Agend. čísloČíslo fak. dod.Název dodavateleIČOPopisDat. evid.Dat. spl.Dat. úhr.Uhrazeno
20160102397Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad a korektura strany pro cizince do Hobuletu 1/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0182/KS/2016 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.12.201617.01.201704.01.2017-1500
201601024021/16Böhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 1,2/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0177/KS/2016 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.12.201610.01.201704.01.2017-7000
2016010244084/2016Pavel LEBEDA62562525Platba za fotografie pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0174/KS/2016 - přiložena.02.01.201710.01.201704.01.2017-1210
201601024511601227Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 12/2016, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.01.201714.01.201709.01.2017-1116
20160102461162642Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 12/2016 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.04.01.201717.01.201709.01.2017-13068
20160102477900004005MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 1/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0157/KS/2016 - přiložena.09.01.201703.02.201710.01.2017-60080
2016060020160136BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o.
zhotovení přístupových chodníků ke kentejnerovým stáním v lokalitě Na Maninách - U Průhonu
03.01.201718.01.201709.01.2017-24004.1
2016060021160139BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o.
oprava a údržba chodníků na území MČ Praha 7 (Rámcová smlouva 2016/OIVZ/011)
03.01.201718.01.201709.01.2017-49271.93
20160703643216348447ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám., v počtu 18 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-4467
20160703653216348434ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bebenská, v počtu 6 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-1743
20160703663216348436ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2291/1, v počtu 8 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-1986
20160703673216348435ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o.
provoz a údržba VO, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 12/2016
03.01.201714.01.201705.01.2017-2573
20160703681601203900Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s.
vývoz košů víkendy za 12/2016
04.01.201723.01.201710.01.2017-14018.5
2016070369170100003TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o.
údržba dopadových zón u herních prvků na DH
04.01.201724.01.201709.01.2017-3884
2016070370170100001TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o.
údržba DH a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 7 za období 12/2016
04.01.201724.01.201709.01.2017-304720
2016070371VF16/227Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o.
dočišťování chodníků za 12/2016
04.01.201714.01.201709.01.2017-257730
2016070372vf16/226Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o.
mechanizovaný úklid exkrementů za 411 400,-
04.01.201714.01.201709.01.2017-411400
201607037520162635C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
Letní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně U Letenské vodárny za 12/2016 (sml. 2002/0207/01)
06.01.201703.02.201711.01.2017-10892.03
201607037620162633C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace (smlouva 2002/0207/01, dod. 11)
06.01.201703.02.201718.01.2017-709286.96
201607037720162634C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o.
vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkremety, úklid kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek (sml. 2002/0207/01, dod.11)
06.01.201703.02.201710.01.2017-114052
2016070379129838Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR, z. s. - úklid pozemku Holešovice a úklid zeleného pásu v ul. Argentinská 12/201613.01.201731.01.201719.01.2017-11300
201609014705616OMEGA project s.r.o.28377664POZASTÁVKA!!!! ČÁSTEČNÁ ÚHRADA VE VÝŠI 50 000,00 KČ
Vypracování rešerše technického stavu budovy ZŠ Strossmayerovo nám.


DOPLATIT 54.060,-- KČ
27.09.201614.10.201611.01.2017-104060
201609017411603538E*tech, spol. s r.o.29008522Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/024, Instalace EZS a reinstalace EPS v Pečovatelském centru Praha 7 v domě Kamenická 46/62215.11.201614.12.201605.01.2017805548
20160902297721013278/1Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti (p.smlouva 7721013278) na období 1. 1. 2017 - 31. 3. 2017
30.12.201629.01.201713.01.2017-243775
2016090230vf16/223Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/93204.01.201714.01.201711.01.2017-7260
2016090231vf16/221Sedmá ubytovací26418274provedení výřezu a likvidace náletové zeleně na pozemcích 373/21 a 373/1 v Holešovicích04.01.201711.01.201724.01.2017-7865
2016090232vf16/224Sedmá ubytovací26418274Správa nebyt. a byt. jednotek dle příkazní smlouvy - 12/201604.01.201714.01.201711.01.2017-163114.1
2016090233vf16/225Sedmá ubytovací26418274Správa jednotek v domech SVJ - prosinec 201604.01.201714.01.201711.01.2017-164706
2016090234vf16/236Sedmá ubytovací26418274Zastupování na schůzích SVJ - 4.Q.201604.01.201714.01.201711.01.2017-275275
2016090235vf16/251Sedmá ubytovací264182747 U - Organizační zajištění výběr.řízení veřejných zakázek malého rozsahu r.201604.01.201714.01.201716.01.2017-36300
2016090236vf16/222Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za papírnou 144/7 - prosinec 201604.01.201714.01.201711.01.2017-235950
2016090237170100002TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách 1 (smlouva 2016/OIVZ/010) za období 12/201604.01.201724.01.201709.01.2017-12395
201609023808516STON Management s.r.o.24305944STON Management s.r.o.
Reko zelené plochy u Letenské vodárny - Technický dozor stavebníka za období 12/2016
04.01.201723.01.201709.01.2017-535.43
20160902407022016Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby - prosinec 201604.01.201724.01.201711.01.2017-5747.5
2016090241701/2016Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY04.01.201724.01.201711.01.2017-9196
2016090242010216255PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž11.01.201708.02.201716.01.2017-989433.72
20160902432160145PRAGOCLIMA, spol. s r.o.14890984Rekonstrukce vzduchtechniky - Bio Oko12.01.201723.01.201716.01.2017-17212
20161106291016022259Crystalis s.r.o.49711385Crystalis s.r.o - vrácení prázdných barelů .08.09.201630.09.201601.06.20171737
20161108652016023Pečovatelské centrum Praha 770890307Úhrada sociálních služeb za listopad 201623.12.201611.01.201715.02.2017-16062
2016110871163817Trefný Václav40862763VÁNOČKY PRO PEČOVATELSKÉ CENTRUM P-7.30.12.201613.01.201709.01.2017-7460.1
201611087216142661EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - pramenitá voda pro zaměstnance ÚMČP7.30.12.201612.01.201709.01.2017-11608
201611087343/12/216Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, stěhovací práce .02.01.201713.01.201710.01.2017-1650
20161108741624000585Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Dopravní podnik hl.m.Prahy - 10 ks ročních přenosných kuponů02.01.201721.01.201704.01.2017-61000
20161108758001195375Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s. - hovorné 12/201604.01.201730.01.201709.01.2017-25798.22
2016110876162910Monitor26142104Monitor - noviny - 12/201604.01.201717.01.201709.01.2017-21108
20161108771200003316RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - webové rozhraní -zakládání nových uličních stromořadí.04.01.201718.01.201709.01.2017-363
201611087934937Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tusarova za období 1.12. 2016 - 28.2. 2017
06.01.201715.12.201611.01.2017-5020
20161108800712187390O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s., - státní linky MČ P7.09.01.201724.01.201710.01.2017-15951.66
20161108815136654360Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p.
kvalifikované certifikáty 4x
09.01.201717.01.201711.01.2017-1269.5
20161108825248553/7703164048/2016ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o - PHM, mytí vozidel, nemrznoucí kapalina.09.01.201709.01.201704.01.2017-1849.82
20161108845108883124Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 12/2016 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoj10.01.201720.01.201711.01.2017-29958.39
20161108852016162SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ, - vstupní prohlídky 10/11,12/201612.01.201713.01.201717.01.2017-5600
20161108865136676275Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p., - nadstandartní pkB12.01.201726.01.201716.01.2017-121
201612015825/2016Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka angličtiny 12/201606.01.201714.01.201713.01.2017-13000
2016120159160100906JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek
Seminář pro jednoho účastníka "Interní audit ve veřejné správě", která se konal dne 3. 11. 2016
10.01.201731.12.201613.01.2017-2390
2016130151216011900IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o.
internetové připojení za 12/2016
30.12.201612.01.201705.01.2017-787
20161301522016233AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o.
uživatelská podpora systému SAFE za 12/2016
02.01.201714.01.201705.01.2017-10285
20161301531702002793Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální
dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 12.12. - 31.12. 2016
Nejsme plátci DPH.
03.01.201718.01.201709.01.2017-2850
20161301543110170002CP System26509491CP System, - černobílé kopie za provoz 2 ks kop. strojů na odd organizační.03.01.201714.01.201709.01.2017-4935
2016130155216011888IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o.
internetové připojení 12/2016
09.01.201712.01.201711.01.2017-40898
20161600772016118017PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí05.01.201716.12.201617.03.2017-1500
20161600783160101Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb06.01.201719.01.201720.01.2017-6118
20161600803170001Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb11.01.201725.01.201725.01.2017-12236
20166002781620003716Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Nájemné za pozemek 2218/2 Holešovice za 1-12/201609.01.201726.01.201719.01.2017-4250
201660028116125388NESS Czech s.r.o.45786259Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - BIO OKO09.01.201718.01.201711.01.2017-538.21
2016600283616409716Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - zálohy 1/2017 Tusarova 1545/25a10.01.201715.12.201619.01.2017-2280
2016600284616409824Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - zálohy za vodné a stočné Tusarova 85/21a za 09,10,11 a 12/2016.10.01.201715.12.201618.01.2017-1720
2016600285255816TOM - Computer s.r.o.60465832Aktualizační služba k SW iDES za 12/201617.01.201717.01.201719.01.2017-41140
20170100040117Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 01/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.03.01.201714.01.201709.01.2017-42229
201701000917004Jules a Jim, z. s.26587084Platba za program Nekuřátka - seminářempro FZŠ Umělecká, obj.č. O-0011/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
25.01.201702.02.201701.02.2017-3900
201701001111700088Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 1/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.02.02.201714.02.201710.02.2017-616
20170100120217Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 02/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.02.02.201714.02.201710.02.2017-42229
20170100141/2017Jiří KOVANDA13141635Platba za ilustrace - hlavní téma pro Hobulet 2/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0021/KS/2017 - přiložena.03.02.201716.02.201715.02.2017-4000
20170100151PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 1/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
06.02.201714.02.201710.02.2017-6666
20170100161170079Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 1/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.06.02.201716.02.201710.02.2017-13068
2017010017170099Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.07.02.201728.02.201717.02.2017-5440
20170100187900004226MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 2/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0013/KS/2017 - přiložena.08.02.201708.03.201717.02.2017-60080
20170100215108891976Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 1/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja13.02.201721.02.201716.02.2017-29958.39
201701002308Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad a korektura strany pro cizince do Hobuletu 2/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0015/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH
13.02.201720.02.201717.02.2017-1200
201701002414/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 40 ks po 250,-Kč a 1 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.16.02.201722.02.201722.02.2017-10500
201701002520170007Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0025/KS/2017 - přiložena.20.02.201728.02.201727.02.2017-2450
201701002620171649Jan Pietras70019371Platba za banner Standart s potiskem, obj.č. O-0034/KS/2017 - přiložena.23.02.201728.02.201727.02.2017-412
201701002720170005Dudek Sandra03758184Platba za článek do rubriky Inspirace pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0026/KS/2017 - přiložena.
Neplátkyně DPH.
23.02.201728.02.201727.02.2017-1400
20170100281/17Böhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 3,4/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0028/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
24.02.201709.03.201701.03.2017-7000
201701003042017Pošová Johana87821141Platba za fotografie pro Hobulet 2/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0018/KS/2017 - přiložena.24.02.201707.03.201701.03.2017-4000
201701003103.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 03/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.27.02.201704.03.201701.03.2017-42229
2017010032201701Jaroslav Ostrčilík03169952Platba za článek Inspirace pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0179/KS/2016 - přiložena.
Neplátce DPH.
27.02.201709.03.201701.03.2017-1253
20170100332/2017Vanda Vicherková86571125Platba za korektury pro Hobulet za 1,2,3/2017, obj.č. O-0180/KS/2016, O-0017/KS/2017 a O-0032/KS/2017 - přiloženy.
Dodavatel není plátce DPH.
27.02.201710.03.201701.03.2017-8200
20170100343/17Milan PODOBSKÝ40819396Platba za ilustrace pro Hobulet 1/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0176/KS/2016 - přiložena.27.02.201715.03.201701.03.2017-4000
20170100362PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 2/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.01.03.201714.03.201702.03.2017-6666
201701003711700186Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 2/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.01.03.201714.03.201702.03.2017-374
2017010038201702041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 3/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0030/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
02.03.201722.03.201707.03.2017-1200
20170100391170327Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 2/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.06.03.201716.03.201707.03.2017-13068
20170100407900004324MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 3/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0023/KS/2017 - přiložena.06.03.201731.03.201707.03.2017-60080
201701004120170010Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0039/KS/2017 - přiložena.06.03.201725.03.201707.03.2017-1400
2017010042170063P-MM s.r.o.28927877Platba za čistění plyšových hraček, obj.č. O-0009/KS/2017 - přiložena.06.03.201707.03.201707.03.2017-600
20170100435108899140Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 2/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja07.03.201717.03.201709.03.2017-29958.39
2017010044170100015Nepita Jana76408698Platba za 20 ks Led lampionů na akci Slavnostní zahájení přívozu 2017, obj.č. O-0041/KS/2017 - přiložena.09.03.201729.03.201713.03.2017-1379
20170100466010170116Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v lednu a únoru 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.15.03.201723.03.201720.03.2017-25500
20170100484016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v březnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
16.03.201721.03.201720.03.2017-2000
201701005020171693Jan Pietras70019371Platba za banner Standart s potiskem, obj.č. O-0047/KS/2017 - přiložena.27.03.201731.03.201729.03.2017-412
20170100520717Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 04/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.30.03.201706.04.201704.04.2017-42229
20170100535/2017Laura Crowe70752834Platba za článek do rubriky Téma pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0021/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
30.03.201721.04.201704.04.2017-3000
20170100552017/002Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy FZŠ Umělecká dle obj.č. O-0043/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
03.04.201717.04.201706.04.2017-2000
201701005611700302Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 3/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.04.201714.04.201705.04.2017-551
20170100576010170201Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v březnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.05.04.201714.04.201713.04.2017-12750
20170100581170556Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 3/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.04.201717.04.201713.04.2017-13068
20170100607900004571MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 4/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0042/KS/2017 - přiložena.07.04.201730.04.201713.04.2017-60080
20170100616017MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v dubnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.07.04.201720.04.201713.04.2017-2000
201701006217020Jules a Jim, z. s.26587084Platba za program Nekuřátka - seminářem pro ZŠ Fr. Plamínkové, obj.č. O-0049/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
10.04.201721.04.201713.04.2017-6500
20170100635208909312Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 3/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja11.04.201719.04.201713.04.2017-29958.39
2017010064008/2017MgA. Hynek Alt71146741Platba za fotografie pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0055/KS/2017 - přiložena.11.04.201730.04.201713.04.2017-4000
20170100652017/004Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy ZŠ Fr. Plamínkové dle obj.č. O-0048/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
11.04.201730.04.201713.04.2017-2000
201701006600317Občanské sdružení PYRAMID22724257Platba za náklady spojené s provedením selektivní promární prevence v ZŠ TGM, obj.č. O-0022/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
12.04.201730.04.201719.04.2017-13500
2017010067201703041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 4/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0054/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.04.201730.04.201721.04.2017-1200
201701006816/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 34 ks po 250,-Kč a 1 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.21.04.201728.04.201726.04.2017-9000
201701006912/17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 05/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.25.04.201705.05.201702.05.2017-42229
20170100707/2017-1IMPERATIV, o.s.22871284Platba za realizaci seminářů ve FZŠ Umělecká, obj.č. O-0045/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
26.04.201708.05.201702.05.2017-2000
20170100712017/15Tereza Havlínková02658909Platba za fotografie pro Hobulet 5/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0055/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátcem DPH.
26.04.201708.05.201702.05.2017-2000
2017010072201710047DOX PRAGUE, a.s.27177718Platba za technicko-organizační zajištění akce Máme otevřeno dne 06.04. 2017, usn.č. 0250/17-R ze dne 14.03. 2017, obj.č. O-0038/OKS/2017 - přiložena.26.04.201710.05.201702.05.2017-59290
2017010073260417Brousil Radek01684680Platba za fotografie pro Hobulet 5/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0067/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
28.04.201707.05.201702.05.2017-4000
201701007410127099Pražská energetická, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 7b, Praha 7 - záloha.02.05.201711.05.201705.05.2017-2394
20170100759017Hodek František42518733Platba za pravidelnou revizi hasicích přístrojů umístěných ve skladu OKŘ, Letohradskám 7b, Praha 7, obj.č. O-0073/KS/2017 - přiložena.02.05.201719.05.201705.05.2017-1016
201701007610127099Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 7b, Praha 7 - vyúčtování, přeplatek.02.05.201711.05.201702.05.201716074
20170100775/17Bőhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 5,6/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0063/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
02.05.201712.05.201705.05.2017-7000
201701007820170016Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 4/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0075/KS/2017 - přiložena.02.05.201712.05.201705.05.2017-4200
201701007920170015Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 3/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0060/KS/2017 - přiložena.02.05.201712.05.201705.05.2017-4900
20170100801170499LEMAC marketing, s.r.o.26003244Platba za nákup 112 ks dětských reflexních vest, obj.č. O-0074/KS/2017 - přiložena.03.05.201707.05.201705.05.2017-9640
201701008111700411Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 4/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.04.05.201714.05.201710.05.2017-1451
20170100821170779Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 4/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.04.05.201716.05.201710.05.2017-13068
20170100836010170366Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v dubnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.05.05.201715.05.201710.05.2017-12750
20170100847900004688MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 5/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, pokud jí obdržíme, obj.č. O-0061/KS/2017 - přiložena.09.05.201731.05.201712.05.2017-60080
20170100859/2017-IIMPERATIV, o.s.22871284Platba za realizaci seminářů v FZŠ Strossmayerovo nám., obj.č. O-0072/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
09.05.201721.05.201712.05.2017-5000
2017010086201704041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 5/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0070/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
10.05.201730.05.201712.05.2017-1200
201701008714PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 4/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
10.05.201714.05.201712.05.2017-6666
2017010090171000467VICTORIA AG - ART s.r.o.63668475Platba za nákup 52 ks řádů v sametové kazetě jako ocenění složkám IZS, obj.č. O-0062/KS/2017 - přiložena.11.05.201725.05.201717.05.2017-24634
20170100919016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v květnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
11.05.201719.05.201717.05.2017-2000
20170100927500039J.i.P. dopravní značení, s.r.o.25762001Platba za dopravní značení na komunikaci Varhulíkové, Praha 7, obj.č. O-0024/KS/2017 - přiložena.11.05.201722.05.201722.05.2017-14236
201701009317185TF CORP s.r.o.02977184Platba za nákup 45 ks párů rukavic Mechanix Pursuit CR5 jako výpůjčky pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0079/KS/2017 - přiložena.12.05.201731.05.201718.05.2017-39600
20170100946/2017Laura Crowe70752834Platba za článek do rubriky Téma pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0085/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
15.05.201731.05.201718.05.2017-3600
201701009520800121Daniela Bendová15877116Platba za nákup Trestních předpisů jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0096/KS/2017 - přiložena.17.05.201731.05.201722.05.2017-14925
2017010096FVM-573/2017ekolo.cz s.r.o27141659Platba za nákup elektrokola AGOGS Uphill Tour jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0095/KS - přiložena.19.05.201707.06.201702.06.2017-44640
201701009712Maceková EvaPlatba za ilustrace pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0098/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
23.05.201731.05.201729.05.2017-1000
201701009814/2017Martin Tománek42514533Platba za rubriku Stalo se pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0090/KS/2017 - přiložena.23.05.201731.05.201730.05.2017-1600
20170100992017500952BUNATY s.r.o.28763084Platba za nákup 4 ks fotopastí BUNATY FULL HD GSM jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0081/KS/2017 - přiložena.23.05.201731.05.201729.05.2017-21960
201701010111700518Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 5/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.01.06.201716.06.201707.06.2017-182
2017010102201700918TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Plaba za tisk 2 200 ks brožury na akci Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0106/KS/2017 - přiložena.01.06.201714.06.201707.06.2017-32902
20170101037900004867MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 6/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, následně bude hrazena z dotace z MV, obj.č. O-0094/KS/2017 - přiložena.02.06.201730.06.201707.06.2017-60080
20170101041171013Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 5/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.06.201716.06.201707.06.2017-13068
201701010500417Občanské sdružení PYRAMID22724257Platba za náklady spojené s provedením intervenční činnosti v ZŠ TGM, obj.č. O-0091/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
06.06.201722.06.201709.06.2017-6000
201701010614016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v červnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
07.06.201720.06.201712.06.2017-2000
20170101076010170500Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v květnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.08.06.201714.06.201715.06.2017-12750
201701010820170041FALO EVENTS s.r.o.02763427FALO EVENTS s.r.o., Technicko - organizační zajištění akce / 205 /dne 8.6.2017- Štvanice09.06.201729.06.201714.06.2017-55116
201701010920170040FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické a produkční zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0101/KS/2017 - přiložena.09.06.201729.06.201714.06.2017-90811
201701011017002Česká koalice proti tabák68405316Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0103/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
09.06.201728.06.201715.06.2017-5500
20170101122017014Promotým Praha s.r.o.28865901Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0105/KS/2017 - přiložena.12.06.201730.06.201715.06.2017-38720
2017010113201705041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 6/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0082/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.06.201730.06.201715.06.2017-1200
201701011413/2017-1IMPERATIV, o.s.22871284Platba za zajištění XI. ročníku preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0102/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
14.06.201723.06.201715.06.2017-3000
201701011520170021Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 5/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0075/KS/2017 - přiložena.14.06.201726.06.201715.06.2017-3500
201701011618PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 5/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
14.06.201723.06.201715.06.2017-6666
201701011717004Rehabilitační holešovické centrum, s.r.o.27616754Platba za rehabilitační - cvičitelské služby za duben - červen 2017 na akci Plavání pro seniory P7 dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.1. 2016, obj.č. O-0002/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
15.06.201727.06.201729.06.2017-18750
201701011817VF00005Váša Miroslav16916174Platba za zajištění pohoštění na XI. ročník preventivně-bezpečnostní akce Bezpečné prázdniny dle usn.č. 0457/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0104/KS/2017 - přiložena.15.06.201722.06.201728.06.2017-12000
2017010119242017Petr Fabo88204031Platba za fotografie pro Hobulet 7-8/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0112/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
16.06.201730.06.201728.06.2017-4000
2017010120082017Martin Groch03701263Platba za ilustrace pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0086/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
20.06.201730.06.201728.06.2017-4000
2017060003BBFV17/0010/1BEB, s.r.o.45313814BEB, s.r.o. - oprava a údržba chodníků na území MČ Praha 7 na základně smlouvy 2016/OIVZ/01115.03.201731.03.201720.03.2017-50029.87
20170600042017D133Auto*Mat, z.s.22670319Auto*Mat, z.s. - Registrace účastníků akce ,,Do práce na kole" / 166 /12.04.201702.05.201702.05.2017-5348
2017060005BBFV17/0020/1BEB, s.r.o.45313814Opravy a údržba chodníků na území MČ Praha 7 na základě smlouvy 2016/OIVZ/01120.04.201721.04.201725.04.2017-103425.48
20170700054000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda DH U Sparty č. parcely 666, 667/2 za období 1.1. - 31. 3. 2017
04.01.201715.01.201710.01.2017-6210
201707000630222192Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetická, a.s.
elektřina hřiště U Sparty (parcela 666P) za I.Q/2017
04.01.201716.01.201710.01.2017-660
20170700071000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tovární 1100 za období 1. 12. 2016 - 28. 2. 2017
04.01.201715.01.201710.01.2017-1620
201707000830139396Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.
elektřina - Sportovní zařízení Tovární 1100 za I.Q/2017
04.01.201723.01.201710.01.2017-680
20170700154000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Ortenovo náměstí 2293/1 za období 1/2017
06.01.201715.01.201711.01.2017-6740
20170700164000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ortenovo náměstí 628/1 za období 1/2017
06.01.201715.01.201711.01.2017-3140
201707001730247943Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.
elektřina Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1,2,3 za období 1.Q/2017
06.01.201709.01.201711.01.2017-3230
20170700221000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
voda Tovární za období 1.12.2016 - 28.2.2017
09.01.201715.12.201611.01.2017-1620
201707002630193761Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - elektřina - park Tusarova za období 1.Q/201711.01.201717.01.201716.01.2017-630
201707002730115228Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - elektřina U průhonu za 1.Q/201712.01.201709.01.201716.01.2017-420
20170700291601025511Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů 17.12. 2016 - 31.12. 201619.01.201703.02.201725.01.2017-21780
2017070030170100007TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 1/201706.02.201722.02.201716.02.2017-12395
2017070031170100006TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba DH a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 7 za 1/201706.02.201722.02.201716.02.2017-304720
20170700324000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Ortenovo náměstí 2293/1, období 2/201706.02.201715.02.201716.02.2017-6740
20170700334000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Ortenovo náměstí 628/1, za období 2/201706.02.201715.02.201716.02.2017-3140
201707003420170119C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 1/2017 (smlouva 2002/0207/01, dod. 11)07.02.201728.02.201722.02.2017-709286.96
201707003520170121C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně za 1/201707.02.201706.03.201701.03.2017-10892.03
201707003620170120C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 1/201707.02.201728.02.201722.02.2017-114052
201707003720170122C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - zimní údržba účelové komunikace U Letenské vodárny za 1/201707.02.201706.03.201701.03.2017-10892.03
201707003817010RIGES s.r.o.27653765RIGES s.r.o. - geodetické práce - přesné zaměření stromu v ul. U Letenské vodárny07.02.201728.02.201721.02.2017-4840
2017070039170100010TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - odstranění ostnatého drátu, havarijní pokácení stromu do 50 cm, uložení do bio odpadu09.02.201728.02.201716.02.2017-4440
2017070040VF17/005Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - mechanizovaný úklid exkrementů za 1/201710.02.201714.02.201717.02.2017-411400
20170700411701200113Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz košů o víkendech za 1/201710.02.201727.02.201701.03.2017-12586.18
20170700423217340354ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejných osvětlení, které jsou součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-2589
20170700433217340353ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-1753
20170700443217340355ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejných osvětlení, které jsou součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č.2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-1991
20170700453217340359ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údžba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo náměstí v počtu 18 ks světelných míst na obd. 1/201716.02.201721.02.201721.02.2017-4479
2017070047FV81-5/2017Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR - úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu v ul. Argentinská za 1/201717.02.201728.02.201721.02.2017-11300
20170700491710001533Zásobování a.s.46354221Zásobování a.s. - lopatka na uhlí 20ks, sůl posypová 10kg/40ks21.02.201717.01.201721.02.20173804
20170700501710001535Zásobování a.s.46354221Zásobování a.s. - sůl posypová 10kg/40ks21.02.201717.01.201721.02.20172200
2017070051170829AB-STORE s.r.o.28459423AB-STORE s.r.o. - 2x sud na děšťovou vodu včetně víka, recyklovaný plast, 100litrů22.02.201708.03.201703.03.2017-1416
2017070052170100011TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - úprava zeleně DH Na Výšinách - pokácení stromu, odstranění pařezu, průklest stromu a keře, odstranění dřevěného oplocení, uložení biolog. odpadu23.02.201715.03.201713.03.2017-5138
20170700543217340624ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště u Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-2589
20170700553217340623ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská1 v počtu 6 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-1753
20170700563217340626ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Ortenovo náměstí v počtu 18 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-4479
20170700573217340625ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - provoz a údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-1991
2017070058170101879Jan Müller65111257Jan Müller- pracovní obuv a oděvy - pracovní rukavice, bunda, šle02.03.201720.03.201713.03.2017-4144
20170700591701200324Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů o víkendech za 2/201706.03.201722.03.201713.03.2017-11270
2017070060616406158Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s.- voda Ortenovo náměstí č.parc.: 2293/1 za období 1. - 31. 3. 201706.03.201715.03.201709.03.2017-6740
2017070061616409522Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda Strossmayerovo nám. za období 1.3. - 31.5.201706.03.201715.03.201709.03.2017-6530
2017070062616409290Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda Tusarova parc.č.:2316/2 za období 1.3. - 31.5.201706.03.201715.03.201709.03.2017-5020
2017070063616406157Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - voda Ortenovo nám., č.parc. 628/1 za období 1. - 31.3.201706.03.201715.03.201709.03.2017-3140
2017070064170100016TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách (sml. 2016/OIVZ/010) za období 2/201708.03.201727.03.201713.03.2017-12395
2017070065vf17/018Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - mechanizovaný úklid exkrementů za 2/201708.03.201714.03.201713.03.2017-411400
2017070066vf17/019Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků 2/201708.03.201714.03.201713.03.2017-257730
2017070067170100017TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopadových zón u herních prvků08.03.201727.03.201713.03.2017-2330
2017070068170100015TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba DH a veřejné zeleně za 2/201708.03.201727.03.201713.03.2017-304720
201707006917/03/001Ing. Jiří Čáp60607599Ing. Jiří Čáp - revize vybavení dětských hřišť MČ Praha 708.03.201731.03.201713.03.2017-16335
20170700701701039Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o. - vypracování pasportu vybraných pozemků13.03.201731.03.201720.03.2017-10890
201707007120170351C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - zimní údržba vozovky U Letenské vodárny za 2/201713.03.201731.03.201721.03.2017-5570.48
201707007220170350C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba vozovky U Letenské Vodárny za 2/201713.03.201731.03.201721.03.2017-10892.03
201707007320170349C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kentejnerů ne separovaný odpad, úklid černých skládek za 2/201713.03.201731.03.201720.03.2017-114052
201707007420170348C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 2/201713.03.201708.04.201724.03.2017-709286.96
20170700750317027Arbonet, s.r.o.28201906Arbonet, s.r.o. - tomografické vyšetření kmene 2 ks jírovců maďalů v parku v ulici Plynární na pozemku parc. č. 30813.03.201731.03.201720.03.2017-9680
2017070076170110022ŽIVOT 90, z.ú.00571709Instalace koncového zařízení č. 2107 - ( remontáž 13. 2. 2017)13.03.201729.03.201729.03.2017-4140
201707007811/2017Sportovní projekty s.r.o.27060659Sportovní projekty s.r.o. - Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční - Projektová dokumentace14.03.201731.03.201720.03.2017-47190
20170700794000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - voda DH U Sparty č. parc. 666,667/2 za období 2.Q/2017 (1.4.-30.6.)17.03.201715.04.201723.03.2017-6900
2017070080170559Pavel Mrskoš13933434Pavel Mrskoš -20 ks sběrač odpadků 85 cm (prodloužené ruce)17.03.201728.03.201724.03.2017-3640
201707008112997Armáda spásy40613411Armáda spásy v ČR - úklid pozemku Holešovice a úklid zeleného pásu v ul. Argentinská za 2/201720.03.201731.03.201723.03.2017-11200
2017070083FV41/2017GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472GARTENSTA PLUS s.r.o. -oprava herního prvku na Ortenově náměstí - hřiště./ 10 /23.03.201713.04.201703.04.2017-15332
20170700841701047Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o., -vypracování znaleckého posudku /5/28.03.201717.04.201703.04.2017-13915
20170700851701049Safe trees, s.r.o.26935287Safe trees, s.r.o. - přeinstalace systému MyTrees včetně dat a zaškolení30.03.201719.04.201703.04.2017-5000
2017070087101253GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472GARTENSTA PLUS s.r.o. - řetězy k houpačce31.03.201721.04.201703.04.2017-16040
20170700884000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 34024261/2 , Ortenovo nám.,Praha 7, č.parc. 2293/1 na období 4/201703.04.201715.04.201706.04.2017-6740
20170700894000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č.34024259/2 -Ortenovo nám. , Praha 7 č.parc.628/1 na období 4/201703.04.201715.04.201706.04.2017-3140
201707009011808002JOSLA Fitpark s.r.o.28706480JOSLA Fitpark s.r.o. - Oprava sportovních prvků v ul. Tusarova05.04.201713.04.201712.04.2017-6655
2017070091170100022TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - Smloluva o údržbě dětských hřišť a veřejné zeleně na území Městské části Praha 7 za období 3/201705.04.201724.04.201711.04.2017-304720
20170700926/2017Karel Peřina11231793Postupné pokácení 3 stromů/ 40
Nejsem plátce DPH
05.04.201730.04.201719.04.2017-12300
2017070093170100023TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 3/201705.04.201724.04.201712.04.2017-12395
2017070094170100024TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dopadových zón u herních prvků05.04.201724.04.201712.04.2017-3884
2017070095170100025TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - údržba dětských hřišť - doplnění písku05.04.201724.04.201712.04.2017-11132
2017070096170100026TÚZ s.r.o.27095452TÚZ s.r.o. - zimní údržba chodníků ve správě MČ P705.04.201724.04.201711.04.2017-219980
20170700972/17Szöcs Viliam40777359Servis fontány na Ortenově náměstí v zimním období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 201705.04.201722.04.201712.04.2017-12100
20170700983217341098ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-922
2017070099FV20170560C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - letní údržba vozovky U Letenksé vodárny a úklid pěší komunikace a zeleně o výměře 523,37m2 za 3/2017 na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2002/0207/0106.04.201730.04.201721.04.2017-10892.03
2017070100FV20170559C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 3/201706.04.201730.04.201721.04.2017-114052
2017070101FV20170558C D V služby, s.r.o.49356445C D V služby, s.r.o. - provádění úklidu chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 3/201706.04.201705.05.201725.04.2017-709286.96
20170701023217341101ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-1246
20170701031701200606Pražské služby a.s.60194120Pražské služby a.s. - vývoz odpadkových košů o víkendech za 3/201706.04.201724.04.201721.04.2017-11270
20170701043217341099ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-1481
20170701053217341100ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018ELTODO-CITELUM s.r.o. - údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks za období 3/201706.04.201714.04.201721.04.2017-554
20170701062017-1001Vladimír Lauko05288282Vladimír Lauko - konstrukční práce na úklidovém vozíku s vodou, dodání prototypu vozíku
Neplátce DPH
07.04.201715.05.201715.05.2017-43470
20170701074/17Szöcs Viliam40777359Szöcs Viliam - Oprava expanzní nádrže a motoru vodní atrakce na fontáně Ortenovo náměstí10.04.201727.04.201721.04.2017-21961
2017070109VF 17/032Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - úklid exkrementů za 3/201711.04.201714.04.201721.04.2017-411400
2017070110VF 17/033Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků za 3/201711.04.201714.04.201721.04.2017-257730
201707011117/01/0059Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - výsadba stromu DH U Průhonu12.04.201728.04.201721.04.2017-17292
201707011216/2017Sportovní projekty s.r.o.27060659Projektová dokumentace - Rekonstrukce dětského hřiště Sedmikráska, ul. Jateční - druhá splátka za provedení díla dle smlouvy č. 2019/OIVZ/014 a dodatku č. 112.04.201728.04.201720.04.2017-30250
2017070113FV81-16/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu v ul. Argentinská za 3/201719.04.201730.04.201725.04.2017-11300
20170701141742045243Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635vodné, stočné - Tusarova 21a/85, za období od 2.8.2016 do 3.4.201720.04.201730.04.201724.05.2017-4943
2017070116118236994Pražská energetika, a.s.60193913osvětlení U Průhonu 1240/48 - nedoplatek za období 8.4.2016 - 13.4.201724.04.201709.05.201727.04.2017-1718
2017070117118311515Pražská energetika, a.s.60193913vyúčtování elektřiny v odběrném místě Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1,2,3 za období 9.4.2016 - 19.4. 201724.04.201709.05.201727.04.2017-22855
2017070118170100032TÚZ s.r.o.27095452založení záhonu máty v ulici Nad Královskou oborou25.04.201713.05.201705.05.2017-14804
201707011930247943Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Ortenovo náměstí, parcela 627,628/1, 2, 3 na období 2.Q/201726.04.201709.05.201702.05.2017-5470
201707012030115228Pražská energetika, a.s.60193913elektřina U Průhonu 1240/48 na období 2.Q/201726.04.201709.05.201702.05.2017-420
201707012130222192Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - hřiště U Sparty, parcela 666P - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201712.05.201705.05.2017-670
201707012230091955Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - Řezáčovo náměstí 1261/2 - záloha na 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201712.05.201722.05.2017-910
201707012330139396Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - Tovární 1100P - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201715.05.201705.05.2017-655
2017070124170100034TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby dětských hřišť02.05.201717.05.201705.05.2017-37385
2017070125170100035TÚZ s.r.o.27095452visací zámek s číselným kódem na dopravním hřišti Na Výšinách02.05.201717.05.201705.05.2017-605
2017070126170100036TÚZ s.r.o.27095452visací zámek s třemi klíči na dopravní hřiště Na Výšinách02.05.201717.05.201705.05.2017-544
201707012730193761Pražská energetická, a.s.60193913elektřina - park Tusarova 1545/25a - záloha na období 2Q/2017 (5,6,7/2017)02.05.201715.05.201705.05.2017-597
20170701283019361Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - park Tusarova 1545/25a - přeplatek za období 29.4.2016 - 24.4.201702.05.201715.05.201702.05.20172591
201707012930091955Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - Řezáčovo náměstí 1261/2 - nedoplatek za období 20.4.2016 - 19.4.201702.05.201712.05.201705.05.2017-3642
201707013030139396Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - Tovární 1100P - přeplatek za období 28.4.2016 - 24.4.201702.05.201702.05.201702.05.20172695
201707013130222192Pražská energetika, a.s.60193913elektřina - hřiště U Sparty - nedoplatek za období 15.4. 2016 - 20.4.201702.05.201712.05.201705.05.2017-2716
2017070132170100037TÚZ s.r.o.27095452údržba DH a veřejné zeleně za 4/201702.05.201722.05.201705.05.2017-304720
2017070133170100038TÚZ s.r.o.27095452údržba dopravního hřiště Na Výšinách za 4/201702.05.201722.05.201705.05.2017-12395
2017070134170100039TÚZ s.r.o.27095452údržba dopadových zón u herních prvků02.05.201722.05.201705.05.2017-3107
2017070135170100040TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - nátěr lavic, košů, stolů, výměna prken lavic02.05.201722.05.201705.05.2017-49700
2017070136170085Z + M, spol. s r.o.40765857Výměna kování u vchodových dveří na dětské hřiště ve vnitrobloku Schnirchova 3302.05.201712.05.201705.05.2017-2711
20170701373217341565ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-1476
20170701383217341572ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště na parcele č. 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-1512
20170701393217341571ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřeného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-2220
20170701403217341573ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 4/201703.05.201714.05.201705.05.2017-3401
20170701411701200905Pražské služby a.s.60194120vývoz odpadkových košů o víkendech za 4/201705.05.201723.05.201712.05.2017-14087.5
201707014217/61/0235Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zemina 10m3 a travní osivo 25 kg05.05.201719.05.201712.05.2017-11544
2017070143FV20170779C D V služby, s.r.o.49356445vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 4/201709.05.201731.05.201715.05.2017-114052
2017070144FV20170778C D V služby, s.r.o.49356445úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 4/201709.05.201731.05.201716.05.2017-709286.96
2017070146F-538/2017Lesy HL. M. Prahy45247650Revize a oprava stávajících vazeb stromů, posouzení a provedení řezu či vazby na DH U Sparty a Ortenovo náměstí09.05.201725.05.201712.05.2017-24805
2017070147VF17/055Sedmá ubytovací26418274Dočišťování chodníků za 4/201709.05.201712.05.201715.05.2017-229900
2017070148VF17/054Sedmá ubytovací26418274Úklid exktrementů za 4/201709.05.201712.05.201715.05.2017-411400
20170701491742049831Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635přeplatek - voda - Ortenovo náměstí č. parc. 2293/1 za období 26.4.2016 - 26.4.201710.05.201720.05.201719.05.201747015
20170701501742049829Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635přeplatek voda Ortenovo náměstí č. parc. 628/1 za období 26.4.2016 - 26.4.201710.05.201720.05.201719.05.201731344
201707015101617STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka na akci "Reko zelené plochy u Letenské vodárny" v období 4/201711.05.201730.05.201722.05.2017-4997.3
201707015217030Matěj Ferjenčík71969870Provedení řezů na 2 ks stromů a zapsání zásahů do aplikace Stromy pod kontrolou
neplátce DPH
12.05.201731.05.201724.05.2017-5900
2017070155005/2017Štěpán BARTÁK66049342Zhotovení prototypu "mlžítka M"
Není plátce DPH.
18.05.201731.05.201724.05.2017-4000
20170701562170004671MEVA-TEC s.r.o.62742051víko k betonovému koši - barva hnědá, 20 ks18.05.201731.05.201724.05.2017-18915
2017070157FV81-19/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu Argentinská za 4/2017
Dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci na údržbě č. 0204/0207/01
23.05.201702.06.201702.06.2017-11200
2017070158117154FLORA SERVIS s.r.o.28341627Oprava herních prvků DH Na Výšinách23.05.201705.06.201702.06.2017-25969
2017070159006/2017Štěpán BARTÁK66049342Mlžítka "M"
Není plátce DPH.
