM - Computer s.r.o.60465832Služba iDES On Line - 2/201715.03.201730.03.201722.03.2017-20449
20176000562017007VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Právní služby - Jana Zajíce 2724.03.201706.04.201729.03.2017-16093
20176000572017084135CEDE Studio, s.r.o.26764822Zaměření NBP - změna užívání NBP 970/105 v domě Na ovčinách, objednávka O-0046/ZOMA/201631.03.201729.04.201711.04.2017-15730
2017600058136/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY -05.04.201724.04.201719.04.2017-8046.5
201760006059/17TRANGO s.r.o.60473762ZŠ Bratrská - opravu nejkritičtějších míst střechy06.04.201726.04.201711.04.2017-19003
20176000612317005510MAFRA, a.s.45313351Řádkovou inzerci - pronajmy - nabídka10.04.201709.04.201710.04.2017-1799
20176000621742037278Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635stočné odběrné místo Jankovcova 23/n, Praha 7 č. 355551-8639. Na základě smlouvy č. 30342306 . Období 1.1.2017- 31.3.201710.04.201717.04.201719.04.2017-18548
2017600063160660587BDO Tax s.r.o.26420473daňové poradenství - vnitroblok Schnirchova, snížení základního kapitálu společnosti Sedmá ubytvací s.r.o.10.04.201705.05.201705.05.2017-124158.1
2017600064411700042Pricetown, s.r.o.27917223Rozšíření inzerce na pronájem 8 nebytových prostor/ 7611.04.201718.04.201703.05.2017-1592
2017600065FV 17/030Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-7260
2017600066VF 17/042Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-163962
2017600067VF 17/031Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. jednotek dle příkazní smlouvy 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-163114.1
2017600068VF 17/029Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/7 za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-235950
2017600069VF 17/043Sedmá ubytovací26418274zastupování na na schůzích SVJ na základě příkazní smlouvy ze dne 11.7.2016 za 1.čtvrtletí 201711.04.201714.04.201726.04.2017-271039
201760007163817TOM - Computer s.r.o.60465832SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.19.04.201704.05.201724.05.2017-20449
20176000722117011061MAFRA, a.s.45313351Řádková inzerce - pronájmy - nabídka19.04.201719.04.201719.04.20171799
20176000744000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - záloha 4/2017 Tusarova 1545/25 a24.04.201715.04.201705.05.2017-570
20176000754000414066Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběrné místo č. 303719-102, Na Výšinách 1000/1, Bubeneč
záloha - vodné, stočné 1.4.-30.6.2017
24.04.201715.04.201724.05.2017-10250
2017600076118175818Pražská energetika, a.s.60193913vyúčtování záloh za elektřinu - Tusarova 2124.04.201705.05.201726.05.2017-4117
2017600077170100702CigDus s.r.o.24161969Rajská 3 - Oprava havárie
dopočítaná DPH 21% 3274,11 Kč
25.04.201714.05.201705.05.2017-15591
20176000781720Ing. David Večeřa70745170Zaměření a zhotovení výkresů půdorysů nebytového objektu28.04.201716.05.201705.05.2017-9500
20176000792017024VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Právní služby - výměníková stanice v č.p. 1418, k.ú. Holešovice02.05.201712.05.201712.05.2017-22990
201760008111/17Ing. Jiří Herzog13614797Znalecký posudek Tusarova 1601/42 / 05305.05.201718.05.201718.05.2017-24000
2017600082411700063Pricetown, s.r.o.27917223Rozšíření inzerce - 8 nových inzerátů 04/2017, pronájem 2 volných nebytových prostorů / 8909.05.201717.05.201726.05.2017-398.01
2017600083193/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby - BIO OKO / 4709.05.201725.05.201718.05.2017-23564.75
2017600084vf17/064Sedmá ubytovací26418274správa vymezených BJ a NBP v domech SVJ 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-163465
2017600085vf17/051Sedmá ubytovací26418274správa nemovitosti Za Papírnou - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-235950
2017600086vf17/053Sedmá ubytovací26418274správa BJ a NBJ dle příkazní smlouvy - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-163114.1
2017600087vf17/052Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-7260
201760008885417TOM - Computer s.r.o.60465832SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.11.05.201730.05.201718.05.2017-20449
20176000899/2017Peřina Karel11231793Provedení úprav na zeleni dle dendrologického posudku /3616.05.201706.06.201726.05.2017-11850