24.05.201706.06.201706.06.2017-10000
2017070160170100049TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - kosení trávníků, průklest stromu, oprava oplocení, osazení lavice,..24.05.201713.06.201702.06.2017-21281
201707016117/01/0113Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Zahradnické práce - založení letničkových záhonů24.05.201709.06.201702.06.2017-239592
201707016221797503Marek Petr12271578Přepracování projektové dokumentace "Revitalizace parku Tusarova" - DH Tusarova25.05.201716.06.201702.06.2017-47190
2017070163241888841TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655Mobilní oplocení na Ortenově náměstí od 23.-31.5.201729.05.201707.06.201702.06.2017-3283.13
2017070164F-649/2017Lesy HL. M. Prahy45247650Oprava bezpečnostní vazby stromu Acer saccharinum na dětském hřišti U Sparty29.05.201713.06.201702.06.2017-9000
20170701651701201227Pražské služby a.s.60194120vývoz odpadkových košů o víkendech 5/201701.06.201721.06.201705.06.2017-11270
20170701664000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí 628/1 (pítko) za 6/201701.06.201715.06.201706.06.2017-2590
20170701674000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí 2293/1 (fontána) za 6/201701.06.201715.06.201706.06.2017-3890
201707016830301560Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody - Tusarova č. parc. 2316/2 za období 1.6.-31.8.201702.06.201715.06.201709.06.2017-5020
2017070169300258133Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody- Tovární č.parc. 1100 za období 1.6.-31.8. 201702.06.201715.06.201709.06.2017-1620
2017070170300254265Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody- Strossmayerovo náměstí 1.6. - 31.8. 201702.06.201715.06.201709.06.2017-6530
201707017134/17Szöcs Viliam40777359Oprava vodního prvku a dodání nového pítka v parku Tusarova05.06.201730.06.201708.06.2017-78045
2017070173241891161TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655Pronjem mobilního oplocení v rámci rekonstrukce fontány na Ortenově náměstí za období 1.-30.6.06.06.201715.06.201709.06.2017-1694
20170701743217341966ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-1476
20170701753217341967ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-2220
20170701763217341968ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-1512
20170701773217341969ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za 5/201706.06.201714.06.201709.06.2017-3401
2017070178170100053TÚZ s.r.o.27095452údržba DH Na Výšinách za 5/201706.06.201725.06.201709.06.2017-12395
2017070179170100054TÚZ s.r.o.27095452Údržba dopadových zón u herních prvků06.06.201725.06.201709.06.2017-3107
2017070180170100055TÚZ s.r.o.27095452kosení trávníku, výměna hranolu lavice, výměna prkna, nátěr06.06.201725.06.201709.06.2017-2658
2017070181170100056TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby - nátěr 2 atrakcí, oprava stolu, doplnění fošny, doplnění hranolu, nátěr06.06.201725.06.201709.06.2017-8167
2017070182170100058TÚZ s.r.o.27095452Opravy na DH U Sparty a U Průhonu06.06.201725.06.201709.06.2017-12983
2017070183170100057TÚZ s.r.o.27095452Ochranný postřik proti zavíječi buxusovému06.06.201725.06.201709.06.2017-1427
2017070184170100052TÚZ s.r.o.27095452Údržba DH a veřejné zeleně za 5/201706.06.201725.06.201709.06.2017-304720
2017070185FV20170953C D V služby, s.r.o.49356445Úklid chodníků včetně přilehlého pásu komunikace za 5/201708.06.201730.06.201726.06.2017-709286.96
2017070186FV20170954C D V služby, s.r.o.49356445Vývoz speciálních odpadkových košů na psí exkrementy, úklid okolo kontejnerů na separovaný odpad, úklid černých skládek za 5/201708.06.201730.06.201726.06.2017-114052
201707018717/01/0144Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - příprava ploch k výsadbě v parku Tusarova09.06.201728.06.201722.06.2017-25422
201707018817/01/0146Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - zálivka letničkových záhonů za 5/201709.06.201728.06.201722.06.2017-32929
201707018917/01/0145Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - odstranění pařezů a připrava rabat na výsadbu stromů v ul. Korunovační09.06.201728.06.201721.06.2017-64641
2017070190VF17/072Sedmá ubytovací26418274dočišťování chodníků za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-229900
2017070191VF17/071Sedmá ubytovací26418274mechanizovaný úklid exkrementů za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-411400
2017070192VF17/084Sedmá ubytovací26418274ruční odstraňování vegetace za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-242000
2017070193VF17/086Sedmá ubytovací26418274mimořádný strojový úklid za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-13310
2017070194VF17/085Sedmá ubytovací26418274mimořádný úklid chodníků za 5/201709.06.201714.06.201726.06.2017-106480
20170701952017019Miroslav Jež16868404Revize ručních pump15.06.201730.06.201729.06.2017-3025
2017070196VF17/089Sedmá ubytovací26418274ruční úklid chodníků, rabátek, zelených pásů a dalších ploch15.06.201730.06.201729.06.2017-481580
2017070197FV81-21/2017Armáda spásy40613411úklid pozemku Holešovice a zeleného pásu Argentinská 5/201719.06.201730.06.201722.06.2017-11200
2017070198170100065TÚZ s.r.o.27095452Odstranění ruderálního porostu MŠ U Průhonu a uložení biolog. odpadu21.06.201730.06.201727.06.2017-47885
201707019941/17Szöcs Viliam40777359mlžítko v parku Tusarova23.06.201730.06.201727.06.2017-32912
20170900018287802Pražská teplárenská a.s.45273600Zálohová faktura za dodávku tepelné energie - č. odběr.místa 3056318 U Průhonu 1338/3802.01.201721.01.201713.01.2017-7300
2017090002201701TTP, spol. s r.o.49684663projektová dokumentace pro změnu používání krytu CO U Pergamenky 454/906.01.201725.01.201707.02.2017-22270.05
201709000430300217Pražská energetika, a.s.60193913PRE doplatek - U Průhonu 38/133809.01.201718.01.201718.01.2017-2229
2017090006172002Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekuce - 101 EX 0183/1611.01.201724.01.201716.01.2017-7865
2017090007171000003FM servis Praha CZ, s.r.o.27120988Vyklizení sklepů a výroba podesty v suterénu - Strojnická 2512.01.201724.01.201726.01.2017-4255
201709001117003REPRO FETTERLE, spol. s r. o.44793448Kopírování dokumentace - reprografické práce - projektová dokumentace na Vodárenskou věž16.01.201704.02.201707.02.2017-5728
2017090014100170001ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace 1. část - rekonstrukce volných bytů18.01.201707.02.201713.02.2017-54450
20170900154403613459Pražská teplárenská a.s.45273600Potvrzení přijaté platby za dodávku tepelné energie - U Průhonu 38/133818.01.201718.01.201718.01.20177300
20170900160100117Koubková Ilona, Ing.66900654Odborné posouzení vodoměrných sestav v Tusarova 27 a ZŠ Tusarova 21
Nejsem plátce DPH.
23.01.201718.02.201721.02.2017-15000
2017090018201702TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodů - U Uranie 524.01.201725.01.201708.02.2017-132858
20170900211706G - Team projektová kancelář s.r.o.28974689ZŠ Plamínkové, ul. Fr. Křížka - rekonstrukce kuchyňského provozu - kamerový průzkum kanalizačních rozvodů01.02.201716.02.201722.02.2017-27055.6
2017090022170100199CigDus s.r.o.24161969upuštění vody a snížení tlaku v potrubí uzavřené vodovodní přípojky - nová radnice U Průhonu 3801.02.201720.02.201701.03.2017-883
2017090023001Stavby CSI spol. s r.o.24288497Zpracování odhadu na nutné stavební opravy a investice + stavebně technický stav objektu Garáže Vltavská01.02.201713.03.201713.03.2017-11616
2017090024003Stavby CSI spol. s r.o.24288497Zpracování odhadu nakladů na stavební opravy, investice a stavebně technický stav objektů U Studánky 29/241 a
Heřmanova 136/562
01.02.201713.03.201713.03.2017-18150
20170900252017001SOKRAT, s.r.o.45311706Na základě Smlouvy o správě agendy smluvního pojištění a poradenství v oblasti pojišťovnictví - 1.Q/2017
Nejsme plátci DPH.
02.02.201727.02.201720.02.2017-30000
201709002630300217Pražská energetika, a.s.60193913Elektřina elektroměr č. 50838810 - radnice U Průhonu 1338/3807.02.201715.02.201716.02.2017-2174
201709002710017003ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace 2.část - rekonstrukce volných bytů07.02.201723.02.201713.02.2017-66550
201709002822882017JOSEF KŠÍKAL15123081Znalecký posudek - zjištění ceny pozemku parcela č. 2218/2 Holešovice07.02.201728.02.201724.02.2017-4500
201709002914/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - podíl. spoluvlastnictví k pozemku parc. 267/1 zast. plocha a nádvoří s budovou 184/19 Bubeneč08.02.201728.02.201724.02.2017-10920.25
201709003013/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - vypořádání podil. spoluvlastnictví k pozemku U Studánky 10/58708.02.201728.02.201724.02.2017-5747.5
2017090032100170004ISTAREN s.r.o.02613425Projektová dokumentace k rekonstrukci - volné byty - 3. část14.02.201703.03.201701.03.2017-70180
2017090033411700013Pricetown, s.r.o.27917223Inzerce nemovitostí na bezrealitky.cz14.02.201723.02.201724.02.2017-594
2017090034010216267PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - leden 2017

Dodanění Kč 145,152,64
15.02.201713.03.201723.03.2017-691203.03
20170900351705G - Team projektová kancelář s.r.o.28974689Rekonstrukce kuchyň. provozu - ZŠ Fr. Plamínkové v ul. Fr. Křížka16.02.201716.02.201722.03.2017-774400
2017090036201704TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace, akustické měření - ZŠ Tusarova 21 - domeček č.e.8516.02.201728.02.201723.02.2017-50215
2017090037170100001Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Autorský dozor - Vodárenská věž dle SOD 2015/OIVZ/04717.02.201718.03.201713.03.2017-34573
2017090038170100002Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Úpravy projektové dokumentace - Vodárenská věž17.02.201709.03.201713.03.2017-113256
20170900393681-007/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování zn. posudku ocenění na nemovitost Dukelských hrdinů 53/770 stojícím na pozemku 2416/220.02.201716.03.201707.03.2017-12100
20170900403686-012/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckého posudku ocenění pozemků 373/23,373/49,373/51 Holešovice20.02.201716.03.201707.03.2017-6050
201709004115/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Poskytnuté právní služby - leden 201720.02.201708.03.201707.03.2017-22990
20170900424000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha Pražským vodovodům a kanalizacím - TUSAROVA 1545/25a za únor 201720.02.201715.01.201722.02.2017-570
20170900434000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha Pražským vodovodům a kanalizacím - Tusarova 1545/25a za leden 201720.02.201715.02.201724.02.2017-570
201709004402b/2017Iveta Střelcová88522377Zpracování pol. rozpočtu na nezapracovanou část půdního prostoru ZŠ Letohradská 370/122.02.201728.02.201701.03.2017-19500
201709004502a/2017Iveta Střelcová88522377Úprava VV a aktualizace cen - půdní prostor a střecha ZS Letohradská 1/37022.02.201728.02.201701.03.2017-10000
20170900468121909334BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.27386732Faktura za energie - U Uránie 14 za období 11/2016 - 1/2017 zák účet 710751289501.03.201702.03.201702.03.2017-41720
201709004717000874A-Z Reklama CZ, s.r.o.28740653A-Z Reklama CZ, s.r.o. - tester pravosti bankovek 3 ks.01.03.201719.03.201707.03.2017-714
20170900481700000599DEKPROJEKT s.r.o.27642411Jídelna ZŠ Ortenovo nám. 1275/34 - PD umělé osvětlení a akustický podhled06.03.201721.03.201715.03.2017-58806
201709004968/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - ZŠ TGM06.03.201722.03.201717.03.2017-56325.5
201709005066/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby - Jana Zajíce 19/18406.03.201722.03.201714.03.2017-2299
201709005130300217Pražská energetika, a.s.60193913PRE - nová radnice U Průhonu 3807.03.201715.03.201716.03.2017-2132
2017090052201707TTP, spol. s r.o.49684663Projektová dokumentace, akustické měření, měření osvětlení - ZŠ domeček Tusarova 85/2109.03.201728.03.201722.03.2017-6655
20170900534000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha PVK za 3/2017 - Tusarova 1545/25a09.03.201715.03.201714.03.2017-570
2017090054917Radim Vejsada67818102Vestavba WC NBP 457/101 - Centra Heřmanova 457/4113.03.201717.03.201731.03.2017-39500
2017090055080317Ing. Milan Drobka44299575Vodárenská věž - Inženýrská činnost - sml. 2017/OIVZ/01713.03.201729.03.201704.04.2017-31328
20170900564000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - doplatek vyúčtování U Sparty č. parc. 666,667/213.03.201724.03.201720.03.2017-27548
2017090058010216281PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - práce v 2/2017

Dopočítaná částka daně Kč 186.524,02
14.03.201710.04.201723.03.2017-888209.61
20170900592017066199CEDE Studio, s.r.o.26764822Výměna výkladců prodejen Komunardů 432/1416.03.201714.04.201711.05.2017-10890
2017090060052017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651Rekonstrukce BJ č.16, Tusarova 7/126317.03.201706.04.201722.03.2017-18150
2017090061032017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651Rekonstrukce NBP U Průhonu 48/1240,Fr. Křížka 27/1394 a Fr.Křížka 505/3817.03.201706.04.201722.03.2017-58080
201709006204-2017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Strossmayerovo nám. - zaměření objektu a zhotovení pasportu stávajícího stavu22.03.201710.04.201707.04.2017-181500
201709006309616/11KONVA, s.r.o.45317739Stavební práce - Jankovcova 864/45- byt. dům

dodanění 2.489,40 Kč
29.03.201716.12.201630.03.2017-16596
2017090064201703re:architekti studio s.r.o.05559022Platba za hmotovou studii školského objektu, obj. č. O-0017/ORZ/2016 - přiložena.31.03.201717.04.201703.04.2017-132000
2017090065817ANTRE s.r.o.26496399ZŠ Letohradská - revize PD za účelem vybudování 4 kmen, tříd, hyg. zařízení, kabinetů, přístup. komunikace a opravy střechy na základě objednávky O-0028/OMA/201731.03.201718.04.201707.04.2017-45980
2017090066310317Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka04.04.201721.04.201711.04.2017-34273
2017090067311317Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010, Ing. Milan Drobka04.04.201721.04.201711.04.2017-8400
2017090068010216294PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - stavební práce za 3/2017

Dopočítaná částka daně Kč 102 573,81
05.04.201702.05.201711.04.2017-488446.7
201709006930300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/710564605.04.201720.04.201719.04.2017-2185
20170900701200003420RTS,a.s.25533843Zveřejnění zadávacího řízení přes webové rozhraní
1) inv. akce ZŠ TGM- reko střechy
2) inv. akce ZŠ TGM - reko střechy II.
06.04.201719.04.201721.04.2017-2396
201709007217123LILA-architektonický ateliér, s.r.o.63985641SAZ - adaptace Františka Křížka 22 Praha 7 pro zdravotnické potřeby - Dokumentace elektroinstalace slaboproudu / 606.04.201705.05.201711.04.2017-30050
2017090073201702Atelier bod architekti s.r.o.04598261SOD 2016/OIVZ/048 Nová radnice pro Prahu 7 - 14822500dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o.06.04.201705.05.201711.05.2017-5318676
2017090074f17/059CONTRACTIS, s.r.o.25727737Nová radnice - Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 -Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 707.04.201727.04.201719.04.2017-290400
20170900757/16Ing. Arch.Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN27116549SOD 2016/OIVZ/032, Modulová školka MŠ Na Výšinách - vypracování projektové dokumentace na rozšíření mateřské školy - Ing.Arch. Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN07.04.201730.03.201709.06.2017-135000
201709007601317STON Management s.r.o.24305944STON Magament - Technický dozor stavebníka akce "Reko zelené plochy U Letenské vodárny" za období 3/201707.04.201724.04.201720.04.2017-1963.23
201709007717032PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Revize a rozdělení na dvě části PD elektro MŠ Na Výšinách/ 4111.04.201725.04.201726.04.2017-33880
20170900781701068Safe trees, s.r.o.26935287Dendrologické posouzení 1 ks stromu acer pseudoplatanus12.04.201703.05.201721.04.2017-1452
20170900791704Hydronet, z.s.22822534Vodárenská věž - dodání a montáž časosběrné kamery12.04.201721.04.201721.04.2017-3000
2017090081170100005Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - dopracování PD - O-0005/OMA/201719.04.201713.05.201726.04.2017-94380
2017090082170100003Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - Dopracování PD19.04.201713.05.201718.05.2017-17287
2017090083917ANTRE s.r.o.26496399Kompletace PD pro účely ZŠ Letohradská - půdní vestavba/ 5819.04.201702.05.201726.04.2017-14520
20170900841852017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY -objednávka O0050/OMA201719.04.201704.05.201702.05.2017-20116.25
20170900851372017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - O -0015/OMA /201719.04.201704.05.201705.05.2017-47129.5
2017090086201703Atelier bod architekti s.r.o.04598261Nová radnice pro Prahu 7 - SOD 2016/OIVZ/048 - 14822500dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o.24.04.201720.05.201712.05.2017-4512816
2017090088f17/069CONTRACTIS, s.r.o.25727737Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 -Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 724.04.201711.05.201711.05.2017-290400
2017090089102017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Korunovační - Služby projektanta - elektroinstalace24.04.201709.05.201718.05.2017-181500
201709009111-2017Ing. arch. Kristina Bžochová88525651ZŠ Tusarova - zaměření objektu a zhotovení pastortu stávajícího stavu25.04.201711.05.201705.05.2017-181500
20170900921617038Globstav s.r.o.26186896MŠ Kostelní - Oprava poškozené krytiny na fasádě26.04.201716.05.201712.05.2017-11384
2017090093300417Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka28.04.201721.05.201705.05.2017-45655
201709009420170023SUNCAD, s.r.o.26689707Vodárenská věž - technický dozor, příkazní smlouva 2016/OIVZ/057, SUNCAD, s.r.o.02.05.201724.05.201712.05.2017-163350
201709009504/2017Iveta Střelcová88522377ZŠ Letohradská - Kompletace výkazu výměr a konečná cenová nabídky02.05.201720.04.201711.05.2017-16800
2017090096303417Ing. Milan Drobka44299575Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha –03.05.201721.05.201712.05.2017-2800
2017090097304417Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010, Ing. Milan Drobka03.05.201721.05.201712.05.2017-7600
2017090098117039Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání03.05.201712.05.201712.05.2017-152500
2017090099117040Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání03.05.201711.05.201712.05.2017-152500
201709010030300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 (1.4.-30.4.2017)05.05.201719.05.201712.05.2017-2174
201709010410/2017Peřina Karel11231793Pravidelná kontrola platanů / 38
Nejsem plátce DPH.
16.05.201731.05.201724.05.2017-5000
20170901052017000085OTIDEA avz s.r.o.04682378Adaptace objektu Fr.Křížka 22 pro zdravotnické služby - zadavatelská odměna, obj. O-0104/OMA/201619.05.201708.06.201729.05.2017-59290
20170901062017000086OTIDEA avz s.r.o.04682378ZŠ Fr.Plamínkové, ul.Fr.Křížka ,rekonstrukce kuchyňského prostoru - zadavatelská odměna, obj. O-0016/OMA/201719.05.201708.06.201726.05.2017-59290
2017090107010170007PP 53, a.s.29011299Rekonstrukce Vodárenské věže - stavební práce za 4-5/2017

Dopočítaná částka daně Kč 666 770,54
19.05.201716.06.201724.05.2017-3175097.83
2017090110201713TTP, spol. s r.o.49684663MŠ U Studánky 4/851, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice22.05.201709.06.201726.05.2017-67760
2017090111201712TTP, spol. s r.o.49684663Kostelní 364/26,28, projektová dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. 0032/OMA/201722.05.201709.06.201729.05.2017-72600
2017090113201715TTP, spol. s r.o.49684663projektová dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice - ZŠ Letohradská 370/125.05.201715.06.201709.06.2017-82280
20170901163696-022/17Ing. Jan Beneš67381235znalec.posudek pozemku parc.č. 763
obj. 0046/OMA/2017
Znalecký posudek, parc. č. 763, k.ú. Holešovice / 064
29.05.201717.06.201709.06.2017-12100
2017090117312517Ing. Milan Drobka44299575Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha01.06.201721.06.201706.06.2017-16800
2017090120F17/091CONTRACTIS, s.r.o.25727737ZŠ Letohradská - úprava podkroví objektu na základě exsistujícího projektu pro stavební povolení - vstupní analýza projektu05.06.201721.06.201709.06.2017-55660
20170901210602017PORSENNA o.p.s.27172392ZŠ T.G.M. Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7 - ENERGETICKÉ POSOUZENÍ FUNKCE VZDUCHOVÝCH tč/4905.06.201721.06.201709.06.2017-48400
20170901221710021SARK engineering, s.r.o.27880214Stavební úpravy NBP - 1. PP Vinařská 458/1, Praha 7
dopočítaná daň 31 697,86 Kč
06.06.201714.06.201709.06.2017-211319.08
2017090123f17/095CONTRACTIS, s.r.o.25727737U Průhonu 11 - SOD 2017/OIVZ/016 -Projektový managment rekonstrukce NBP v 1. NP domu U Průhonu 11/1493 za účelem zřízení detašovaného pracoviště - CONTRACTIS s.r.o. - vytvoření podrobného harmonogramu projektu06.06.201726.06.201714.06.2017-35937
2017090124f17/096CONTRACTIS, s.r.o.25727737U Průhonu 11 - SOD 2017/OIVZ/016 -Projektový managment rekonstrukce NBP v 1. NP domu U Průhonu 11/1493 za účelem zřízení detašovaného pracoviště - CONTRACTIS s.r.o. - koordinace zadání projektu projektantům06.06.201726.06.201714.06.2017-94476.8
20170901261710026SARK engineering, s.r.o.27880214NBP Vinařská 1/458 - Stavební práce, které byly provedeny během realizace nad rámec smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/005/ 103 SMLOUVA
Dopočítaná daň 15 339,75 Kč
07.06.201703.07.201720.06.2017-102265.01
20170901272017512040PDE s.r.o.28811208Letohradská 712/1a, Praha 7 - Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/ 7512.06.201727.06.201720.06.2017-6171
20170901292017512041PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy/ 73 - Argentinská 17/1098, Tusarova 54/878, U Průhonu 1239/46, U Uranie 5/45, Vinařská 1/458, Praha 719.06.201705.07.201726.06.2017-28253.5
2017090131201719TTP, spol. s r.o.49684663Janovského 1116/10, Praha 7 - Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby ,,Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu, / 13320.06.201707.07.201728.06.2017-16940
2017090132200617Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách / 8623.06.201711.07.201730.06.2017-40000
201709013320001730ČKJ Projekt, spol. s r.o.45280495MŠ Ortenovo nám. 1505/37, Praha 7 - Zpracování energetického posudku I. etapa23.06.201730.06.201729.06.2017-35574
2017090137010170029PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 05-06/2017
dopočítaná daň 791 031,33 Kč
26.06.201721.07.201729.06.2017-3766815.86
2017090138010170028PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 05-06/2017
dopočítaná daň 200 185,01 Kč
26.06.201721.07.201729.06.2017-953261.96
20170901392017000119OTIDEA avz s.r.o.04682378Opravy střech základních škol - ZŠ TGM Ortenovo nám. 1275/34, Praha 7 - Poradenské služby /6626.06.201714.07.201728.06.2017-47190
2017110004117Hodek František42518733František Hodek, - kontrola hasicích přístrojů.03.01.201724.01.201709.01.2017-1997
201711001230116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - IC Dělnická - k datu 17.01.201706.01.201717.01.201710.01.2017-7180
201711001411472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - Přístavní 40- sklad - k datu 16.01.201706.01.201716.01.201710.01.2017-2340
201711001530015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň - k datu 10.01.201706.01.201710.01.201710.01.2017-1740
20171100160673000406Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - vráceny peníze za stravenky z roku 201609.01.201719.01.201720.01.20172070
20171100199001602845DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL - prodlužovací přívod 4 zásuvky - 20 ks10.01.201727.01.201712.01.2017-3681
20171100209001602831DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s.
1 ks taška na notebook 15,6", černá
10.01.201727.01.201712.01.2017-600
2017110021170029Ing. Miloš Hušek13205676Ing. Miloš Hušek, - alkoholtester11.01.201727.01.201712.01.2017-2475
20171100225600161276Dilia65401875Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., - autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. (1.1.2016-31.12.2016)11.01.201724.01.201716.01.2017-1169.1
2017110023201701077MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o., - karty na cvičeníí 1/201711.01.201724.01.201716.01.2017-6790
20171100261720000074Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost0000588612.01.201712.01.201712.01.201761000
201711003012170329EVROFIN Int. spol. s r.o.49098934EVROFIN Int. spol. s r.o. - kreditovací poplatek CREDIFON13.01.201726.01.201720.01.2017-1815
2017110031617001620SEVT, a. s.45274851SEVT, a. s., - osobní karty na svěřené předměty.13.01.201725.01.201720.01.2017-289
201711003217001688SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.25623290SOFTCOM GROUP, spol. s r.o., flashdisk 3 ks ( projekt MAP)13.01.201701.02.201701.02.2017-3286
20171100335278009089Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky 12/ 201613.01.201723.01.201723.01.2017-370428.6
201711003491700468OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČP716.01.201717.01.201720.01.2017-20299.64
2017110035fo651/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítko Trodat ,štoček18.01.201726.01.201720.01.2017-2705
20171100369001602964DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s - mobilní telefon18.01.201706.02.201720.01.2017-10558
2017110037fv1701020UniExpo CZ28441524UniExpo CZ - 2 ks Baner + výroba vlajek s motivem18.01.201727.01.201702.02.2017-5729
201711003991700523OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.18.01.201717.02.201720.01.2017-3879.3
201711004091700709OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro MČ P7.18.01.201720.01.201720.01.2017-954.22
2017110041632601699Anag2535467118.01.201718.01.201718.01.2017834
20171100428500111233Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s., - datové karty19.01.201717.02.201724.01.2017-154
20171100431170061LEMAC marketing, s.r.o.26003244LEMAC marketing, s.r.o., - vesta žlutá 7 ks19.01.201728.01.201724.01.2017-828
2017110044201700088TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o., - velkoformátový tisk ( zapaspartování mapy )19.01.201731.01.201724.01.2017-215
2017110045164003582ALFA OFFICE Pro s.r.o.24306002ALFA OFFICE Pro s.r.o., - oprava kopírovacího stroje Kyocera.(OMA)19.01.201705.01.201724.01.2017-78389.85
2017110046612701304Anag25354671Anag, časopis Praktická personalistika (1-12/2017)19.01.201730.01.201724.01.2017-834
201711004717140078EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - pramenitá voda pro zaměstnance MČ P7.20.01.201701.02.201724.01.2017-2783.44
201711004891700977OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.23.01.201725.01.201724.01.2017-20238.78
20171100499202706249PEAL a.s.25775634PEAL a.s., -sekt Bohemia - pro potřeby odd. matrik (přípitky - svatby)24.01.201713.02.201725.01.2017-10900
20171100505266640/7703164081/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM,autokosmetika, nemrznoucí kapalina.24.01.201724.01.201718.01.2017-1528.89
20171100512017440272Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra, - protokol pro uzavření manželství -odd.matrika24.01.201702.02.201725.01.2017-1430
201711005220170049Xemasa s.r.o.24287997Xemasa s.r.o., - oprava faxu (OSZ)24.01.201703.02.201725.01.2017-1271
201711005441600647Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.25.01.201728.01.201701.02.2017-28066
20171100553170010Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. - dobropis k FA 41600647 -2017110054.25.01.201727.01.201701.02.201728066
201711005621216051Europatron48290394Europatron s.r.o., - služba Carpatron 12/201525.01.201729.01.201727.01.2017-1966.3
20171100575100000454Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. - hřbety k tepelné vazbě.25.01.201703.02.201703.02.2017-321
2017110058201700122TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za 300 ks kulatých samolepek na dveře, obj.č. O-0014/KS/2017 - přiložena.25.01.201707.02.201701.02.2017-2524
201711005920170040Riedich David28655371Riedich David, - revize elektrických spotřebičů a drobných oprav dle smlouvy č.2014/oivz/011.25.01.201714.02.201727.01.2017-115434
2017110060fo1188/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o. - štoček ,poduška.26.01.201707.02.201701.02.2017-698
201711006129567454Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o.-káva pro sekretariáty KST.26.01.201707.02.201701.02.2017-12447
2017110062fa17 162523EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - oprava vozu Škoda Superb 2AL 8184.27.01.201707.02.201701.02.2017-7926
20171100635136683788Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 4x27.01.201707.02.201702.02.2017-1269.5
20171100651720000071Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství, - hovorné 12/2016 ( vnitřní linky)31.01.201717.02.201703.02.2017-15855
201711006691701545OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ Praha 7.31.01.201703.02.201703.02.2017-1350.46
201711006791701568OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro potřeby MČ Praha 7.31.01.201703.02.201703.02.2017-2369.37
20171100681720000075Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - přefakturace telekomunikačních prací provedených firmou Teles - ( 12/ 2016 )31.01.201717.02.201703.02.2017-4149
201711006917/02/01ZŠ Strossmayerovo nám.61389838Základní škola Strossmayerovo nám., - objednávka č. 0035/KT2017 - pronájem nebytových prostor dne 26.1.2017 - zasedání Řídícího výboru v rámci projektu MAP.31.01.201724.02.201703.02.2017-750
2017110070608703944Anag25354671ANAG - brožury pro personální odd.01.02.201710.02.201706.02.2017-1091
20171100712017109Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek - mokré čištění židlí.(OŽV)
Neplátce DPH
01.02.201711.02.201706.02.2017-2783
20171100722017368Sdružení tajemníků60126361Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR - členský příspěvek02.02.201714.02.201706.02.2017-1500
2017110073170100654Věra Daubnerová13148591Věra Daubnerová - laminátová pouzdra - pro potřeby ZPS02.02.201714.02.201706.02.2017-3019
20171100743017Urban Vilém71719491Urban Vilém - celoroční vzdělávací program formou e-learningu na téma "Spisová služba e-spis"02.02.201722.02.201721.02.2017-100000
201711007691701736OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín- kancelářské potřeby pro potřeby zaměstnanců MČ P7.03.02.201708.02.201706.02.2017-253.16
20171100771200003339RTS,a.s.25533843RTS,a.s. -zveřejnění zadávacího řízení VZMR přes webové rozhraní.03.02.201717.02.201706.02.2017-363
2017110078170015Aleš Novák14935091Aleš Novák, - oprava kop. stroje č.dv. 033. a 031.06.02.201717.02.201709.02.2017-8458
201711007941700068UNIBIND Czech Republic, s.r.o.24158534UNIBIND Czech Republic, s.r.o. - hřbety k tepelné vazbě.06.02.201717.02.201710.02.2017-2057
20171100808001228703Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone Czech Republic a.s. - období 1/201707.02.201702.03.201710.02.2017-25259.25
20171100811705002Provozovna Letná s.r.o.04318561Provozovna Letná s.r.o., - občerstvení na tématické setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol. "MAP"07.02.201723.02.201715.02.2017-3000
201711008230015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - obřadní síń splatnost k datu 10.02.201707.02.201710.02.201714.02.2017-1740
20171100851017MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v lednu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
08.02.201715.02.201710.02.2017-2000
20171100863016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v únoru 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
08.02.201715.02.201710.02.2017-2000
20171100870715798849O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s., - státní linky 1/2017.08.02.201727.02.201714.02.2017-15480.84
2017110088201702366MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o. -MultiSport karty zaměstnanců MČ P7. - (2/2017)08.02.201721.02.201717.02.2017-13960
2017110089FM270028Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o.- spony ke kopirovacícmu stroji RICOH.09.02.201724.02.201715.02.2017-4840
2017110090170100241mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání architektů Art District7 dne 01. 02. 2017, obj.č. O-0012/OKS/2017 - přiložena.09.02.201720.02.201717.02.2017-2660
201711009117007Kurzová Jitka10195947Platba za květinové dary na akce Vítání občánků, vernisáž a jubilejní svatbu v měsíci 1/2017, obj.č. O-0007/OKS/2017 - přiložena.09.02.201727.02.201717.02.2017-1940
20171100925100000819Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o - skartovač Fellowes 3 ks.09.02.201718.02.201714.02.2017-7442
20171100932017/08Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - vedení supervizí (OSPOD)
Nejsem plátce DPH.
09.02.201717.02.201714.02.2017-1800
20171100942173805379T.S.BOHEMIA a.s.62304381Dobropis dodavatelský - T.S.BOHEMIA a.s. (varná konvice ).09.02.201728.02.201731.05.2017249
201711009541600417Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.27714357Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P710.02.201722.02.201714.02.2017-3554
2017110096fo2298/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítko trodat + razítka10.02.201722.02.201714.02.2017-3100
20171100975294027/7703164116/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o., - PHM , autokosmetika,dálniční známka.13.02.201713.02.201703.02.2017-7126.97
20171100985278949/3492864113/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o., - PHM , servisní poplatek.13.02.201713.02.201703.02.2017-2742.44
20171100997146146750NWT a.s.63469511NWT a.s. - 5 ks stolní telefon14.02.201723.02.201717.02.2017-1549
201711010017140188EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČP7.14.02.201727.02.201717.02.2017-3542
201711010117F266Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej - 8 ks židlí s podhlavníkem (ZPS)14.02.201728.02.201717.02.2017-23120
20171101022017026Betis60202785Betis spol.s.r.o., - vizitky vč.dopravy.14.02.201713.02.201717.02.2017-496
20171101031/1/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - odvoz vyřazeného inventáře na skládku.
Nejsme plátci DPH.
14.02.201728.02.201720.02.2017-3300
201711010420117023Europatron48290394Europatron s.r.o., - sledování vozového parku (1/2017)15.02.201719.02.201720.02.2017-1966.3
20171101052017009Roman KOLIŠKIN14929813Roman KOLIŠKIN - kazety NAKAJIMA( odd. matrik).
Neplátce DPH.
15.02.201728.02.201720.02.2017-1296
201711010620170217Domeček64048772Domeček - odvoz vyřazeného el.zařízení na skládku.16.02.201728.02.201722.02.2017-862
2017110107FA17162669EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o. - oprava vozu ŠKoda Superb 2AL 8184.16.02.201701.03.201722.02.2017-13399
2017110108451602693Papírenské zboží Hodonín v.o.s.47900865Papírenské zboží Hodonín v.o.s. - pytle na odpadky černé 100x125, 240 litrů, 400 balení16.02.201716.02.201727.02.2017-27492
20171101095278011316Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky pro zaměstnance MČ P7 - leden 2017.16.02.201724.02.201722.02.2017-433077.59
20171101101720000106Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - telekomunikační práce v 1/2017.17.02.201728.02.201722.02.2017-5154
20171101111720000105Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství - hovorné 1/201717.02.201728.02.201722.02.2017-15530
20171101121701489Acha obec účtuje s.r.o.27493091Acha obec účtuje s.r.o - rozpočtová skladba 2017 ( 5 ks ) .17.02.201728.02.201722.02.2017-2117
2017110113170100967SPEED PRESS Plus a.s.25765647SPEED PRESS Plus a.s.- propagační materiály pro KS17.02.201709.03.201722.02.2017-3364
201711011491702586OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-25728.84
201711011591702593OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-658.18
201711011691702582OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-571
201711011791702573OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.20.02.201722.02.201727.02.2017-3551.44
2017110118160110361SPEED PRESS Plus a.s.25765647SPEED PRESS Plus a.s., - reklamní předměty Praha 7.21.02.201717.03.201717.03.2017-122022
20171101190417Kopp Antonín70755281MgA. Antonín Kopp - grafické služby na zpracování materiálů/ 59/22.02.201728.02.201703.03.2017-2500
20171101203160Zdeněk Švehla02290774Zdeněk Švehla - jazyková korektura dokumentu Analytická část MAP.
Nejsem plátcem DPH.
22.02.201714.03.201709.03.2017-4410
201711012117fv0021Nonet, s.r.o.14890194Raut- Letenský zámeček / 52 /pro 60 osob - akce "Odhalení pamětní desky J.J. Strossmayera dne 14.02.2017"22.02.201710.03.201727.02.2017-39312
20171101224Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský - Malování a pokládka lina m.č. 247/ 11/22.02.201727.02.201727.02.2017-23080
20171101233/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher- oprava mobilní klimatizace/ 70 / m.č.28022.02.201713.03.201727.02.2017-1331
2017110124pf17410865B2B Partner s.r.o.27830306B2B Partner s.r.o., - Kancelářské židle /49/23.02.201715.03.201727.02.2017-3899
2017110125of1700238SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o.,- svoz skartu- odd. archiv.24.02.201710.03.201727.02.2017-1683.6
201711012620088662Petr Brázda61414301Petr Brázda - Knihy Evidence veřejné listiny o zprostředkované identifikaci.24.02.201707.03.201727.02.2017-2984
2017110127131113Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví48135267Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ČSN online - čtení norem a tisk, poplatek za 6 měsíců
Nejsme plátci DPH.
24.02.201708.03.201707.03.2017-1500
20171101282/2/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - stěhovací práce dne 17 a 20.2.2017 m.č.247.28.02.201710.03.201703.03.2017-2880
20171101292694/2017Vlajky.EU s.r.o.28511042Platba za Tibetskou vlajku, obj.č. O-0037/KS/2017 - přiložena.28.02.201727.03.201708.03.2017-3326
2017110131201711Jan Roučka47576804Jan Roučka - pobyt na letní rekreaci na RZ Ředkovec v termínu 31.7.-11.8.2017 (syn naší zaměstnankyně)02.03.201710.03.201729.03.2017-4300
20171101320002170164Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s.,- tisk podkladů a materiálů pro 55 osob pro účely MAP.02.03.201724.03.201713.03.2017-8886.24
20171101330002170177Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. - pronájem prostor a občerstvení pro 55 osob pro MAP.02.03.201724.03.201713.03.2017-11117
20171101342017049Václav Borč64587223Václav Borč, -oprava laminovacích strojů/41/ ZPS
Nejsme plátci DPH.
02.03.201714.03.201707.03.2017-3215
20171101351200003401RTS,a.s.25533843RTS - Smlouva o zřízení a provozu profilu zadavatele.(VZMR)02.03.201716.03.201707.03.2017-4320
201711013765/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o - objednávka z roku 2015, (88/OVS/2015)02.03.201722.03.201707.03.2017-4598
201711013830015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň ( k datu 13.03.2017)02.03.201713.03.201707.03.2017-1740
20171101392111700001Pilné včelky s.r.o.24723592Pilné včelky s.r.o. - ozdravný pobyt dítetě zaměstnankyně, dne 12.03.2017 - 19.3.2017.06.03.201709.03.201709.03.2017-2825
201711014017412769B2B Partner s.r.o.27830306B2B Partner s.r.o.,- 3 ks židle TORINO.06.03.201723.03.201709.03.2017-5848
20171101415100001287Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o. - skartovací stroj/ 83/06.03.201713.03.201709.03.2017-2589
201711014217140295EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČ P7.06.03.201716.03.201709.03.2017-4175
2017110143170269Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/pož.560/ za období 2/201706.03.201716.03.201713.03.2017-6816
20171101443110170062CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH (kopie 833962-865349 a 963361-965067)07.03.201714.03.201709.03.2017-3604
20171101450719416043O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (2/2017)07.03.201730.03.201709.03.2017-15233.32
20171101468001294541Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací.08.03.201730.03.201713.03.2017-24602.87
2017110147201703950MultiSport Benefit, s.r.o.24715298MultiSport Benefit, s.r.o., - multisport karty pro zaměstnance MČ P7 období 3/201708.03.201721.03.201716.03.2017-16140
201711014891703814OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.09.03.201714.03.201716.03.2017-19075.68
201711014917025285NESS Czech s.r.o.45786259NESS Czech s.r.o. -uveřejnění formuláře v el.podobě -nová Radnice pro Prahu 7.09.03.201721.03.201716.03.2017-269.1
2017110150fo3873/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - štočky do razítka/ 93/09.03.201721.03.201716.03.2017-263
201711015191703813OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby (objednávka č.75/Kt/2017 ).09.03.201714.03.201716.03.2017-330.19
201711015220217327Europatron48290394Europatron s.r.o. - 2/2017 služba CarPatron09.03.201717.03.201716.03.2017-1966.3
20171101534/3/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava -stěhovací práce dne 8 - 9.3.2017 / 92/
Nejsme plátci DPH.
13.03.201730.03.201717.03.2017-8820
20171101543/3/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - odvoz vyřazeného inventáře na skládku.
Nejsme plátci DPH.
13.03.201730.03.201717.03.2017-960
2017110155170100549geoobchod, s.r.o.27515273geoobchod, s.r.o., - laserový dálkoměr/ 85 / pro odd. OVT13.03.201727.03.201717.03.2017-6436
2017110156FV-243/2017FLEXOBAL s.r.o.28985656Platba za 150 ks plastových kelímků na víno na Slavnostní zahájení přívozu, obj.č. O-0040/KS/2017 - přiložena.13.03.201722.03.201717.03.2017-702
20171101570303/17SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby ( 2/ 2017 )13.03.201720.03.201717.03.2017-145.2
20171101581720000141Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše (služby spojené s hovorným 2/ 2017)13.03.201731.03.201717.03.2017-7615
20171101591720000140Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše (hovorné 2/ 2017)13.03.201731.03.201717.03.2017-13589
20171101605339688/7703164176/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM, mytí vozidel.13.03.201717.03.201703.03.2017-1550.53
20171101615324759/3492864173/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - mytí vozidel, distribuční poplatek.13.03.201717.03.201703.03.2017-486.9
2017110163201703723La-Vin s.r.o.26771811La-Vin s.r.o., víno Chardonnay/100/ na obřady pro potřeby úseku občanských záležitostí OKS.14.03.201714.03.201717.03.2017-1947
20171101655278013314Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s.- stravenky 2/ 201715.03.201723.03.201721.03.2017-389456.08
2017110166201700399TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za samolepky na dveře, obj.č. O-0044/KS/2017 - přiložena.15.03.201727.03.201720.03.2017-1953
2017110167608707476Anag25354671ANAG -publikace /96/pro potřeby OFI - 1.část.16.03.201727.03.201721.03.2017-991
20171101681741200118H&Hotels s.r.o.45809534H&Hotels s.r.o -pronájem sálu + občerstvení - akce : Nejlepší na sedmičce.20.03.201730.03.201721.03.2017-72900
20171101692017440515Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra - MATRIČNÍ KNIHA /97/20.03.201729.03.201723.03.2017-690
2017110170FO4208/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - štočky a razítka/ 108 /20.03.201729.03.201721.03.2017-1301
20171101719001603767DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., - mobilní telefon / 109 /20.03.201731.03.201721.03.2017-3711
201711017220170406Domeček64048772Domeček - odvoz vyřazeného el.zařízení na skládku.20.03.201731.03.201721.03.2017-333
2017110173VF1-0006/2017Singularita s.r.o.04259521Singularita s.r.o. -analýza digitalizace stavebního úřadu/505/
Neplátce DPH.