20176000902017079Leebová Dagmar11268417Vypracování znaleckého posudku určení obvyklého nájemného za užívání BJ č. 9 v domě Ovenecká 94/31 / 6916.05.201726.05.201724.05.2017-4840
201760009162017168Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář28936060Zpracování právní analýzy k návrhu na odpis pohledávek příslušenství předmětných pohledávek-popl. z prodlení, obj. O-0035/ZOMA/201717.05.201731.05.201726.05.2017-36300
2017600092242/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608odměna za poskytnuté právní služby za měsíc květen 2017, obj. O-0041/ZOMA/201717.05.201705.06.201726.05.2017-4023.25
2017600093241/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608odměna za poskytnuté první služby za měsíc duben 2017, obj. 0086/ZOMA/201717.05.201705.06.201726.05.2017-3448.5
20176000944217139725Pražská plynárenská, a.s.60193492vyúčtování spotřeby zem.plynu - Tusarova 85/21 - období od 15.8.2016 do 2.5.201722.05.201730.05.201724.05.2017-26454
20176000962017028VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 - 4/2017
Právní a konzultační služby / 144
22.05.201702.06.201702.06.2017-27588
2017600097161660174BDO Tax s.r.o.26420473daňové poradenství - režim DPH u stav.prací Vodárenská věž24.05.201705.06.201701.06.2017-2420
2017600098161660175BDO Tax s.r.o.26420473dańové poradenství-zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 201624.05.201705.06.201701.06.2017-70906
2017600099169660044BDO Tax s.r.o.26420473služby daňového poradenství24.05.201715.05.201729.06.201785426
20176001017900003582Český úřad zeměměřický00025712Sledování změn v katastru nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 7
obj. 0048/ZOMA/2017
29.05.201724.06.201709.06.2017-14790
2017600102012Stavby CSI spol. s r.o.24288497provedení odborné kontroly objektu Tusarova 1601/42 - dům pro seniory- před koncem záruční doby po výstavbě,
obj.0025/ZOMA/2017
29.05.201716.06.201708.06.2017-83853
2017600104171014EXSVlček Daniel, Mgr.66224985Vyklízení bytu Tusarova 7/1263, byt č. 16 / 5030.05.201708.06.201715.06.2017-48400
2017600105172041EXNVlček Daniel, Mgr.66224985Exekuční řízení 101 EX 6563/16-41 ze dne 6.4.201730.05.201708.06.201709.06.2017-7865
20176001061701070Petr KOMÍNEK18386997výměna zkorodovaného dešťového svodu a napojení na okap-Letenský zámeček, obj. 0043/ZOMA/201701.06.201707.06.201709.06.2017-22554
2017600107311517Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010,01.06.201721.06.201708.06.2017-1600
2017600108310517Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/01701.06.201721.06.201706.06.2017-45655
20176001092017512037PDE s.r.o.28811208vypracování nových průkazů energetické náročnosti budov-Korunovační 127/28,Kamenická 622/46, Kamenická 625/40,obj. 0039/OMA/201701.06.201719.06.201709.06.2017-15427.5
20176001102017512036PDE s.r.o.28811208vypracování nových průkazů energetické náročnosti budov-Tusarova 790/21,Stross.nám.990/4,Kostelní 37/7,Na Výšinách 1075/3, obj. 0051/OMA/201701.06.201719.06.201709.06.2017-33880
2017600111255/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby za květen 2017 - BIO OKO / 4705.06.201722.06.201715.06.2017-9770.75
2017600112257/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby za květen 2017 - řešení spoluvlastnictví05.06.201722.06.201709.06.2017-1149.5
2017600113427357HyperMedia,a.s.27251748Jednoduchý export do 50 nemovitostí k obj. 414433 / 107 - od 3.7.2017 do 3.7.201806.06.201722.06.201709.06.2017-9559
2017600114160660722BDO Tax s.r.o.26420473služby daňového poradenství07.06.201707.06.201729.06.2017-85426
2017600116vf17/070Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - správa BJ a NBP za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-183901.9
2017600117vf17/080Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - správa vymezených jednotek v domech SVJ za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-170659
2017600118vf17/069Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 05/201709.06.201714.06.201723.06.2017-7260
2017600119vf17/068Sedmá ubytovací26418274smlouva o správě nemovitosti Za Papírnou 7/144, k.ú. Holešovice za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-140228.2