20.03.201731.03.201723.03.2017-95400
201711017417140387EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - voda pro zaměstnance .20.03.201730.03.201721.03.2017-3629
20171101752017014Jan Diblík74413317Jan Diblík- Digitalbrothers_návrh grafiky webu MČ Praha 7 v rozsahu dodaného UX modelu22.03.201708.04.201730.03.2017-90750
2017110177610117Luboš Albrecht43056121Luboš Albrecht - 20 ks zámek22.03.201710.04.201703.04.2017-4021
201711017891704387OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-345.46
201711017991704389OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-300.96
201711018091704390OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-1393.67
201711018191704391OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-332.39
201711018291704401OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-2282.92
201711018391704400OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-253.34
201711018491704393OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-483.58
201711018591704392OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-1621.36
201711018691704399OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-764.87
201711018791704388OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstanace MČ Praha 7.22.03.201723.03.201729.03.2017-260.84
20171101885358088/7703164211/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -mytí vozidel, oleje,tuky.23.03.201723.03.201720.03.2017-828.32
2017110189171000002Vejvoda Luboš18282032Ozdravný pobyt dítěte naší zaměstnankyně23.03.201731.03.201729.03.2017-3900
20171101901170324LEMAC marketing, s.r.o.26003244Platba za nákup 50 ks dětských reflexních vest, obj.č. O-0046/KS/2017 - přiložena.24.03.201731.03.201729.03.2017-4371
201711019120170044SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o.25670379SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. - LDT dítěte naší zaměstnankyně.27.03.201701.04.201703.04.2017-6610
20171101922066170068Hlavní město Praha00064581Hlavní město Praha - členský příspěvek v ČIIA. ( viz příloha z MHMP)27.03.201705.04.201704.04.2017-1710
201711019320170003KATEK s.r.o.28888227KATEK s.r.o., -občerstvení na workshop Adaptační procesy / 125/.28.03.201706.04.201703.04.2017-1098
20171101941/2017Pro Dialog, o.s.22613421Pro Dialog, o.s. -facilitace případové konference ve věci výkonu OSPOD.
Neplátce DPH.
28.03.201704.04.201704.04.2017-1800
201711019591704798OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, -etiketa print (objednávka č.116/kt)28.03.201701.04.201703.04.2017-4078.36
20171101961711044Jaromír HAVLÍK44364831Jaromír HAVLÍK, - zhotovení 3 polic do vestavěné skříně/ 49 / (odbor OŽV)28.03.201714.04.201707.04.2017-1280
201711019721700065Hotel ATOM s.r.o.25323474Hotel ATOM s.r.o., - pronájem pokoje - služební cesta zam. z odboru MA 21.29.03.201710.04.201707.04.2017-1290
201711019811700499Tomos Praha a.s.45273561Platba za obřadní knihu na Vítání občánků, obj.č. O-001/OKS/2017 - přiložena.29.03.201717.04.201730.03.2017-2000
2017110199672017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.,právní služby za měsíc únor 2017.30.03.201722.04.201718.04.2017-37358.75
20171102002017135DT Nový Řadov,o.s.26579511DT Nový Řadov o.s.,příspěvek na DLT ze SFZ pro syna naší zaměstnankyně.
Firma není plátcem DPH.
30.03.201710.04.201707.04.2017-4990
2017110201FO4777/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., Razítko / 123/ pro odbor OVT30.03.201710.04.201707.04.2017-328
201711020211/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Instrategy Consulting, s.r.o., zpracování projektové žádosti pro projekt "Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ Na Výšinách"30.03.201718.04.201726.04.2017-68000
20171102030002170226Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. - tisk podkladů pro 55 osob pro účely 4 zasedání řídícího výboru v rámci projektu MAP.30.03.201723.04.201718.04.2017-8770.81
20171102040002170225Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s., -pronájem prostor včetně občerstvení pro účely 4.zasedacího řídícího výboru v rámci projektu MAP.30.03.201723.04.201718.04.2017-10465
20171102055Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský Malování, pokládka lina a úklidové práce v m.č.22 / 94/
Nejsem plátce DPH.
30.03.201706.04.201707.04.2017-29580
201711020617FV0037Nonet, s.r.o.14890194Nonet , s.r.o. - občerstvení na akci setkání ved.odborů s vedením MČ P7.31.03.201717.04.201707.04.2017-28642.9
201711020929569403Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o. - KÁVA NESPRESSO/ 44/ pro OP.31.03.201709.02.201707.04.2017-1089
201711021017000032KEY NON STOP,spol. s r.o.44269391Key Non Stop - Smlouva o zajištění zámečnických prací -výměny zámečků u stolových kontejnerů.04.04.201717.04.201720.04.2017-3870
2017110211170046Aleš Novák14935091Aleš Novák, -oprava kopírovacího stroje Infotec IS 2315 /12804.04.201717.04.201713.04.2017-4659
2017110212201700034servis Saeco s.r.o.29153395servis Saeco s.r.o. -oprava kávovaru Saeco / 116 /04.04.201715.04.201713.04.2017-1232
20171102132017071Václav Borč64587223Václav Borč, - oprava laminátoru ZPS
Nejsme plátci DPH.
04.04.201714.04.201713.04.2017-3495
20171102153110170086CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - 3/201705.04.201714.04.201713.04.2017-5059
20171102168001331864Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací (3/2017)05.04.201730.04.201718.04.2017-24875.22
201711021720317253Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách -3/201705.04.201713.04.201713.04.2017-1966.3
2017110218135/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.- objednávka 88/OVS KT /201505.04.201724.04.201718.04.2017-1149.5
201711021917AZ110043AZ CARE s.r.o.01448439AZ CARE s.r.o., - Hliníkové schůdky /137 /05.04.201724.04.201718.04.2017-458
201711022017140547EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - voda pro zaměstnance07.04.201719.04.201718.04.2017-4491
20171102212017/18Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - OSPOD vedení supervizí dne 31.3.2017
Nejsem pátce DPH.
07.04.201714.04.201713.04.2017-1800
20171102229001604038DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -mobilní tel. Asus + bateri do telefonu07.04.201726.04.201718.04.2017-9926
201711022391705367OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - obj.č. 116/KT/201707.04.201712.04.201713.04.2017-2718.87
20171102240723036941O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - hovorné 3/201710.04.201727.04.201718.04.2017-15882.25
20171102256/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -stěhování / 122/ dne 27.3.2017- 4.4.2017
Nejsme plátci DPH.
10.04.201727.04.201718.04.2017-29040
20171102267/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava,-odvoz vyřazeného inventáře / 141/
Nejsme pátci DPH.
10.04.201727.04.201718.04.2017-1980
2017110227201705273MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) - období 4/201710.04.201721.04.201718.04.2017-18920
20171102282017042SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362Sdružené ambulatní zařízení - Smlouva o zajištění závodní preventivní péče - vyžádané lékařské prohlídky zaměstnanců MČp710.04.201714.04.201713.04.2017-21600
20171102290417Kuděj Jiří, JUDr., advokát66231477JUDr. Jiří Kuděj. advokát, Prání služby související s poskytováním právní poradny pro seniory MČ Prahy 7 a výkon opatrovníka, ustanoveného správním orgánem MČ Praha 7 (1.Q.2017)10.04.201712.04.201713.04.2017-20691
20171102305290289354Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A a jejich rozvoz.11.04.201719.04.201720.04.2017-16718.53
20171102312171300900KOBERCE BRENO, spol. s r.o.25609866KOBERCE BRENO, spol. s r.o. -zátěžový koberec 44m2 včetně pokládky/ 135 /11.04.201721.04.201720.04.2017-14430
2017110232400182Dům dětí a mládeže00064289Dům dětí a mládeže hl. město Prahy, - letní pobytový tábor -Vřesník u Humpolce ,příspěvek ze SFZ.11.04.201713.04.201720.04.2017-2800
20171102338/4/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -stěhovací práce dne 7.4.2017 a 10.4.2017. / 153 /
Nejsme plátci DPH.
11.04.201729.04.201719.04.2017-4680
20171102342017079Václav Borč64587223Václav Borč, - servis laminovacího stroje / 105 / odbor komunikace
Nejsme pátce DPH.
11.04.201724.04.201719.04.2017-1695
20171102355370810/3492864240/2017ccs27916693ccs Česká společnost pro platební karty s.r.o. - PHM, mytí vozidel,servisní poplatek11.04.201725.04.201704.04.2017-5079.97
20171102365385665/7703164242/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -PHM, mytí vozidel.11.04.201725.04.201704.04.2017-1642.32
20171102375136770726Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A12.04.201724.04.201726.04.2017-194.81
20171102385278015001Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky 3/201712.04.201720.04.201721.04.2017-453724.43
201711023991705559OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-606.03
201711024091705557OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-1775.11
201711024191705556OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201707.04.201726.04.2017-93.89
2017110242171034116Bookretail s.r.o.24824232Bookretail s.r.o., ÚZ 1134,1140,1142,1147,1152,1163, / 127/13.04.201730.04.201726.04.2017-782
20171102437/1761. PS6905903961. PS, Věštínská - platba za DLT syna naší zaměstnankyně.
Firma není plátce DPH.
13.04.201731.05.201702.05.2017-3900
20171102442017187Hobby centrum 445241651Hobby centrum 4 - ozdravný pobyt v ŠvP Skryje , syna naší zaměstnankyně (část hrazena ze SFZ )13.04.201721.04.201718.05.2017-2400
2017110245217188Hobby centrum 445241651Hobby centrum 4 - ozdravný pobyt v ŠvP Skryje , syna naší zaměstnankyně (část hrazena ze SFZ )13.04.201721.04.201718.05.2017-2400
201711024691705558OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance ÚMČ P7 objednávka č. 180/KT.13.04.201726.04.201726.04.2017-1692.58
201711024929661543Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o. -nespresso / 132 / obj.164+15819.04.201726.04.201726.04.2017-9270
20171102509001604148DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -mikrovlnná trouba SMW 291719.04.201730.04.201726.04.2017-2492
20171102512017300050PROKLIMA stínící technika s.r.o.27408515PROKLIMA stínící technika s.r.o., - montáž vertikálních a žaluzií v m.č.22 / 121/19.04.201730.04.201726.04.2017-12525.92
20171102527Václav Maťašovský64519945Václav Maťašovský, -malířské a podlahářské práce v kancelářich č. 202,203 a 206/112
Nejsem plátcem DPH.
19.04.201726.04.201726.04.2017-17280
2017110253170479Monitor26142104Monitor, Tituly/ Monitor na rok 2017-(období 3/2017 )19.04.201727.04.201726.04.2017-6903
20171102543470056Pneucentrum HVT s.r.o.62957414Pneucentrum HVT s.r.o. -letní pneu + přezutí /95/20.04.201730.04.201726.04.2017-8190
20171102551720000200Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše služby spojené s hovorným 3 / 201720.04.201710.05.201726.04.2017-3267
20171102561720000199Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - hovorné 3/201720.04.201730.04.201726.04.2017-14542
2017110257B17010Jana Kodadová - JK travel69464251Jana Kodadová - JK Travel - ozdravný pobyt syna naší zaměstnankyně20.04.201704.05.201705.05.2017-5840
201711026091706066OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 153/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-11889.54
201711026191706070OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-88.11
201711026291706065OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-1683.79
201711026391706069OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka 135/KT24.04.201702.05.201702.05.2017-501.97
20171102642017077Betis60202785Betis spol.s.r.o. - desky -přstupkový spis. (OSA)24.04.201703.05.201703.05.2017-7986
20171102652017083Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky OKS/ 482/24.04.201703.05.201703.05.2017-847
20171102662017081Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky/427/ OŠK24.04.201703.05.201703.05.2017-605
20171102672017082Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky (OMA )24.04.201703.05.201703.05.2017-4719
20171102682017080Betis60202785Betis spol.s.r.o., -Vizitky tajermník24.04.201703.05.201703.05.2017-363
20171102692017079Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / 441/ OŽP24.04.201703.05.201703.05.2017-242
20171102702017073Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky oboustranné /45 a 56¨/24.04.201703.05.201703.05.2017-1694
20171102712017075Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky24.04.201703.05.201703.05.2017-363
20171102722017074Betis60202785Betis spol.s.r.o., -vizitky ( 11 osob )24.04.201703.05.201703.05.2017-3630
20171102732017076Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky /p.místostarosta/24.04.201703.05.201703.05.2017-605
20171102742017078Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / 142 /24.04.201703.05.201703.05.2017-1452
2017110275118151023Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - nedoplatek Obřadní síń , nad Královskou Oborou24.04.201702.05.201702.05.2017-19993
2017110276170052Aleš Novák14935091Aleš Novák, - Servis kopírky INFOTEC IS231625.04.201709.05.201703.05.2017-787
20171102772017142Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek, Vyčištění koberce v m.č. 259/ 124 /25.04.201707.05.201703.05.2017-2520
20171102785403968/7703164270/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM , mytí vozidel.25.04.201703.05.201719.04.2017-2520.41
201711027930015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., -obřadní síń k datu 2.5.201726.04.201702.05.201703.05.2017-1840
201711028091706059OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-83.62
201711028191706057OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-95.79
201711028291706055OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-609.31
201711028391706056OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-957.88
201711028491706058OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, objednávka 135/KT26.04.201703.05.201703.05.2017-197.43
201711028523/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher, - servis klimatizačních jednotek / 90 /26.04.201711.05.201703.05.2017-7441
201711028612/LDT/17Paterová Monika44799691Paterová Monika - DLT doplatek + příspěvek SFZ za pobyt syna naší zaměstnankyně28.04.201709.05.201710.05.2017-2765
201711029130116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - Vyúčt. s dopl. - k zálohové faktuře IC Dělnická03.05.201715.05.201710.05.2017-32115
20171102921/2017Mgr. Dana Forýtková60674482Mgr. Dana Forýtková, Lektor vzdělávacího kurzu ,,Spolupráce s rodinou"/ 167 / v rámci projektu MAP04.05.201708.05.201717.05.2017-12000
201711029391705603OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - objednávka 118/KT - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P704.05.201707.05.201710.05.2017-5147
201711029430116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetická, a.s., - Informační centrum Dělnická -platba k 15.05.201705.05.201715.05.201710.05.2017-7840
20171102951200003481RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - zveřejnění zadávacího řízení VZMR přes webové rozhraní. - rekonstrukce pobočky městské knihovny.05.05.201717.05.201710.05.2017-363
2017110296FO6466/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Razítka /162 /05.05.201712.05.201710.05.2017-2941
20171102979/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava - Stěhovací práce dne 26.04.2017 / 171 /
Nejsme plátci DPH.
05.05.201724.05.201710.05.2017-2640
201711029817140659EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - Sanitace stojanů na vodu05.05.201714.05.201710.05.2017-8313
201711029917F1312Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej, - 3 ks ALBA židle LEXA / 139 /05.05.201710.05.201710.05.2017-8670
201711030011472626Pražská energetická, a.s.60193913Pražská energetická, a.s., - Vyúčt. s dopl. - k zálohové faktuře - Přístavní 4005.05.201712.05.201710.05.2017-9445
201711030111472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s.,-Přístavní 40 -sklad , platba k 12.05.2017.05.05.201712.05.201710.05.2017-2320
2017110302163456EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - STK a EMISE na automobil Škoda Fabia 7A5 02 43 / 150 /09.05.201718.05.201718.05.2017-6233
201711030368/2017PhDr. Jan Svoboda12650919PhDr. Jan Svoboda, -honorář (lektorné, náklady na dopravu a přípravu přednášek pro MŠ a ZŠ správního obvodu Praha 7 / 163 / MAP
Nejsem plátce DPH.
09.05.201702.06.201717.05.2017-11570
2017110304192/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 -objednávka OMA 0050/2017.09.05.201725.05.201717.05.2017-13219.25
20171103052017210316Říčany MěÚ00240702Říčany MěÚ, - PRONÁJEM REKREAČNÍ CHATY / 75 / dne 11-12.5.2017 v Kořenově.09.05.201725.05.201715.05.2017-3078
20171103068001355275Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací (období 4/2017)09.05.201730.05.201715.05.2017-25326.18
2017110307170062Aleš Novák14935091Aleš Novák, - servis kopírky Gestetner MP 1900 / 181 /09.05.201726.05.201712.05.2017-666
20171103080002170368Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. -pronájem prostor včetně techniky a občerstvení / 170 / v rámci projektu MAP.09.05.201731.05.201717.05.2017-15350
20171103090002170374Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s. -pronájem prostor včetně techniky a občerstvení , tisk podkladů a materiálů pro max. 40 osob pro účely dvou vzdělávacích seminářů / 164 / v rámci projektu MAP09.05.201731.05.201717.05.2017-19750
20171103105108918215Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 4/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja09.05.201718.05.201712.05.2017-29958.39
20171103110726665200O2 Czech Republic a.s.60193336O2 Czech Republic a.s. - 4/2017 pevné linky.10.05.201730.05.201712.05.2017-15597.23
2017110312201706968MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) 5 /201710.05.201723.05.201712.05.2017-18320
20171103139001700070DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615Platba za LED TV Samsung jako výpůjčka pro složky Integrovaného záchranného systému dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0080/KS/2017 - přiložena.10.05.201725.05.201712.05.2017-29750
20171103145431333/7703164301/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -PHM, mytí vozidel.10.05.201710.05.201703.05.2017-1620.69
20171103152017002SOKRAT, s.r.o.45311706SOKRAT, s.r.o - smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství (období 1.4.2017 -30.6.2017)10.05.201730.05.201719.05.2017-30000
201711031791706992OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7 -objednávka č.158/KT11.05.201717.05.201717.05.2017-13151.35
201711031891706993OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7 -objednávka KT/17111.05.201717.05.201717.05.2017-15370.79
201711032020417079Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách období 4/201712.05.201713.05.201717.05.2017-1966
20171103215278017076Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky 4/201712.05.201722.05.201717.05.2017-334600.26
20171103225416579/3492864300/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - 4/201712.05.201712.05.201703.05.2017-2583.26
20171103237721013278/2Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti (p.smlouva 7721013278) na období 1.4. 2017 - 30. 6. 2017
16.05.201731.05.201725.05.2017-243775
20171103242017098Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky (OSA)16.05.201722.05.201724.05.2017-605
201711032552/2017Jan Hrdlička75858568Jan Hrdlička, - Vyčištění koženého nábytku + koberce /130 /16.05.201719.05.201724.05.2017-10000
201711032630/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher - Oprava klima jednotek /175/16.05.201731.05.201724.05.2017-1258
20171103279001700156DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., -Mobilní telefon Samsung Galaxy J3 / 188 /16.05.201731.05.201724.05.2017-3791
201711032817VF0740SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby (4/2017)17.05.201720.05.201724.05.2017-642.51
20171103292160410Rembrandt25215850Rembrandt s.r.o., - Rybářské lístky/ 115 /17.05.201731.05.201724.05.2017-4613
201711033020170080SÁRA, s.r.o.46969896SÁRA, s.r.o. - Plastové stojánky na letáky / 182 /17.05.201723.05.201724.05.2017-6060.89
2017110331FA17 163570EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - STK a EMISE na automobil Škoda Rapid 3AK 84 62 / 151 /17.05.201730.05.201724.05.2017-8799
20171103321201700240Hotel Příchovice a.s.26751071Hotel Příchovice a.s., Pracovní oběd VO v rámci školení Aperta. / 185 /17.05.201727.05.201725.05.2017-7362
201711033320170759Domeček64048772Domeček - Likvidace vyřazeného materiálu /177/18.05.201731.05.201724.05.2017-281
20171103342017/31Martin Prokeš62927167Martin Proke - vedení supervizních skupin OSPOD/ 195/
Nejsem plátce DPH.
19.05.201726.05.201724.05.2017-2700
20171103351720000224Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše telekomunikační práce 4/201719.05.201707.06.201723.05.2017-15768
20171103361720000223Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - hovorné 4/201719.05.201731.05.201723.05.2017-13320
201711033791707778OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 183/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-1315.47
201711033891707776OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 177/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-657.74
201711033991707775OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7.22.05.201722.05.201725.05.2017-12696.34
201711034091707777OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín -kancelářské potřeby pro potřeby MČ P7. objednávka č. 183/KT22.05.201722.05.201725.05.2017-12250.63
2017110341170281Europeum Praha s.r.o.47116871analýza, příprava implementace vyvolávacího systému Q-matic22.05.201721.06.201721.06.2017-8675
201711034267/2017Hansl Petr75430886Hansl Petr -oprava závěsného řetězu / 180/ - matrika
Nejsme plátci DPH.
22.05.201731.05.201725.05.2017-5910
2017110343170019Štěpán KASÍK41793242Štěpán KASÍK, - sklenářské práce (zasklení oken sklem pro odvětrání klimatizace). /172/22.05.201731.05.201729.05.2017-2405
2017110344201710TTP, spol. s r.o.49684663Veletržní 825/65, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. 0032/OMA/201722.05.201709.06.201729.05.2017-71390
2017110345201711TTP, spol. s r.o.49684663Vinařská 458/1, projekt.dokumentace na výměnu technologie výměníkové stanice, obj. č.0032/OMA/201722.05.201709.06.201726.05.2017-71995
20171103465449586/7703164332/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -nákup dálniční známky + mytí vozidel.23.05.201723.05.201718.05.2017-514.1
2017110347FO7472/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.,- razítka 5 ks.23.05.201731.05.201729.05.2017-1916
201711034820170283Zdeňka Anna Kocmichová69073953Mgr.Ing. Zdeňka Anna Kocminochová - SFZ ,pobyt dítěte na LDT naší zaměstnankyně dne 14.8.-18.8.201724.05.201728.05.201702.06.2017-1952
2017110349FV 17/11845ROYAL office & telecom s.r.o.62966014ROYAL office & telecom s.r.o., - Sešívací spony do kopírovacího stroje / 189 /24.05.201708.06.201705.06.2017-3660
20171103501050000037FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky60435216Ozdravný pobyt syna naší zaměstnankyně24.05.201712.06.201709.06.2017-3500
20171103515450770/3492804337/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - obnova karty25.05.201705.06.201722.05.2017-242
201711035220170013Vernerová Eva72900121Vernerová Eva, - Vedení supervizní skupiny/ 584 / OSPOD
Nejsme plátci DPH.
25.05.201712.06.201705.06.2017-4000
20171103532017440733Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra, - formuláře MATRIKA / 197 /25.05.201705.06.201705.06.2017-1250
201711035417140751EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., -voda pro zaměstnance/198/25.05.201705.06.201705.06.2017-3795
201711035630015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň -splatnost k datu 12.6.201729.05.201712.06.201702.06.2017-1840
2017110357201700857TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o., - Potisk 35 triček a potisk 1 200 ks reklamních placek na akci „Sedm na Sedmičce aneb Máme načteno. MAP29.05.201706.06.201721.06.2017-16227
201711035811170459EVROFIN Int. spol. s r.o.49098934EVROFIN Int. spol. s r.o., - cartrige do frankovacího stroje NEOPOST IS-420/ 224/29.05.201716.06.201705.06.2017-5251.4
20171103599001700382DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., - mobilní telefony Asus Zenfone + Samsung/ 203 + 213/29.05.201715.06.201705.06.2017-23910
2017110360163701EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - oprava vozu Škoda Fabia com/ 223/29.05.201709.06.201705.06.2017-2424
2017110361171000004Vejvoda Luboš18282032Vejvoda Luboš, - ozdravný letní pobyt dítěte naší zaměstnankyně z KST + doplatek z SFZ29.05.201702.06.201702.06.2017-3900
201711036217FV0074Nonet, s.r.o.14890194Nonet , s.r.o. , -občerstvení / 206 /Zajištění občerstvení na slavnostní akt u příležitosti ocenění složek IZS hl. m. Prahy s působností na území MČ Praha 7 za výkon služby v roce 2016, konané v termínu 17. 5. 2017 od 10.00 hod v Letenském zámečku Praha30.05.201713.06.201705.06.2017-33909.6
20171103635278018315Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s.- flexipassy pro zaměstnance MČ P7.30.05.201708.06.201705.06.2017-1202979.8
2017110364FO7833/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.- štoček31.05.201708.06.201705.06.2017-256
20171103651317Martin Menšík87838931Martin Menšík -letní ozdravný pobyt v Kostkách u Třeboně v termínu od 15.-22.7.2017 synů naší zaměstnankyně.
Neplátce DPH.
01.06.201715.06.201712.06.2017-5200
20171103661417Martin Menšík87838931Martin Menšík - letní ozdravný pobyt na Hluboké v termínu 19.7.2017-26.08.2017 synů naší zaměstnankyně.
Neplátce DPH.
01.06.201715.06.201712.06.2017-6600
201711036729722141Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o., - káva pro sekretariáty MČ P7.01.06.201713.06.201707.06.2017-14441
201711036813/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, dne 24.5.2017
Stěhovací práce m.č. 281 a 282 /pož. 212/
Nejsme plátci DPH.
01.06.201720.06.201707.06.2017-900
201711036914/5/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -Stěhovací práce dne / 216 /01.06.201720.06.201707.06.2017-1320
20171103702170253Rembrandt25215850Rembrandt s.r.o., - Rybářské lístky01.06.201710.06.201707.06.2017-4940
20171103712172606022T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s. - 25 ks telefonních aparátů Gigaset A540 IP / 217 /02.06.201722.06.201707.06.2017-32474
2017110372172601398Autovars a.s.25069322Autovars a.s. - STK a EMISE na automobil Opel Vivaro / 191/02.06.201711.06.201707.06.2017-3418
2017110373170847Monitor26142104Monitor, - Tituly/ Monitor na rok 2017/560/02.06.201716.06.201707.06.2017-5338
20171103741708MANOFI, s.r.o.29266483MANOFI, s.r.o., - Facilitace případové konference/ 192/05.06.201713.06.201709.06.2017-1000
201711037502117STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka akce "Reko zelené plochy U Letenské vodárny" za 5/201705.06.201722.06.201708.06.2017-6068.15
2017110376170101322Tomados s.r.o.48040932Tomados, - oprava skartovacího stroje/ 226 / smlouva05.06.201722.06.201708.06.2017-968
201711037720089057Petr Brázda61414301Petr Brázda - ověřovací knihy / 210 / 20 ks05.06.201730.06.201708.06.2017-6170
2017110378170070Aleš Novák14935091Aleš Novák, - oprava kopírovacího stroje Infotec/ 234/05.06.201716.06.201708.06.2017-1168
20171103791200003557RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - není smlouva, jedná se ze zákona.05.06.201717.06.201712.06.2017-363
20171103808001398529Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - 5/ 2017.06.06.201730.06.201712.06.2017-26665.28
201711038191708631OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č,. 188/ KT06.06.201707.06.201709.06.2017-3552.52
201711038291708642OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č.212/201706.06.201707.06.201712.06.2017-159.65
201711038391708643OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č. 188/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-431.47
201711038491708632OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č .212/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-37053.48
201711038591708644OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7. objednávka č. 188/KT06.06.201707.06.201712.06.2017-82.61
201711038617140938EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - Voda pro zaměstnance06.06.201719.06.201709.06.2017-5377
201711038717140892EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - Aquamat m.č.255 a m.č.201.06.06.201714.06.201712.06.2017-4598
201711038820517080Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách 5/201706.06.201712.06.201712.06.2017-1966
201711038917/01/06Skaut62930010SKAUT Junák - český skaut - LDT syna naší zaměstnankyně.
Nejsme plátci DPH.
07.06.201712.06.201714.06.2017-3000
201711039030300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 - spotřebovaná elektřina 05/201707.06.201719.06.201720.06.2017-2190
20171103915/17LAMIRELAX s. r. o.25454340LAMIRELAX s. r. o., - ozdravný pobyt dítěte naší zaměstnankyně09.06.201730.06.201728.06.2017-2000
2017110392201708652MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) období 6/201709.06.201721.06.201715.06.2017-19140
20171103935108927095Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 5/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja09.06.201719.06.201714.06.2017-29958.39
2017110395201708189La-Vin s.r.o.26771811La-Vin s.r.o., - 30 ks Chardonnay Blatel / 236 /pro odd. OKS - slavnostní přípitky.09.06.201708.06.201714.06.2017-2409
20171103960730298222O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - 5/201709.06.201729.06.201714.06.2017-11201.96
20171103974170102654AVACOM s.r.o.25632400Powerbanky (externí baterie) AVACOM 50 ks12.06.201723.06.201721.06.2017-19300
201711039847/2017Eduard Uher74145100Opravu – údržbu klima jednotek/ 209 / m.č. 21812.06.201730.06.201722.06.2017-1258
201711039910173612SÁRA, s.r.o.46969896SÁRA, s.r.o.,Vyúčt. bez záv. k zálohové faktuře - stojánek na letáky13.06.201713.06.201713.06.20176060.89
20171104001720000266Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -překládky linek 5/2017.13.06.201730.06.201722.06.2017-4951
20171104011720000265Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -hovorné 5/2017.13.06.201730.06.201722.06.2017-14162
20171104025476900/7703164369/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a mytí vozidel.13.06.201730.06.201705.06.2017-1537.23
20171104035462244/3492864366/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM, servisní poplatek.13.06.201730.06.201705.06.2017-5180.49
20171104045278019744Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky 5/201714.06.201722.06.201721.06.2017-390122.63
2017110405FO8774/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - razítka a štočky / 244 /15.06.201726.06.201721.06.2017-1314
20171104069001700711DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., varné konvice + mobil.16.06.201730.06.201722.06.2017-7656
2017110407015/2017Alotrium, s.r.o.04434927Alotrium, s.r.o., - Občerstvení, společenská akce ÚMČ P7 dne 8.6.2017 ve vile Štvanice. / 204/16.06.201730.06.201721.06.2017-10000
2017110408016/2017Alotrium, s.r.o.04434927Alotrium, s.r.o., - občerstvení vč. nealko nápojů na společenskou akci Úřadu MČ Praha 7 / 248/ doobjednávka19.06.201730.06.201726.06.2017-5997
20171104091706150083Pavel Císař74693387Pavel Císař - oprava kávovaru ( sekretariát KST)
Vyčištění dvou kávovarů v m.č. 211/ 219
Nejsem plátce DPH
19.06.201725.06.201726.06.2017-700
201711041091709395OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P/7.19.06.201722.06.201726.06.2017-10797.17
201711041191709396OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.19.06.201722.06.201726.06.2017-27972.33
2017110412179014FBC Říčany, z.s.22850171FBC Říčany, z.s.,- florbalový letní tábor synů našeho zaměstnance
Nejsme plátci DPH.
19.06.201730.06.201729.06.2017-4500
20171104139001700733DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s. - 1 ks mobilní telefon Samsung Galaxy J5/247/ OŽP20.06.201730.06.201726.06.2017-4966
20171104142017072Roman KOLIŠKIN14929813Roman KOLIŠKIN, Servis 86 kalkulátorů a 14 psacích strojů / 187 / + náplně
Neplátce DPH.
21.06.201730.06.201726.06.2017-17045
2017110416FO17006Junák - český skaut, středisko Šipka Praha, z. s.61389625Junák - český skaut, - ozdravný pobyt syna našeho zaměstnance
Neplátce DPH.
21.06.201729.06.201728.06.2017-3400
201711041730015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., obřadní síň k datu 12.07.201721.06.201730.06.201726.06.2017-1840
20171104185495374/7703164399/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a mytí vozidel.21.06.201730.06.201720.06.2017-1346.85
20171104195478282/7703104391/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - vyhotovení karty.21.06.201730.06.201719.06.2017-181.5
2017110420800033Dům dětí a mládeže Praha 745242879Dům dětí a mládeže Praha 7, DLT pořádaný DDM pro syna naší zaměstnankyně22.06.201730.06.201730.06.2017-2450
201711042217141051EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance MČ P726.06.201730.06.201729.06.2017-3289
20171104233110170108CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - provoz 2 ks kop. strojů RICOH26.06.201730.06.201729.06.2017-4981
20171104253110170136CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH -č.942,789-982,93127.06.201714.06.201729.06.2017-6796
20171104278500120359Vodafone Czech Republic a.s.25788001datová karta Huawei27.06.201730.06.201729.06.2017-1477
2017120001160510CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro 3 účastníky "Dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích", dne 16. 2. 2017
06.01.201711.01.201713.01.2017-6750
2017120002160514CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro dva účastníky "Stanovení dopravního značení pohledem Policie ČR a správního orgánu", dne 6. 6. 2016
06.01.201712.01.201713.01.2017-4163
2017120004160515CIRCLE Education s.r.o.28501136CIRCLE Education s.r.o.
školení pro dva účastníky "Stanovení dopravního značení pohledem Policie ČR a správního orgánu", dne 6. 6. 2016
09.01.201712.01.201713.01.2017-4163
2017120005170100013Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie04564227Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie
účast na konferenci pro dva účastníky "Poškození dřevin mimo les" ve dnech 9.-10.2017
09.01.201719.01.201713.01.2017-6680
20171200081201700062OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení pro jednoho účastníka "výběrové řízení a adaptační proces", dne 20. 2. 2017
školení se neuskutečnilo, fakturovaná částka se nevrací pořadateli, ale využije se na úhradu školení dne 22.2. - Monitoring zaměstanců a na
11.01.201720.02.201713.01.2017-3993
20171200094298Agentura IPSUM s.r.o.03630277Agentura IPSUM s.r.o. - školení "Škůdci okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR", konané dne 3. 11. 201618.01.201718.01.201718.01.20171390
20171200111201730096CATANIA GROUP s.r.o.28253591CATANIA GROUP s.r.o. - školení "Místní poplatky v kontextu legislativy a dalších předpisů platných v roce 2017", 19. 1. 2017 /požadavek 16/19.01.201724.01.201724.01.2017-1490
20171200122017100072Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.27133257Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. - příspěvek na školné na akademický rok 2016/17 - letní semestr, obor Management rozvoje měst a regionů25.01.201707.02.201701.02.2017-18900
20171200131516600291České učení technické v Praze, Fakulta architektury68407700České učení technické v Praze, Fakulta architektury - účastnický poplatek na konferenci Inventura urbanismu 2. 12. 201626.01.201707.02.201726.01.2017300
2017120014170168Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.44684932Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. -školení "Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městké zeleni", 7. 2.30.01.201710.02.201731.01.2017-2960
2017120015170100200Aliaves s.r.o.04636902Aliaves s.r.o. - workshop "Problémy na úseku státního občanství", 31. 1. /obj 30_OPP_2017/
Firma není pátce DPH.
02.02.201705.02.201706.02.2017-4380
20171200174620170066Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o.24146978Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. - školení "Zákon o registru smluv a z něj vyplývající povinnosti", dne 14.3., /požadavek 38/06.02.201715.02.201715.02.2017-3872
20171200181/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka angličtiny za 1/2017
Nejsem plátce DPH.
06.02.201714.02.201715.02.2017-13500
2017120019170071Monitor26142104Monitor - noviny - předpatné 1/201707.02.201715.02.201709.02.2017-10097
201712002017FV0045Národní informační a poradenské středisko pro kulturu14450551Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -seminář "Autorské právo - komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury", dne 9. 3.
Firma není plátce DPH.
09.02.201720.02.201715.02.2017-600
201712002120179134VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky- Nový zákon", dne 8. 6., požadavek 51/10.02.201723.02.201716.02.2017-2400
201712002220179195VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky-nový zákon" dne 8. 6. požadavek 5414.02.201727.02.201716.02.2017-800
201712002320179190VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad- pokročilí" 25. 4. požadavek 5314.02.201727.02.201717.02.2017-3200
2017120025170100167JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek - seminář "Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich", dne 16.2. 20.02.201728.02.201722.02.2017-4980
20171200261201710109CATANIA GROUP s.r.o.28253591CATANIA GROUP s.r.o. - seminář "Místní poplatky 2017", dne 19.1., 21.02.201726.01.201721.02.20171490
201712002720170337Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.44684932Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. - školení "Karanténní a expanzivní organismy vyskytující se na městké zeleni" dne 7.2. 21.02.201710.02.201720.02.20172960
201712002820171145VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky - Nový zákon" dne 8. 6. 21.02.201720.02.201721.02.2017800
201712002920171153VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Přestupky - Nový zákon", dne 8. 6. 22.02.201720.02.201722.02.20172400
201712003020171164VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad - pokročilí" dne 25. 4. požadavek 5322.02.201721.02.201722.02.20173200
20171200318170007VKUS-BUSTAN s.r.o.26841410VKUS-BUSTAN s.r.o. - 5x tiskárna OKI B432dn22.02.201713.03.201703.03.2017-32065
2017120032170100046SEKURKON s.r.o.29301998SEKURKON s.r.o. - seminář "Právní minimum pro práci s pohledávkami" dne 22. 2., /požadavek 45/27.02.201703.03.201703.03.2017-3025
2017120033170100214JUDr. Pavel Chládek64448592JUDr. Pavel Chládek - seminář "Rozpočtová pravidla v roce 2017" dne 23. 2., /požadavek 22/27.02.201709.03.201703.03.2017-5180
20171200342017000003Edcoma, s.r.o.01495518Dobropis ke školení "DC Evidenční listy důchodového zabezpečení" dne 22.2. - pořadatel měl na školení připraveno málo PC, účastnice musely sdílet společné PC- pořadatel se na tomto základě rozhodl, že nám vrátí poplatek za jednu úča27.02.201722.02.201716.03.20172044.9
20171200351201700292OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Vztahy na pracovišti - Šaráda nebo problém, který je třeba řešit" dne 16. 3., 28.02.201716.03.201703.03.2017-3993
201712003620170217Novit s.r.o.28971884Novit s.r.o. - školení "Administrátor systému e-spis" 28.2. /požadavek 44/02.03.201715.03.201707.03.2017-8470
201712003703/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr. Adéla Holaňová - výuka jazyků za 2/2017
Nejsem plátce DPH.
06.03.201714.03.201709.03.2017-13000
201712003820170026DOVERVILLE s.r.o.24231771DOVERVILLE s.r.o. - školení "Aplikace technických norem v oblasti prevence kriminality", dne 5. 4. /požadavek 68/06.03.201712.03.201709.03.2017-800
20171200391201700313OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů v praxi" dne 28.3., /pož. 69/06.03.201718.03.201709.03.2017-3993
20171200403201700298OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Šaráda nebo problém, který je třeba rešit", dne 16. 3., 07.03.201707.03.201707.03.20173993
2017120041217063Fakta s.r.o.25334514Fakta s.r.o. - školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany kurátorů" dne 6-7.4., /požadavek 36/08.03.201727.03.201717.03.2017-2655
2017120042217070Fakta s.r.o.25334514Fakta s.r.o. - školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů" dne 6. - 7. 4., /požadavek 52/08.03.201727.03.201717.03.2017-5310
2017120043vf166/2017Tesař Luděk74372246Tesař Luděk - seminář "Aplikace zákona o rozpočtové odpovědnosti", dne 13. 4., /požadavek 70/08.03.201722.03.201713.03.2017-3630
20171200443201700336OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů v praxi", 28. 3., 13.03.201713.03.201713.03.20173993
20171200451720000128Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - vyúčtování služeb za období IV.Q.2016.13.03.201717.03.201722.03.2017527413
201712004617124Ing. Magdaléna Stará76557731Ing. Magdaléna Stará - seminář "Zákon o sociálních službách" dne 10. 3., /požadavek 71/
Semináře jsou o DPH osvobozeným plněním.
15.03.201724.03.201720.03.2017-1800
2017120047P2017400049Technická správa komunikací hl.m.Prahy63834197Technická správa komunikací hl.m.Prahy - školení řidičů (22 osob) dne 24. 2. a 9. 3.16.03.201731.03.201721.03.2017-10164
201712004920179340VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad - začátečníci", dne 28. 3., /pož. 86/22.03.201724.03.201727.03.2017-800
2017120050K134/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745Kolumbus PM, s.r.o. - školení "Dokazování ve správním řízení", dne 6. 4., /požadavek 90/28.03.201705.04.201703.04.2017-1900
20171200511201700411OTIDEA a.s.27142442OTIDEA a.s. - školení "Výběrové řízení a adaptační proces" dne 5. 4., /požadavek 12/28.03.201705.04.201703.04.2017-3993
201712005220171419VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - školení "Stavební úřad- začátečníci" dne 28.3., 30.03.201729.03.201730.03.2017800
201712005317FV230189Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků00641111Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
školení "Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC", dne 30.3., /pož 94/
Nejsme plátci DPH.
03.04.201713.04.201705.04.2017-985
201712005405/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Mgr.Adela Holaňová - výuka angličtiny 3/2017
Nejsem plátce DPH.
07.04.201714.04.201713.04.2017-16000
2017120055170100071Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.04065956Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. - školení "Odpad zdrojem" dne 31.3., /požadavek 78/07.04.201713.04.201713.04.2017-1800
2017120056170101131Aliaves & Co., a.s.28988230Aliaves & Co., a.s. - školení "Zajišťování a vymáhání pohledávek dne daňového řádu" dne 6.4., /požadavek 77/07.04.201730.04.201713.04.2017-2590
2017120057171100267AQE advisors26954770AQE advisors - kurz "Norma - úprava písemnosti Akreditace MVČR" dne 27. 4.. /požadavek 99/10.04.201730.04.201713.04.2017-2300
2017120058170410Everness s.r.o.01907590Everness s.r.o., -ubytování pracovní skupiny v rámci Benchmarkingové iniciativy11.04.201728.04.201726.04.2017-949
2017120059170101179Aliaves & Co., a.s.28988230Aliaves & Co., a.s. - školení "Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jim zřízené v r. 2017" dne 7.4., /pož. 87/11.04.201730.04.201713.04.2017-5180
2017120060170878Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Praktické výpočty sociálních dávek II. Dávky vyplácené Úřadem práce ČR" dne 6.4., /pož. 80/12.04.201720.04.201721.04.2017-3700
201712006120179374VITA software, s.r.o.61060631školení Informatici I., dne 11.5., /pož.101/12.04.201725.04.201721.04.2017-1600
201712006220179375VITA software, s.r.o.61060631školení Informatici II, dne 30.5., /pož 102/12.04.201725.04.201721.04.2017-1600
201712006317/66/0212Triada43871020Účastnický poplatek na konfefenci ISSS 2017, Hradec Králové 3.-4. 4., 20.04.201720.04.201711.04.20174250
2017120065170100016Klub personalistů, o.p.s.29152640školení "Trestní odpovědnost úředních osob" dne 5. - 6. 4., /pož 72/24.04.201726.05.201726.04.2017-8458
2017120066170100437JUDr. Pavel Chládek64448592seminář "Vadná rozhodnutí ve správním řízení a jejich náprava", dne 20.4., /pož 92/25.04.201704.05.201702.05.2017-4980
201712006720179374VITA software, s.r.o.61060631školení "Informatici I", dne 11.5..