2017600120vf17/083Sedmá ubytovací26418274Zajištění provozu nepřetržité vrátnice (recepce) v objektu Za Papírnou 144/7, Praha 7/ 97 v období od 1.5.2017 do 31.5.201709.06.201714.06.201715.06.2017-95722
20176001212017512039PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy/ 73 -
Veletržní 65/825, Praha 7
Ppl. Sochora 28/725, Praha 7
U Studánky 15/621, Praha 7
09.06.201727.06.201715.06.2017-15427.5
2017600123VF17/087Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - odměna za agendu registru smluv za 05/201712.06.201714.06.201719.06.2017-1452
2017610002FV17/02/20ZŠ Strossmayerovo nám.61389838Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2017 o nájmu učeben na ZŠ Strossmyerovo náměstí20.06.201710.07.201723.06.2017-60984
2017660001005/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků a jubilejní svatbu v měsíci 1/2017, obj.č. O-0005/OKS/2017 - přiložena.27.01.201710.02.201731.01.2017-2190
201766000209Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad mapy Art District 7, obj.č. O-0008/OKS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
03.02.201720.02.201717.02.2017-6400
2017660003201710Pro-OKO z.s.22842136Platba za zajištění představení Anděl páně v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0014/OKS/2017 - přiložena.08.02.201728.02.201717.02.2017-5000
2017660007173000033Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 09.02. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.15.02.201716.02.201717.02.2017-5255
2017660011170100106BON JOR Illumination s.r.o.25683853Platba za demontáž a služby spojené s vánočním osvětlením dle us.č. 1068/16-R ze dne 25.10. 2016, obj.č. O-0182/OKS/2016 - přiložena.27.02.201707.03.201701.03.2017-74689
2017660012170097ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci atletické závody dle usn.č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0018/OKS/2017 - přiložena.01.03.201720.03.201703.03.2017-4992
20176600131fvl-21524/2017ASIANA, spol. s r.o.49704362Platba za letenky z Prahy do Gothenburg a zpět na seminář v rámci spolupráce mezi MČ P7 a partnerskými městy pro zaměstsnance úřadu, obj.č. O-0025/OKS/2017 - přiložena.01.03.201701.03.201701.03.2017-5894
2017660014010/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 2/2017, obj.č. O-0009/OKS/2017 - přiložena.06.03.201710.03.201707.03.2017-2600
2017660015100170226Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 2/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.06.03.201728.03.201707.03.2017-10000
20176600167000065Chlebíčky Letná s.r.o.24199257Platba za dort pro 101 letou seniorku jubilantku, obj.č. O-0024/OKS/2017 - přiložena.07.03.201727.03.201709.03.2017-500
2017660017117007Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 2/2017, obj.č. O-0015/OKS/2017 - přiložena.08.03.201728.03.201713.03.2017-2040
2017660018173000053Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 02.03. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.08.03.201717.03.201713.03.2017-5255
2017660019170100434mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání Art District7 dne 01. 03. 2017, obj.č. O-0021/OKS/2017 - přiložena.08.03.201720.03.201713.03.2017-2780
201766002027053Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Letíme na Mars v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0034/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-2400
201766002127052Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Kde začíná vesmír v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-1380
201766002227051Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Toulky sluneční soustavou v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-1380
201766002315/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 32 ks po 250,-Kč a 2 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.21.03.201731.03.201723.03.2017-9000
20176600240622501706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k poslechu - populární hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 02.03. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.21.03.201731.03.201723.03.2017-605
2017660025FV-19/2017Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.49625837Platba za metodické a technicko-organizační zajištění akce Atletické závody, usn. č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0020/OKS/2017 - přiložena.
Bez daně.
22.03.201731.03.201724.03.2017-30000
201766002817003Rehabilitační holešovické centrum, s.r.o.27616754Platba za rehabilitační - cvičitelské služby za leden - březen na akci Plavání pro seniory P7 dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.1. 2016, obj.č. O-0002/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
04.04.201725.04.201707.04.2017-20000
2017660029100170403Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 3/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.04.04.201730.04.201707.04.2017-11470
2017660030201735Pro-OKO z.s.22842136Platba za pronájem sálu v Bio OKO na akci Art District 7 Talks v dubnu 2017, obj.č. O-0044/OKS/2017 - přiložena.07.04.201730.04.201713.04.2017-3611
2017660031701013860Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Kde začíná vesmír v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20171380
2017660032701013861Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Toulky sluneční soustavou v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20171380
2017660033701013826Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Letíme na Mars v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0034/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20172400
2017660034170100645mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání Art District7 dne 29. 03. 2017, obj.č. O-0039/OKS/2017 - přiložena.11.04.201721.04.201713.04.2017-2660
2017660035173000224Lidové bytové družstvo Praha 748030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 06.04. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.12.04.201713.04.201719.04.2017-4445
2017660036DV-1/2017Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.49625837Snížená platba za metodické a technicko-organizační zajištění akce Atletické závody, usn. č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0020/OKS/2017 - přiložena.12.04.201718.04.201705.04.20179000
2017660037201703042Allen Michael71996401Platba za korekturu anglických textů do mapy AD7, obj.č. O-0046/OKS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.04.201728.04.201720.04.2017-1350
2017660038012/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 3/2017, obj.č. O-0026/OKS/2017 - přiložena.13.04.201712.04.201720.04.2017-1950
2017660040117011Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 3/2017, na jubilejní svatbu seniorů a na akci vernisáž výstavy dne 13.03. 2017, obj.č. O-0023/OKS/2017 a O-0022/OKS/2017 - přiloženy.19.04.201727.04.201721.04.2017-3120
2017660041400007117Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu V dálce svítí v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0032/OKS/2017 - přiložena.21.04.201730.04.201726.04.2017-1000
20176600430836441706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k tanci - živá hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 06.04. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.25.04.201708.05.201702.05.2017-605
20176600441724035KARTOGRAFIE PRAHA a.s.45272395Platba za výrobu a tisk 5 000 ks trhací mapy MČ P7 dle obj.č. O-0036/OKS/2017 - přiložena.25.04.201712.05.201702.05.2017-16000
2017660045400007417Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Na stopě kulérovi v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0052/OKS/2017 - přiložena.25.04.201724.05.201702.05.2017-800
20176600461732301058iMi Partner, a.s.25308033Platba za propagační předměty pro potřeby OKS, obj.č. O-0054/OKS/2017 - přiložena.26.04.201718.05.201702.05.2017-24321
201766004820170031FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické zajištění akce Den Země dne 24.04. 2017, obj.č. O-0061/OKS/2017 - přiložena.02.05.201710.05.201705.05.2017-14786
201766004917FV0060Nonet, s.r.o.14890194Platba za pronájem pétanqového hřiště u Letenského zámečku na akci Petanque pro seniory P7 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0040/OKS/2017 - přiložena.03.05.201719.05.201705.05.2017-2100
20176600502017026PETR RŮŽIČKA11460547Platba za znalecký posudek memorabilií Josefa Bicana, obj.č. O-0043/OKS/2017 - přiložena.03.05.201712.05.201705.05.2017-3950
20176600510973231707OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl výlučně k poslechu - reprodukovaná hudba na akci Pražský mezinárodní maraton - fandící místo dne 07.05. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.03.05.201717.05.201710.05.2017-726
2017660052400008117Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Šelmě v patách v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0058/OKS/2017 - přiložena.04.05.201724.05.201710.05.2017-800
201766005310125187Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKS Tusarova 1263/7, Praha 7 - záloha.05.05.201715.05.201710.05.2017-484