KDF 2017120061 - zaplaceno 24.4.2017
26.04.201725.04.201726.04.20171600
201712006820171920VITA software, s.r.o.61060631školení "Informatici II" dne 30.5.,
KDF 2017120062 - zaplaceno 24.4.2017
26.04.201725.04.201726.04.20171600
20171200691017022019Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.04845749školení "Poruchy rodičovské role a jejich důsledky v kontextu sociální práce" dne 18.4., /pož. 35/28.04.201705.05.201705.05.2017-1500
2017120071170100500JUDr. Pavel Chládek64448592školení "Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona" dne 27.4., /pož. 91/03.05.201711.05.201705.05.2017-4980
2017120072K244/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Dokazování ve správním řízení" dne 19.5., /pož. 119/03.05.201716.05.201705.05.2017-950
20171200731700102Aperta, s.r.o.254365203x Workshop na téma Adaptační procesy, Hodnocení zaměstnanců04.05.201731.05.201710.05.2017-79860
20171200741700101Aperta, s.r.o.25436520Trénink hodnocení zaměstnanců 13.4. a 27.4.201704.05.201731.05.201710.05.2017-43560
2017120075FV2017059Sdružení pěstounských rodin64326471Výdaje, spojené s pěstounskou péčí
Nejsme plátci DPH.
09.05.201725.05.201719.05.2017-540
201712007607/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Výuka angličtiny za 4/2017
Nejsem plátce DPH.
09.05.201714.05.201716.05.2017-14000
2017120077100170336reklamní společnost, spol. s r.o.46966234školení "Konference v oblasti veřejné podpory ÚOHS" dne 17-18.5., /pož 124/12.05.201721.05.201716.05.2017-1800
2017120078171256Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Účinně proti stresu a vyhoření úředníků a pracovníků veřejné správy" dne 11.5., 17.05.201725.05.201722.05.2017-3700
20171200791711294reSITE z.s.22760954školení "Konference reSITE 2017 - Akademický pracovník/samospráva/NGO" dne 22.-23.6., /pož. 135/18.05.201724.05.201723.05.2017-4700
201712008017FV230413Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků00641111seminář "Profesní empatie úředníka při jednání s občany" dne 16.5.,
Nejsme plátci DPH.
18.05.201730.05.201723.05.2017-2610
20171200810350617Frank Bold advokáti, s.r.o.28359640účastnický poplatek "Konference k registru smluv 2017" dne 15.6., /pož.138/
ŠKOLENÍ/ 138
19.05.201725.05.201729.05.2017-2964.5
2017120082170100541JUDr. Pavel Chládek64448592seminář "Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí" dne 18.5.,23.05.201731.05.201729.05.2017-2590
2017120083010317Fakta s.r.o.25334514školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů v Zubří" dne 6-7.4., 24.05.201724.05.201724.05.20175310
2017120084010217Fakta s.r.o.25334514školení "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů v Zubří" dne 6-7.4., 24.05.201724.05.201723.05.20172655
2017120085VF-229/2017Tesař Luděk74372246seminář "Rozpočtové hospodaření po novelách o A do Z", dne 13-14.7., /pož. 144/25.05.201707.06.201702.06.2017-5808
201712008607/2017Alena SULKOVÁ42520436školení BOZP a PO, vedoucí zaměstnanci - 5 osob, dne 19.5.
Dodavate není plátce DPH.
31.05.201721.06.201707.06.2017-2500
201712008708/2017Alena SULKOVÁ42520436školení "BOZP a PO", 30.5.
Dodavatel není plátce DPH.
31.05.201721.06.201707.06.2017-500
201712008824158601-1-RNakladatelství FORUM s.r.o.27180271školení "Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zadávacího zákona v praxi" dne 8.6., 01.06.201710.06.201707.06.2017-6642.9
20171200891700113Aperta, s.r.o.25436520Teambuildingové aktivity pro setkání VO dne 11.-12.5. 2017, Kořenov01.06.201725.06.201707.06.2017-26620
201712009009/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055výuka angličtiny 5/2017
Nejsme plátci DPH.
02.06.201714.06.201707.06.2017-16500
2017120091K416/2017Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv" dne 20.6., 05.06.201719.06.201708.06.2017-950
2017120092171507Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Opatrovnická rada- efektivní institut podpory opatrovníka i ochrany osoby pod opatrovnictvím", dne 1.6., 05.06.201715.06.201708.06.2017-1850
2017120093ZFA17034RUBIKON Centrum, z.s.60446871seminář "Oddlužení ve světle Novely Insolvenčního zákona" dne 29.6., 05.06.201716.06.201708.06.2017-1815
2017120094170101691Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Zneužití zákona 106 ve správním řízení" dne 2.6.,05.06.201731.07.201708.06.2017-3590
2017120095su2170017CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Stanovení dopravního značení pohledem policie a SO" dne 6.6.,06.06.201706.06.201706.06.20174163
2017120096su2170018CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Stanovení dopravního značení pohledem policie a SO" dne 6.6., 06.06.201706.06.201706.06.20174163
2017120097su2170015CIRCLE Education s.r.o.28501136školení "Dopravně bezpečnostní opatření" dne 16.2. 06.06.201706.06.201706.06.20176750
2017120098170100943Aliaves s.r.o.04636902školení "Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR", dne 6.6.,07.06.201713.06.201714.06.2017-4344
201712009917002947VOX27204987školení "LinkedIN pro personalisty - nováčky ve světě této sociální sítě" dne 10.11.,09.06.201703.11.201714.06.2017-2662
2017120100170100950Aliaves s.r.o.04636902školení "Exekuce srážkami ze mzdy v praxi" dne 9.6., 12.06.201716.06.201721.06.2017-3134
2017120101171569Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Rozvoj osobnosti pracovníka v oblasti sociálních služeb" dne 8.6.,13.06.201722.06.201721.06.2017-3700
2017120102170101799Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky" dne 13.6., 14.06.201730.06.201721.06.2017-5070
2017120103170101811Aliaves & Co., a.s.28988230seminář "Vzdělávací část zákona o úřednících územních samosprávných celků" dne 14.6.,15.06.201714.07.201721.06.2017-3590
2017120104170101824Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Nový přestupkový zákon na odboru stavebního úřadu" dne 16.6.,19.06.201716.07.201721.06.2017-2190
201712010517012879VOX27204987školení "LinkedIN pro personalisty - nováčky ve světě této sociální sítě" dne 10.11., 20.06.201715.06.201720.06.20172662
201713000417VF1003Prostor plus o.p.s.26594633Prostor plus o.p.s.
poskytování služeb na základě smlouvy - využívání produktu "Lepší místo" na období- rok 2017
09.01.201703.02.201723.01.2017-37160
201713000520171019VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o.
technická podpora k softwaru VITA za 1.Q/2017
09.01.201720.01.201711.01.2017-19324.91
2017130009007/2017Táborský Michael45715050Ing. Michael Táborský - poskytování softwarových služeb - red. systém publiX, v období 1. 1. - 31. 3. 201712.01.201701.02.201720.01.2017-25410
20171300105136679558Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - Kvalifikované osobní certifikáty a komerční osobní certifikáty 8x18.01.201726.01.201724.01.2017-2539
2017130012fv916357Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - tonery, obrazové válce24.01.201727.01.201727.01.2017-244867.7
2017130013fv1630909SUNTECH computer s.r.o.26738431SUNTECH computer s.r.o. - 4ks serverový disk HP HDD SAS DP 600GB24.01.201713.01.201727.01.2017-57845
2017130016217010109IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení za 1/201701.02.201714.02.201706.02.2017-40898
2017130017217010121IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 1/201701.02.201714.02.201706.02.2017-787
2017130018170500108awin IT, s. r. o.03173631awin IT, s. r. o. - 2x HW RED 15w01.02.201720.02.201706.02.2017-24292
20171300191702005928Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přistup do katastru nemovitostí za období 31. 12. 2016 - 1. 2. 2017
Nejsme plátci DPH!
02.02.201717.02.201706.02.2017-8300
20171300202017210062Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - konzultační návštěva na docházkový systém02.02.201728.02.201716.02.2017-7623
20171300212017036AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - uživatelská podpora systému SAFE za 1/201702.02.201715.02.201706.02.2017-10285
20171300242017210158Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - technická podpora docházkového systému IDESYS za 1.Q/201703.02.201728.02.201716.02.2017-3894.99
20171300252017260256Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - servisní služby k projektůmpro zpracování ekonomických agend na PC03.02.201714.02.201709.02.2017-27452.5
20171300262017210188Datacentrum system25631721Datacentrum system system & consulting, a.s. - konzultační návštěva aplikace Datacentrum07.02.201728.02.201720.02.2017-9317
20171300275136692485Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované osobní a komerční certifikáty 3x07.02.201716.02.201720.02.2017-913.13
20171300282110170042CP System26509491CP System, Družstvení ochoz 5a/1717 -provoz 2 ks kopírovacích strojů RICOH (kopie 798942-833962) a ( 943160-963361)07.02.201716.02.201727.02.2017-6014
201713002917717TOM - Computer s.r.o.60465832TOM - Computer s.r.o. - služba iDES on line (smlouva 2016/OIVZ/065)09.02.201728.02.201716.02.2017-20449
20171300301017047AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - servisní zásah15.02.201728.02.201701.03.2017-4235
20171300325136722020Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - komerční a kvalifikované osobní certifikáty 4x17.02.201728.02.201721.02.2017-1269.5
20171300348170005VKUS-BUSTAN s.r.o.26841410VKUS-BUSTAN s.r.o.
13 ks PC Fujitsu Esprimo P556
13 ks monitor Acer MT 23,8"
21.02.201708.03.201727.02.2017-237775
20171300375136728179Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 2x27.02.201708.03.201707.03.2017-634.75
2017130038217010246IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-40898
2017130039217010257IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 2/201701.03.201714.03.201709.03.2017-787
20171300402017052AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe  s.r.o. - uživatelská podpora systému SAFE za 2/201702.03.201715.03.201709.03.2017-10285
20171300413317005117WEDOS Internet, a.s.28115708WEDOS Internet, a.s. - VPS 60 GB HDD - virtuální server pro webové stránky ÚMČ Praha702.03.201711.03.201707.03.2017-9307
20171300425136735347Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované a komerční osobní certifikáty 4x07.03.201716.03.201713.03.2017-1347.49
20171300431702007388Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 1. 2. - 2. 3. 2017
Nejsme plátci DPH.
07.03.201718.03.201713.03.2017-7350
2017130045FM270045Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - mikrotiky a patchcordy13.03.201720.03.201723.03.2017-185305
2017130046fm270044Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - Motorola/Zebra stojánek pro čtečku DS4308 black13.03.201720.03.201717.03.2017-908
2017130047FM270052Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - nastavení a instalace zařízení od intrastruktury MČ Praha 713.03.201727.03.201717.03.2017-41335
20171300483117035985ExaSoft Holding a.s.29383161ExaSoft Holding a.s. - Oki toner černý 5 ks14.03.201731.03.201717.03.2017-9105
20171300491217003071lan-shop.cz s.r.o.25224069lan-shop.cz s.r.o. - HDMI kabely Roline16.03.201731.03.201723.03.2017-1287
20171300502253160002Pražská plynárenská, a.s.60193492Záloha energie: Integraované zařízení Ortenovo náměstí17.03.201720.03.201723.03.2017-7200
201713005120174032zebrahouse s.r.o.28267711zebrahouse s.r.o. - etikety na roli bez potisku 15 000 ks20.03.201706.04.201723.03.2017-3878
2017130052FM270059Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - počítač na zeď Lenovo na informační centrum Milady Horákové20.03.201731.03.201723.03.2017-18405
2017130053FM270043Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - tonery20.03.201716.03.201723.03.2017-20834
2017130054270060Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. - mikrotiky20.03.201731.03.201723.03.2017-16940
20171300555235137707Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikované osobní a komerční certifikáty 2x20.03.201728.03.201723.03.2017-1156.37
20171300563217028233WEDOS Internet, a.s.28115708WEDOS Internet, a.s. -webhosting Hobulet.cz na období 8. 4. 2017 - 7. 4. 201820.03.201731.03.201723.03.2017-1452
20171300574170101237AVACOM s.r.o.25632400AVACOM s.r.o. - externí baterie (powerbanky) 50 ks22.03.201704.04.201730.03.2017-19300
20171300581016424218CZC.cz s.r.o.25655701CZC.cz s.r.o. - síťové kabely 440 ks22.03.201707.04.201730.03.2017-5941
20171300593117040516ExaSoft Holding a.s.29383161ExaSoft Holding a.s. - tonery22.03.201711.04.201730.03.2017-42130
20171300625235141218Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - Komerční a kvalifikované osobní certifikáty 2ks27.03.201705.04.201704.04.2017-634.75
2017130063217047CDSw - City Data Software, spol. s r.o.45278482CDSw - City Data Software, spol. s r.o. - aktualizace stávajících aplikací a instalace nových aplikací CDSw28.03.201719.04.201704.04.2017-2420
201713006417VF0005M-Point, s.r.o.25947907M-Point, s.r.o. - implementace monitorovacího systému ZABBIX30.03.201704.04.201704.04.2017-99000
20171300652017066AiP Safe  s.r.o.26128012AiP Safe - uživatelská podpora systému SAFE za 3/201704.04.201717.04.201707.04.2017-10285
2017130066217010436IT Profík s.r.o.26710340IT Profík - internetové připojení za 3/201704.04.201714.04.201707.04.2017-40898
2017130067217010447IT Profík s.r.o.26710340IT Profík s.r.o. - internetové připojení Veletržní za 3/201704.04.201714.04.201707.04.2017-787
201713006817010157Anywhere s.r.o.27905047Anywhere s.r.o. - doplatek služba ADAM na období 1.4.2017 - 31.3.201804.04.201707.04.201707.04.2017-0.4
20171300699001603975DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s. - mikrovlná trouba, baterie AA a PowerBank04.04.201721.04.201718.04.2017-2007
20171300701702008753Český úřad zeměměřický00025712Český úřad zeměměřický a katastrální - dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 2.3. - 3.4.2017
Nejsme plátci DPH!
04.04.201719.04.201707.04.2017-7700
2017130071014/2017Táborský Michael45715050Michael Táborský - poskytování softwarových služeb - systém PubliX 1. 4. - 30. 6.04.04.201724.04.201707.04.2017-25410
20171300722017180214GORDIC spol s.r.o.47903783GORDIC spol s.r.o. - Technická podpora a údržba GINIS pro 1.pol./201706.04.201719.04.201713.04.2017-94969.88
20171300735235148168Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta, s.p. - kvalifikovaný osobní certifikát10.04.201718.04.201713.04.2017-356.37
201713007420171866VITA software, s.r.o.61060631VITA software, s.r.o. - technická podpora a další služby k software VITA za 2.Q/201711.04.201724.04.201713.04.2017-19324.91
20171300752017180246GORDIC spol s.r.o.47903783školení "Ginis Standard s názvem Účetnictví III", dne 5.4., /pož. 88/19.04.201728.04.201726.04.2017-5082
20171300765235162586Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikovaný osobní certifikát20.04.201726.04.201725.04.2017-356.37
2017130077FM270087Quick & Quality IT s.r.o.02210088OKI páska do tiskáren 6 ks, PremiumCord Gold- zlacený konektor 1 ks25.04.201711.05.201702.05.2017-3073
2017130078217010618IT Profík s.r.o.26710340internetové připojené Veletržní za 4/201702.05.201716.05.201705.05.2017-787
20171300792017089AiP Safe  s.r.o.26128012Uživatelská podpora systému SAFE za 4/201702.05.201716.05.201705.05.2017-10285
201713008017140657EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o.- Voda zaměstnanci / 176/02.05.201716.05.201705.05.2017-3163
20171300812017051Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.04122526Velký vůz Sever - Komunikační diagnostická sada pro rozhovor s dítětem ,,FOKUSBOX" / 165 /
Neplátce DPH.
02.05.201712.05.201717.05.2017-5450
2017130083170652Monitor26142104Monitor, - Tituly / Monitor na rok 2017/ požadavek 560/02.05.201717.05.201705.05.2017-6451
20171300845235166966Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované a komerční osobní certifikáty 3x03.05.201709.05.201710.05.2017-991.12
2017130085217010606IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení za 4/201705.05.201716.05.201710.05.2017-40898
20171300862017260791Datacentrum system25631721Smlouva o poskytnutí servisu - zpracování ekonomických agend na PC za období 2Q/201705.05.201716.05.201710.05.2017-27452.5
20171300871702010405Český úřad zeměměřický00025712Dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 3.4. - 4.5.2017
Nejsme plátci DPH.
09.05.201720.05.201710.05.2017-5850
20171300885235173887Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované a komerční osobní certifikáty 6x09.05.201718.05.201710.05.2017-1904.25
2017130089FM270079Quick & Quality IT s.r.o.02210088Licenci - font pro web 1704 - DVVIEV Neue Haas Grotesk11.05.201716.05.201716.05.2017-8247
2017130090FM270078Quick & Quality IT s.r.o.02210088Toner HP žlutý 1ks11.05.201716.05.201716.05.2017-2240
2017130091FM270069Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery OKI 50 ks11.05.201716.05.201716.05.2017-156962
201713009291706991OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Ricoh originální toner 842015, black objednávka č. 158/KT11.05.201717.05.201717.05.2017-657.74
20171300932017110307GORDIC spol s.r.o.47903783roční udržovací poplatek 30% celk. c. WIN lok. v. lic DVR6, Fakturace dle smlouvy čl. 812.05.201724.05.201716.05.2017-1197.9
20171300942017211073Datacentrum system25631721technická podpora docházkového systému IDESYS za 2Q/201716.05.201711.06.201723.06.2017-3894.99
2017130095170101269INPAP PLUS s.r.o.29213517Datové úložiště- Fujitsu Celvin Nas QR1006 4x3TB NAS HDD EU17.05.201717.05.201722.05.2017-54558
20171300965235187057Česká pošta, s.p.47114983kvalifikovaný osobní certifikát 1x18.05.201729.05.201722.05.2017-356.37
2017130098201716TTP, spol. s r.o.49684663Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele na výměnu zdroje tepla /3526.05.201715.06.201709.06.2017-82885
20171300995235190423Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikovaný osobní certifikát 6x29.05.201706.06.201702.06.2017-2138.22
2017130100KVF8170017VKUS-BUSTAN s.r.o.2684141050 ks - monitory LCD Acer30.05.201719.06.201707.06.2017-150040
201713010114.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 06/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.30.05.201710.06.201702.06.2017-42229
2017130102217010770IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení Veletržní za 5/201701.06.201714.06.201707.06.2017-787
20171301032017102AiP Safe  s.r.o.26128012uživatelská podpora systému SAFE za 5/201701.06.201715.06.201707.06.2017-10285
20171301041702011875Český úřad zeměměřický00025712dálkový přístup do Katastru nemovitostí za období 4.5. - 5.6. 2017
Nejsme plátci DPH.
06.06.201721.06.201709.06.2017-6300
2017130105217010769IT Profík s.r.o.26710340internetové připojení za 5/201707.06.201714.06.201714.06.2017-40898
2017130106108017TOM - Computer s.r.o.60465832služba iDES online za 5/2017
SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.
08.06.201727.06.201715.06.2017-20449
2017130107225170159ATLAS consulting spol. s r.o.46578706Servisní smlouva "ADVOKÁTNÍ SPIS" na období 1.8.2017 - 31.7.202309.06.201730.06.201723.06.2017-181500
2017130108120170349RENTEL a.s.26128233vytvoření vzdělávacího portálu s e-lerningovými kurzy pro zaměstnance, úvodní školení a vystavení osvědčení o absolvonání kurzu09.06.201721.06.201714.06.2017-27590
2017130109FM270114Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery09.06.201728.06.201714.06.2017-7554
20171301115235197446Česká pošta, s.p.47114983kvalifikované a komerční osobní certifikáty 10x12.06.201721.06.201721.06.2017-3173.75
20171301135235212547Česká pošta, s.p.47114983Kvalifikované osobní a komerční certifikáty 10x16.06.201727.06.201723.06.2017-3173.75
20171301143117081641ExaSoft Holding a.s.29383161Tiskové válce, tonery19.06.201730.06.201726.06.2017-13079
2017130115FM270116Quick & Quality IT s.r.o.02210088Operační systém MS OEM Win 10 Pro - 5ks21.06.201729.06.201728.06.2017-20026
2017130116FM270121Quick & Quality IT s.r.o.02210088Tonery OKI - 80ks21.06.201730.06.201728.06.2017-294575
201713011720170055InQool, a.s.29222389Vytvoření aplikace pro správu a prezentaci webových stránek (sml. 2016/OIVZ/062)21.06.201730.06.201728.06.2017-323070
20171301182017211337Datacentrum system25631721konzultační návštěva - oprava mzdy DPP, výpatní pásky, informace volby, aj.23.06.201730.06.201728.06.2017-5929
20171301195235217922Česká pošta, s.p.47114983Komerční osobní certifikát 1x26.06.201730.06.201729.06.2017-278.38
20171301202017211348Datacentrum system25631721konzultační návštěva, export dat, nastavení27.06.201730.06.201729.06.2017-24563
20171301212017217308ONEsolution s.r.o.27710335webhosting Business (k doméně jaknaskoly.cz) na 12 měsíců27.06.201724.06.201729.06.2017-1437
20171600063170003Tranquillitas Praha25082957Sociální pohřeb (85/16)19.01.201701.02.201701.02.2017-12643
2017160007170110014ŽIVOT 90, z.ú.00571709Aktivační poplatek Aerion24.02.201713.03.201717.03.2017-4140
20171600083170024Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu neznámý muž 13/17/2017
Bez DPH.
07.03.201721.03.201717.03.2017-14373
20171600102017101007PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí 15.03.201720.03.201720.03.2017-1500
20171600113170028Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu15.03.201728.03.201729.03.2017-6118
20171600132017103009PhDr. Václava Hořavová62422278Seminář "Nové závislosti"/ 14 - výdaje spojené s pěstounskou péčí24.03.201705.04.201705.04.2017-1500
20171600147PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 3/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
31.03.201714.04.201704.04.2017-6666
20171600152017104001PhDr. Václava Hořavová62422278Výdaje, spojené s pěstounskou péčí05.04.201707.04.201707.04.2017-4500
2017160016134/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby měsíce 3/201705.04.201702.05.201702.05.2017-6897
20171600173170038Tranquillitas Praha25082957Vypravení sociálního pohřbu (neznámý muž 16/17)05.04.201719.04.201720.04.2017-14373
20171600183170040Tranquillitas Praha25082957Vypravení soc. pohřbu12.04.201726.04.201702.05.2017-6118
2017160019VF170005ZŠ TGM Ortenovo nám.62931016Vyúčtování vody za rok 2016 (Integrované zařízení pro podporu doin s dětmi)12.04.201720.04.201720.04.2017-3118.92
201716002011386829Pražská energetika, a.s.6019391312.04.201727.04.201712.04.201724343
20171600212017040Sdružení pěstounských rodin64326471Seminář pro jednoho pěstouna ,,Jsme a nejsme na to sami" / 2419.04.201713.04.201721.04.2017-540
201716002211386829Pražská energetika, a.s.60193913Záloha na elektřinu 2017 (Dětský klub)24.04.201727.04.201727.04.2017-5063
20171600241217133180Pražská plynárenská, a.s.6019349209.05.201703.05.201728.04.201728216
201716002617-5030Rozum a cit o.s.70828181Výdaje, spojené s pěstounskou péčí
Firma není plátce DPH.
17.05.201721.05.201719.05.2017-800
2017160027270004Antonín Bažant16910702Úprava pomníku - hromadný hrob
Nejsem plátce DPH.
17.05.201731.05.201719.05.2017-20000
2017160028VF17001EUROTOPIA.CZ, o.p.s.25852345Výdaje, spojené s pěstounskou péčí (seminář "Funkce odměn a trestů pro dítě")
Nejsme plátci DPH.
25.05.201731.05.201731.05.2017-1200
201716002920170002Poradna při finanční tísni, o.p.s.28186869Finanční poradna pro občany MČ P7
Neplátce DPH.
02.06.201730.06.201715.06.2017-4000
2017160030258/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby měsíce května 201702.06.201722.06.201715.06.2017-3448.5
20171600313170050Tranquillitas Praha25082957Vypravení sociálního pohřbu05.06.201717.06.201715.06.2017-6118
20171600322253160002PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.60193492Záloha plyn 2017 Integrované zařízení09.06.201720.06.201715.06.2017-7000
2017170002201720088GNOSIS spol. s r.o.45808244Inzerát učitelské noviny /- výběrové řízení ZŠ T.G.M.27.01.201708.02.201709.02.2017-1025
2017170003800000219Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 12/201601.02.201725.02.201720.02.2017-4840
2017170004800000355Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 1/2017 (Strategie naruby)13.02.201715.03.201715.03.2017-4840
2017170005800000467Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 2/201714.03.201709.04.201712.04.2017-4840
2017170006800000537Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 3/201719.04.201710.05.201711.05.2017-4840
20171700072117166369Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.45245681Seminář "Nový školský zákon" (12.4.2017)25.04.201712.04.201727.04.2017-18029
20171700082117166369Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.4524568125.04.201725.04.201725.04.201718029
20171700111050000027FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky60435216FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky, -ozdravný pobyt dcer nešeho zaměstanance SFZ10.05.201718.05.201724.05.2017-3350
2017170012800000636Nestlé Česko s.r.o.45799504Pronájem tabletů 4/201715.05.201708.06.201708.06.2017-4840
201717001317414001PARIS vzdělávací agentura s.r.o.02382822Seminář ,,Odpovědnost při výkonu práce pedagoga - pedagog mezi paragrafy" / 424.05.201713.06.201708.06.2017-31000
2017170014117033COUNTRY LIFE s.r.o.45792585Seminář o zpracování moderních potravin pro školní jídelny / 324.05.201717.06.201708.06.2017-4477
201717001516098ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.48267210Vypracování průběžných monitorovacích zpráv za rok 2016 za azteplení objektů MS Na Výšinách, MŠ U Uranie09.06.201730.06.201715.06.2017-2000
201720000120170171AMARO group s.r.o.29452848Platba za tisk barevného posteru pro potřeby ORZ, obj.č. O-0003/ORZ/2017 - přiložena.09.02.201728.02.201715.02.2017-391
2017200002FV10179012FanIT s.r.o.28250737Platba za ověřovací studii ul. Antonínská, obj.č. O-0008/ORZ/2016 - přiložena.16.02.201728.02.201727.02.2017-134445
20172000040250617KOOA s.r.o.03169481Platba za dokumentaci pro zadání dodavateli a za autorský dozor - pobočky ul. Milady Horákové 56, obj.č. O-0007/ORZ/2016 - přiložena.26.06.201730.06.201728.06.2017-6776
2017600009616409716Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - záloha 1/2017 Tusarova 1545/25 a10.01.201715.01.201719.01.2017-570
20176000152/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní služby18.01.201706.02.201726.01.2017-45980
20176000171642125309Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635stočné Jankovcova 23- období 1.10. - 31.12.201630.01.201717.01.201706.02.2017-18635
2017600019vf17/001Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/710.02.201714.02.201716.02.2017-235950
2017600020vf17002Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/93210.02.201714.02.201716.02.2017-7260
2017600021vf17/003Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. dle příkazní smlouvy10.02.201714.02.201716.02.2017-163114.1
2017600022vf17/004Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ dle příkazní smlouvy10.02.201714.02.201716.02.2017-164706
2017600023VF17/006Sedmá ubytovací26418274Sedmá ubytovací s.r.o. - dočišťování chodníků za 1/201710.02.201714.02.201722.02.2017-257730
20176000243717TOM - Computer s.r.o.60465832Technická podpora iDES - úprava přístupu do SW iDES10.02.201716.02.201716.02.2017-2420
2017600026201716Dolanová Jana - notářka25800434Soupis založení SVJ - U Průhonu 1493/11
po založení SVJ - náklady k přefakturaci.
14.02.201723.03.201716.02.2017-4840
2017600027FV 17/02/02ZŠ Strossmayerovo nám.61389838na základě uzavřené smlouvy č. 40/2016 Vám fakturujeme za pronájem nebytových prostor za rok 2016
Daňově zohledněna v roce 2016-kopie předána 15.2. 2017 při výpočtu daně z příjmu za rok 2016, rok 2017 nedaňově a upllatněn nárok na odpočet
15.02.201728.02.201716.02.2017-56628
2017600028160660477BDO Tax s.r.o.26420473Daňové poradenství - odhad daně z příjmu16.02.201707.03.201721.02.2017-60500
2017600039172021Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady a zákonná odměna exekutora za vyklizení bytu - 101 EX 674/1601.03.201714.03.201714.03.2017-53975.68
2017600040171003Vlček Daniel, Mgr.66224985Smluvní odměna za vyklizení bytu - 101 EX 09365/1301.03.201714.03.201717.03.2017-24200
2017600041172017Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekučního řízení - 101 EX 00124/1001.03.201714.03.201714.03.2017-7865
2017600042172016Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady exekučního řízení - 101EX 08311/1401.03.201714.03.201714.03.2017-7865
2017600043171004Vlček Daniel, Mgr.66224985Smluvní odměna za vyklízení bytu - 101 EX 674/1601.03.201714.03.201714.03.2017-36300
2017600044172020Vlček Daniel, Mgr.66224985Odměna a náklady za vyklízení bytu - 101EX 09365/1301.03.201714.03.201717.03.2017-71356.12
2017600047172023Vlček Daniel, Mgr.66224985Náklady za umístění koček do útulku - 101 EX 674/1602.03.201715.03.201714.03.2017-3630
2017600049vf17/017Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. jednotek dle příkazní smlouvy 2/201708.03.201714.03.201714.03.2017-163114.1
2017600050vf17/028Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ08.03.201714.03.201714.03.2017-163962
2017600051vf17/016Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 2/201708.03.201714.03.201714.03.2017-7260
2017600052vf17/015Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/708.03.201714.03.201714.03.2017-235950
20176000544000414066Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Vyúčtování PVK - Na Výšinách 1000/113.03.201724.03.201723.03.2017-39169
201760005539717TOM - Computer s.r.o.60465832Služba iDES On Line - 2/201715.03.201730.03.201722.03.2017-20449
20176000562017007VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Právní služby - Jana Zajíce 2724.03.201706.04.201729.03.2017-16093
20176000572017084135CEDE Studio, s.r.o.26764822Zaměření NBP - změna užívání NBP 970/105 v domě Na ovčinách, objednávka O-0046/ZOMA/201631.03.201729.04.201711.04.2017-15730
2017600058136/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608PRÁVNÍ SLUŽBY -05.04.201724.04.201719.04.2017-8046.5
201760006059/17TRANGO s.r.o.60473762ZŠ Bratrská - opravu nejkritičtějších míst střechy06.04.201726.04.201711.04.2017-19003
20176000612317005510MAFRA, a.s.45313351Řádkovou inzerci - pronajmy - nabídka10.04.201709.04.201710.04.2017-1799
20176000621742037278Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635stočné odběrné místo Jankovcova 23/n, Praha 7 č. 355551-8639. Na základě smlouvy č. 30342306 . Období 1.1.2017- 31.3.201710.04.201717.04.201719.04.2017-18548
2017600063160660587BDO Tax s.r.o.26420473daňové poradenství - vnitroblok Schnirchova, snížení základního kapitálu společnosti Sedmá ubytvací s.r.o.10.04.201705.05.201705.05.2017-124158.1
2017600064411700042Pricetown, s.r.o.27917223Rozšíření inzerce na pronájem 8 nebytových prostor/ 7611.04.201718.04.201703.05.2017-1592
2017600065FV 17/030Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-7260
2017600066VF 17/042Sedmá ubytovací26418274Správa vymezených jednotek v domech SVJ za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-163962
2017600067VF 17/031Sedmá ubytovací26418274Správa byt. a nebyt. jednotek dle příkazní smlouvy 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-163114.1
2017600068VF 17/029Sedmá ubytovací26418274Správa nemovitostí Za Papírnou 144/7 za 3/201711.04.201714.04.201726.04.2017-235950
2017600069VF 17/043Sedmá ubytovací26418274zastupování na na schůzích SVJ na základě příkazní smlouvy ze dne 11.7.2016 za 1.čtvrtletí 201711.04.201714.04.201726.04.2017-271039
201760007163817TOM - Computer s.r.o.60465832SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.19.04.201704.05.201724.05.2017-20449
20176000722117011061MAFRA, a.s.45313351Řádková inzerce - pronájmy - nabídka19.04.201719.04.201719.04.20171799
20176000744000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Pražské vodovody a kanalizace - záloha 4/2017 Tusarova 1545/25 a24.04.201715.04.201705.05.2017-570
20176000754000414066Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběrné místo č. 303719-102, Na Výšinách 1000/1, Bubeneč
záloha - vodné, stočné 1.4.-30.6.2017
24.04.201715.04.201724.05.2017-10250
2017600076118175818Pražská energetika, a.s.60193913vyúčtování záloh za elektřinu - Tusarova 2124.04.201705.05.201726.05.2017-4117
2017600077170100702CigDus s.r.o.24161969Rajská 3 - Oprava havárie
dopočítaná DPH 21% 3274,11 Kč
25.04.201714.05.201705.05.2017-15591
20176000781720Ing. David Večeřa70745170Zaměření a zhotovení výkresů půdorysů nebytového objektu28.04.201716.05.201705.05.2017-9500
20176000792017024VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Právní služby - výměníková stanice v č.p. 1418, k.ú. Holešovice02.05.201712.05.201712.05.2017-22990
201760008111/17Ing. Jiří Herzog13614797Znalecký posudek Tusarova 1601/42 / 05305.05.201718.05.201718.05.2017-24000
2017600082411700063Pricetown, s.r.o.27917223Rozšíření inzerce - 8 nových inzerátů 04/2017, pronájem 2 volných nebytových prostorů / 8909.05.201717.05.201726.05.2017-398.01
2017600083193/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby - BIO OKO / 4709.05.201725.05.201718.05.2017-23564.75
2017600084vf17/064Sedmá ubytovací26418274správa vymezených BJ a NBP v domech SVJ 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-163465
2017600085vf17/051Sedmá ubytovací26418274správa nemovitosti Za Papírnou - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-235950
2017600086vf17/053Sedmá ubytovací26418274správa BJ a NBJ dle příkazní smlouvy - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-163114.1
2017600087vf17/052Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 4/201709.05.201712.05.201718.05.2017-7260
201760008885417TOM - Computer s.r.o.60465832SOD 2016/OIVZ/065, Software IDES, TOM - computer, s.r.o.11.05.201730.05.201718.05.2017-20449
20176000899/2017Peřina Karel11231793Provedení úprav na zeleni dle dendrologického posudku /3616.05.201706.06.201726.05.2017-11850
20176000902017079Leebová Dagmar11268417Vypracování znaleckého posudku určení obvyklého nájemného za užívání BJ č. 9 v domě Ovenecká 94/31 / 6916.05.201726.05.201724.05.2017-4840
201760009162017168Schaffer & Partner Legal s.r.o., advokátní kancelář28936060Zpracování právní analýzy k návrhu na odpis pohledávek příslušenství předmětných pohledávek-popl. z prodlení, obj. O-0035/ZOMA/201717.05.201731.05.201726.05.2017-36300
2017600092242/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608odměna za poskytnuté právní služby za měsíc květen 2017, obj. O-0041/ZOMA/201717.05.201705.06.201726.05.2017-4023.25
2017600093241/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608odměna za poskytnuté první služby za měsíc duben 2017, obj. 0086/ZOMA/201717.05.201705.06.201726.05.2017-3448.5
20176000944217139725Pražská plynárenská, a.s.60193492vyúčtování spotřeby zem.plynu - Tusarova 85/21 - období od 15.8.2016 do 2.5.201722.05.201730.05.201724.05.2017-26454
20176000962017028VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 - 4/2017
Právní a konzultační služby / 144
22.05.201702.06.201702.06.2017-27588
2017600097161660174BDO Tax s.r.o.26420473daňové poradenství - režim DPH u stav.prací Vodárenská věž24.05.201705.06.201701.06.2017-2420
2017600098161660175BDO Tax s.r.o.26420473dańové poradenství-zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 201624.05.201705.06.201701.06.2017-70906
2017600099169660044BDO Tax s.r.o.26420473služby daňového poradenství24.05.201715.05.201729.06.201785426
20176001017900003582Český úřad zeměměřický00025712Sledování změn v katastru nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 7
obj. 0048/ZOMA/2017
29.05.201724.06.201709.06.2017-14790
2017600102012Stavby CSI spol. s r.o.24288497provedení odborné kontroly objektu Tusarova 1601/42 - dům pro seniory- před koncem záruční doby po výstavbě,
obj.0025/ZOMA/2017
29.05.201716.06.201708.06.2017-83853
2017600104171014EXSVlček Daniel, Mgr.66224985Vyklízení bytu Tusarova 7/1263, byt č. 16 / 5030.05.201708.06.201715.06.2017-48400
2017600105172041EXNVlček Daniel, Mgr.66224985Exekuční řízení 101 EX 6563/16-41 ze dne 6.4.201730.05.201708.06.201709.06.2017-7865
20176001061701070Petr KOMÍNEK18386997výměna zkorodovaného dešťového svodu a napojení na okap-Letenský zámeček, obj. 0043/ZOMA/201701.06.201707.06.201709.06.2017-22554
2017600107311517Ing. Milan Drobka44299575BIO OKO - oprava sálu III - technický dozor, SOD 2017/OIVZ/010,01.06.201721.06.201708.06.2017-1600
2017600108310517Ing. Milan Drobka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/01701.06.201721.06.201706.06.2017-45655
20176001092017512037PDE s.r.o.28811208vypracování nových průkazů energetické náročnosti budov-Korunovační 127/28,Kamenická 622/46, Kamenická 625/40,obj. 0039/OMA/201701.06.201719.06.201709.06.2017-15427.5
20176001102017512036PDE s.r.o.28811208vypracování nových průkazů energetické náročnosti budov-Tusarova 790/21,Stross.nám.990/4,Kostelní 37/7,Na Výšinách 1075/3, obj. 0051/OMA/201701.06.201719.06.201709.06.2017-33880
2017600111255/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby za květen 2017 - BIO OKO / 4705.06.201722.06.201715.06.2017-9770.75
2017600112257/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní a konzultační služby za květen 2017 - řešení spoluvlastnictví05.06.201722.06.201709.06.2017-1149.5
2017600113427357HyperMedia,a.s.27251748Jednoduchý export do 50 nemovitostí k obj. 414433 / 107 - od 3.7.2017 do 3.7.201806.06.201722.06.201709.06.2017-9559
2017600114160660722BDO Tax s.r.o.26420473služby daňového poradenství07.06.201707.06.201729.06.2017-85426
2017600116vf17/070Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - správa BJ a NBP za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-183901.9
2017600117vf17/080Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - správa vymezených jednotek v domech SVJ za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-170659
2017600118vf17/069Sedmá ubytovací26418274Nájem pozemku Osadní 38/932 - 05/201709.06.201714.06.201723.06.2017-7260
2017600119vf17/068Sedmá ubytovací26418274smlouva o správě nemovitosti Za Papírnou 7/144, k.ú. Holešovice za 05/201709.06.201714.06.201719.06.2017-140228.2
2017600120vf17/083Sedmá ubytovací26418274Zajištění provozu nepřetržité vrátnice (recepce) v objektu Za Papírnou 144/7, Praha 7/ 97 v období od 1.5.2017 do 31.5.201709.06.201714.06.201715.06.2017-95722
20176001212017512039PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy/ 73 -
Veletržní 65/825, Praha 7
Ppl. Sochora 28/725, Praha 7
U Studánky 15/621, Praha 7
09.06.201727.06.201715.06.2017-15427.5
2017600123VF17/087Sedmá ubytovací26418274Příkazní smlouva ze dne 1.6.2016 - Sedmá ubytovací, s.r.o. - odměna za agendu registru smluv za 05/201712.06.201714.06.201719.06.2017-1452
2017610002FV17/02/20ZŠ Strossmayerovo nám.61389838Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2017 o nájmu učeben na ZŠ Strossmyerovo náměstí20.06.201710.07.201723.06.2017-60984
2017660001005/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků a jubilejní svatbu v měsíci 1/2017, obj.č. O-0005/OKS/2017 - přiložena.27.01.201710.02.201731.01.2017-2190
201766000209Mgr. Ladislava Whitcroft74526111Platba za překlad mapy Art District 7, obj.č. O-0008/OKS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
03.02.201720.02.201717.02.2017-6400
2017660003201710Pro-OKO z.s.22842136Platba za zajištění představení Anděl páně v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0014/OKS/2017 - přiložena.08.02.201728.02.201717.02.2017-5000
2017660007173000033Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 09.02. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.15.02.201716.02.201717.02.2017-5255
2017660011170100106BON JOR Illumination s.r.o.25683853Platba za demontáž a služby spojené s vánočním osvětlením dle us.č. 1068/16-R ze dne 25.10. 2016, obj.č. O-0182/OKS/2016 - přiložena.27.02.201707.03.201701.03.2017-74689
2017660012170097ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci atletické závody dle usn.č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0018/OKS/2017 - přiložena.01.03.201720.03.201703.03.2017-4992
20176600131fvl-21524/2017ASIANA, spol. s r.o.49704362Platba za letenky z Prahy do Gothenburg a zpět na seminář v rámci spolupráce mezi MČ P7 a partnerskými městy pro zaměstsnance úřadu, obj.č. O-0025/OKS/2017 - přiložena.01.03.201701.03.201701.03.2017-5894
2017660014010/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 2/2017, obj.č. O-0009/OKS/2017 - přiložena.06.03.201710.03.201707.03.2017-2600
2017660015100170226Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 2/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.06.03.201728.03.201707.03.2017-10000
20176600167000065Chlebíčky Letná s.r.o.24199257Platba za dort pro 101 letou seniorku jubilantku, obj.č. O-0024/OKS/2017 - přiložena.07.03.201727.03.201709.03.2017-500
2017660017117007Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 2/2017, obj.č. O-0015/OKS/2017 - přiložena.08.03.201728.03.201713.03.2017-2040
2017660018173000053Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 02.03. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.08.03.201717.03.201713.03.2017-5255
2017660019170100434mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání Art District7 dne 01. 03. 2017, obj.č. O-0021/OKS/2017 - přiložena.08.03.201720.03.201713.03.2017-2780
201766002027053Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Letíme na Mars v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0034/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-2400
201766002127052Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Kde začíná vesmír v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-1380
201766002227051Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Toulky sluneční soustavou v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017 - přiložena.17.03.201721.03.201720.03.2017-1380
201766002315/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 32 ks po 250,-Kč a 2 ks po 500,- Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.21.03.201731.03.201723.03.2017-9000
20176600240622501706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k poslechu - populární hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 02.03. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.21.03.201731.03.201723.03.2017-605
2017660025FV-19/2017Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.49625837Platba za metodické a technicko-organizační zajištění akce Atletické závody, usn. č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0020/OKS/2017 - přiložena.