201766005410125187Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKS Tusarova 1263/7, Praha 7 - vyúčtování, přeplatek.05.05.201715.05.201705.05.201711584
2017660055100170525Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 4/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.09.05.201731.05.201712.05.2017-10060
201766005620170032FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za produkční a technické zajištění akce Fandící místo, usn.č. 0388/17-R ze dne 25.04. 2017, obj.č. O-0072/OKS/2017 - přiložena.11.05.201724.05.201716.05.2017-10890
2017660057173000253Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 04.05. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.12.05.201724.05.201717.05.2017-4535
2017660058014/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 4/2017, obj.č. O-0047/OKS/2017 - přiložena.12.05.201725.05.201717.05.2017-1690
2017660059201700807TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za tiskové služby, obj.č. O-0073/OKS/2017 - přiložena.16.05.201729.05.201719.05.2017-595
20176600602017160Botanická zahrada hl.m. Prahy00064572Platba za zajištění programu v Botanické zahradě v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0016/OKS/2017 - přiložena.16.05.201729.05.201719.05.2017-2379
2017660061117015Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 4/2017 a na akci vernisáž v galerii na úřadě dne 05.04. 2017, obj.č. O-0045/OKS/2017 - přiložena.17.05.201730.05.201722.05.2017-2275
2017660062117014Poličová Kateřina16517563Platba za 50 ks věnečků na pamětní desky na P7 k uctění památky padlých ve 2. světové válce, obj.č. O-0055/OKS/2017 - přiložena.17.05.201730.05.201722.05.2017-6000
2017660064VF17/0313ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Hobulet cup dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0066/OKS/2017 - přiložena.19.05.201731.05.201723.05.2017-5094
20176600660979781706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k tanci - živá hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 04.05. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.24.05.201731.05.201729.05.2017-605
2017660067170103735SPEED PRESS Plus a.s.25765647Platba za propagační předměty pro potřeby OKS, obj.č. O-0069/OKS/2017 - přiložena.25.05.201707.06.201705.06.2017-22305
2017660068170311ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Turnaj ve vybíjené dle usn.č. 0459/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0088/OKS/2017 - přiložena.25.05.201713.06.201705.06.2017-3415
2017660069vf17/0312nADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Turnaj v přehazované dle usn.č. 0449/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0077/OKS/2017 - přiložena.25.05.201709.06.201705.06.2017-1443
2017660070217TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKO00548707Platba za realizaci fotbalového turnaje Hobulet cup dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0068/OKS/2017 - přiložena.29.05.201715.06.201705.06.2017-44800
201766007128171Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Vesmír kolem nás v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0076/OKS/2017 - přiložena.29.05.201731.05.201702.06.2017-1140
2017660072400019717Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Barevné čarování v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0037/OKS/2017 - přiložena.29.05.201728.06.201705.06.2017-1000
2017660073019/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 5/2017, obj.č. O-0077/OKS/2017 - přiložena.29.05.201707.06.201705.06.2017-2730
201766007420170036FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické zajištění akce Rodinný den Praha 7 dne 28.05. 2017, usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0081/OKS/2017 - přiložena.30.05.201719.06.201705.06.2017-11495
2017660075110170158Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za realizaci akce Rodinný den Praha 7 dne 28.05. 2017, usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0080/OKS/2017 - přiložena.31.05.201719.06.201705.06.2017-151280
201766007617FV0078Nonet, s.r.o.14890194Platba za pronájem pétanqového hřiště u Letenského zámečku na akci Petanque pro seniory P7 za 5/2017 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0040/OKS/2017 - přiložena.31.05.201719.06.201705.06.2017-4200
2017660077201703Lions Cheerleaders22849289Platba za portovní vystoupení na doprovodném programu "fandícího místa MČ Praha 7" dle usn.č. 0388/17-R ze dne 25.04. 2017, obj.č. O-0071/OKS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
01.06.201707.06.201706.06.2017-4000