Bez daně.
22.03.201731.03.201724.03.2017-30000
201766002817003Rehabilitační holešovické centrum, s.r.o.27616754Platba za rehabilitační - cvičitelské služby za leden - březen na akci Plavání pro seniory P7 dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.1. 2016, obj.č. O-0002/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
04.04.201725.04.201707.04.2017-20000
2017660029100170403Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 3/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.04.04.201730.04.201707.04.2017-11470
2017660030201735Pro-OKO z.s.22842136Platba za pronájem sálu v Bio OKO na akci Art District 7 Talks v dubnu 2017, obj.č. O-0044/OKS/2017 - přiložena.07.04.201730.04.201713.04.2017-3611
2017660031701013860Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Kde začíná vesmír v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20171380
2017660032701013861Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Toulky sluneční soustavou v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0035/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20171380
2017660033701013826Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Letíme na Mars v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0034/OKS/2017.07.04.201707.04.201707.04.20172400
2017660034170100645mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění na Setkání Art District7 dne 29. 03. 2017, obj.č. O-0039/OKS/2017 - přiložena.11.04.201721.04.201713.04.2017-2660
2017660035173000224Lidové bytové družstvo Praha 748030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 06.04. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.12.04.201713.04.201719.04.2017-4445
2017660036DV-1/2017Policejní sportovní klub Olymp Praha z.s.49625837Snížená platba za metodické a technicko-organizační zajištění akce Atletické závody, usn. č. 0138/17-R ze dne 21.02. 2017, obj.č. O-0020/OKS/2017 - přiložena.12.04.201718.04.201705.04.20179000
2017660037201703042Allen Michael71996401Platba za korekturu anglických textů do mapy AD7, obj.č. O-0046/OKS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
13.04.201728.04.201720.04.2017-1350
2017660038012/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 3/2017, obj.č. O-0026/OKS/2017 - přiložena.13.04.201712.04.201720.04.2017-1950
2017660040117011Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 3/2017, na jubilejní svatbu seniorů a na akci vernisáž výstavy dne 13.03. 2017, obj.č. O-0023/OKS/2017 a O-0022/OKS/2017 - přiloženy.19.04.201727.04.201721.04.2017-3120
2017660041400007117Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu V dálce svítí v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0032/OKS/2017 - přiložena.21.04.201730.04.201726.04.2017-1000
20176600430836441706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k tanci - živá hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 06.04. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.25.04.201708.05.201702.05.2017-605
20176600441724035KARTOGRAFIE PRAHA a.s.45272395Platba za výrobu a tisk 5 000 ks trhací mapy MČ P7 dle obj.č. O-0036/OKS/2017 - přiložena.25.04.201712.05.201702.05.2017-16000
2017660045400007417Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Na stopě kulérovi v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0052/OKS/2017 - přiložena.25.04.201724.05.201702.05.2017-800
20176600461732301058iMi Partner, a.s.25308033Platba za propagační předměty pro potřeby OKS, obj.č. O-0054/OKS/2017 - přiložena.26.04.201718.05.201702.05.2017-24321
201766004820170031FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické zajištění akce Den Země dne 24.04. 2017, obj.č. O-0061/OKS/2017 - přiložena.02.05.201710.05.201705.05.2017-14786
201766004917FV0060Nonet, s.r.o.14890194Platba za pronájem pétanqového hřiště u Letenského zámečku na akci Petanque pro seniory P7 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0040/OKS/2017 - přiložena.03.05.201719.05.201705.05.2017-2100
20176600502017026PETR RŮŽIČKA11460547Platba za znalecký posudek memorabilií Josefa Bicana, obj.č. O-0043/OKS/2017 - přiložena.03.05.201712.05.201705.05.2017-3950
20176600510973231707OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl výlučně k poslechu - reprodukovaná hudba na akci Pražský mezinárodní maraton - fandící místo dne 07.05. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.03.05.201717.05.201710.05.2017-726
2017660052400008117Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Šelmě v patách v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0058/OKS/2017 - přiložena.04.05.201724.05.201710.05.2017-800
201766005310125187Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKS Tusarova 1263/7, Praha 7 - záloha.05.05.201715.05.201710.05.2017-484
201766005410125187Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKS Tusarova 1263/7, Praha 7 - vyúčtování, přeplatek.05.05.201715.05.201705.05.201711584
2017660055100170525Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 4/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.09.05.201731.05.201712.05.2017-10060
201766005620170032FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za produkční a technické zajištění akce Fandící místo, usn.č. 0388/17-R ze dne 25.04. 2017, obj.č. O-0072/OKS/2017 - přiložena.11.05.201724.05.201716.05.2017-10890
2017660057173000253Lidové bytové družstvo48030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 04.05. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.12.05.201724.05.201717.05.2017-4535
2017660058014/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 4/2017, obj.č. O-0047/OKS/2017 - přiložena.12.05.201725.05.201717.05.2017-1690
2017660059201700807TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za tiskové služby, obj.č. O-0073/OKS/2017 - přiložena.16.05.201729.05.201719.05.2017-595
20176600602017160Botanická zahrada hl.m. Prahy00064572Platba za zajištění programu v Botanické zahradě v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0016/OKS/2017 - přiložena.16.05.201729.05.201719.05.2017-2379
2017660061117015Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků v měsíci 4/2017 a na akci vernisáž v galerii na úřadě dne 05.04. 2017, obj.č. O-0045/OKS/2017 - přiložena.17.05.201730.05.201722.05.2017-2275
2017660062117014Poličová Kateřina16517563Platba za 50 ks věnečků na pamětní desky na P7 k uctění památky padlých ve 2. světové válce, obj.č. O-0055/OKS/2017 - přiložena.17.05.201730.05.201722.05.2017-6000
2017660064VF17/0313ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Hobulet cup dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0066/OKS/2017 - přiložena.19.05.201731.05.201723.05.2017-5094
20176600660979781706OSA63839997Platba za poplatek OSA za užití hudebních děl k tanci - živá hudba na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 04.05. 2017. Poplatek hrazen na základě stanovení OSA po zaslání ohlášení akce.24.05.201731.05.201729.05.2017-605
2017660067170103735SPEED PRESS Plus a.s.25765647Platba za propagační předměty pro potřeby OKS, obj.č. O-0069/OKS/2017 - přiložena.25.05.201707.06.201705.06.2017-22305
2017660068170311ADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Turnaj ve vybíjené dle usn.č. 0459/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0088/OKS/2017 - přiložena.25.05.201713.06.201705.06.2017-3415
2017660069vf17/0312nADAVE - POHÁRY, MEDAILE s25460412Platba za medaile na akci Turnaj v přehazované dle usn.č. 0449/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0077/OKS/2017 - přiložena.25.05.201709.06.201705.06.2017-1443
2017660070217TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKO00548707Platba za realizaci fotbalového turnaje Hobulet cup dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0068/OKS/2017 - přiložena.29.05.201715.06.201705.06.2017-44800
201766007128171Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Platba za zajištění programu Vesmír kolem nás v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0076/OKS/2017 - přiložena.29.05.201731.05.201702.06.2017-1140
2017660072400019717Národní galerie v Praze00023281Platba za zajištění programu Barevné čarování v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0037/OKS/2017 - přiložena.29.05.201728.06.201705.06.2017-1000
2017660073019/17Petr KAHOUN48567027Platba za fotografie na akci Vítání občánků v měsíci 5/2017, obj.č. O-0077/OKS/2017 - přiložena.29.05.201707.06.201705.06.2017-2730
201766007420170036FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za technické zajištění akce Rodinný den Praha 7 dne 28.05. 2017, usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0081/OKS/2017 - přiložena.30.05.201719.06.201705.06.2017-11495
2017660075110170158Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za realizaci akce Rodinný den Praha 7 dne 28.05. 2017, usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0080/OKS/2017 - přiložena.31.05.201719.06.201705.06.2017-151280
201766007617FV0078Nonet, s.r.o.14890194Platba za pronájem pétanqového hřiště u Letenského zámečku na akci Petanque pro seniory P7 za 5/2017 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0040/OKS/2017 - přiložena.31.05.201719.06.201705.06.2017-4200
2017660077201703Lions Cheerleaders22849289Platba za portovní vystoupení na doprovodném programu "fandícího místa MČ Praha 7" dle usn.č. 0388/17-R ze dne 25.04. 2017, obj.č. O-0071/OKS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
01.06.201707.06.201706.06.2017-4000
20176600781701Pétanque Club LEAP22834893Platba za technicko-organizační zajištění akce Pétanque pro seniory Prahy 7 v měsíci 4,5/2017 dle usn.č. 0264/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0041/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
05.06.201722.06.201707.06.2017-8500
2017660079100170604Rozvojové projekty Praha, a.s.25649329Platba za pronájem bazénu a služby s tím spojené v měsíci 5/2017 pro Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2017, dle usn.č. 1177/16-R ze dne 22.11. 2016, obj.č. O-0001/OKS/2017 - přiložena.06.06.201730.06.201708.06.2017-10380
201766008017/2017Daniela Nebeská62391275Platba za dárkové balíčky pro seniory 36 ks po 250,-Kč, hrazeno na základě rámcové kupní sml.č. 228/2008.07.06.201716.06.201714.06.2017-9000
201766008111Irena VRONSKÁ40652661Platba za malování na obličej na akci Rodinný den Prahy 7 dle usn.č. 0443/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0079/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
07.06.201718.06.201714.06.2017-6600
20176600822017059Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotní dozor na akci fotbalový turnaj Hobulet cup 2017 dle usn.č. 0400/17-R ze dne 02.05. 2017, obj.č. O-0067/OKS/2017 - přiložena.12.06.201719.06.201714.06.2017-2352
20176600832017060Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotní dozor na akci Přehazovaná dle usn.č. 0449/17-R ze dne 16.05. 2017, obj.č. O-0078/OKS/2017 - přiložena.12.06.201719.06.201714.06.2017-784
2017660084VFR17038Prague International Marathon, spol. s r.o.63673738Platba za technicko - organizační a programové zajištění akcí pro seniory P7 dle usn.č. 0115/17-R ze dne 14.02. 2017, obj.č. O-0017/OKS/2017 - přiložena.13.06.201730.06.201715.06.2017-32800
20176600851706109Cestovní kancelář CK270337713Platba za realizaci jednodenního zájezdu pro seniory dne 08.06. 2017, obj.č. O/OKS/2017 - přiložena.14.06.201730.06.201715.06.2017-21070
2017660086173000377Lidové bytové družstvo Praha 748030597Platba za pronájem sálu KZ Domovina na akci Taneční odpoledne pro seniory dne 08.06. 2017 na základě Smlouvy o nájmu č. 2017/1525/006.14.06.201727.06.201715.06.2017-5765
2017660087201700936TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991Platba za trika s logem P7, obj.č. O-0090/OKS/2017 - přiložena.15.06.201730.06.201729.06.2017-2350
2017660088117019Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků a akci spolku Post Bellum dne 18.05. 2017, obj.č. O-0074/OKS/2017 a O-0056/OKS/2017 - přiloženy.19.06.201730.06.201728.06.2017-5820
2017660089117020Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary na akce Vítání občánků a věnec na pietní akt dne 05.05. 2017, obj.č. O-0059/OKS/2017 a O-0056/OKS/2017 - přiloženy.19.06.201730.06.201729.06.2017-5970
20176600902017512042PDE s.r.o.28811208Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/ 75 - Tusarova 515/27, Tusarova 85/21a, Praha 719.06.201730.06.201726.06.2017-10285
201766009117/01/0016Pontias s.r.o.29130212Platba za zajištění akce Nordic Walking pro seniory z Prahy 7 dle usn.č. 0263/17-R ze dne 21.03. 2017, obj.č. O-0042/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
21.06.201730.06.201729.06.2017-12600
201766009212Irena VRONSKÁ40652661Platba za malování na obličej na akci Den na kolotoči dle usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017 - obj.č. O-0094/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
22.06.201730.06.201729.06.2017-3400
20176600942017069Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotnick dozor na akci Den na kolotoči dle usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017 - obj.č. O-0093/OKS/2017 - přiložena.26.06.201730.06.201729.06.2017-392
201766009515/17Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.75098679Platba za I. část realizace projektu dle Smlouvy o realizaci projektu komunitní prevence kybernetické kriminality PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE 2017.
Nejsme plátci DPH.
26.06.201730.06.201728.06.2017-36800
2017660096701014341Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování zálohy za zajištění programu Vesmír kolem nás v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0076/OKS/2017 - přiložena.26.06.201726.06.201726.06.20171140
201766009820170043FALO EVENTS s.r.o.02763427Platba za produkční a technické zajištění akce Den na kolotoči dne 21.06. 2017, usn.č. 0557/17-R ze dne 13.06. 2017, obj.č. O-0095/OKS/2017 - přiložena.27.06.201730.06.201729.06.2017-30250
20176600992920006Cestovní kancelář CK270337713Platba za realizaci jednodenního zájezdu pro seniory dne 11.05. 2017, obj.č. O/OKS/2017 - přiložena.27.06.201730.06.201729.06.2017-23030
20176601002017068Oblastní spolek ČČK Praha 700425664Platba za zdravotnick dozor na akci turnaj ve vybíjené dle usn.č. 0459/17-R ze dne 23.05. 2017, obj.č. O-0087/OKS/2017 - přiložena.28.06.201730.06.201729.06.2017-1568
201701012219.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 07-8/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.29.06.201710.06.201710.07.2017-42229
201701012320170023Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ Tusarova za měsíc 6/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0075/KS/2017 - přiložena.03.07.201720.07.201710.07.2017-3150
201701012411700650Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 6/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.07.201714.07.201710.07.2017-664
2017010126232017PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 6/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.04.07.201714.07.201710.07.2017-6666
20170101277900005095MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 7-8/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, obj.č. O-0107/KS/2017 - přiložena.10.07.201702.08.201712.07.2017-60080
20170101281171226Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 6/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.10.07.201717.07.201712.07.2017-13068
201701012911/17Bőhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 7-8/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0114/KS/2017 - přiložena.10.07.201721.07.201712.07.2017-3500
2017010130201700012Havlíček Václav03047610Platba za ilustrace pro Hobulet 7-8/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0115/KS/2017 - přiložena.11.07.201721.07.201714.07.2017-1000
201701013110127099Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 7b, Praha 7 - záloha.12.07.201716.08.201714.07.2017-4000
2017010132170101295PROBO-NB s.r.o.05328942Platba za 61 párů záchranářských rukavic Penelope Plus jako dar pro Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0097/KS/2017 - přiložena.13.07.201725.07.201718.07.2017-69952
2017010133117024Poličová Kateřina16517563Platba za květinové dary a věnec v měsíci červen 2017, obj.č. O-0098/OKS/2017, O-0085/OKS/2017, O-0091/OKS/2017 a O-0099/OKS/2017 - přiloženy.13.07.201726.07.201718.07.2017-4725
20170101346010170787Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v červnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.26.07.201702.08.201726.07.2017-12750
20170101352017/26Tereza Havlínková02658909Platba za fotografie pro Hobulet 6-11/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0117/KS/2017 - přiložena. Všechny fotografie jsou ovzdané v měsíci červenci 2017.28.07.201717.08.201707.08.2017-10000
201701013618016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v červenci 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.03.08.201714.08.201707.08.2017-2000
201701013721016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v srpnu 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.03.08.201714.08.201707.08.2017-2000
201701013811700763Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 7/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.03.08.201714.08.201707.08.2017-77
20170101391171438Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 7/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.03.08.201716.08.201708.08.2017-13068
2017010140201706041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 7-8/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0108/KS/2017 - přiložena.04.08.201724.08.201708.08.2017-1200
2017010141072017Mgr. Hana Páleníčková03386520Platba za relaxační káď 006-WCR-2017 (HOT TUB WESTERN RED CEDAR) dar pro Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy dle usn.č. 0069/17-Z ze dne 24.04. 2017, obj.č. O-0099/KS/2017 - přiložena.08.08.201717.08.201714.08.2017-53000
20170101422017008Tománek Dušan49161059Platba za fotografie pro Hobulet 6/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0087/KS/2017 - přiložena.
Nejsem pátcem DPH.
09.08.201731.08.201711.08.2017-4000
20170101435108945809Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 7-8/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizojazyčný překlad09.08.201717.08.201711.08.2017-29958.39
201701014533PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 7/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.14.08.201722.08.201716.08.2017-6666
201701014725/2017Martin Tománek42514533Platba za článek Archiv září 2017 pro Hobulet 9/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0124/KS/2017 - přiložena.25.08.201713.09.201701.09.2017-1350
201701014811700903Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 8/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.04.09.201714.09.201707.09.2017-459
201701014915/17Bőhm DavidPlatba za dětské ilustrace do Hobuletu 10,11/2017 v rámci projekt 14007, obj.č. O-0123/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
04.09.201715.09.201707.09.2017-7000
201701015024/17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 9/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.04.09.201714.09.201707.09.2017-42229
20170101521171648Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 8/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.09.201718.09.201708.09.2017-13068
20170101537900005429MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 9/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, obj.č. O-0119/KS/2017 - přiložena.06.09.201730.09.201708.09.2017-60080
201701015423016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v září 2017, obj.č. O-0012/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
12.09.201714.09.201715.09.2017-2000
2017010155362017PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 8/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
12.09.201719.09.201715.09.2017-6666
20170101565108959565Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 6/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja13.09.201725.09.201720.09.2017-29958.39
201701015742017Integrační centrum Praha o.p.s.24228320Platba za zajištění projektu č. 2 - intenzivní kurzy pro děti v rámci projektu Podpora Integrace cizinců na území MČ P7 v roce 2017, obj.č. O-0116/KS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
15.09.201730.09.201720.09.2017-77700
20170101582017/32Tereza Havlínková02658909Platba za fotografie pro Hobulet 10/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0140/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
21.09.201730.09.201726.09.2017-1000
201701015931/2017Martin Tománek42514533Platba za článek Archiv říjen 2017 pro Hobulet 10/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0138/KS/2017 - přiložena.27.09.201717.10.201703.10.2017-1350
201701016030.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 10/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.29.09.201714.10.201704.10.2017-42229
201701016111701017Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 9/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.02.10.201714.10.201706.10.2017-3899
20170101621171852Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 9/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.03.10.201716.10.201706.10.2017-13068
20170101646010171118Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v září 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.04.10.201714.10.201710.10.2017-12750
201701016526016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v říjnu 2017, obj.č. O-0129/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
09.10.201714.10.201712.10.2017-2000
20170101667900005629MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 10/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, obj.č. O-0130/KS/2017 - přiložena.09.10.201731.10.201712.10.2017-60080
20170101674317083PÁRTY KLOKOČKA s.r.o.24149551Platba za zajištění atrakce skluzavky - Slůňátko pro Svátek středu podzimu, obj.č. O-0141/KS/2017 - přiložena.09.10.201721.10.201712.10.2017-7986
201701016837PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 9/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.09.10.201718.10.201712.10.2017-6666
20170101695108964369Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 9/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0848/15-R ze dne 15.9. 2015, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2929/2015 dle MČ P7 č. 2015/OIVZ/10 - 2015, cena navýšena o cizoja10.10.201718.10.201712.10.2017-29958.39
201701017017100029YMCA Praha, spolek26529122Platba za náklady (mzdy) spojené s realizací letního dětského tábora v rámci projektu Už si rozumíme 2017 pro YMCA Praha, Smlouva o spolupráci č. 3/OCM/2017, usn. č. 0697/17-R ze dne 01.08. 2017.10.10.201720.10.201718.10.2017-78065
201701017117100028YMCA Praha, spolek26529122Platba za náklady spojené s realizací letního dětského tábora v rámci projektu Už si rozumíme 2017 pro YMCA Praha, Smlouva o spolupráci č. 3/OCM/2017, usn. č. 0697/17-R ze dne 01.08. 2017.
Nejsme plátci DPH.
10.10.201720.10.201718.10.2017-103968
201701017210127099Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 939/7b, Praha 7 - záloha.11.10.201716.11.201718.10.2017-4000
20170101732017/020Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy v Trojském gymnáziu dle obj.č. O-0144/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
12.10.201731.10.201718.10.2017-2000
2017010174282017Pošová Johana87821141Platba za fotografie pro Hobulet 9/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0121/KS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
17.10.201731.10.201718.10.2017-4000
201701017520170071Barbora Winterová05260086Platba za malování na obličej (3 hod.) a modelování balonků (3 hod.) na akci svátek středu podzimu - den dětí, obj.č. O-0142/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
23.10.201731.10.201725.10.2017-5350
2017010176201710041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 9,10,11/2017 v rámci projektu 14007, obj.č. O-0128/KS/2017, O-0134/KS/2017 a O-0155/KS/2017 - přiloženy.26.10.201714.11.201701.11.2017-3600
201701017720170030Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ za měsíc 10/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0131/KS/2017 - přiložena.01.11.201728.11.201708.11.2017-3500
201701017817080008TROPIC LIBEREC s.r.o.25415981Platba za 2 ks LEHÁTKA GIANTS FISHING SPECIALIST PLUS 8LEG BEDCHAIR - vybavení evakuačního střediska v ZŠ Strossmayerovo nám., obj. .č. O-0162/KS/2017 - přiložena.02.11.201730.10.201703.11.2017-5218
201701017911701170Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 10/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.02.11.201714.11.201708.11.2017-518
20170101807900005765MAFRA, a.s.45313351Mafra, a.s., Smlouva o poskytování tiskových služeb při vydávání časopisu Hobulet č. 2015/OIVZ/05203.11.201730.11.201708.11.2017-60080
20170101811172065Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 10/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.03.11.201716.11.201708.11.2017-13068
20170101825028649803Internet Mall, a.s.26204967Platba za nákup 15 ks spacích pytlů jako vybavení evakuačního střediska v ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7, obj. č. O-0160/KS/2017 - přiložena.03.11.201724.11.201708.11.2017-8085
20170101838117331Mgr. Filip Tomáš, Ph.D.86603850Platba za nákup 40 ks učebnic - Česká gramatika v kostce - Vietnamská verze v rámci projektu č. 14007, obj. č. O-0159/KS/2017 - přiložena.03.11.201717.11.201709.11.2017-1800
20170101855108973893Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 10/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0888/17-R ze dne 26.9. 2017, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2872/2017 dle MČ P7 č. 2017/OIVZ/53 - 2015, cena navýšena o cizoj08.11.201720.11.201713.11.2017-29958.39
2017010186701014932Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy00064441Vyúčtování platby za zajištění programu Pohyby země v rámci rozvoje kultury Prahy 7 a projektu Art District 7, obj.č. O-0149/OKS/2017 - přiložena.09.11.201709.11.201709.11.2017840
201701018744PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 10/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
10.11.201721.11.201715.11.2017-6666
201701018831.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 11/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.10.11.201720.11.201715.11.2017-42229
20170101895732900ForCamping s.r.o.24295825Platba za 15 ks skládacích lehátek PINGUIN Bed jako vybavení evakuačního střediska v ZŠ Strossmayerovo nám.. obj. č. O-0161/KS/2017 - přiložena.13.11.201724.11.201715.11.2017-18255
201701019029016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v listopadu 2017, obj.č. O-0129/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
15.11.201721.11.201721.11.2017-2000
20170101912017/025Martin Hornych40825019Platba za realizaci seminářů HIV/AIDS/Drogy v Gymnáziu Nad Štolou, Praha 7 dle obj.č. O-0143/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
15.11.201730.11.201721.11.2017-6000
20170101926010171316Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v říjnu 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.15.11.201721.11.201721.11.2017-12750
201701019317ge13481TROPIC LIBEREC s.r.o.25415981Vyúčtování platby za 2 ks LEHÁTKA GIANTS FISHING SPECIALIST PLUS 8LEG BEDCHAIR - vybavení evakuačního střediska v ZŠ Strossmayerovo nám., obj. .č. O-0162/KS/2017 - přiložena.21.11.201722.11.201721.11.20175218
201701019425Maceková EvaPlatba za ilustrace do rubriky Téma, obálka a Komunita pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0167/KS/2017 - přiložena.
Není plátce DPH.
23.11.201730.11.201729.11.2017-5000
20170101959817Vladimír Vácha71644792Platba za realizaci seminářů Nebezpečí v kyberprostoru v Gymnáziu Nad Štolou, Praha 7, obj. č. O-0146/KS/2017 - přiložena.
Bez daně.
23.11.201713.12.201729.11.2017-2700
20170101962017108Prev-Centrum, z.ú.67364012Platba za realizaci 7 bloků všeobecné primární prevence v ZŠ a MŠ Praha 7, Tusarova 21, obj. č. O-0165/KS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
27.11.201701.12.201701.12.2017-11900
20170101971173000DYS-centrum Praha62935283Platba za nákup 50 ks učebnic Cvičení pro dyslektiky I a II. v rámci projektu č. 14007, obj. č. O-0157/KS/2017 - přiložena.27.11.201707.12.201707.12.2017-4536
201701019814/2017Kourová Pavlína76077578Platba za článek Archiv pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0173/KS/2017 - přiložena.27.11.201724.12.201701.12.2017-1050
2017010199291117Brousil Radek01684680Platba za fotografie pro Hobulet 11/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0148/KS/2017 - přiložena.29.11.201707.12.201701.12.2017-4000
201701020002-17-05Myšková Ivana04881630Platba za článek do rubriky do rubriky Rozhovor a Stalo se pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0172/KS/2017 - přiložena.01.12.201720.12.201707.12.2017-3150
201701020102-17-04Myšková Ivana04881630Platba za článek do rubriky rozvoj a Stalo se pro Hobulet 11/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0150/KS/2017 - přiložena.01.12.201720.12.201707.12.2017-2100
2017010202170118ADONIX, spol. s r.o.60110589Pltba za zpracování revize Povodňového plánu pro provoz objektu Dům pro seniory, obj. č. O-0118/KS/2017 - přiložena.01.12.201708.12.201707.12.2017-13533
201701020317072Jules a Jim, z. s.26587084Platba za realizaci seminářů Nekuřátka - seminářem pro FZŠ Umělecká, obj.č. O-0177/KS/2017 - přiložena.01.12.201712.12.201707.12.2017-4350
201701020439.17Robert Jansa88813525Platba za grafické zpracování časopisu Hobulet 12/2017 dle usnesení č. 0167/15-R ze dne 24.02. 2015, Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/001.01.12.201715.12.201707.12.2017-42229
201701020510127099Pražská energetika, a.s.60193913Platba za elektricku energii ve skladu OKŘ Letohradská 939/7b, Praha 7 - záloha.04.12.201731.12.201708.12.2017-4000
20170102068/2017Laura Crowe70752834Platba za článek do rubriky Téma pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0176/KS/2017 - přiložena.04.12.201721.12.201707.12.2017-2700
201701020711701297Mailkit s.r.o.26449901Platba za rozesílání e-mailů a sms za měsíc 11/2017, služba Mailkit Syndicate dle usnesení č. 0966/15-R ze dne 20.10.2015 a na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Mailkit VMA-20151015-187.04.12.201714.12.201707.12.2017-520
20170102081172272Anopress IT, a.s.26694484Platba za monitoring medií 11/2017 - dle smlouvy o poskytování informačních služeb č. 175/2000.05.12.201718.12.201707.12.2017-13068
201701020955PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 12/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
05.12.201718.12.201711.12.2017-6666
201701021054PROGRESSIVE, o.p.s.26614936Platba za monitoring užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 za 11/2017 dle usnesení č. 1158/16-R ze dne 15.11. 2016, dle sml. č. 07/2016/OCM.
Nejsme plátci DPH.
05.12.201718.12.201711.12.2017-6666
201701021112/2017Vanda Vicherková86571125Platba za korektury do Hobuletu 9,10,11,12/2017, obj.č. O-0125/KS/2017, O-0137/KS/2017, O-0152/KS/2017 a O-0171/KS/2017 - přiloženy.05.12.201718.12.201707.12.2017-10750
2017010212201711041Allen Michael71996401Platba za překlad a korekturu do Hobuletu 12/2017 v rámci projektu 14007, O-0168/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
06.12.201719.12.201711.12.2017-1200
20170102133/2017Soukup Daniel71670459Platba za článek do rubriky do rubriky Rozvoj pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0175/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátce DPH.
06.12.201726.12.201711.12.2017-1200
201701021420170035Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ za měsíc 11/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0131/KS/2017 - přiložena.
Bez DPH.
07.12.201728.12.201711.12.2017-4900
2017010215171159380Bookretail s.r.o.24824232Platba za nákup učebnic v rámci projektu č. 14007, obj. č. O-0156/KS/2017 - přiložena.07.12.201711.12.201711.12.2017-13348
201701021632016MUDr. Radana Syrovátková66442907Platba za supervizní činnost na oddělení integrace cizinců v prosinci 2017, obj.č. O-0129/KS/2017 - přiložena.
Dodavatel není plátce DPH.
07.12.201714.12.201711.12.2017-2000
20170102177900006001MAFRA, a.s.45313351Platba za tisk Hobuletu 12/2017 dle usn.č. 1199/15-R ze dne 15.12. 2015 cena navýšena o cizojazyčný překlad v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, obj.č. O-0164/KS/2017 - přiložena.07.12.201731.12.201711.12.2017-60080
201701021920170036Irena Pajerová05427231Platba za realizaci výuky ČJ pro žáky ZŠ za měsíc 12/2017 v rámci projektu Integrace cizinců, obj.č. O-0131/KS/2017 - přiložena.08.12.201728.12.201712.12.2017-700
20170102205108982993Česká pošta, s.p.47114983Platba za distribuci čísla 11/2017 časopisu městské části Praha 7 Hobulet dle usnesení č. 0888/17-R ze dne 26.9. 2017, Smlouva o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 982807-2872/2017 dle MČ P7 č. 2017/OIVZ/53 - 2015, cena navýšena o cizoj11.12.201727.12.201712.12.2017-29958.39
201701022117/01/0147Rudolf Řehák41203844Platba za čištění dek - vybavení evakuačního střediska v ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7, obj. č. O-0163/KS/2017 - přiložena.11.12.201728.12.201712.12.2017-16698
201701022243/17Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.75098679Platba za realizaci projektu dle Smlouvy o realizaci projektu komunitní prevence kybernetické kriminality PRAHA 7 BEZPEČNĚ ONLINE 2017.11.12.201721.12.201712.12.2017-30000
2017010223132017Integrační centrum Praha o.p.s.24228320Platba za zajištění akce ,,Žijeme tu společně" v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2017, obj. č. O-0120/KS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
12.12.201731.12.201715.12.2017-62800
20170102241729Mgr. Pavla Čechová04210735Platba za článek do rubriky Komunita pro Hobulet 12/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0174/KS/2017 - přiložena.
Nejsem plátcem DPH.
12.12.201731.12.201715.12.2017-900
20170102256171206OPTIMATIC s.r.o.25103776Platba za údržbu a servis schránek důvěry MČ Praha 7, obj. č. O-0158/KS/2017 - přiložena.12.12.201729.12.201715.12.2017-12453
2017010226171172585Bookretail s.r.o.24824232Platba za nákup učebnic v rámci projektu č. 14007, obj. č. O-0156/KS/2017 - přiložena.12.12.201715.12.201715.12.2017-1256
20170102276010171399Člověk v tísni, o.p.s.25755277Platba za realizaci skupinového doučování českého jazyka v listopadu a prosinci 2017 v rámci projektu č. 14007 Integrace cizinců, usn.č. 0147/17-R ze dne 21.02. 2017, hrazeno na zákl. Smlouvy o realizaci skupinového doučování českého jazyka 2017.14.12.201721.12.201720.12.2017-25500
201701022820170143Pavel Jeřábek75496224Platba za reverzní graffiti kampaň projektu Art District 7 pro MČ Praha 7, obj. č. O-0188/OKS/2017 - přiložena.
Nejsme plátci DPH.
15.12.201728.12.201720.12.2017-15000
2017010229fv17/02/40ZŠ Strossmayerovo nám.61389838Platba za kurz šití pro začátečníky, obj. č. O-0147/KS/2017 - přiložena.18.12.201728.12.201721.12.2017-1280
20170102308910000060MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102318910000061MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102328910000062MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102338910000063MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102348910000064MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102358910000065MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102368910000066MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170102378910000067MAFRA, a.s.45313351Vrácená uznaná platba výše DPH po naší reklamaci.19.12.201731.12.201721.12.20172612
20170500012017054Ing. Petr Duník73405736Platba za zajištění nezávislého statického posudku opěrné zdi na hranici pozemků parc. č. 151 a 153 k.ú. Troja, obj. č. O-0001/OVT/2017 - přiložena.
Nejsme plátcem DPH.
27.10.201731.10.201730.10.2017-10000
2017060006BBFV17/0064/1BEB, s.r.o.45313814Opravy a údržba chodníků na území MČ Praha 7 za období 5-6/2017
BEB, s.r.o. rámcová smlouva 2016/OIVZ/011
29.06.201718.07.201703.07.2017-204258.53
2017060007292017Daniela Dvořáková88556964Vypracování návrhu úpravy dopravního režimu v Troji (Zklidnění ulice K Pazderkám, Omezení průjezdu K Pazderkám, Z30 u ZOO)18.07.201707.08.201719.07.2017-15000
20170600082017044TANO TECHNIK, spol. s r.o.49452983Stojany na kola, pro 6 kol 3ks, pro 8 kol 2ks24.07.201704.08.201726.07.2017-27171.8
2017060009fv2017016Mohelnická Eva, Ing.14897512Zhotovení studie proveditelnosti zeleného pásu chodníku, Bubenská (úsek Pplk. Sochora - Heřmanova) včetně zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí.10.11.201730.11.201716.11.2017-49247
20170600107500807J.i.P. dopravní značení, s.r.o.25762001Přerušení ZPS ve vybraných úsecích na Praze 7 přes Vánoční svátky v době od 23.12.2017 - 1.1.201827.12.201722.01.201828.12.2017-4971
20170701154000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda U Sparty č. parc. 666,667/2 za období 3.Q/2017 (1.7.-30.9.)24.04.201715.07.201720.07.2017-6900
201707020046/17Szöcs Viliam40777359Údržba fontány na Ortenově náměstí za období 4-6/2017 (sml. 2017/OIVZ/007)03.07.201730.07.201712.07.2017-29040
20170702013217342361ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 6/201704.07.201714.07.201712.07.2017-2220
20170702023217342362ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 6/201704.07.201714.07.201712.07.2017-1512
20170702033217342363ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce Ortenovo náměstí á v počtu 18 ks světelných míst za období 6/201704.07.201714.07.201712.07.2017-3401
20170702043217342360ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí stavby Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 6/201704.07.201714.07.201712.07.2017-1476
2017070205241899832TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655demontáž mobilního oplocení a odvoz oplocení 23.6.2017 - v rámci opravy fontány na Ortenově náměstí.04.07.201712.07.201712.07.2017-2831.4
201707020617/01/0163Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Provádění pravidelné zálivky letničkových záhonů z přímého výsevu na Praze 7/ 7004.07.201721.07.201712.07.2017-98787
2017070207F-841/2017Lesy HL. M. Prahy45247650Výsadba 6 ks stromů v ulicích Korunovační a Kostelní10.07.201721.07.201712.07.2017-88270
20170702081701201614Pražské služby a.s.60194120Vývoz odpadkových košů o víkendech za 6/201710.07.201724.07.201718.07.2017-11270
2017070209117258FLORA SERVIS s.r.o.28341627oprava herního prvku DH Na Výšinách10.07.201717.07.201712.07.2017-5675
201707021002417STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka na akci "Reko zelené plochy u Letenské vodárny" za 6/201710.07.201724.07.201712.07.2017-17133.6
2017070211241899831TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.49551655DOBROPIS za pronájem oplocení v rámci opravy fontány na Ortenově nám. 23.-30.6.201711.07.201712.07.201717.07.2017395.27
2017070212170100074TÚZ s.r.o.27095452úklid ploch, kosení porostu, uložení biol. odpadu - Rajská11.07.201725.07.201718.07.2017-9481
2017070213170100073TÚZ s.r.o.27095452údržba dopadových zón u herních prvků11.07.201725.07.201718.07.2017-3884
2017070214170100072TÚZ s.r.o.27095452údržba DH na Výšinách za 6/201711.07.201725.07.201718.07.2017-12395
2017070215170100071TÚZ s.r.o.27095452údržba DH a veřejné zeleně ve správě MČ Praha 7 za 6/201711.07.201725.07.201718.07.2017-304720
2017070216vf17/109Sedmá ubytovací26418274Ruční úklid chodníků za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-321053.33
2017070217vf17/110Sedmá ubytovací26418274Ruční úklid chodníků za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-160795.7
2017070218vf17/111Sedmá ubytovací26418274Spachy chodníků za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-61172.37
2017070219vf17/112Sedmá ubytovací26418274Vývoz odpadkových košů za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-46249.9
2017070220vf17/113Sedmá ubytovací26418274Sáčky na psí exkrementy 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-18881.9
2017070221vf17/107Sedmá ubytovací26418274Dočišťování chodníků za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-153266.77
2017070222vf17/106Sedmá ubytovací26418274Mechanizovaný úklid exkrementů 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-55055
2017070223vf17/105Sedmá ubytovací26418274Úklid exkrementů za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-274266.77
2017070224vf17/114Sedmá ubytovací26418274Mimořádný úklid za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-106480
2017070225vf17/116Sedmá ubytovací26418274Mimořádný strojový úklid 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-13310
2017070226vf17/117Sedmá ubytovací26418274Úklid chodníků a jejich splachy za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-423262.56
2017070227vf17/108Sedmá ubytovací26418274Úklid chodníků s předkropem za 6/201711.07.201714.07.201718.07.2017-161669.4
2017070228007/2017Štěpán BARTÁK6604934210 ks mlžítek "Mlžítka M"11.07.201721.07.201718.07.2017-10000
20170702293/2017Wernerová JitkaOprava výtvarného projektu "Ostrovy" v parku Tusarově ulici12.07.201701.08.201718.07.2017-86500
2017070230170100077TÚZ s.r.o.27095452Údržba zeleně a opravy na DH nad rámec smlouvy12.07.201731.07.201718.07.2017-27257
2017070231FV20171260C D V služby, s.r.o.49356445Vývoz odpadkových košů, vývoz speciálních košů na psí exkrementy, doplňování sáčků na PE, odvoz černých plastových pytlů s uličními smetky a odstraňování miniskládek za období 6/201717.07.201709.08.201718.07.2017-72690.42
2017070232617402902Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody - Ortenovo náměstí č. parcely 628/1 (pítko) za 7/201719.07.201715.07.201720.07.2017-2590
2017070233617402903Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody Ortenovo náměstí č.parcely 2293/1 (fontána) za 7/201719.07.201715.07.201720.07.2017-3890
20170702342170006763MEVA-TEC s.r.o.62742051Koš na psí exkrementy se zásobníkem 50 ks
Vložka do beton. koše 50 ks
Zásobník na sáčky ke koši 39 ks
24.07.201710.08.201728.07.2017-165661
20170702351701022846Pražské služby a.s.60194120Servisní práce podzemní kontejnery na Ortenově náměstí 6.6.201724.07.201704.08.201726.07.2017-24200
201707023681/2017Petr Hansl75430886Oprava a doplnění informačních systémů parků a DH24.07.201705.08.201726.07.2017-50900
2017070237170100078TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - odstranění kovových chráničů stromu, doplnění chybějících matek pískoviště, oprava vláčku, odstranění hoblované atrakce24.07.201702.08.201726.07.2017-5384
2017070238170100079TÚZ s.r.o.27095452Odstranění zlomených stromů a oprava stolu24.07.201702.08.201726.07.2017-2354
2017070239170100082TÚZ s.r.o.27095452Odstranění graffiti24.07.201704.08.201726.07.2017-4356
2017070240170100081TÚZ s.r.o.27095452Kosení trávníku v Jateční ulici - středový pás24.07.201704.08.201726.07.2017-3304
20170702411701163Safe trees, s.r.o.26935287Vypracování pasportu na vnitroblok v ulici Schnirchova 3325.07.201715.08.201726.07.2017-5445
201707024217/30Hlouška Karel88182941Náhradní díly ke spouštěči pítka P (4ks)25.07.201707.08.201728.07.2017-4000
2017070243201720066ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.14504588Práce nad rámec zakázky ,,Rekonstrukce ulice U Letenské vodárny" - výšková úprava vjezdu a výšková úprava dlažeb u jednotlivých č.p., bourací práce a rekultivace, zhotovení vrat u hlavního vjezdu, boční branky a přístupové cesty k ní27.07.201717.08.201722.09.2017-228972
20170702442170006997MEVA-TEC s.r.o.62742051Zásobník na sáčky ke koši 5225-A02.08.201717.08.201707.08.2017-835
2017070245170100094TÚZ s.r.o.27095452údržba dopadových zón u herních prvků02.08.201721.08.201707.08.2017-3107
2017070246170100092TÚZ s.r.o.270954522017/OIVZ/042 - Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně ve správě MČ P7 za odbobí 7/201702.08.201721.08.201718.08.2017-174955
2017070247170100093TÚZ s.r.o.27095452údržba DH Na Výšinách za 7/2017
TÚZ - Dopravní hřiště na Výšinách 2016/OIVZ/010
02.08.201721.08.201708.08.2017-12395
20170702483217342763ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí rekonstrukce dětského hřiště na parcele 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za odbobí 7/201702.08.201714.08.201707.08.2017-1512
20170702493217342762ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH U Sparty. v počtu 8 ks světelných míst za období 7/201702.08.201714.08.201707.08.2017-2220
20170702503217342761ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 7/201702.08.201714.08.201707.08.2017-1476
20170702513217342764ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 7/201702.08.201714.08.201707.08.2017-3401
2017070252vf17/151Sedmá ubytovací26418274Úklid zeleně a hřišť za 7/201703.08.201714.08.201721.08.2017-187070.98
201707025317/01/0197Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636zahradnické práce - zálivka letničkových záhonů za 7/201704.08.201721.08.201708.08.2017-32929
20170702551742080660Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635DOPLATEK - Vyúčtování za období 2.8.2016 - 28.7.2017 - smlouva o dodávce vody č. 34001219/2 Tovární ,Praha 7, č.parc. 1100.07.08.201718.08.201708.08.2017-6564
201707025763/17Szöcs Viliam40777359Údržba a provoz pítek v parku Tusarova Ortenovo nám za 7/201707.08.201721.08.201711.08.2017-3872
2017070258FV-2017-212-000164KTS - AME s.r.o.42194407Oprava fontány na Ortenově nám. - oprava stropní desky technologické šachty a nerez konstrukcí08.08.201717.08.201711.08.2017-96352
2017070260201720073ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.14504588Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/039 DODATEK č. 1, rekonstrukce zelené plochy "Reko zelené plochy U Letenské vodárny"11.08.201729.08.201728.08.2017-5271852.59
20170702611742084804Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Odběr vody na Řezáčově náměstí v období 21.7.2016-7.8.21716.08.201727.08.201728.08.2017-279
20170702642017100547mmcité 1 a.s.27670864Oprava laviček Katia na Strossmayerově náměstí24.08.201706.09.201704.09.2017-2858
2017070265170100097TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně a DH24.08.201708.09.201704.09.2017-9208
201707026617/01/0235Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Zpracování dokumentace k lokalizaci pro výsadbu stromů na Praze 725.08.201713.09.201706.09.2017-55660
20170702672017100548mmcité 1 a.s.27670864Zahrazovací sloupky Ortenovo náměstí28.08.201706.09.201706.09.2017-34248
2017070268ZLV-1797/2017Gutta ČR - Praha spol.s r.o.257710013 ks plastové sklo 3000 x 1000 mm - polykarbonát 5 mm značky Gutta (9 m2)29.08.201711.09.201708.09.2017-13532
20170702693217343194ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí rekonstrukce DH U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 8/201704.09.201714.09.201719.09.2017-2220
20170702703217343193ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 8/201704.09.201714.09.201719.09.2017-1476
20170702713217343195ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí rekonstrukce DH na parc. č. 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 8/201704.09.201714.09.201719.09.2017-1512
20170702723217343196ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 8/201704.09.201714.09.201719.09.2017-3401
201707027330247943Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Ortenovo nám., parc. č. 627,628/1,2,3 za období 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-5470
201707027430115228Pražská energetika, a.s.60193913elektřina U Průhonu 1240/48 (osvětlení vnitroblok) za 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-420
201707027530091955Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Řezáčovo nám. 1261/2 za 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-910
201707027630222192Pražská energetika, a.s.60193913elektřina U Sparty, parcela 666P (hřiště) za 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-670
201707027730139396Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Tovární 1100P (hřiště) za 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-680
201707027830193761Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Tusarova 1545/25a za 3Q/201704.09.201704.09.201711.09.2017-610
20170702794000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo nám. parc. č. 2293/1 (fontána) 8/201704.09.201704.09.201711.09.2017-3890
20170702804000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo nám. č. parc. 628/1 (pítko) za 8/201704.09.201704.09.201711.09.2017-2590
20170702812017053HAGS Praha, s.r.o.26723727Práce v rámci realizace "Rekonstrukce na DH Sedmkráska" a dodávka náhradních dílů a příslušných oprav na DH U Sparty04.09.201719.09.201719.09.2017-111931.05
201707028268/17Szöcs Viliam40777359Údržba a provoz pítek v parku Tusarova Ortenovo nám. za 8/201704.09.201721.09.201711.09.2017-3872
2017070283170100109TÚZ s.r.o.270954522017/OIVZ/042 - Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně ve správě MČ P7 za 8/201706.09.201725.09.201712.09.2017-174955
2017070284170100108TÚZ s.r.o.27095452údržba DH Na Výšinách za 8/201706.09.201725.09.201711.09.2017-12395
20170702853017STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka na akci Reko zelené plochy u Let. vodármy za 8/201706.09.201724.09.201711.09.2017-9637.65
20170702862017100575mmcité 1 a.s.27670864Dodání 4 ks náhradních klíčů na otevírání zahrazovacích sloupků na Ortenově náměstí08.09.201728.09.201718.09.2017-1648
20170702871000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody Tovární 1100 za 4Q/2017 (1.9.-30.11.2017)
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 34001219/2 Tovární ,Praha 7, č.parc. 1100.