20176600781701Pétanque Club LEAP22834893Platba za technicko-organizační zajištění akce Pétanque pro seniory Prahy 7 v měsíci 4,5/2017 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0041/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
05.06.201722.06.201707.06.2017-8500
2017660079100170604Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 5/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.06.06.201730.06.201708.06.2017-10380
201766008017/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 36 ks po 250,-Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.07.06.201716.06.201714.06.2017-9000
201766008111Irena VRONSKÁ40652661Platba za malování na obličej na akci Rodinný den Prahy 7 dle usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0079/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
07.06.201718.06.201714.06.2017-6600
20176600822017059Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotní dozor na akci fotbalový turnaj Hobulet cup 2017 dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0067/OKS/2017 - přiložena.12.06.201719.06.201714.06.2017-2352
20176600832017060Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotní dozor na akci Přehazovaná dle usn.č. 0449/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0078/OKS/2017 - přiložena.12.06.201719.06.201714.06.2017-784
2017660084VFR17038Prague International Marathon, spol. s r.o.63673738Platba za technicko - organizační a programové zajištění akcí pro seniory P7 dle usn.č. 0115/17-R ze dne 14.02. 2017, obj.č. O-0017/OKS/2017 - přiložena.13.06.201730.06.201715.06.2017-32800
20176600851706109Cestovní kancelář CK270337713Platba za realizaci jednodenního zájezdu pro seniory dne 08.06. 2017, obj.č. O/OKS/2017 - přiložena.14.06.201730.06.201715.06.2017-21070
2017660086173000377Lidové bytové družstvo Praha 748030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 08.06. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.14.06.201727.06.201715.06.2017-5765
2017660087201700936TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za trika s logem P7, obj.č. O-0090/OKS/2017 - přiložena.15.06.201730.06.201729.06.2017-2350
2017660088117019Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků a akci spolku Post Bellum dne 18.05. 2017, obj.č. O-0074/OKS/2017 a O-0056/OKS/2017 - přiloženy.19.06.201730.06.201728.06.2017-5820
2017660089117020Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků a věnec na pietní akt dne 05.05. 2017, obj.č. O-0059/OKS/2017 a O-0056/OKS/2017 - přiloženy.19.06.201730.06.201729.06.2017-5970
20176600902017512042PDE s.r.o.28811208Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/ 75 - Tusarova 515/27, Tusarova 85/21a, Praha 719.06.201730.06.201726.06.2017-10285
201766009117/01/0016Pontias s.r.o.29130212Platba za zajištění akce Nordic Walking pro seniory z Prahy 7 dle usn.č. 0263/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0042/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
21.06.201730.06.201729.06.2017-12600
201766009212Irena VRONSKÁ40652661Platba za malování na obličej na akci Den na kolotoči dle usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017 - obj.č. O-0094/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
22.06.201730.06.201729.06.2017-3400
20176600942017069Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotnick dozor na akci Den na kolotoči dle usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017 - obj.č. O-0093/OKS/2017 - přiložena.26.06.201730.06.201729.06.2017-392
201766009515/17Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.75098679Platba za I. část realizace projektu dle Smlouvy o realizaci projektu komunitní prevence kybernetické kriminality PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE 2017.
Nejsme plátci DPH.
26.06.201730.06.201728.06.2017-36800
2017660096701014341Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Vesmír kolem nás v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0076/OKS/2017 - přiložena.26.06.201726.06.201726.06.20171140
201766009820170043FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za produkční a technické zajištění akce Den na kolotoči dne 21.06. 2017, usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017, obj.č. O-0095/OKS/2017 - přiložena.27.06.201730.06.201729.06.2017-30250
20176600992920006Cestovní kancelář CK270337713Platba za realizaci jednodenního zájezdu pro seniory dne 11.05. 2017, obj.č. O/OKS/2017 - přiložena.27.06.201730.06.201729.06.2017-23030
20176601002017068Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotnick dozor na akci turnaj ve vybíjené dle usn.č. 0459/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0087/OKS/2017 - přiložena.28.06.201730.06.201729.06.2017-1568