12.09.201715.09.201718.09.2017-1650
201707028834937Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody Tusarova 216/2 za 4Q/2017 (1.9.-31.11.2017)
Pražské vodovody a kanalizace -smlouva o dodávce vody č.30301560/2 -odb.č. Tusarova ,Praha 7, parc.č. 2316/2
12.09.201715.09.201718.09.2017-2320
20170702894000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody Ortenovo nám. 628/1 za období 9/2017 (pítko)
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č.34024259/2 -Ortenovo nám. , Praha 7 č.parc.628/1
12.09.201715.09.201718.09.2017-2590
20170702904000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635odběr vody Ortenovo nám. 2293/1 za období 9/2017 (fontána)
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 34024261 / 2 , Ortenovo nám.,Praha 7, č.parc. 2293/1
12.09.201715.09.201718.09.2017-3890
2017070291253/17TILIA Garden s.r.o.28181557nátěr oplocení záhonů Vltavská13.09.201729.09.201718.09.2017-57031.46
201707029217141634EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - Dodávka pramenité pitné vody, stojanů, opravy stojanů, vč. sanitací - dodávka vody pro zaměstnance MČ P714.09.201727.09.201720.09.2017-3754
20170702931701023759Pražské služby a.s.60194120Opravu podzemního kontejneru na Ortenově náměstí a Řezáčově náměstí20.09.201730.09.201725.09.2017-8288.98
2017070294170100112TÚZ s.r.o.27095452Vypletí máty a odstranění odkvetlých částí rostlin v ulici nad Královskou oborou20.09.201730.09.201725.09.2017-481
2017070295270100119MaLa s.r.o.25061151Provedení elektroinstalace do kamenného sloupku pro zásuvku 400V, provedení revize a vystavení revizní zprávy
Navýšení příkonu pro konání veřejných akcí, Řezáčovo nám.
20.09.201725.09.201725.09.2017-8566
2017070296170100111TÚZ s.r.o.27095452Opravy a nátěr žlabů a zdí na DH U Průhonu20.09.201730.09.201725.09.2017-17947
201707029778/17Szöcs Viliam40777359Servis fontány na Ortenově náměstí za období 3Q/201702.10.201730.10.201703.10.2017-29040
201707029875/17Szöcs Viliam40777359údržba a provoz pítek v parku Tusarova a Ortenovo nám. za 9/201702.10.201721.10.201703.10.2017-3872
20170703003217343552ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 9/201703.10.201714.10.201710.10.2017-3401
20170703013217343549ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 9/201703.10.201714.10.201710.10.2017-1476
20170703023217343550ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 9/20103.10.201714.10.201710.10.2017-2220
20170703033217343551ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH na parcele 2292/1 v počtu 6 ks světelných míst za období 9/201703.10.201714.10.201710.10.2017-1512
2017070304170100124TÚZ s.r.o.27095452Ochranný postřik keřů rodu Buxus, postřiková látka Karate a Zeon
Provedení dvou ochranných postřiků keřů rodu Buxus napadených obalečem zimostrázovým
03.10.201723.10.201710.10.2017-4853
201707030584719Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Strossmayerovo náměstí - vyúčtování za 9.8.2016 - 19.9.2017
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 30388576/2 Strossmayerovo nám.
03.10.201714.10.201709.10.2017-28900
2017070306170100113TÚZ s.r.o.27095452údržba dětských hřišť a veřejné zeleně za 9/2017
2017/OIVZ/042 - Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně ve správě MČ P7 (1.7.2017-30.6.2018)
04.10.201722.10.201711.10.2017-181446
201707030720170057Ing. Ivan Marek15855864Autorský dozor při realizaci díla Reko zelené plochy u Letenské vodárny za období 7-9/201704.10.201722.10.201727.10.2017-131164
2017070308130/17Souček Miloslav18903517Oprava dřevěných sedáků na Řezáčově náměstí04.10.201725.10.201710.10.2017-3207
2017070309HRH_019_08_2017HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o.02447207Pružinové houpadlo na DH05.10.201710.10.201710.10.2017-29995
201707031084719Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Strossmayerovo nám. za období 1.10. - 30.11.2017
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 30388576/2 Strossmayerovo nám.
05.10.201715.10.201709.10.2017-5930
20170703114000229431Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda DH U Sparty č. parc. 666,667/2 za období 1.10. - 31.12. 2017
Pražské vodovody a kanalizace - DH U Sparty smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.34023922/2, č.parcely 666,667/2
05.10.201715.10.201709.10.2017-6900
20170703124000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí č. parc. 628/1 (pítko) za období 10/2017
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č.34024259/2 -Ortenovo nám. , Praha 7 č.parc.628/1 (pítko)
05.10.201715.10.201709.10.2017-2590
20170703134000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo náměstí č. parc. 2293/1 (fontána) za období 10/2017
Pražské vodovody a kanalizace - smlouva o dodávce vody č. 34024261 / 2 , Ortenovo nám.,Praha 7, č.parc. 2293/1 (fontána)
05.10.201715.10.201709.10.2017-3890
20170703142017084František Vaňourek40082946Posunutí (snížení) umístění vnitřní elektronické výzbroje včetně světelného zdroje v ulici U Letenské vodárny - 10 ks svítidel12.10.201729.10.201718.10.2017-4356
20170703161701024232Pražské služby a.s.60194120Provedení odplevení horkou vodou zpevněné plochy - dlažby a mlatové plochy parčíku Řezáčova nám., Praha 718.10.201731.10.201723.10.2017-18150
2017070317170100126TÚZ s.r.o.27095452Úprava záhonu U Uranie - předsadba zdi19.10.201731.10.201723.10.2017-111110
201707031842017Lukon Glads s.r.o.05901863Cibuloviny (tulipány, narcisy, crocusy, Chionodoxa)19.10.201701.11.201709.11.2017-94631.2
2017070319G2017277Bořivoj Šťáva69654387Pískoviště 1x23.10.201709.11.201702.11.2017-31147
20170703201701280Safe trees, s.r.o.26935287Vypracování odborných posudků stromů na zhodnocení provozní bezpečnosti vybraných stromů na Praze 727.10.201715.11.201703.11.2017-23595
2017070321201710374GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472Realizace výsadeb cibulovin do nádob, záhonů a trávníků30.10.201717.11.201709.11.2017-116910.2
201707032281/17Szöcs Viliam40777359Údržba a provoz pítek v parku Tusarova a Ortenovo nám. za 10/201701.11.201721.11.201703.11.2017-3872
20170703233217344007ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH U Sparty, v počtu 8 ks světelných míst za 10/201702.11.201714.11.201708.11.2017-2220
20170703243217344008ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH na parcele č. 2292/1, v počtu 8 ks světelných míst za 10/201702.11.201714.11.201708.11.2017-1512
20170703253217344006ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská, ul. Bubenská, v počtu 6 ks světelných míst za 10/201702.11.201714.11.201709.11.2017-1476
20170703263217344009ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám., v počtu 18 ks světelných míst za 10/201702.11.201714.11.201709.11.2017-3401
201707032730115228Pražská energetika, a.s.60193913elektřina vnotroblok U Průhonu 1240/48 na 4Q/201702.11.201713.11.201708.11.2017-420
201707032830091955Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Řezáčovo nám. 1261/2 na 4Q/201702.11.201720.11.201708.11.2017-910
201707032930222192Pražská energetika, a.s.60193913elektřina hřiště U Sparty parc. 666P na 4Q/201702.11.201717.11.201708.11.2017-670
201707033030139396Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Tovární 1100P na 4Q/201702.11.201721.11.201708.11.2017-680
201707033130193761Pražská energetika, a.s.60193913elektřina park Tusarova 1545/25a za 4Q/201702.11.201719.11.201708.11.2017-610
201707033230247943Pražská energetika, a.s.60193913elektřina Ortenovo nám. 627,628/1,2,3 za období 4Q/201702.11.201710.11.201708.11.2017-5470
20170703334000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo nám. č. parc. 628/1 (pítko) za 11/201702.11.201715.11.201708.11.2017-2590
20170703344000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635voda Ortenovo nám. parc.č. 2293/1 (fontána) za 11/201702.11.201715.11.201708.11.2017-3890
20170703351738000040SITEL, spol. s r.o.44797320Vytyčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS07.11.201711.11.201709.11.2017-6776
20170703361701203130Pražské služby a.s.60194120Vývoz odpadkových košů o víkendech za 10/201707.11.201723.11.201714.11.2017-12678.75
20170703371701291Safe trees, s.r.o.26935287Provedení tomografického vyšetření 1ks lípy srdčité, strom č. 6 na ploše vnitrobloku U Vody07.11.201721.11.201709.11.2017-3267
201707033891/2017Tomáš Raška87686261Provedení deratizace vnitrobloku a DH v ulici U Průhonu 1239/46 parc.č. 922 a 923. Kontrola účinnosti deratizace po týdnu a po 2 týdnech.
Deratizace vnitrobloku a DH v ulici U Průhonu 1239/46 / 105
Nejsem plátce DPH.
07.11.201725.11.201709.11.2017-6150
20170703397632000466Magistrát hlavního města00064581Odběr elektrické energie pro zařízení VO za 10/201707.11.201714.11.201706.12.2017-681
2017070340vf 17/2197U s.r.o.26418274úklid exkrementů za 10/201707.11.201714.11.201714.11.2017-165165
2017070341vf 17/2207U s.r.o.26418274Úklid chodníků s předkropem za 10/201707.11.201714.11.201714.11.2017-485008
2017070342vf 17/2217U s.r.o.26418274Ruční úklid chodníků za 10/201707.11.201714.11.201714.11.2017-482387.1
2017070343vf 17/2227U s.r.o.26418274Splachy chodníků za 10/201707.11.201714.11.201714.11.2017-183517.1
2017070344vf 17/2237U s.r.o.26418274Vývoz odpadkových košů za 10/201707.11.201714.11.201721.11.2017-220933.9
2017070345vf 17/2247U s.r.o.26418274Úklid zeleně a hřišť 10/201707.11.201714.11.201714.11.2017-178921.8
2017070346vf 17/2257U s.r.o.26418274Sáčky na psí exkrementy za 10/201707.11.201714.11.201721.11.2017-47761.28
2017070347170100131TÚZ s.r.o.27095452Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně (sml. 2017/OIVZ/042) za 10/201708.11.201727.11.201714.11.2017-181446
2017070348170100134TÚZ s.r.o.27095452Zálivka betonových hnádob v ulici Na Výšinách08.11.201727.11.201713.11.2017-13576
2017070349170100133TÚZ s.r.o.27095452kosení trávníku ulice Jateční - středový pás08.11.201727.11.201713.11.2017-19108
2017070350170100137TÚZ s.r.o.27095452Ukotvení lavic, oprava lavice, odstranění popínavých rostlin a doplnění písku na dětských hřištích08.11.201727.11.201713.11.2017-9075
2017070351170100135TÚZ s.r.o.27095452Zálivka stromů a keřů08.11.201727.11.201713.11.2017-32678
201707035217/2017Jan Havlík14910373Vyhotovení projektu na úpravu osvětlení Řezáčovo náměstí09.11.201701.12.201701.12.2017-49852
20170703531701024601Pražské služby a.s.60194120Pytle na klíněnku 200ks15.11.201730.11.201721.11.2017-6000
20170703541701024587Pražské služby a.s.60194120Servisní práce podzemní kontejner na Řezáčově náměstí15.11.201730.11.201721.11.2017-12100
2017070355201720132ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.14504588Práce nad rámec zakázky "Rekonstrukce u Let. vodárny" - mobiliář - zahrazovací sloupky15.11.201730.11.201720.11.2017-10982.4
20170703561731003890SITEL, spol. s r.o.44797320Vytýčení podzemního vedení komunikační sítě ul. Plynární
Vyúčtování k zálohové faktuře
15.11.201715.11.201715.11.20176776
2017070357170100143TÚZ s.r.o.27095452Práce nad rámec běžné údržby zeleně - instalace infotabule, oprava sedáku lavice, odstranění zlomených stromů a vyvrácených keřů, průklest keřů, odstranění pařezu, pokácení stromu do 20 cm, uložení do bio odpadu22.11.201713.12.201704.12.2017-5835
20170703582017111SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.25560191Dětské hřiště Sedmikráska - Rekonstrukce DH, ul. Jateční - sml.č. 2017/OIVZ/02323.11.201729.11.201727.11.2017-1534610
20170703591721207751Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886dodávky vody pro provoz zálivky zeleně u stanice metra Vltavská za období 19.3.-8.11.201727.11.201714.12.201712.12.2017-36397.59
2017070360FVCZ-278/2017hřiště.cz, s.r.o.28354303Herní prvky a mobiliár na DH Tusarova29.11.201720.12.201704.12.2017-221031
201707036117037Karel Beneš45819840Revize závlahového systému na plochách Vltavská a park Tusarova01.12.201712.12.201720.12.2017-46319
20170703623217344482ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce Ortenovo nám. v počtu 18 ks světelných míst za období 11/201701.12.201714.12.201711.12.2017-3401
20170703633217344475ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce zeleně Vltavská v ul. Bubenská v počtu 6 ks světelných míst za období 11/201701.12.201714.12.201711.12.2017-1476
20170703643217344476ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH U Sparty v počtu 8 ks světelných míst za období 11/201701.12.201714.12.201711.12.2017-2220
20170703653217344479ELTODO-CITELUM s.r.o.25751018Údržba veřejného osvětlení, které je součástí akce Rekonstrukce DH na parcele 2292/1 v počtu 8 ks světelných míst za období 11/201701.12.201714.12.201711.12.2017-1512
20170703661710Ing. Michal Pánek40591522Zajištění dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu nutném pro zajištění stavební akce realizované MČ Praha 7 – ,,Dětské hřiště Sedmikráska – Rekonstrukce DH, ul. Jateční“ za 9,10,11/201705.12.201724.12.201711.12.2017-44000
20170703671701021Klimeš Milan18393969Vytyčení stromů v rámci projektu - Výsadba stromů v okolí metra Nádraží Holešovice
Nejsem plátce DPH.
05.12.201727.12.201711.12.2017-3000
20170703687632000372HLAVNÍ MĚSTO PRAHA00064581odběr elektrické energie pro zařízení VO U Let. vodárny za 8 a 9/2017 (sml. 645/17/40)05.12.201711.12.201711.12.2017-879
201707036917/01/0352Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Údržba letničkových záhonů, údržba a zálivka stromů v ul. Kostelní a Korunovační05.12.201721.12.201711.12.2017-96356
201707037017/01/0351Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Instalace provizorního oplocení a pravidelná seč trávníku v ulici Osadní05.12.201721.12.201711.12.2017-18704
2017070371170100146TÚZ s.r.o.27095452Údržba dopadových zón u herních prvků07.12.201726.12.201712.12.2017-2111
201707037217059Karel Beneš45819840Instalační práce u pítka u kostela sv. Antonína a oprava vodního prvku na Řezáčově náměstí07.12.201725.12.201712.12.2017-14715
2017070373170100145TÚZ s.r.o.27095452Údržba dětských hřišť a veřejné zeleně za 11/201707.12.201726.12.201714.12.2017-181446
2017070375fv20172347C D V služby, s.r.o.49356445Vývoz odpadkových košů ve vybraných lokalitách za 11/201712.12.201731.12.201714.12.2017-1190.25
2017070376272017Steiner Aleš71479830Zpracování návrhu rekonstrukce zeleně na Ortenově náměstí a návrhu trvalkového záhonu ze současného letničkového na Ortenově náměstí12.12.201730.12.201714.12.2017-41140
20170703772017131SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.25560191Rekonstrukce DH Sedmikráska - stavební práce za období 1.11.-30.11.201712.12.201729.12.201714.12.2017-3635078
2017070378117V016033Česká voda - Czech Water, a.s.25035070Výměna, kontrola a zaplombování zálivkového vodoměru DN 20 u stanice metra Vltavská14.12.201728.12.201720.12.2017-1750
20170703791701203720Pražské služby a.s.60194120vývoz odpadkových košů o víkendech za 12/201714.12.201731.12.201720.12.2017-14087.5
20170703801701025182Pražské služby a.s.60194120Pytle na klíněnku 100 ks14.12.201731.12.201720.12.2017-3630
2017070381170100153TÚZ s.r.o.27095452vypletí záhonu, odstranění odumřelých a odkvetlých částí trvalek15.12.201731.12.201720.12.2017-481
201707038267/2017Sportovní projekty s.r.o.27060659Rekonstrukce DH Sedmikráska, ul. Jateční - Projektová dokumentace - splátka za provedení díla dle sml. č. 2016/OIVZ/014 - č.II.1. písmeno c) tj. celková odměna za autorský dozor15.12.201703.01.201819.12.2017-22990
2017070383201710539GARTENSTA PLUS s.r.o.26689472Výsadba 2 ks stromů: Magnolia stellata - Na Výšinách a Quercus palustris - park Plynární19.12.201731.12.201720.12.2017-15373.05
20170703841000171237Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Dodávka vody Tovární ,Praha 7, č.parc. 1100 za období 1.12.2017-28.2.201819.12.201715.12.201720.12.2017-1650
20170703854000233754Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Dodávka vody Ortenovo nám. , Praha 7 č.parc.628/1 (pítko) za období 12/201719.12.201715.12.201720.12.2017-2590
20170703864000233776Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Dodávka vody Ortenovo nám.,Praha 7, č.parc. 2293/1 (fontána) za období 12/201719.12.201715.12.201720.12.2017-3890
201707038734937Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Dodávka vody Tusarova ,Praha 7, parc.č. 2316/2 za 1.12.2017-28.2.201819.12.201715.12.201720.12.2017-2320
201707038884719Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635dodávka vody Strossmayerovo nám. za období 1.12.2017 - 28.2.201819.12.201715.12.201720.12.2017-5930
20170703891701390Safe trees, s.r.o.26935287Dendrologické posouzení 1 ks stromu pajasanu na pozemku k.ú. Bubeneč p.č. 603/920.12.201709.01.201828.12.2017-1815
201707039017/01/0386Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Prověřovací studie výsadeb stromů20.12.201708.01.201822.12.2017-56870
201707039117/01/0385Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Zpracování návrhu trvalkových záhonů ul. Čechova22.12.201708.01.201828.12.2017-36300
201707039217/01/0383Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Vypracování projektu sadových úprav zeleného pásu v ulici Jateční27.12.201708.01.201828.12.2017-54450
20170900872017000064OTIDEA avz s.r.o.04682378Poradenské služby -zadavatelská odměna na základě objednávky č. O-0016/OMA/2017 v rámci veřejné zakázky s názvem "Opravy střech základích škol TGM Ortenovo náměstí 1275/34"24.04.201709.05.201704.07.2017-12100
2017090134F17/121CONTRACTIS, s.r.o.25727737Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 -Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 723.06.201713.07.201718.07.2017-145200
20170901354000483300Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34045971/1 - odběrné místo U Průhonu 1338/38, Praha 7
záloha - vodné, stočné 1.3. - 31.5.2017
26.06.201715.07.201712.07.2017-5970
20170901364000483300Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34045971/1 - odběrné místo U Průhonu 1338/38, Praha 7
záloha - vodné, stočné 1.6.- 31.8.2017
26.06.201715.06.201712.07.2017-5970
20170901404000526079Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635záloha PVK - Tusarova 1545/25a, Praha 7 za červen 201728.06.201715.06.201704.07.2017-570
20170901410122017ACTISTAV spol. s r.o.27128130Adaptace NBP 1116/103 pro pracovníky úklidu v domě Janovského 1116/10, SOD 2016/OIVZ/067 - ACTISTAV, spol. s.r.o.
dopočítaná daň 207 200,70 Kč
30.06.201721.07.201711.07.2017-1381338
20170901420517060031Speciální stavby Most spol. s r.o.41327225SAZ - SOD 2017/OIVZ/001 - Speciální stavby Most spol. s r.o.
dopočítaná daň 152 175,66 Kč
04.07.201730.07.201726.07.2017-724646
20170901432017512044PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy/73 pro obj.
Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7
Františka Křížka 683/22, Praha 7
Letenské sady 341, Praha 7
04.07.201714.07.201712.07.2017-19057.5
20170901442017512045PDE s.r.o.28811208Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/75 pro obj.
Na Maninách 1080/259a, Praha 7
Fr. Křížka 490/2, Praha 7
Nad Štolou 1277/6, Praha 7
04.07.201714.07.201712.07.2017-20691
2017090145302617Ing. Milan Dropka44299575Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha – Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby / 60 - červen 201704.07.201721.07.201725.07.2017-39600
2017090146301617Ing. Milan Dropka44299575Služby technického dozoru stavebníka ( TDS ) a koordinátora BOZP na staveništi při akci „ ZŠ Fr. Plamínkové / 85 - červen 201704.07.201721.07.201718.07.2017-21600
2017090147300617Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - červen 201704.07.201721.07.201721.07.2017-45655
2017090148170100009Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - přepracování projektové dokumentace (rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 k.ú. Bubeneč, Praha 7) SODS 2015/OIVZ/047 - Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. - autorský dozor duben - červen 201704.07.201730.07.201725.07.2017-25930
201709014919/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Zpracování projektové žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program Praha - pól růstu při MŠ Na Výšinách v rámci rekonstrukce Vodárenské věže / 14804.07.201719.07.201702.08.2017-25000
201709015030300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 spotřebovaná elektřina za 6/201710.07.201717.07.201721.07.2017-2453
201709015217065020NESS Czech s.r.o.45786259Rekonstrukce Vodárenské věže - uveřejnění formuláře v elektronické podobě12.07.201721.07.201728.07.2017-269.1
20170901542017200043ACTHERM Praha, spol.s r.o24206466Dočasné napojení horkovodního potrubí pro MŠ U Studánky 85/4 / 10213.07.201702.08.201725.07.2017-29343
20170901551708Hydronet, z.s.22822534Časosběrná kamera Vodárenská věž - provoz a správa kamery za 3 měsíce / 3217.07.201703.08.201725.07.2017-6000
2017090156117036STIGMA spol. s r.o.26176645Úprava stavby detašovaného pracoviště / 138 - domeček Tusarova 85, Praha 724.07.201701.08.201728.07.2017-69599
20170901572017191199CEDE Studio, s.r.o.26764822Vypracování projektové dokumentace na výměnu výkladců prodejen Komunardů 432/14 /4424.07.201714.08.201710.08.2017-19360
2017090158117065Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání - 3. čtvrtletí 201724.07.201701.08.201725.07.2017-152500
201709015917100022CENEVITAE s.r.o.25725661Dendrologické posouzení 1 ks stromu Acer pseudoplatanus / 4725.07.201714.08.201702.08.2017-7018
2017090160117035STIGMA spol. s r.o.26176645Nová třída ZŠ Tusarova 21a domeček - úprava stavby - STIGMA spol. s.r.o.-SOD 2017/OIVZ/01826.07.201731.07.201703.08.2017-373207
2017090161201721TTP, spol. s r.o.49684663Vypracování studie na využití nebytového prostoru „Rossy“, Tusarova 1216/53, Praha 7 / 3728.07.201717.08.201702.08.2017-29040
20170901622017/07/27Zadina Jindřich, JUDr.66208327Náhrada nákladů řízení na základě usnesení č.j.:67C 130/2016/ 4828.07.201731.07.201702.08.2017-35520
201709016402-7-0000292společnost HTA ZŠ Plamínkové00676853ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, SOD 2017/OIVZ/011 - HTA ZŠ Plamínkové, Hospimed,spol.s.r.o.,TREPART s.r.o.,Auböck s.r.o. - práce za období 14.6. - 15.7.201702.08.201720.08.201715.08.2017-639043.35
2017090165201704Atelier bod architekti s.r.o.04598261U Průhonu 11 - Rekonstrukce detašovaného pracoviště ODO - Atelier Bod Architekti s.r.o. SOD 2017/OIVZ/015 - I. etapa02.08.201730.08.201716.08.2017-405350
2017090166010170042PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 06-07/2017
dopočítaná daň 478 996,16 Kč
02.08.201721.08.201709.08.2017-2280934.08
2017090167010170041PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 06-07/2017
dopočítaná daň 30 504,33 Kč
02.08.201721.08.201709.08.2017-145258.72
2017090168311717Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - 07/201702.08.201721.08.201708.08.2017-45655
2017090169303717Ing. Milan Dropka44299575Služby technického dozoru stavebníka ( TDS ) a koordinátora BOZP na staveništi při akci „ ZŠ Fr. Plamínkové" / 85 - červenec 201702.08.201721.08.201708.08.2017-46000
2017090170312717Ing. Milan Dropka44299575Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha – Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby" / 60 - červenec 201702.08.201721.08.201710.08.2017-33200
201709017117070PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru na staveništi při akci ,,Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách"/ 116 - červenec 201702.08.201730.08.201708.08.2017-20642.6
201709017217069PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Objednávka na služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - rekonstrukce střechy / 115 - červenec 201702.08.201730.08.201708.08.2017-34666.5
20170901732017512054PDE s.r.o.28811208Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy/ 75 - objekty Ortenovo nám. 1275/34, Rajská 300/3, Umělecká 850/802.08.201711.08.201708.08.2017-24502.5
20170901742017512053PDE s.r.o.28811208Vypracování nových průkazů energetické náročnosti budovy / 74 - objekt Za Papírnou 144/7 B a U02.08.201711.08.201708.08.2017-12342
20170901751200003713RTS,a.s.25533843RTS,a.s. - zveřejnění zadávacího řízení VZMR ( ze zákona).04.08.201717.08.201714.08.2017-2904
201709017602717STON Management s.r.o.24305944Technický dozor stavebníka na akci Reko zelené plochy u Let. vodárny v období 7/201704.08.201724.08.201708.08.2017-6603.58
20170901770517070034Speciální stavby Most spol. s r.o.41327225SAZ - SOD 2017/OIVZ/001 - Speciální stavby Most spol. s r.o. - stavební práce
dopočítaná daň 385 112,70 Kč
04.08.201730.08.201709.08.2017-1833870
201709017830300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 - za období červenec 201707.08.201716.08.201711.08.2017-4520
20170901794000414066Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30208747 - odběrné místo Na výšinách 1000/1, Praha 7
záloha - vodné, stočné 1.7.-30.9.2017
08.08.201715.07.201715.08.2017-10250
2017090180201719Jaroslav Ostrčilík03169952Platba za článek pro Hobulet 4/2017 dle platného sazebníku, obj.č. O-0059/KS/2017 - přiložena.
Neplátce DPH.
08.08.201721.08.201711.08.2017-2000
2017090181022Stavby CSI spol. s r.o.24288497TDS Adaptace NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu Janovského 116/10, Praha 710.08.201728.08.201715.08.2017-53905.5
2017090183444/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Vypracování právního posouzení a zastupování MČ Praha 7 ve věci "Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ TGM" - květen - červenec 201710.08.201730.08.201718.08.2017-32186
20170901842017210166KONSIT a.s.18630197Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II, SOD 2017/OIVZ/013, KONSIT a.s. - stavební práce 07/201711.08.201708.09.201718.08.2017-1158043.81
20170901854000483300Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34045971 - U průhonu 1338/38, Praha 7 - vyúčtování s doplatkem 119,- Kč17.08.201728.08.201724.08.2017-23999
2017090186730019VIS, a.s.60192712Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/027, VIS, a.s. - červenec 201718.08.201704.09.201704.09.2017-93443.46
20170901872017Jaroslav Pacovský67792626Oprava objektu U Uranie 14, Praha 718.08.201705.09.201724.08.2017-132083
201709018817210085MIPA-elektro s.r.o.27194931Dodávka a montáž akustického podhledu a umělého osvětlení ve školní jídelně ZŠ TGM Ortenovo nám. 3421.08.201707.09.201724.08.2017-241470
2017090189010170060PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž
dopočítaná daň 38 573,34 Kč
28.08.201725.09.201704.09.2017-183682.57
2017090190010170059PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 07-08/2017
dopočítaná daň 563 764,68 Kč
28.08.201725.09.201708.09.2017-2684593.7
201709019117210090MIPA-elektro s.r.o.27194931Dodávka a montáž akustického podhledu a doplnění svítidel ve školní jídelně / 17228.08.201715.09.201707.09.2017-41070
201709019255/2017Artumes s.r.o.28822391Služby koordinátora BOZP na staveništi při akci ,,SAZ Praha – Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697 / 7228.08.201714.09.201708.09.2017-38478
20170901933709-035/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckého posudku, parc. č. 1902, k. ú. / 16929.08.201721.09.201708.09.2017-12100
201709019417087PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Studii využitelnosti bočních částí půdní vestavby střechy ZŠ T.G.M. Ortenovo nám/ 11729.08.201727.09.201707.09.2017-236299.69
2017090195100170033ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Janovského 10/1116 - byt. jednotka 1116/4, Praha 7, SOD 2017/OIVZ/039, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 10 240,05 Kč
30.08.201715.09.201708.09.2017-68267
2017090196100170032ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Janovského 59/708, byt. jednotka 708/2, Praha 7, sml. č. 2017/OIVZ/037, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 14 333,25 Kč
30.08.201715.09.201708.09.2017-95555
201709019722-043/2017Ing. Vladislav Bezděka86900781Služby koordinátora BOZP "Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách" / 11430.08.201720.09.201707.09.2017-11300
2017090198010170063PP 53, a.s.29011299Provedení provizorního napojení semaforů v areálu Na Výšinách 1/1000, v souvislosti s rekonstrukcí Vodárenské věže
dopočítaná daň 3 414,81 Kč
30.08.201729.09.201708.09.2017-16261
20170901990517080042Speciální stavby Most spol. s r.o.41327225SAZ - SOD 2017/OIVZ/001 -Speciální stavby Most spol. s r.o.
dopočítaná daň 629 061,30 Kč
04.09.201729.09.201708.09.2017-2995530
2017090200313817Ing. Milan Dropka44299575Služby technického dozoru stavebníka ( TDS ) a koordinátora BOZP na staveništi při akci „ ZŠ Fr. Plamínkové" - srpen 201704.09.201721.09.201707.09.2017-43400
2017090201311817Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - srpen 201704.09.201721.09.201707.09.2017-45655
2017090202312817Ing. Milan Dropka44299575Služby technického stavebníka (TDS) při stavební akci ,,SAZ Praha – Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby" - srpen 201704.09.201721.09.201707.09.2017-37600
2017090203171000071FM servis Praha CZ, s.r.o.27120988ZŠ Fr. Plamínkové - rekonstrukce výměníkové stanice, SOD 2017/OIVZ/035, FM servis Praha CZ s.r.o.04.09.201719.09.201711.09.2017-647512.29
201709020420170008Martin Ramšák73822850Zednické práce dle specifikace dodávky, U Uranie 14, Praha 704.09.201722.09.201707.09.2017-90200
20170902052017200062ACTHERM Praha, spol.s r.o24206466Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Letohradská, Praha 704.09.201722.09.201708.09.2017-135520
20170902062017200061ACTHERM Praha, spol.s r.o24206466ZŠ Letohradská - rekonstrukce výměníkové stanice, SOD 2017/OIVZ/034, ACTHERM Praha s.r.o.04.09.201722.09.201708.09.2017-461297.48
20170902072017200060ACTHERM Praha, spol.s r.o24206466MŠ U Studánky 851/4 - Rekonstrukce výměníkové stanice - změna topného média, SOD 2017/OIVZ/036, ACTHERM Praha s.r.o.04.09.201722.09.201708.09.2017-282712.98
201709020817090PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - rekonstrukce střechy" - srpen 201704.09.201728.09.201707.09.2017-34666.5
201709020917091PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru na staveništi při akci ,,Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách" - srpen 201704.09.201728.09.201707.09.2017-20645.02
20170902104000483300Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 34045971, odb. místo U průhonu 1338/38 - záloha 1.9.-30.11.201705.09.201715.09.201706.11.2017-6070
2017090211f17/165CONTRACTIS, s.r.o.25727737Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 - Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 7 - výběr generálního dodavatele stavby - 5. etapa05.09.201725.09.201711.09.2017-242000
201709021230300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 - spotřebovaná elektřina za období 1.8.-31.8.201706.09.201721.09.201711.09.2017-2770
20170902132171389LENIA s.r.o.41186176Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách 1075/3, Praha 7, 2017/OIVZ/026, LENIA s.r.o.06.09.201731.08.201712.09.2017-3066115.8
2017090214730023VIS, a.s.60192712Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/027, VIS, a.s. - srpen 201707.09.201726.09.201711.09.2017-100081.52
201709021514/17Ing. Arch.Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN27116549SOD 2016/OIVZ/032, Modulová školka MŠ Na Výšinách - vypracování projektové dokumentace na rozšíření mateřské školy - Ing.Arch. Juraj Smoleň - studio ABTSMOLEN07.09.201716.09.201712.09.2017-135000
20170902161702Ing. Michal Pánek40591522Technický dozor stavebníka na akci ,,Veletržní 39 – realizace nového systému vytápění v NBP autoservisu – investice, Praha 7"08.09.201728.09.201713.09.2017-16000
201709021717139LILA-architektonický ateliér, s.r.o.63985641Zpracování změny v projektové dokumentaci pro provedení stavby (DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu akce „Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby“08.09.201730.09.201713.09.2017-70725
2017090218171046Vlček Daniel, Mgr.66224985Odměna za vyklizení bytu Tusarova 35/429, Praha 7, byt č. 3208.09.201721.09.201718.09.2017-12100
2017090219172058Vlček Daniel, Mgr.66224985Náhrada hotových výdajů za vyklizení bytu, zákonná odměna Tusarova 35/429, Praha 7, byt č. 3208.09.201721.09.201722.09.2017-105458.76
20170902202017210195KONSIT a.s.18630197Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II, SOD 2017/OIVZ/013, KONSIT a.s. - stavební práce ke dni 31.8.201711.09.201706.10.201720.09.2017-4968212.81
201709022102-7-0000340společnost HTA ZŠ Plamínkové00676853ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, SOD 2017/OIVZ/011 -HTA ZŠ Plamínkové, Hospimed,spol.s.r.o.,TREPART s.r.o.,Auböck s.r.o. - práce za období 16.7.-21.8.201711.09.201730.09.201702.10.2017-2899103.13
20170902223713-039/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckého posudku, parc. č. 2292/2 a 2292/3, k. ú. Holešovice12.09.201730.09.201718.09.2017-12100
20170902232171529LENIA s.r.o.41186176Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách 1075/3, Praha 7, 2017/OIVZ/026, LENIA s.r.o.12.09.201730.09.201722.09.2017-1522689.2
20170902242171530LENIA s.r.o.41186176Dodávka a montáž IP Videotelefonie pro zabezpečení vstupů do MŠ Na Výšinách v rámci rekonstrukce elektrorozvodů školky12.09.201729.09.201718.09.2017-241987.9
20170902252171531LENIA s.r.o.41186176Dodávka a montáž videotelefonů do MŠ Na Výšinách v rámci rekonstrukce elektrorozvodů školky12.09.201729.09.201718.09.2017-241335.71
20170902262170158EKOSA s.r.o.62583565Dodávka a montáž 24 ks axiálních ventilátorů 150T s časovým doběhem pro školku MŠ Na Výšinách12.09.201729.09.201718.09.2017-42108
20170902271703Ing. Michal Pánek40591522Služby technického dozoru stavebníka ( TDS ) na staveništi při akci „Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Na Výšinách 1075/3, Praha 7"13.09.201702.10.201718.09.2017-46000
2017090229010170078PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 08-09/2017
dopočítaná daň 38 245,12 Kč
20.09.201717.10.201727.09.2017-182119.61
2017090230010170077PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce 08-09/2017
dopočítaná daň 1 049 223,83 Kč
20.09.201717.10.201705.10.2017-4996303.95
20170902310232017ACTISTAV spol. s r.o.27128130Adaptaci NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu Janovského 1116/10, Praha 7
dopočítaná daň 14 000,85 Kč
20.09.201710.10.201727.09.2017-93339
20170902320242017ACTISTAV spol. s r.o.27128130Adaptaci NBP 1116/102 pro pracovníky úklidu Janovského 1116/10, Praha 7 - 2. vícepráce
dopočítaná daň 27 682,20 Kč
20.09.201710.10.201727.09.2017-184548
20170902333716-042/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny za přestavek (ang. dvorek) domu Fr. Křížka 460/13,15, Praha 720.09.201711.10.201727.09.2017-7260
201709023517VF0186JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.26489431Studie využití půdních prostor v MŠ Letohradská25.09.201730.09.201727.09.2017-148104
201709023617VF0185JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.26489431Studie využití půdních prostor v objektu MŠ Tusarova25.09.201730.09.201727.09.2017-121968
201709023717010310Diamantová technika ALFA s.r.o.04207521Jádrové vrtání betonové plotové zdi v MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a25.09.201705.10.201710.10.2017-6000
20170902382017267ALTEI spol. s r.o.25637274BIO OKO - Projektor - řešení havarijního stavu, 2017/OIVZ/052, ALTEI spol. s r.o.25.09.201702.10.201704.10.2017-943800
20170902391710046DELTAPLAN spol. s r.o.15889866Vypracování projektové dokumentace DUR a DSP pro úpravy a rozšíření střešní nástavby 9. NP v objektu U Průhonu 1338/3826.09.201716.10.201712.10.2017-88330
20170902402017240078CEDE Studio, s.r.o.26764822Stavající úpravy vyvolané změnou užívání stávající místnosti na dvě ordinace vč. instalací v domě Dukelských hrdinů 1, Praha 726.09.201713.10.201709.10.2017-45980
201709024177170416Tlášková Šárka - notářka71444211Sepsání notářského zápisu o právním jednání27.09.201712.10.201704.10.2017-45944
2017090242170100400FMM Consulting s.r.o.24838535Havarijní oprava prasklé kanalizace objektu ZŠ Tusarova 21a, Praha 727.09.201706.10.201712.10.2017-201465
2017090244170530INSTAMA s.r.o.26433087Veletržní 39 - bytový dům - realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu, 2017/OIVZ/019, INSTAMA s.r.o.
dopočítaná daň 15 684,- Kč
dle KN se jedná o budovu s číslem popisným - bytový dům
02.10.201718.10.201709.10.2017-104560
2017090245170533INSTAMA s.r.o.26433087Realizace nového systému vytápění v NBP autoservisu - záměna plynového kotle za elektrokotel, osazení bojleru a přímotopu
dopočítaná daň 7 333,41 Kč
dle KN se jedná o budovu bez čísla popisného - garáž
02.10.201718.10.201709.10.2017-34921
2017090246170532INSTAMA s.r.o.26433087Realizace nového systému vytápění v NBP autoservisu - záměna plynového kotle za elektrokotel, osazení bojleru a přímotopu
dopočítaná daň 10 278,30 Kč
dle KN se jedná o budovu s číslem popisným - bytový dům
02.10.201718.10.201709.10.2017-68522
2017090247170531INSTAMA s.r.o.26433087Veletržní 39 - realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu, 2017/OIVZ/019, INSTAMA s.r.o.
dopočítaná daň 134 255,52 Kč
dle KN se jedná o budovu bez čísla popisného - garáž
02.10.201718.10.201709.10.2017-639312
201709024817113PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám." - za měsíc 09/201704.10.201731.10.201709.10.2017-34666.5
2017090249301917Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - za měsíc 09/201704.10.201721.10.201712.10.2017-45655
2017090250303917Ing. Milan Dropka44299575Služby tech. dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při akci ,,ZŠ Fr. Plamínkové" - za měsíc 09/201704.10.201721.10.201709.10.2017-44000
2017090251302917Ing. Milan Dropka44299575Prodloužení služby technického dozoru stavebníka při stavebí akci ,,SAZ Praha - Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697, kat. území Holešovice" - 09/201704.10.201721.10.201709.10.2017-35000
2017090253100170036ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Měšťanského pivovaru 9/35, byt. jednotka 35/16, SOD 2017/OIVZ/051, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 23 255,25 Kč
04.10.201723.10.201709.10.2017-155035
2017090254100170037ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Ortenovo nám. 24/1148, byt. jednotka 1148/11, SOD 2017/OIVZ/049, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 12 622,80 Kč
04.10.201723.10.201709.10.2017-84152
2017090255201701095premise, s.r.o.27573524Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace, 2017/OIVZ/045, premise s.r.o. - stavební práce a dodávky za měsíc září 201709.10.201724.10.201716.10.2017-255719
20170902562017-0029Petr Nádvorník68887400Repase výlohy pobočky městské knihovny NBP 387/ 102, Milady Horákové 56/387, Praha 709.10.201727.10.201716.10.2017-81506
20170902572017-0028Petr Nádvorník68887400Repase výlohy a výměra skel pobočky městské knihovny NBP 387/102, Milady Horákové 56/387, Praha 709.10.201727.10.201716.10.2017-179024
20170902581712Hydronet, z.s.22822534Časosběrná kamera Vodárenská věž - provoz a správa kamery za 3 měsíce09.10.201724.10.201712.10.2017-6000
2017090259201705Atelier bod architekti s.r.o.04598261U Průhonu 11 - Rekonstrukce detašovaného pracoviště ODO - zhotovení PD pro vydání stavebního povolení - Atelier Bod Architekti s.r.o. SOD 2017/OIVZ/015 - II. etapa projektu09.10.201729.10.201716.10.2017-356950
2017090260170100275OTISTAV s.r.o.24832898Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Průhonu 1242/52 - byt. jednotka 1242/30, Praha 7, SOD 2017/OIVZ/040, OTISTAV s.r.o.
dopočítaná daň 109 390,50 Kč
09.10.201727.10.201724.10.2017-729270
20170902615112108280PREdistribuce, a.s.27376516Koupě pozemku parc. č. 373/23 k.ú. Holešovice, kupní smlouva 0011/OMA/OT/2017, PREdistribuce, a.s.
Neplaťte dodavateli - uhraďte na účet VHČ 9021-2000870339/0800 (reciprocita)
09.10.201720.10.201724.10.2017-2128462.6
201709026230300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/710564609.10.201702.11.201702.11.2017-3086
2017090263170100017Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.01422294Vodárenská věž - přepracování projektové dokumentace (rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 k.ú. Bubeneč, Praha 7) SOD 2015/OIVZ/047 - výkon autorského dozoru za červenec - září 201710.10.201707.11.201716.10.2017-25930
20170902642017210219KONSIT a.s.18630197Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II, SOD 2017/OIVZ/013, KONSIT a.s. - stavební práce ke dni 30.9.201710.10.201706.11.201723.10.2017-4201156.3
2017090265527/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Vypracování právního posouzení a zastupování MČ Praha 7 v jednání ve věci sporu se zhotovitelem rekonstrukce na akci ZŠ Fr. Plamínkové - rekonstrukce gastroprovozu10.10.201726.10.201716.10.2017-15518.25
2017090266270000386společnost HTA ZŠ Plamínkové00676853ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, SOD 2017/OIVZ/011 - HTA ZŠ Plamínkové, Hospimed, spol.s.r.o.,TREPART s.r.o.,Auböck s.r.o. - práce a dodávky za období 22.8.-21.9.201710.10.201729.10.201718.10.2017-2768779.96
20170902672017007Petr Horák88254810Vypracování projektové dokumentace hromosvodu na akci ,,ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy nad jídelnou" včetně výkazu výměr10.10.201706.11.201716.10.2017-31460
2017090269f17/202CONTRACTIS, s.r.o.25727737Příkazní smlouva č. 2016/OIVZ/009 - Projektový management rekonstrukce a přesunu úřadu městské části Praha 7 - zajištění výběru technického dozoru investora - 6. etapa16.10.201701.11.201723.10.2017-72600
2017090270730035VIS, a.s.60192712Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/027, VIS, a.s. - za měsíc září 201716.10.201731.10.201723.10.2017-96507.18
20170902712017260038CEDE Studio, s.r.o.26764822Zajištění AD na akci ,,Veletržní 39 - realizace nového systému vytápění v NBP Autoservisu"16.10.201712.11.201723.10.2017-18150
201709027219/2017Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.71590196Vypracování projektové dokumentace na akci "ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy nad jídelnou"16.10.201703.11.201723.10.2017-175450
20170902732017-19Mgr. Marek Šrámek01122851Příprava zadávací dokumentace, administrativní a poradenská činnost při zadávání VZ a SAZ17.10.201703.11.201723.10.2017-65000
2017090274117V012636Česká voda - Czech Water, a.s.25035070Úprava vodoměrné soustavy na odběrných místech - Tusarova 515/27, Korunovační 164/8, Strossmayerovo nám. 990/4, Osadní 790/817.10.201713.11.201726.10.2017-186500
2017090275201707Atelier bod architekti s.r.o.04598261SOD 2016/OIVZ/048 Nová radnice pro Prahu 7 - dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o. - součinnost při výběru dodavatele18.10.201716.11.201723.10.2017-163350
201709027626/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze"
Neplátce DPH.
18.10.201715.11.201715.11.2017-75000
201709027727/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Podpora sociálního bydlení v Praze 7"18.10.201726.10.201715.11.2017-63000
20170902781706Ing. Michal Pánek40591522Zajištění TDS na akci ,,Rekonstrukci BJ na Praze 7 – 1. blok“18.10.201703.11.201726.10.2017-100000
20170902793917ANTRE s.r.o.26496399ZŠ Letohradská - využití půdního prostoru - vypracování PD, SOD 2017/OIVZ/043, ANTRE s.r.o. - I. etapa průzkumné práce18.10.201703.11.201726.10.2017-193600
20170902800517100015Speciální stavby Most spol. s r.o.41327225SAZ Praha 7 Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SOD 2017/OIVZ/001 - Speciální stavby Most spol. s r.o. - stavební práce za období 16.8. - 13.10.2017
dopočítaná daň 1 034 719,35 Kč
18.10.201712.11.201724.10.2017-4927235
20170902812017512079PDE s.r.o.28811208Vypracování nových Průkazů energetické náročnosti budovy pro objekt MŠ U Studánky 851/418.10.201731.10.201724.10.2017-6171
2017090282201701085premise, s.r.o.27573524Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace, 2017/OIVZ/045, premise s.r.o. - stavební práce a dodávky za měsíc srpen 201719.10.201726.09.201726.10.2017-349596
2017090283117082Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání49629077U Uránie 14 - pronájem prostor pro účely školství, Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání - 4. čtvrtletí 201719.10.201702.11.201726.10.2017-152500
2017090284010170100PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce za měsíc září - říjen 2017
dopočítaná daň 181 907,33 Kč
23.10.201720.11.201710.11.2017-866225.37
2017090285010170099PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce za měsíc září - říjen 2017
dopočítaná daň 20 935,35 Kč
23.10.201720.11.201708.11.2017-99692.12
20170902862017-0010Michal Kormaník76234371Zednické začištění dvou děr o průměru 20 cm v betonové plotové zdi areálu školky, MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a23.10.201728.10.201726.10.2017-3100
2017090287100170047ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Janovského 10/1116 - byt. jednotka 1116/4, Praha 7, SOD 2017/OIVZ/039, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 83 911,50 Kč
23.10.201708.11.201708.11.2017-559410
2017090288100170046ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Janovského 59/708, byt. jednotka 708/2, Praha 7, sml. č. 2017/OIVZ/037, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 58 805,70 Kč
23.10.201708.11.201707.11.2017-392038
2017090289170100439FMM Consulting s.r.o.24838535Havarijní oprava prasklé kanalizace objektu ZŠ Tusarova 21a, Praha 723.10.201702.11.201715.11.2017-241807
2017090290217098JAN MERTEN10196374Vypracování znaleckého posudku pro určení ceny v místě a čase obvyklé budov U Studánky 29/241 a Heřmanova 16/562, Praha 723.10.201720.11.201726.10.2017-19118
20170902912017093VLTAVÍN HOLDING48026921Dodávka a montáž omezovače TUV a zpětných klapek do sociálních zařízení školky U Uranie (Katolická)23.10.201709.11.201726.10.2017-12326
201709029240170136ENGEN s.r.o.28373057Rekonstrukce výměníkové stanice, Veletržní 65/825 - změna topného média, SOD 2017/OIVZ/032, ENGEN s.r.o.
dopočítaná daň 89 847,93 Kč
27.10.201717.11.201709.11.2017-598986.2
201709029340170137ENGEN s.r.o.28373057Rekonstrukce výměníkové stanice, Vinařská 458/1 - změna topného média, SOD 2017/OIVZ/033, ENGEN s.r.o.
dopočítaná daň 168 600,39 Kč
27.10.201717.11.201709.11.2017-1124002.6
20170902942017/26PROARCH spol s r.o.44847181Vypracování zakázky Tusarova / 15427.10.201708.11.201708.11.2017-14520
20170902952017274058CEDE Studio, s.r.o.26764822Zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy v BJ 1116/4, Janovského 10, Praha 7"31.10.201726.11.201708.11.2017-7260
20170902965235321899Česká pošta, s.p.47114983kvalifikovaný osobní certifikát 4x31.10.201709.11.201710.11.2017-1425.48
20170902972017200087ACTHERM Praha, spol.s r.o24206466Výměna potrubí UT v 1. PP v domě Veverkova 1418/10, Praha 7 (objednávky č. O-0077/ZOMA/2017 a O-0094/ZOMA/2017)
dopočítaná daň 10 023,30 Kč
01.11.201721.11.201708.11.2017-47730
2017090298201701106premise, s.r.o.27573524Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace, 2017/OIVZ/045, premise s.r.o. - stavební práce a dodávky za měsíc říjen 201701.11.201721.11.201708.11.2017-198679
201709029940170142ENGEN s.r.o.28373057Rekonstrukce výměníkové stanice, Kostelní 26, 28/364 - změna topného média, SOD 2017/OIVZ/031, ENGEN s.r.o.
dopočítaná daň 139 815,80 Kč
01.11.201714.11.201710.11.2017-932105.3
20170903009/13/2017LUBOŠ HOLUBIČKA02759802Vypracování znaleckého posudku na dva stávající výtahy v objektu Fr. Křížka 683/22, Praha 702.11.201726.10.201715.11.2017-12000
201709030117135PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - rekonstrukce střechy II" za měsíc říjen 201702.11.201730.11.201715.11.2017-34666.5
201709030284/2017Artumes s.r.o.28822391Služby koordinátora BOZP na staveništi "SAZ Praha - Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697, k.ú. Holešovice"02.11.201722.11.201708.11.2017-11616
201709030367/2017Ing. Boleslav Březina43062580Stavebně-technický průzkum dřevěných trámů v domě Dobrovského 19/537, Praha 703.11.201720.11.201708.11.2017-36179
2017090304303017Ing. Milan Dropka44299575Služby tech. dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při akci ,,ZŠ Fr. Plamínkové" za měsíc říjen 201703.11.201721.11.201715.11.2017-30000
2017090305302017Ing. Milan Dropka44299575Prodloužení služby technického dozoru stavebníka při stavební akci ,,SAZ Praha - Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697, kat. území Holešovice" - měsíc říjen 201703.11.201721.11.201708.11.2017-31000
2017090306301017Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - za měsíc říjen 201703.11.201721.11.201708.11.2017-45655
20170903071710/0069CZECH AMERICAN TRADE s.r.o. ve zkratce C A T s.r.o.49356143Dodávka a montáž nábytku a vybavení denní místnosti - ZŠ Fr. Plamínkové, Fr. Křížka 490/203.11.201723.11.201715.11.2017-136464
20170903082017210241KONSIT a.s.18630197Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II, SOD 2017/OIVZ/013, KONSIT a.s. - stavební práce ke dni 31.10.201703.11.201701.12.201721.11.2017-4486100.41
20170903101721207232Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Koupě pozemku parc. č. 2218/2, k.ú. Holešovice, kupní smlouva 0021/OMA/OT/2017, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.07.11.201721.11.201715.11.2017-448250
20170903111028155GAMA HOLDING Praha a.s.26467259Zpracování jednostupňové PD (Výdejna dovážených pokrmů - MŠ Na Výšinách - detašované pracoviště Vodárenská věž)07.11.201717.11.201716.11.2017-14520
20170903121028156GAMA HOLDING Praha a.s.26467259Zpracování jednostupňové PD (Výdejna dovážených pokrmů - MŠ Visionary, Plynární, Praha 7)07.11.201717.11.201716.11.2017-16940
201709031320171182Dvořák a partneři s.r.o.27241777Nová radnice pro Prahu 7 - technický dozor stavebníka, příkazní smlouva č. 2017/OIVZ/059, Dvořák a partneři, s.r.o. - za měsíc říjen 201707.11.201721.11.201715.11.2017-99354
201709031430300217Pražská energetika, a.s.60193913Nová radnice - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. SoSSe/7105646 za období 1.11. - 2.11.201707.11.201730.11.201729.11.2017-3183
2017090315100170051ISTAREN s.r.o.02613425Dodání a montáž kuchyňských linek do bytové jednotky 1116/4 v domě Janovského 10/1116, Praha 7
dopočítaná daň 4 495,20 Kč
07.11.201727.11.201715.11.2017-29968
20170903160391117KOOA s.r.o.03169481Vyřízení stanovisek DOSS k opravě výlohy pobočky městské knihovny Praha 7, NBP 387/102, Milady Horákové 56/387, Praha 708.11.201730.11.201715.11.2017-18150
20170903170381117KOOA s.r.o.03169481Zajištění AD při realizaci rekonstrukce městské knihovny vč. interiéru - NBP 387/102, Milady Horákové 56/387, Praha 708.11.201724.11.201715.11.2017-34304
2017090318100170053ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Měšťanského pivovaru 9/35, byt. jednotka 35/16, SOD 2017/OIVZ/051, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 27 837,- Kč
10.11.201729.11.201722.11.2017-185580
2017090319100170052ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Tusarova 7/1263, byt. jednotka 1263/16, SOD 2017/OIVZ/048, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 16 042,50 Kč
10.11.201729.11.201722.11.2017-106950
20170903222017292082CEDE Studio, s.r.o.26764822Autorský dozor při akci Rekonstrukce výměníkové stanice a výměna ležatých rozvodů Vinařská 458/1, Praha 715.11.201713.12.201722.11.2017-3630
20170903231004700003Geosan group a.s.28169522Nová radnice pro Prahu 7, SOD 2017/OIVZ/055, Společnost pro novou radnici Praha 7 - GEOSAN GROUP a.s., Metrostav a.s. - říjen 2017
dopočítaná daň 26 120,85 Kč
15.11.201722.12.201729.11.2017-124385
2017090324201708Atelier bod architekti s.r.o.04598261SOD 2016/OIVZ/048 Nová radnice pro Prahu 7 - dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o. - autorský dozor za říjen 201715.11.201714.12.201729.11.2017-40112
2017090325217105JAN MERTEN10196374Vypracování znaleckého posudku na určení cen obvyklého nájemného u nebytové jednotky č. 103 a 104 v domě U letenského sadu 133/9, Praha 715.11.201715.12.201729.11.2017-4719
2017090326730041VIS, a.s.60192712Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/027, VIS, a.s. - říjen 201715.11.201728.11.201722.11.2017-97528.42
201709032792/17Ivan Hesterin41205456Zámečnické práce na zpřístupnění objektu MŠ U Průhonu 1720.11.201730.11.201729.11.2017-1200
2017090328660/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní zastupování ve věci zřízení věcného břemene k pozemkům parc. 603/9, 605/1 a 605/2, k.ú. Bubeneč za měsíc říjen 201720.11.201706.12.201711.12.2017-6897
2017090329659/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Vypracování právního posouzení a zastupování MČ Praha 7 ve věci rekonstrukce gastroprovozu v ZŠ Fr. Plamínkové20.11.201706.12.201729.11.2017-6897
201709033020171010VHL, s.r.o.63677521Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - rekonstrukce výtahů II., SOD 2017/OIVZ/046, VHL, s.r.o.
dopočítaná daň 328 826,19 Kč
proplatit pouze 90% z fakturované částky
20.11.201701.12.201728.12.2017-1565839
2017090331fv170007JUDr. Ondřej Hanák, PhD. soudní exekutor43914624Sepsání exekutorského zápisu 147 EZ 5/2017 dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. (objekt Bubenská 3/241)21.11.201728.11.201706.12.2017-7260
20170903320517110015Speciální stavby Most spol. s r.o.41327225SAZ Praha 7 Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SOD 2017/OIVZ/001 - Speciální stavby Most spol. s r.o. - stavební práce za období 14.10. - 15.11.2017
dopočítaná daň 719 452,02 Kč
21.11.201716.12.201728.11.2017-3425962
20170903331710058SARK engineering, s.r.o.27880214Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Městských domů 9/1554, byt. jednotka 1554/4, SOD 2017/OIVZ/050, SARK engineering, s.r.o.
dopočítaná daň 54 665,31 Kč
22.11.201708.12.201729.11.2017-364435.42
2017090335100170056ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - U Měšťanského pivovaru 9/35, byt. jednotka 35/16, SOD 2017/OIVZ/051, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 7 284,- Kč
27.11.201712.12.201706.12.2017-48560
2017090336100170054ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Antonínská 8/424 - byt. jednotka 424/16 a 424/23, Praha 7, SOD 2017/OIVZ/030, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 96.323,85 Kč
prosíme o úhradu pouze částky 602.159,- Kč (sníženo o smluvní pokutu ve výši 40.000,-
27.11.201707.12.201731.12.2017-642159
201709033731/2017Instrategy Consulting, s.r.o.05034345Zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Podpora sociálního bydlení v Praze 7" - 2. část28.11.201706.12.201706.12.2017-23000
20170903381720003398Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost00005886Nájemné pozemku 2218/2 dle RS 000407001128.11.201718.12.201718.12.2017-3772.6
2017090339100170057ISTAREN s.r.o.02613425Dodání a montáž kuchyňských linek do bytové jednotky 1116/4 v domě Janovského 10/1116, Praha 7
dopočítaná daň 3 908,85 Kč
29.11.201718.12.201729.12.2017-26059
20170903401704001ISTAREN s.r.o.02613425Dodání a montáž kuchyňských linek do bytové jednotky 1116/4 v domě Janovského 10/1116, Praha 7
dopočítaná daň 4 495,20 Kč
29.11.201718.12.201729.12.201729968
20170903422017192Martin Bartek47601086Oprava topné soustavy části objektu ZŠ TGM, Ortenovo nám. 34 včetně plynového kotle01.12.201719.12.201711.12.2017-78832
2017090343303117Ing. Milan Dropka44299575Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/017, Ing. Milan Dropka - měsíc listopad 201701.12.201721.12.201718.12.2017-45655
2017090344301117Ing. Milan Dropka44299575Služby technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi při akci ,,ZŠ Fr. Plamínkové -reko kuchyňského provozu" za měsíc listopad 201701.12.201721.12.201706.12.2017-37000
2017090345304117Ing. Milan Dropka44299575Prodloužení služby technického dozoru stavebníka při stavební akci ,,SAZ Praha - Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697, kat. území Holešovice" za měsíc listopad 201701.12.201721.12.201712.12.2017-40000
2017090346010170129PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce v měsíci říjnu a listopadu 2017
dopočítaná daň 191.040,58 Kč
01.12.201731.12.201708.12.2017-909717.05
2017090347010170128PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - stavební práce v měsíci říjnu a listopadu 2017
dopočítaná daň 1.164.547,77 Kč
01.12.201731.12.201708.12.2017-5545465.58
201709034817149PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - rekonstrukce střechy" za měsíc listopad 201704.12.201730.12.201712.12.2017-34666.5
201709034920170383AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.05030323Zajištění právních služeb pro realizaci služeb pro realizaci seminářů pro společenství vlastníků bytových jednotek s majetkovým podílem MČ Praha 704.12.201722.12.201712.12.2017-46379
20170903501708Ing. Michal Pánek40591522Služby technického dozoru stavebníka pro zajištění akce "Rekonstrukce výměníkové stanice - Vinařská 458/1, Kostelní 26,28/364, Veletržní 65/825"05.12.201724.12.201712.12.2017-82000
20170903511709Ing. Michal Pánek40591522Zajištění TDS na akci ,,Rekonstrukce BJ na Praze 7 – 1. blok“05.12.201724.12.201712.12.2017-87500
2017090353117007492Pražské vodovody a kanalizace, a.s.25656635Zprovoznění vodovodní přípojky po jejím odstavení od hlavního řadu PVK pro dodávku pitné vody do objektu U Průhonu 1338/38, Praha 7 - Nová radnice pro Prahu 706.12.201725.12.201712.12.2017-6897
20170903541710082DELTAPLAN spol. s r.o.15889866Vypracování projektové dokumentace DPS a DZS, U Průhonu 1338/3807.12.201727.12.201712.12.2017-153670
201709035517115391NESS Czech s.r.o.45786259NESS - uveřejnění formuláře v el. podobě.07.12.201720.12.201718.12.2017-538.21
201709035617vf0248JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.26489431Vypracování koncepce interiérového řešení mateřské školy v objektu Visionary07.12.201720.12.201712.12.2017-98736
2017090357100170061ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Ortenovo nám. 24/1148, byt. jednotka 1148/11, SOD 2017/OIVZ/049, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 51.733,80 Kč
07.12.201722.12.201715.12.2017-344892
2017090358270000499společnost HTA ZŠ Plamínkové00676853ZŠ Fr. Plamínkové - Rekonstrukce kuchyňského provozu, SOD 2017/OIVZ/011 - HTA ZŠ Plamínkové, Hospimed,spol.s.r.o.,TREPART s.r.o.,Auböck s.r.o. - práce za období 22.9.-15.11.2017
!!! částka k úhradě 13 368 971,57 Kč, zápočet pohledávky ve výši 2 027 435
08.12.201704.01.201827.12.2017-15396406.91
20170903592017 16AL-PROJEKT s.r.o.25114107Vypracování projektové dokumentace ve stupních DSP včetně inženýringu na akci „ Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště při ZŠ T.G.Masaryka, Ortenovo nám., část 2 - Sportovní hřiště"08.12.201704.12.201715.12.2017-100438
2017090360201701117premise, s.r.o.27573524Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace, 2017/OIVZ/045, premise s.r.o. - stavební práce za měsíc listopad 201708.12.201726.12.201718.12.2017-208117
20170903612017210263KONSIT a.s.18630197Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II, SOD 2017/OIVZ/013, KONSIT a.s. - stavební práce za listopad 201708.12.201704.01.201818.12.2017-4349132.04
2017090362681/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Právní zastupování ve věci zřízení věcného břemene k pozemkům parc. 603/9, 605/1 a 605/2, k.ú. Bubeneč za měsíc listopad 201708.12.201728.12.201718.12.2017-16093
20170903632017052MG NOW s.r.o.04451163Rekonstrukce volných bytů různého určení - Osadní 29/698, byt. jednotka 698/8, SOD 2017/OIVZ/047, MG NOW s.r.o.
dopočítaná daň 56.518,82 Kč
11.12.201729.12.201715.12.2017-376792.14
2017090364100170062ISTAREN s.r.o.02613425Rekonstrukce volných bytů různého určení - Tusarova 7/1263, byt. jednotka 1263/16, SOD 2017/OIVZ/048, ISTAREN s.r.o.
dopočítaná daň 61.775,85 Kč
11.12.201728.12.201715.12.2017-411839
201709036517164PLÁN PLUS, s.r.o.62917544Služby autorského dozoru ( AD ) na staveništi při akci „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - rekonstrukce střechy II" - za měsíc prosinec 201712.12.201710.01.201818.12.2017-34303.5
20170903665217ANTRE s.r.o.26496399ZŠ Letohradská - využití půdního prostoru - vypracování PD, SOD 2017/OIVZ/043, ANTRE s.r.o. - II. a III. etapa12.12.201722.12.201720.12.2017-934120
2017090367217115JAN MERTEN10196374Vypracování znaleckého posudku na určení cen obvyklého nájemného za předmět nájmu na adrese U Průhonu 52/1242 a 48/1240, Praha 712.12.201730.12.201718.12.2017-4719
201709036820171202Dvořák a partneři s.r.o.27241777Nová radnice pro Prahu 7 - technický dozor stavebníka, příkazní smlouva č. 2017/OIVZ/059, Dvořák a partneři, s.r.o. - měsíc listopad 201712.12.201721.12.201718.12.2017-112712
201709036917162LILA-architektonický ateliér, s.r.o.63985641Služby autorského dozoru na staveništi pro akci SAZ Praha - Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby ke dni 8.12.201712.12.201731.12.201718.12.2017-179794
201709037017161LILA-architektonický ateliér, s.r.o.63985641SOD 2016/OIVZ/0029 Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotní služby - projektová dokumentace, LILA-architektonický ateliér, s.r.o. - autorské dozory12.12.201731.12.201718.12.2017-60500
20170903711272017PORSENNA o.p.s.27172392Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu II, 2017/OIVZ/041, PORSENNA o.p.s.14.12.201731.12.201718.12.2017-296208
20170903722642017CHJ, spol. s r.o.25123424Havarijní rekonstrukce kanalizační přípojky ul. Na Výšinách 1000/1, Praha 7 - doobjednání požadavku na zaměření a vyhotovení výkresů14.12.201705.01.201820.12.2017-7260
20170903732632017CHJ, spol. s r.o.25123424Odstranění havarie - Na Výšinách 1/1000 - výměna kanalizační přípojky u akce Rekonstrukce VV na Výšinách, SOD 2017/OIVZ/024- CHJ, spol.s.r.o.
dopočítaná daň 44.947,77 Kč
14.12.201705.01.201827.12.2017-214037
20170903741004700007Geosan group a.s.28169522Nová radnice pro Prahu 7, SOD 2017/OIVZ/055, Společnost pro novou radnici Praha 7 - GEOSAN GROUP a.s., Metrostav a.s. - stavební práce za listopad 2017
dopočítaná daň 325.806,60 Kč
14.12.201711.01.201827.12.2017-1551460
2017090375201710Atelier bod architekti s.r.o.04598261SOD 2016/OIVZ/048 Nová radnice pro Prahu 7 - dodávka projektové dokumentace - Atelier bod architekti s.r.o. - autorské dozory za listopad 201715.12.201713.01.201821.12.2017-69424
20170903762017094Ing. Tomáš Fendrych40601030Doobjednávka Technického dozoru stavebníka (TDS) při provádění II. etapy oprav bytů na Praze 715.12.201705.01.201821.12.2017-16884
20170903772017093Ing. Tomáš Fendrych40601030Technický dozor stavebníka při provádění opravy bytů na Praze 715.12.201702.01.201821.12.2017-42208
2017090378730050VIS, a.s.60192712Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Rekonstrukce střechy II - Technický dozor stavebníka, 2017/OIVZ/027, VIS, a.s. za období listopad 201715.12.201703.01.201821.12.2017-100592.14
20170903804-12-17Stránský Martin, Ing.72805137Vypracování statického posouzení stávajících dřevěných stropních konstrukcí budovy Dobrovského 537/19, Praha 718.12.201731.12.201727.12.2017-26620
2017090381749/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Vypracování právního posouzení a zastupování MČ Praha 7 (ZŠ Plamínková)18.12.201704.01.201827.12.2017-9196
20170903843739-065/17Ing. Jan Beneš67381235Vypracování znaleckých posudků pro určení ceny v místě a čase obvyklé objektů U Studánky 10/587 a Jana Zajíce 19/18419.12.201731.12.201727.12.2017-24200
2017090388010170146PP 53, a.s.29011299Vybudování nové elektro přípojky v areálu Na Výšinách 1/1000, Praha 7 u akce ,,Rekonstrukce Vodárenská věž, Na Výšinách, Praha 7"
dopočítaná daň 6.598,83 Kč
20.12.201709.01.201827.12.2017-31423
2017090389010170147PP 53, a.s.29011299Provedení odborného prořezání stromů v areálu Na Výšinách 1/1000, Praha 7 u akce ,,Rekonstrukece Vodárenské věže"20.12.201709.01.201827.12.2017-9214
201709039136/2017Karel Peřina11231793Ošetření stromů (Baráčnická lípa, Pajasan a Třešeň) - v areálu MŠ Kostelní a po silných větrech, úklid, odvoz a likvidace odpadu20.12.201730.12.201728.12.2017-12700
201709039235/2017Karel Peřina11231793Pravidelná kontrola platanů v areálu MŠ Kostelní20.12.201730.12.201728.12.2017-19000
201709039430-043/2017Ing. Vladislav Bezděka86900781"Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II" - služby koordinátora BOZP20.12.201718.01.201828.12.2017-31250
2017090397010170152PP 53, a.s.29011299Vodárenská věž - SOD 2016/OIVZ/041 - Rekonstrukce Vodárenské věže, Sdružení Vodárenská věž - práce provedené v měsíci listopadu a prosinci 2017
dopočítaná daň 14.195,79 Kč
27.12.201721.01.201828.12.2017-67598.99
20171104212017043VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7.26.06.201711.07.201703.07.2017-18392
2017110426170024Štěpán KASÍK41793242Štěpán KASÍK,Sklenářské práce, m.č. 240 zasklení okna / 222 /27.06.201724.07.201703.07.2017-1110
2017110428170025Štěpán KASÍK41793242Štěpán KASÍK,Zasklení jednoho okna s otvorem pro odvětrání m.č. 226/260/.27.06.201724.07.201703.07.2017-1114
201711042917VF0931SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby - 5/201727.06.201720.07.201703.07.2017-732.05
201711043111387417C V B s.r.o.25025597C V B s.r.o., - Stolní ventilátory / 261/ ODO28.06.201717.07.201703.07.2017-897
2017110432FO9432/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Štoček do razítka Trodat 4913 / 259 /29.06.201710.07.201710.07.2017-96
201711043317/6/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, stěhovací práce dne 08.06.2017/ 245/
Nejsme plátci DPH.
29.06.201717.07.201710.07.2017-960
20171104342017048ŠTAINC, advokátní kancelář71446249ŠTAINC, advokátní kancelář, Znalecký posudek/ 264/03.07.201714.07.201718.07.2017-30250
201711043520170030BLACK ANGELS27029387BLACK ANGELS - sportovní soustředění syna naší zaměstnankyně ve dnech 21.-27.8.201703.07.201706.07.201718.07.2017-5000
201711043720617087Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách - 6/201703.07.201713.07.201712.07.2017-1966
20171104381706300086Pavel Císař74693387Pavel Císař, - vyčištění dvou kávovarů / 219 /03.07.201710.07.201712.07.2017-930
2017110439608710018Anag25354671Anag, - Publikace /96/10.07.201731.07.201712.07.2017-742
20171104402017035Jan Diblík74413317Návrh grafiky dodatečných stránek webu MČ Praha 7 (kalendář - událost, Hobulet, Vyhledávání - výsledky)10.07.201725.06.201718.07.2017-15972
201711044127004Miloš Šiman44346409Miloš Šiman, Vymalování kanceláře č.86/15 / 269 /10.07.201728.07.201712.07.2017-3959
2017110442613701272Anag25354671Anag,Publikace OFI / 263/10.07.201724.07.201712.07.2017-1460
20171104430917Kuděj Jiří, JUDr., advokát66231477JUDr. Jiří Kuděj. advokát, Prání služby související s poskytováním právní poradny pro seniory MČ Prahy 7 a výkon opatrovníka, ustanoveného správním orgánem MČ Praha 7(2.Q.2017)10.07.201712.04.201712.07.2017-24845
20171104441200003618RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - zveřejnění zadávacího řízení přes webové rozhraní -(není smlouva je dáno ze zákona)10.07.201719.07.201718.07.2017-2759
20171104457721013278/3Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti na období 1.7. 2017 - 30. 9. 2017
11.07.201731.07.201718.07.2017-243775
20171104462017190Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek,- Čištění koberce m.č. 280/ 7011.07.201723.07.201718.07.2017-700
20171104472017128Václav Borč64587223Václav Borč, - Oprava laminátovacích strojů 2 ks11.07.201724.07.201718.07.2017-900
2017110448fa17164011EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., - Servisní práce na vozidle Škoda Rapid /270/11.07.201714.07.201718.07.2017-1240
20171104492017191Ing. Michal Zemánek00934224Ing. Michal Zemánek, - Čištění koberce m.č. 86/15 / 26911.07.201723.07.201718.07.2017-733
20171104502017126Václav Borč64587223Václav Borč, - Oprava kopírky v místnosti č. 240/ 241/11.07.201724.07.201718.07.2017-1386
20171104512017127Václav Borč64587223Václav Borč, - Oprava kopírovacích strojů / 241/11.07.201724.07.201718.07.2017-900
20171104522017129Václav Borč64587223Václav Borč, - Opravu laminovacího stroje GBC HeatSeal H212/ 201/11.07.201724.07.201718.07.2017-450
20171104532017125Václav Borč64587223Václav Borč, - Oprava faxu CANON Fax m.č. 177 /262 /11.07.201724.07.201718.07.2017-450
201711045420171064Domeček64048772Domeček, Ekologická likvidace vyřazeného inventáře /266 /11.07.201730.07.201718.07.2017-599
201711045529769811Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o., Nespresso / 272 /11.07.201721.07.201718.07.2017-1089
20171104568001452562Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - 6/201711.07.201730.07.201718.07.2017-26389.91
20171104573110170156CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH -kopie 982931-100777311.07.201714.07.201718.07.2017-5758
2017110458171044Monitor26142104Monitor, - Tituly/ Monitor na rok 2017/560 /předplatné 6/201711.07.201715.07.201718.07.2017-7093
20171104590733935494O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - 6/201711.07.201728.07.201718.07.2017-9119.87
20171104602017068SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362Sdružené ambulatní zařízení - Smlouva o zajištění závodní preventivní péče (2.Q.2017- 43 osob )12.07.201713.07.201718.07.2017-17200
201711046191710302OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zam. MČ P7.12.07.201707.07.201718.07.2017-61.5
201711046291710300OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zam. MČ P7.(objednávka 276)12.07.201707.07.201718.07.2017-8287.95
201711046391710301OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín - kancelářské potřeby pro zam. MČ P7. (objednávka 281)12.07.201707.07.201718.07.2017-15907.89
20171104645522587/7703164437/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM, mytí vozidel.13.07.201713.07.201704.07.2017-2396.36
20171104655507715/3492864435/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM, mytí vozidel, servisní poplatek.13.07.201713.07.201704.07.2017-3438.32
2017110466170100075Agentura Dobrý den, s.r.o.25160508Agentura Dobrý den, s.r.o., -Registrace rekordu - akce „7 pro 7 aneb máme načteno“ MAP13.07.201720.07.201718.07.2017-50394
2017110467617053439SEVT, a. s.45274851SEVT, a. s. - Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti / 257 /13.07.201713.07.201718.07.2017-19800
2017110468201710323MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) - 8/201713.07.201726.07.201718.07.2017-19330
20171104695136893374Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A13.07.201726.07.201718.07.2017-36.3
20171104705278021974Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky 6/2017 pro zaměstnance v hl. prac. poměru (příspěvek ze SFZ).17.07.201724.07.201718.07.2017-401964.2
20171104715278021869Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky pro zaměstnance (DPČ)17.07.201724.07.201718.07.2017-5710.99
201711047217141215EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., Voda zaměstnanci / 277 /17.07.201728.07.201718.07.2017-4175
20171104733110170169CP System26509491CP System, Papír do tiskárny ,,DL" / 250 / odd. komunikace18.07.201731.07.201719.07.2017-8600
201711047491710743OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,- kancelářské potřeby pro zaměstnace MČ P7.19.07.201721.07.201720.07.2017-15161.26
201711047591710744OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,- kancelářské potřeby pro zaměstnace MČ P7.19.07.201721.07.201720.07.2017-11681.01
201711047691710745OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,- kancelářské potřeby pro zaměstnace MČ P7.19.07.201721.07.201720.07.2017-12331.57
20171104775539733/7703164463/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a servisní poplatek.24.07.201724.07.201718.07.2017-955.05
201711047811472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - Přístavní 40 - platba k 17.8.201724.07.201717.08.201725.07.2017-2320
20171104793011645Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - Dělnická 44 IC.24.07.201721.08.201725.07.2017-7840
20171104801720000342Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - přefakturace tel.prací provedenou fi. Teles 6/201724.07.201709.08.201725.07.2017-11163
20171104811720000340Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -hovorné 6/201724.07.201709.08.201725.07.2017-12489
20171104822017131Betis60202785Betis spol.s.r.o., - Vizitky24.07.201723.06.201725.07.2017-1210
20171104832017130Betis60202785Betis spol.s.r.o., - Vizitky/ 194 /24.07.201723.06.201725.07.2017-1694
201711048417vf1166SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby 6/201724.07.201719.08.201725.07.2017-1053.91
201711048518/7/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, - Odvoz vyřazeného inventáře na skládku/ 268 /24.07.201707.08.201725.07.2017-960
201711048619/7/2017Burda87130742Stěhovací práce – přeprava nábytku ze skladu Veverkova na následná montáž v m.č. 86/15. / 273 /24.07.201707.08.201725.07.2017-2040
201711048720/7/2017Burda87130742Stěhování nábytku z ordinací lékařů a chodeb z důvodu adaptace objekt SAZ Praha, Fr. Křížka 22, Praha 7 / 11824.07.201711.08.201702.08.2017-9180
20171104882172667175T.S.BOHEMIA a.s.62304381Telefon Siemens Gigaset A540 IP 3ks24.07.201709.08.201728.07.2017-3989
2017110489116105688Moore Stephens s.r.o.26402220Analýza uplatňování DPH ve vztahu k budově polikliniky MČ P724.07.201703.08.201728.07.2017-96800
20171104903117099747ExaSoft Holding a.s.293831611 ks Kávovar De'Longhi ESAM 3000 B Magnifica24.07.201711.08.201728.07.2017-7658
20171104919001701172DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s -prodlužovačky /282/25.07.201710.08.201701.08.2017-189
20171104929001701183DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s - prodlužovačky /282/25.07.201711.08.201701.08.2017-1337
20171104932017054ŠTAINC, advokátní kancelář71446249ŠTAINC, advokátní kancelář, - Vypracování právních podnětů pro porušení zákona o zdravotních službách / 28026.07.201708.08.201707.08.2017-22990
201711049417141262EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - voda pro zaměstnance.26.07.201708.08.201701.08.2017-2973
20171104955100004030Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o., - skartovač Fellowes 53 C / m.č. 86/15 / 289 /27.07.201705.08.201701.08.2017-2625
20171104961019262Slavíček Tomáš71922997Tomáš Slavíček - Defibrilátor + skřínka / 287 /02.08.201728.08.201708.08.2017-47995
2017110497of1700965SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o., - Skartace dokumentů/ 254 /02.08.201714.08.201708.08.2017-2810.6
201711049821/7/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, - převoz nábytku z NP U Letenského sadu 9 / 297 /02.08.201721.08.201708.08.2017-2040
2017110499171285Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/560/ - období 7/201702.08.201715.08.201708.08.2017-6401
201711050030015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň placeno k datu 12.08.2017.02.08.201712.08.201708.08.2017-1840
20171105022017144Václav Borč64587223Václav Borč, -pravidelnou údržbu kopírovacího stroje RICOH MP2501SP na IC Milady Horákové / 281 /04.08.201714.08.201708.08.2017-675
20171105032017145Václav Borč64587223Václav Borč, - oprava kopírovacího stroje INFOTEC IS 2315, m.č. 260/ 292 /04.08.201714.08.201708.08.2017-1685
2017110504012/2017Houška Jan70966281Houška Jan, - ozdravný pobyt syna naší zaměstnankyně na LDT.(doplatek se SFZ)07.08.201725.08.201714.08.2017-1800
20171105053110170180CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - kopie1007773-101284807.08.201714.08.201711.08.2017-1510
20171105075566692/7703164495/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - mytí vozidel, servisní poplatek08.08.201708.08.201703.08.2017-194.73
201711050817015772AAO, s.r.o.27392422AAO, s.r.o., - Laminátor GBC FUSION 5000L / 312/08.08.201725.08.201714.08.2017-5857
2017110509201711887MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) 8/201708.08.201721.08.201711.08.2017-19330
20171105101750528OFTIS spol. s r.o.15028828OFTIS spol. s r.o., - Evidence správních rozhodnutí / 302 /08.08.201714.08.201711.08.2017-146
20171105115235248488Česká pošta, s.p.47114983komerční a kvalifikované certifikáty 3x09.08.201716.08.201714.08.2017-913.13
20171105122017003SOKRAT, s.r.o.45311706SOKRAT, s.r.o - smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství (období 1.7.2017 -30.9.2017)09.08.201729.08.201714.08.2017-30000
20171105138001506736Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - období 7/ 201709.08.201730.08.201714.08.2017-25602.12
20171105145136943559Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A10.08.201723.08.201722.08.2017-242
2017110515445/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - Právní služby / 283/ zpracování smlouvy o zřízení práva stavby za účelem výstavby školského zařízení.10.08.201730.08.201722.08.2017-29312.25
20171105165552182/3492864492/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a servisní poplatek.10.08.201710.08.201703.08.2017-4060.24
20171105171720000366Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - přefakturace prací firmou Teles - 7/201710.08.201730.08.201714.08.2017-9111
20171105181720000365Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - hovorné 7/201710.08.201730.08.201714.08.2017-11553
2017110519201711375La-Vin s.r.o.26771811La-Vin s.r.o., - 30 ks Chardonnay Blatel / 318 /10.08.201730.08.201716.08.2017-2430
201711052091711500OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,- kancelářské potřeby pro zaměstnace MČ P7.10.08.201707.08.201714.08.2017-4798.22
201711052191711499OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,- kancelářské potřeby pro zaměstnace MČ P7.10.08.201707.08.201714.08.2017-319.22
20171105221017104721CZC.cz s.r.o.25655701CZC.cz s.r.o. Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 / 304 /11.08.201728.08.201716.08.2017-9065
201711052317f3245Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej, Kancelářské židle / 299 /11.08.201730.08.201716.08.2017-2580
20171105245278024456Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky pro zaměstnance 7/201714.08.201721.08.201716.08.2017-281220.67
20171105255278024491Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky pro zaměstnance DPČ.14.08.201721.08.201716.08.2017-3610.99
20171105261017107170CZC.cz s.r.o.25655701Mobilní telefon Samsung Galaxy J5 / 304 /14.08.201731.08.201716.08.2017-9065
201711052717141415EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - Voda pro zaměstnance / 328 /14.08.201725.08.201716.08.2017-3163
20171105280737577195O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - hovorné 7/201714.08.201730.08.201716.08.2017-7917.48
201711052964/2017Eduard Uher74145100Eduard Uher, - 1 ks Mob.klima Sinclair AMC-11AN -14.08.201729.08.201716.08.2017-13982
20171105319001701488DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s.,mikrovlnná trouba Samsung / 326 /15.08.201731.08.201717.08.2017-2465
2017110532171589Sony Center63910322ellex gk s.r.o. Sony Center - Kávovar Jura.15.08.201731.08.201717.08.2017-16990
20171105332017441073Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra - Formuláře pro odd. matrika/ 308 /16.08.201701.09.201717.08.2017-1460
20171105341010341155O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - přeprogramování tel. ústředny na IC Dělnická.16.08.201703.09.201717.08.2017-2202
20171105352017154Václav Borč64587223Václav Borč,Oprava kopírovacího a laminovacího stroje / 322 a 325 /18.08.201729.08.201722.08.2017-2570
201711053722/7/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, - Stěhovací práce, m.č. 86/13 vč. trezoru / 323/21.08.201704.09.201724.08.2017-720
201711053891712122OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.(objednávka č. 349)21.08.201722.08.201724.08.2017-8562.45
201711053991712121OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.(objednávka č. 320 KT )21.08.201722.08.201724.08.2017-657.74
201711054091712120OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.(objednávka č. 320/KT )21.08.201722.08.201724.08.2017-7552.51
201711054191712119OBZOR00030988OBZOR, výrobní družstvo Zlín,kancelářské potřeby pro zaměstnance MČ P7.(objednávka č. 330)21.08.201722.08.201724.08.2017-18634.6
20171105422172687531T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s., - Kancelářské židle / 314 /22.08.201725.09.201724.08.2017-3880
20171105435584882/7703164531/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM , mytí vozů.23.08.201723.08.201718.08.2017-1937.28
201711054408/2017Svatava Petrovičová48568945Svatava Petrovičová -přednáška- Umění sebeprazentace v rámci cyklu Podnikavá 7 / 274/23.08.201711.09.201711.09.2017-3630
201711054510/2017Svatava Petrovičová48568945Svatava Petrovičová, Přednáška - Podnikavá 723.08.201711.09.201711.09.2017-3630
2017110546201700118servis Saeco s.r.o.29153395servis Saeco s.r.o., - Oprava kávovaru Nespresso Gemini/ 329 /23.08.201706.09.201701.09.2017-1161
20171105475190312770Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A - poukázky- poplatky (pejsci).24.08.201705.09.201701.09.2017-9263.75
2017110548617065718SEVT, a. s.45274851SEVT, a. s., - Státní znaky / 332 /24.08.201704.09.201701.09.2017-1725
2017110549FO12190/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - štoček do razítka /345 /25.08.201706.09.201701.09.2017-176
2017110550FO12196/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.,Štočky a razítka /338 /25.08.201706.09.201701.09.2017-630
2017110551OF1701078SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o., - Skartace dokumentů / 319 /28.08.201705.09.201701.09.2017-1755.4
20171105527704299ČIP Trading s.r.o.28914686ČIP Trading s.r.o. - Bezpečnostní kamery / 343 /28.08.201707.09.201701.09.2017-603
2017110553452Firma Horák12606995Firma Horák, - výmalba a oprava podlahy v m.č. 86/13 / pož. 288 /
Nejsem plátce DPH.
29.08.201712.09.201706.09.2017-36829
2017110554172602179AUTOVARS, a.s.25069322AUTOVARS, a.s. - servisní oprava na automobil Opel Vivaro 1AE 94 80 / 305 /30.08.201702.09.201701.09.2017-5472
201711055520817075Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách - 8/201731.08.201709.09.201706.09.2017-1966
201711055617003555A-Z Reklama CZ, s.r.o.28740653A-Z Reklama CZ, s.r.o., - čirý rám s přísavkami na sklo na plakát31.08.201713.09.201707.09.2017-2054
20171105575100004661Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o., Počítačka a třídička peněz /402 /04.09.201710.09.201707.09.2017-11759
201711055817141522EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., Voda pro zaměstnance04.09.201714.09.201708.09.2017-3542
20171105593110170213CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH kopie 1012848-1023281.04.09.201714.09.201708.09.2017-3381
20171105602017181Betis60202785Betis spol.s.r.o., - Vizitky / SMLOUVA /04.09.201711.09.201707.09.2017-1997
20171105612017182Betis60202785Betis spol.s.r.o., - Desky OSA / 303 SMLOUVA /04.09.201711.09.201707.09.2017-4392
20171105622017183Betis60202785Betis spol.s.r.o., - Vizitky04.09.201711.09.201707.09.2017-1331
20171105632017184Betis60202785Betis spol.s.r.o., - / Vizitky /04.09.201711.09.201707.09.2017-363
20171105642017185Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky/427 /04.09.201711.09.201711.09.2017-605
201711056523/8/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, Stěhování dne 30.08.2017 / 401/
Nejsme plátci DPH
04.09.201720.09.201707.09.2017-4740
201711056720176380RPM Service CZ a.s.27176428RPM Service CZ a.s., - Generální úklid m.č. 219, 220 a 221 / 296 /05.09.201715.09.201708.09.2017-4613
201711056820176439RPM Service CZ a.s.27176428RPM Service CZ a.s., - Mytí oken a vyprání záclon / 336/05.09.201715.09.201708.09.2017-3547
201711056930015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - obřadní síň k datu 12.9.201706.09.201712.08.201711.09.2017-1840
201711057017/24Rangotis Benešová Kateřina74650033Supervize oddělení SP OSZ / 46
Nejsem plátce DPH.
06.09.201727.09.201726.09.2017-2000
20171105718001538024Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 8/ 201706.09.201730.09.201711.09.2017-25566.77
20171105721200003783RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - zveřejnění zadávacího řízení přes web.rozhraní. (ze zákona)06.09.201720.09.201711.09.2017-1452
2017110573fo12891/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Štoček do razítka06.09.201718.09.201711.09.2017-176
2017110574120170507Libor Hošek11519002Libor Hošek,ubrus bílý a papírový ubrus rolovaný. V o l b y07.09.201727.09.201714.09.2017-1300
2017110575171476Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/560/ - období 8/201707.09.201719.09.201714.09.2017-4577
20171105762172727773T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s.,Kancelářská židle07.09.201726.09.201714.09.2017-1940
20171105772172727772T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s.,Kancelářská židle07.09.201726.09.201714.09.2017-1940
20171105785611851/7703164566/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM + servisní poplatek07.09.201707.09.201705.09.2017-1078.88
2017110579201714536MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) 9/201708.09.201721.09.201718.09.2017-18730
20171105805136971120Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta - Smlouva o poskytnutí služeb postservisu-personifikovaný tisk poukázek A08.09.201721.09.201714.09.2017-64.74
20171105811720000384Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše přefakturace hovorného 8 /2017.08.09.201728.09.201714.09.2017-12938
20171105821720000385Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - tel.práce provedené firmou Teles, s.r.o. období 8/2017.08.09.201728.09.201714.09.2017-5065
20171105831017133771CZC.cz s.r.o.25655701CZC.cz s.r.o., - MOBILNÍ TEL. SAMSUNG / 364 /11.09.201728.09.201714.09.2017-7465
20171105841740900360E-AGEO.cz s.r.o.03321916E-AGEO.cz s.r.o.,SANYTOL dezinfekční gel / 375 / OSPOD12.09.201730.09.201720.09.2017-2720
201711058520170032Tygr v tísni26599830Tygr v tísni, technické zajištění a realizace akce 8.6.2017- Štvanice / 207 /12.09.201730.09.201718.09.2017-16940
2017110586461/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - Právní služby / 283 /12.09.201730.09.201720.09.2017-3448.5
2017110587464/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 -objednávka OVS KT88/201512.09.201730.09.201720.09.2017-1149.5
201711058829850127Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o. - Káva kapsle Nespresso / 371/12.09.201722.09.201718.09.2017-4446
20171105894988002909Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., - stravenky -dohody12.09.201721.09.201718.09.2017-5560.99
20171105902017441169Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra, - Matriční knihy / 360 /12.09.201721.09.201718.09.2017-1600
20171105915597177/3492864565/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - provozní poplatek.12.09.201712.09.201705.09.2017-343.64
20171105921042219850AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 356 /12.09.201701.10.201718.09.2017-39344
20171105932172732765T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s., - Kávovar OŠK/ 363 /12.09.201729.09.201718.09.2017-5950
20171105942017300193PROKLIMA stínící technika s.r.o.27408515PROKLIMA stínící technika s.r.o., - Oprava okenních žaluzií / 335 /12.09.201729.09.201718.09.2017-1573
20171105952017300192PROKLIMA stínící technika s.r.o.27408515PROKLIMA stínící technika s.r.o., - Horizontální žaluzie do m.č. 259 / 315/12.09.201729.09.201718.09.2017-7792.4
20171105965136972665Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta , s.p.- dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B13.09.201726.09.201725.09.2017-242
20171105970741223431O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - pevné linky 8/201713.09.201727.09.201720.09.2017-6092.64
20171105985100004885Alemat.cz, spol. s r.o.28159233Alemat.cz, spol. s r.o., - AT skartovací stroj 12C / 376 /13.09.201722.09.201720.09.2017-3291
2017110600fa17 164448EuroCar EC s.r.o.27119661EuroCar EC s.r.o., Servisní práce a zajištění STK a EMISE na vozidle Škoda Superb, SPZ 2AL 81 8415.09.201727.09.201720.09.2017-4329
20171106012172737567T.S.BOHEMIA a.s.623043811 ks telefon Gigaset A540 IP (oddělení SP veřejný opatrovník)15.09.201712.10.201712.10.2017-1330
20171106025288001485Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky pro zaměstnance ÚMČ P715.09.201725.09.201720.09.2017-374637.5
20171106032017067VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 - 8 / 201719.09.201730.09.201727.09.2017-14943.5
201711060417141649EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., Stojany na vodu /289 +227 /19.09.201702.10.201702.10.2017-6217
201711060611701618Tomos Praha a.s.45273561Tomos Praha a.s., - Vazba materiálů do rady a zastupitelstva/ 271 /20.09.201710.10.201702.10.2017-17224
2017110607201701529TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o.,1 ks roll-upu s barevným logotypem Podnikavá sedmička.20.09.201703.10.201705.10.2017-1623
20171106085629607/7703164599/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a servisní poplatek.21.09.201721.09.201719.09.2017-1646.34
20171106093018014112Mironet.cz a.s.28189647Mironet.cz a.s., - Mobilní telefony / 381 a 382 / používání mob.tel. - zapisovatelé na VOLBY21.09.201705.10.201705.10.2017-80491
20171106103018015407Mironet.cz a.s.28189647Mironet.cz a.s., - Skartovač Fellowes 53 C m.č. 250 pož./ 387 /25.09.201707.10.201702.10.2017-2489
20171106112017122Roman KOLIŠKIN14929813Roman KOLIŠKIN REPASE, - Kazety do el. psacích strojů / SMLOUVA /
Neplátce DPH
25.09.201705.10.201703.10.2017-1416
201711061225/9/2017Burda87130742Burda - Stěhovací práce - vystěhování a nastěhování m.č. 86/14 z důvodu malování dne 22.9. a 25.9.2017 / 384 /
Nejsme plátce DPH.
26.09.201716.10.201705.10.2017-720
2017110613129/2017PhDr. Jan Svoboda12650919PhDr. Jan Svoboda, lektor workshopu ,,Spolupráce s rodinou" pro mateřské a základní školy / 340 /
Nejsem plátce DPH
26.09.201721.10.201705.10.2017-11570
201711061427007Miloš Šiman44346409Miloš Šiman, - Vymalování m.č. 86/14 (24,41 m2) vč. úklidu / 357
Zhotovitel není plátcem DPH.
27.09.201717.10.201705.10.2017-3540
20171106151042221107AB plus CZ s.r.o.25168860Židle + lampy (dotace veřejného opatrovníka)27.09.201715.10.201712.10.2017-2062
20171106161042220475AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 379 / rukavice latexové -OSPOD27.09.201708.10.201705.10.2017-4467
20171106172017/56Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - Vedení supervizních skupin OSPOD v září 2017 / 391 /
Nejsem plátce DPH.
27.09.201705.10.201705.10.2017-1800
201711061826/9/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, setkání volebních komisí. V o l b y .
Nejsme plátce DPH.
29.09.201718.10.201705.10.2017-1440
20171106193018016912Mironet.cz a.s.28189647Mironet.cz a.s., Mobilní tel efon Xiaomi.29.09.201711.10.201706.10.2017-3885
20171106202017-0021Jana Leitnerová01998901Přednášku - jak efektivně investovat do facebook reklamy v rámci cyklu Podnikavá 7 / 403 /
Neplátce DPH.
02.10.201713.10.201711.10.2017-1500
201711062120170033Tygr v tísni26599830Tygr v tísniTechnicko - organizační zajištění /kulturní akce Ú MČ P7 /
Nejsme plátci DPH.
02.10.201715.10.201711.10.2017-11000
2017110622201732053REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - DÁRKY, s.r.o.04161670REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - Reklamní předměty MA2102.10.201705.10.201705.10.2017-14520
2017110623201701567TYGR U STROMOVKY s.r.o.27900991TYGR U STROMOVKY s.r.o., - 50 x Taška z netkané textilie velikosti 45 x 40 cm v bílé barvě s potikem loga MŠMT a EU s názvem projektu / 39002.10.201709.10.201705.10.2017-4175
2017110624170100005Koštovna s.r.o.01516370Koštovna s.r.o. - Občerstvení vč. nápojů dle přílohy na den 19.09.2017 od 21.00 hod. v Koštovně U Počtů .02.10.201721.10.201710.10.2017-5075
2017110625171674Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/560 / - období 9/201702.10.201717.10.201710.10.2017-6816
20171106262017177Václav Borč64587223Václav Borč - Oprava kopírovacího stroje m.č. 231 / 374 /
Nejsme plátce DPH.
03.10.201714.10.201711.10.2017-2325
2017110627FV-221108/2017AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské potřeby / 379 /03.10.201715.10.201710.10.2017-1978
20171106281711136Jaromír HAVLÍK44364831Jaromír HAVLÍK, - dvířka do IC Milady horákové 2 / 341 /03.10.201723.10.201712.10.2017-5143
20171106291711137Jaromír HAVLÍK44364831Jaromír HAVLÍK, - Dvířka do IC Milady Horákové 2, Praha 703.10.201723.10.201711.10.2017-4477
201711063020917058Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách období 9/201704.10.201712.10.201711.10.2017-1966
20171106311200003819RTS,a.s.25533843RTS,a.s.,zveřejnění zadávacího řízení VZMR přes webové rozhraní. (ze zákona)04.10.201718.10.201711.10.2017-1452
201711063227/9/2017Burda87130742Stěhovací práce a autodopravu - převod plechových skříní ze 7U na ZŠ Umělecká / 400 / .
Nejsme plátci DPH.
04.10.201724.10.201712.10.2017-2640
20171106333110170247CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH kop. 1023281-1031187.04.10.201714.10.201711.10.2017-2429
20171106348001577876Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - 9/ 201705.10.201730.10.201711.10.2017-26966.59
20171106352047655CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbHPlatba za nákup ozvučovací techniky Auna Streetstar 15, obj.č. O-0139/OKS/2017 - přiložena.09.10.201718.10.201711.10.2017-6829
20171106361711139Jaromír HAVLÍK44364831Jaromír HAVLÍK, -odhlučnění dveří v m.č. 86/13 / 368 /09.10.201725.10.201712.10.2017-4659
201711063729/10/2017Burda87130742Platba za přepravu výstavního systému pro potřeby OKS ÚMČ Praha 7, obj. č. O-0140/OKS/2017 - přiložena.10.10.201727.10.201712.10.2017-6400
201711063828/10/2017Burda87130742Vystěhování starého nábytku a odpadu ze všech podlaží s odvozem na skládku, U průhonu 1338/38, Praha 710.10.201727.10.201712.10.2017-147000
2017110639525/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 - odměna za právní služby za měsíc 9/201710.10.201726.10.201718.10.2017-1724.25
2017110640524/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář VHK Partners + KF Lega l - Rámcová smlouva na poskytování právních a konzultačních služeb pro potřeby městské části Praha 7 - odměna za poskytnuté právní služby za měsíc 9/2017.10.10.201726.10.201718.10.2017-18966.75
201711064117141734EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - Voda pro zaměstnance závoz 5.10.201710.10.201720.10.201712.10.2017-5240
2017110642201715833MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci) - 10/201710.10.201720.10.201718.10.2017-17150
20171106437721013278/3Kooperativa, pojišťovna,47116617Kooperativa, pojišťovna, a.s.
pojištění majetku a odpovědnosti na období 1.10. 2017 - 31. 12. 2017
10.10.201731.10.201718.10.2017-243775
20171106442017104SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ44797362Sdružené ambulatní zařízení - Smlouva o zajištění závodní preventivní péče (vstupní prohlídky)10.10.201713.10.201713.10.2017-3200
201711064530015782Pražská energetická, a.s.60193913Pražská energetická, a.s., - obřadní síň k datu 12.10.201710.10.201712.10.201713.10.2017-1840
20171106465656773/7703164627/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - mytí vozidel.12.10.201712.10.201703.10.2017-194.73
20171106475648132/3492864626/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM, servisní poplatek.12.10.201712.10.201703.10.2017-4994.18
20171106482017441283Tiskárna Ministerstva vnitra60498005Tiskárna Ministerstva vnitra - Tiskopisy matrika /392/12.10.201719.10.201719.10.2017-1500
20171106490744874572O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - státní linky 9/201712.10.201730.10.201720.10.2017-5975.71
201711065020170038Unlimited Event Service s.r.o.02692228Unlimited Event Service s.r.o., - Pronájem, instalace, deinstalace, doprava schodů.12.10.201724.10.201719.10.2017-2723
201711065117f4020Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej, - Kancelářské židle/ 394 / m.č. 250 /12.10.201731.10.201720.10.2017-5447
20171106525137033648Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta , s.p.- dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B12.10.201726.10.201719.10.2017-242
20171106531042222560AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - kancelářské potřeby - V o l b y12.10.201730.10.201719.10.2017-3186
20171106541517Kuděj Jiří, JUDr., advokát66231477JUDr. Jiří Kuděj. advokát, Prání služby související s poskytováním právní poradny pro seniory MČ Prahy 7 a výkon opatrovníka, ustanoveného správním orgánem MČ Praha 7 - 3.q.201713.10.201712.10.201720.10.2017-20691
20171106555288003814Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s., stravenky pro zaměstnance MČ P713.10.201723.10.201720.10.2017-351966.46
20171106563470120Pneucentrum HVT s.r.o.62957414Pneucentrum HVT s.r.o. - Přezutí pneumatik u služebních vozů MČ P7 / 410 /13.10.201725.10.201720.10.2017-2950
201711065720171736Domeček64048772Domeček, - Likvidace vyřazeného inventáře / 405 /17.10.201731.10.201724.10.2017-281
20171106585288003996Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s.,- stravenky dohody 9/201717.10.201723.10.201724.10.2017-6610.99
2017110659fo14990/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., Razitka/ 426 /17.10.201727.10.201724.10.2017-571
20171106601042220483AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské potřeby / 379 /17.10.201731.10.201724.10.2017-21347
20171106611042220480AB plus CZ s.r.o.25168860Kancelářské potřeby - OSZ opatrovník17.10.201731.10.201725.10.2017-487
20171106621042220478AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - kancelářské potřeby V o l b y17.10.201709.10.201724.10.2017-16517
20171106639001702513DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, - Chladnička Gorenje RB 3091 ANW / OA / 396 /18.10.201731.10.201724.10.2017-3256
20171106642172784505T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s., 1 ks kávovar De'Longhi EC 850.M / ODO /18.10.201731.10.201724.10.2017-5896
20171106652172784504T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s., kávovar De'Longhi EC 850.M / 393/18.10.201731.10.201724.10.2017-5896
20171106661042223080AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o. - Kancelářské potřeby / 419 /18.10.201731.10.201725.10.2017-1152
20171106671042223084AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o. Kancelářské potřeby / 402/18.10.201731.10.201725.10.2017-22623
201711066831/10/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava,přestěhování ÚKS A ÚIA z Veletržní 33 a IC Milady Horákové do Dělnické 44 / 415 /
Nejsme plátci DPH.
18.10.201731.10.201724.10.2017-14340
20171106691772191ELVIA, spol. s r.o.44269277ELVIA, spol. s r.o., 2 ks DORSY-S Dorozumívací zařízení na přepážku stůl-okno (pokladna)18.10.201731.10.201724.10.2017-30250
201711067032/10/2017Burda87130742Burda - Stěhovací práce a autodopravu - odvoz vyřazeného inventáře na skládku dne 20.9.2017 / 383 /
Nejsme plátci DPH.
19.10.201731.10.201724.10.2017-1980
20171106712017071Jan Diblík74413317Návrh grafiky dodatečných stránek webu a prvků webu MČ Praha 7 nad rámec
kontrola a konzultace nakódované HTML šablony webu dle zadání
19.10.201731.10.201725.10.2017-28556
20171106725288004088Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s. - stravenky na V O L B Y .19.10.201726.10.201725.10.2017-48364.03
201711067317VF1687SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby - 9/201723.10.201731.10.201725.10.2017-3148.42
201711067418MUDr. Jana Dostálová - dětská lékařka, s.r.o.02322846MUDr. Jana Dostálová - Vypracování zprávy o zdravotním stavu klienta OSPODU/ 432/23.10.201704.11.201702.11.2017-168
20171106751720000416Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - 9/2017 (hovorné).24.10.201710.11.201702.11.2017-12119
20171106761720000417Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - tel služby provedených firmou Teles s.r.o. 9/201724.10.201710.11.201702.11.2017-3193
2017110677201713301ALDO s.r.o.24184853ALDO s.r.o., Termoska s pumpičkou / 412 /24.10.201709.11.201709.11.2017-1450
20171106785674716/7703164657/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet, PHM, servisní poplatek,oleje.24.10.201702.11.201718.10.2017-1934.5
201711067917141846EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o., - Voda pro zaměstnance /SMLOUVA /24.10.201706.11.201709.11.2017-3910
201711068033/10/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, -stěhovací práce v době VOLEB - V O L B Y /obj.č. 432/kt/2017 /
Nejsme plátci DPH
25.10.201713.11.201702.11.2017-43680
20171106818170578INDUS, spol. s r.o.45787492INDUS, spol. s r.o., - objednávka č. 418 , ostraha v době voleb . V o l b y27.10.201716.11.201702.11.2017-2070
20171106821720000421Generální finanční ředitelství72080043Generální finanční ředitelství, - dobropis za vyúčtování služeb 1-3.Q.2017.27.10.201707.11.201703.11.2017143375
20171106832017228Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / SMLOUVA/30.10.201702.11.201702.11.2017-363
20171106842017229Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / OP / SMLOUVA30.10.201702.11.201702.11.2017-484
20171106852017230Betis60202785Betis spol.s.r.o., Vizitky / OKS + EF + MA21/ SMLOUVA30.10.201702.11.201702.11.2017-1392
20171106862172800184T.S.BOHEMIA a.s.62304381T.S.BOHEMIA a.s., - Vybavení do pracoviště Dělnická 44 / 439 /30.10.201716.11.201702.11.2017-7069
20171106879001702661DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s., Vybaveni na pracoviště Dělnická 44 / 439 /30.10.201713.11.201702.11.2017-3272
201711068817141689EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - Dodávka pramenité pitné vody, stojanů, opravy stojanů, vč. sanitací30.10.201725.11.201702.11.2017-11580
201711068934/10/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, - stěhovací práce v době voleb - v o l b y31.10.201716.11.201709.11.2017-1440
201711069020170240SÁRA, s.r.o.46969896SÁRA, s.r.o., - Plastové stojánky na letáky31.10.201706.11.201709.11.2017-3344.44
2017110691fo15724/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Razítka / 448 + 444 /01.11.201713.11.201709.11.2017-750
20171106922017004SOKRAT, s.r.o.45311706SOKRAT, s.r.o - smlouva o správě agendy smluvního pojištění a poradenství (období 1.10.2017 -31.12.2017)
Nejsme plátci DPH.
02.11.201729.11.201713.11.2017-30000
20171106933110170276CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - kopie 1031187-1043492.02.11.201714.11.201709.11.2017-3297
20171106942172804666T.S.BOHEMIA a.s.62304381Vybavení do pracoviště Dělnická 44 / 439 /02.11.201720.11.201710.11.2017-7760
20171106950683000093Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s., dobropis za vracení stravenek na volby - V O L B Y03.11.201716.11.201714.11.2017654
2017110696597/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - Právní služby / 430/ SMLOUVA / odměna za 9 a10.m.201703.11.201723.11.201715.11.2017-7471.75
2017110697171912Monitor26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/560 / - předplatné 10m.201703.11.201716.11.201709.11.2017-6652
20171106981200003863RTS,a.s.25533843RTS,a.s., - zveřejnění zadávacího řízení přes web.rozhraní. ( za zákona)03.11.201717.11.201709.11.2017-4211
20171106991042225104AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 453/07.11.201726.11.201715.11.2017-10613
20171107001042223860AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské potřeby / 436 /SMLOUVA /07.11.201721.11.201715.11.2017-7900
20171107011042224966AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské potřeby / 379/07.11.201721.11.201710.11.2017-17270
2017110702170127Aleš Novák14935091Aleš Novák - Servis kopírka / 438 /archiv m.č.2307.11.201717.11.201710.11.2017-1029
201711070321017055Europatron48290394Europatron s.r.o - smlouva o poskytování služby Carpatron - data o vozidlových soupravách 10/201707.11.201714.11.201710.11.2017-1966
2017110704401031117Detai cleaning s.r.o.01597604Detai cleaning s.r.o., -čištění koberců na Ú MČ Praha 7 m.č. 281 a 282 / 446 /07.11.201724.11.201710.11.2017-1573
2017110705201800012SC & C spol. s r.o.45280541SC & C spol. s r.o., - Vypracování podkladové analýzy a dat pro aktualizaci Strategického rámce MAP v rámci projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7/378/07.11.201721.11.201707.12.2017-11616
2017110706079/2017fPavel Míka18905889Refundace mzdy za práci člena okrskové volební komise .07.11.201730.11.201714.11.2017-1565
2017110707117100561Moore Stephens s.r.o.26402220Moore Stephens s.r.o., - provedení analýzy úspor DPH při uplatnění koeficientního způsobu uplatnění odpočtu.08.11.201724.11.201716.11.2017-175450
201711070817141929EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - Dodávka pramenité pitné vody, stojanů, opravy stojanů, vč. sanitací08.11.201721.11.201714.11.2017-4301
201711070935/11/2017Burda87130742Burda - Stěhovací práce - umístění velkého trezoru do m.č. 86/13 / 451/
Nejsme plátci DPH.
08.11.201724.11.201715.11.2017-2000
201711071036/11/2017Burda87130742Burda -Stěhovací práce a autodopravu - demontáž a vystěhování nábytku, odstranění a odvoz podlahové krytiny v m.č. 277 a 278 / 457/.
Nejsme plátci DPH.
08.11.201724.11.201715.11.2017-2400
20171107118001631961Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací - 10/201708.11.201730.11.201714.11.2017-27572.34
2017110712201717796MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci)08.11.201721.11.201714.11.2017-16360
20171107135702170/7703164693/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet09.11.201716.11.201703.11.2017-938.05
20171107141720000443Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - 10/201709.11.201730.11.201716.11.2017-9682
20171107151720000442Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - 10/2017 - hovorné09.11.201730.11.201716.11.2017-13950
20171107165137057344Česká pošta, s.p.47114983Česká pošta , s.p.- dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B.09.11.201723.11.201716.11.2017-242
20171107170002170591Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Pronájem prostor včetně techniky a občerstvení, tisk podkladů a materiálů pro max. 55osob / 339/09.11.201720.11.201707.12.2017-21156
20171107180002170612Český svaz vědeckotechnických společností z.s.00444502Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Pronájem prostor včetně techniky, tisku materiálů a občerstvení pro max. 35 osob na Řídící výbor MAP / 397 /09.11.201720.11.201707.12.2017-10937
20171107195687610/3492864690/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet - PHM a servisní poplatek10.11.201717.11.201703.11.2017-6198.76
20171107202017300255PROKLIMA stínící technika s.r.o.27408515PROKLIMA stínící technika s.r.o., Žaluzie Dělnická 4414.11.201730.11.201721.11.2017-23604.68
201711072125917Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 900425681Oblastní spolek Českého červeného kříže - Služby ČČK / 408 /v rámci projektu Měsíc první pomoci/.14.11.201730.11.201707.12.2017-16500
20171107222117037236MAFRA, a.s.45313351MAFRA,a.s., Kredit na inzerci pracovních pozic na portálu jobDNES.cz na 12 měsíců14.11.201730.11.201722.11.2017-66066
201711072311472626Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., - Přístavní sklad k datu 17.11.2017.14.11.201717.11.201721.11.2017-2320
201711072430015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., obřadní síň k datu 12.11.201714.11.201712.11.201721.11.2017-1840
201711072530116455Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s., IC Dělnická k datu 21.11.201714.11.201721.11.201721.11.2017-7840
20171107262017/2EvetData, z. s.06085296EvetData, z. s., - Personální a organizační audit a zjištění spokojenosti klientů v Pečovatelském centru Praha 714.11.201730.11.201729.11.2017-71500
20171107272017085VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Zastupování MČ Praha 7 v řízení o zaplacení částky 5.934.700 Kč a příslušenstvím vedeném u obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn.: 28C 34/2016 / 405 SMLOUVA/14.11.201704.12.201729.11.2017-4598
2017110728170100006Koštovna s.r.o.01516370Koštovna s.r.o. - Raut pro 45 osob (pokrmy a nealkoholické nápoje) / 462/14.11.201730.11.201729.11.2017-25347
2017110730fo16741/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Štoček do razítka15.11.201728.11.201722.11.2017-176
201711073137/11/2017Burda87130742Burda -Stěhovací práce a autodopravu / 477 /
Nejsme plátci DPH.
15.11.201730.11.201722.11.2017-1980
20171107320748530494O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb15.11.201729.11.201722.11.2017-6093.85
20171107331042225856AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o.,kancelářské potřeby na Volbu Prezidenta - V o l b y15.11.201730.11.201722.11.2017-6490
20171107341042225857AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o.,Kancelářské potřeby / 459 /15.11.201730.11.201722.11.2017-7207
2017110735fo16684/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o.,Originál podušky Trodat / 464/16.11.201727.11.201729.11.2017-1288
201711073617vf1761SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby - matrika 10/ 201720.11.201730.11.201729.11.2017-4326.96
201711073717vf1762SEDOP TAXI PRAHA s.r.o.27221580SEDOP TAXI Praha - přepravní služby - 10/2017 (radní)20.11.201730.11.201729.11.2017-211.75
20171107385288006417Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s., - stravenky pro zaměstnance hl.prac.poměr za 10/201720.11.201730.11.201729.11.2017-419979.58
20171107392017-0001Matyáš Kočnar06527124knihobudka na Strossmayerově náměstí
Neplátce DPH
21.11.201711.12.201701.12.2017-12000
201711074017142009EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799EVROPSKÉ VODY s.r.o. - Voda pro zaměstnance21.11.201730.11.201729.11.2017-4380
20171107411042223859AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., kancelářské potřeby V O L B Y21.11.201730.11.201729.11.2017-1991
201711074217f4303Jan Janata74257315Jan Janata, Internetový prodej, - ALBA židle LEXA s podhlavníkem, černá barva / 456 /21.11.201723.11.201729.11.2017-11960
20171107431042226522AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské židle / 480/21.11.201730.11.201729.11.2017-11525
20171107441711200124Pavel Císař74693387Pavel Císař, Oprava kávovaru / 473 /
Nejsem plátce DPH
22.11.201730.11.201729.11.2017-1680
201711074529957488Nestlé Česko s.r.o.45799504Nestlé Česko s.r.o., Káva Nespresso/ 486 /22.11.201730.11.201729.11.2017-8307
20171107465720187/7703164724/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet -PHM, servisní poplatek.22.11.201722.11.201721.11.2017-1034.67
20171107475288006759Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s., stravenky (dohody)22.11.201730.11.201729.11.2017-8110.99
2017110748201715Dan Švanda62375121Dan Švanda, Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác24.11.201713.12.201707.12.2017-2000
201711074920172211Mgr. Lucie Levinská06347312Mgr. Lucie Levinská, Občerstvení (catering) na akci Tři roky od voleb NG – Veletržní palác27.11.201730.11.201707.12.2017-7000
20171107502017-1003Marek Jedlička74880535Marek Jedlička, Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác27.11.201715.12.201707.12.2017-2000
201711075120170005MgA. Jakub Deml74795473MgA. Jakub Deml - Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác27.11.201714.12.201707.12.2017-2260
2017110752O-511/KT/2017Vlček AlešVlček Aleš, Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác27.11.201715.12.201707.12.2017-2000
2017110753170100038Naděžda Fořtová75324261Naděžda Fořtová -moderování akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác27.11.201716.12.201707.12.2017-2420
2017110754401241117Detai cleaning s.r.o.01597604Detai cleaning s.r.o., Čištění koberců a čalouněného nábytku / 466 /28.11.201701.12.201701.12.2017-1920
2017110755fo17148/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., - Datumovky / 489/28.11.201707.12.201701.12.2017-644
2017110756170102031mamacoffee s.r.o.28364601Platba za pohoštění pro max. 60 osob na Setkání kulturních aktérů v rámci Art District 7 dne 01.11. 2017, obj. č . O-0179/OKS/2017 - přiložena.29.11.201712.12.201707.12.2017-11007
201711075738/11/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, Odvoz vyřazeného inventáře / 490/01.12.201718.12.201707.12.2017-1440
2017110758fo17349/17GRAPP CZ, s.r.o.26805413GRAPP CZ, s.r.o., Štočky a razítka / 491/01.12.201712.12.201707.12.2017-2529
2017110759201706Martin Veselý05705452Martin Veselý, - Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác01.12.201721.12.201707.12.2017-2000
20171107608/2017Alica Brendzová05887895Alica Brendzová, - Facilitace v rámci akce Tři roky od voleb NG – Veletržní palác01.12.201722.12.201707.12.2017-2000
2017110761170100007Koštovna s.r.o.01516370Pohoštění - Setkání zaměstnanců zdravotnictví 24.11.201704.12.201722.12.201715.12.2017-1210
2017110762451704154Papírenské zboží Hodonín v.o.s.47900865Papírenské zboží Hodonín v.o.s. - Plastové kelímky04.12.201722.12.201707.12.2017-1854
20171107632017017Petr Tomáš49668196Petr Tomáš, Služby ZZSSK / 409 / dotace z MHMP /05.12.201727.12.201720.12.2017-34050
201711076420172022Domeček64048772Domeček, - Likvidaci vyřazeného inventáře / 500 /05.12.201730.12.201707.12.2017-620
20171107651042227884AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - v o l b y Prezident ČR 2018 -kancelářské potřeby05.12.201721.12.201707.12.2017-4429
20171107661042227886AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 494 /05.12.201721.12.201707.12.2017-19083
2017110767172105Monitor CZ, s.r.o.26142104Tituly/ Monitor na rok 2017/560/ období 11/201705.12.201719.12.201707.12.2017-7457
20171107683110170315CP System26509491CPSystem - Servisní smlouva (paušání platby za kopie) - opravy kopírovaciho zařízení RICOH - kopie 1043492 a 109190305.12.201714.12.201707.12.2017-5262
20171107691200003963RTS,a.s.25533843RTS - Smlouva o zřízení a provozu profilu zadavatele.06.12.201719.12.201718.12.2017-3013
2017110770fm270202Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o. LCD + PC /478 OSZ / OSPOD06.12.201714.12.201718.12.2017-72649
20171107718001687812Vodafone Czech Republic a.s.25788001Vodafone OneNet - Hlasové služby - poskytování mobilních služeb elektronických komunikací06.12.201730.12.201718.12.2017-25888.4
20171107725288007178Sodexo Pass Česká republika a.s.61860476Sodexo Pass Česká republika a.s., - flexi Paasy pro zaměstnance -hrazeno z SFZ06.12.201718.12.201718.12.2017-952038.29
2017110773468Firma Horák12606995Firma Horák - Malování vč. úklidu, m.č. 277 / 506 /
Nejsem pátce DPH.
06.12.201721.12.201718.12.2017-4882
2017110775vf1-0027/2017Singularita s.r.o.04259521Modul pro export záznamů z Aip SAFE na nový web
Neplátce DPH.
07.12.201718.12.201714.12.2017-42000
20171107767101714948AB COM CZECH, s.r.o.25974939AB COM CZECH, s.r.o.,Diktafon /507 / ospod07.12.201726.12.201718.12.2017-4492
2017110777680/2017Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.29143608Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., - Právní služby / 430/ SMLOUVA /08.12.201728.12.201720.12.2017-8621.25
201711077820/2017Alena SULKOVÁ42520436Alena SULKOVÁ, Roční prověrka BOZP a PO pracovišť Ú MČ Praha 7/ 477
Dodavatel není pátce DPH.
08.12.201729.12.201718.12.2017-3600
20171107797006041239Internet Mall, a.s.26204967Internet Mall, a.s., AtGames Sega genesis Systém Portable / 521/08.12.201707.12.201713.12.2017-1690
2017110780171321113Alza.cz a.s.27082440Alza.cz a.s., Hračky a spotřebiče / 518 SPOD /08.12.201722.12.201713.12.2017-27602
2017110781201719683MultiSport Benefit, s.r.o.24715298Multisport Benefit - poskytování služeb v rámci zaměstnaneckých výhod - karty Multisport (hrazeno zaměstnanci)08.12.201721.12.201718.12.2017-19360
2017110782vz170417GASTROMANIA CZ s.r.o.28654684GASTROMANIA CZ s.r.o. - Termoska s pumpičkou / 516 SPOD /08.12.201717.12.201713.12.2017-2252
201711078370201Aleš Doležal86562533Aleš Doležal / Bonboniéry Merci /11.12.201725.12.201715.12.2017-22800
20171107841720000456Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše -hlasové služby 11/201711.12.201728.12.201718.12.2017-12029
201711078517142142EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - Dodávka pramenité pitné vody, stojanů, opravy stojanů, vč. sanitací - nákup vodního stojanu OSA11.12.201719.12.201720.12.2017-3109
201711078617142148EVROPSKÉ VODY s.r.o.02632799Evropské vody - Dodávka pramenité pitné vody, stojanů, opravy stojanů, vč. sanitací11.12.201723.12.201718.12.2017-4145
201711078740/12/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, Stěhovací práce / 529 + 527 /
Nejsme plátci DPH.
11.12.201728.12.201718.12.2017-1800
201711078839/11/2017Burda87130742Burda - stěhování- autodoprava, - Odvoz vyřazeného inventáře / 490 /
Nejsme plátci DPH.
11.12.201728.12.201718.12.2017-1440
20171107892171303373KOBERCE BRENO, spol. s r.o.25609866KOBERCE BRENO, spol. s r.o., - Koberce m.č. 276 a 277) / 49211.12.201728.12.201718.12.2017-20476
20171107905732747/3492864753/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet11.12.201711.12.201721.11.2017-3435.97
20171107915746952/7703164756/2017ccs27916693CCS-Smlouva o používání mezinírodních platebních karet11.12.201711.12.201705.12.2017-2335.88
201711079272002372JP-KONTAKT, s.r.o.25922378JP-KONTAKT, s.r.o., - Kartotéka / 517 / OSPOD11.12.201713.12.201713.12.2017-27552
20171107931720000457Generální finanční ředitelství72080043Česká republika - Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu - pronájem nebytových prostor Nábř.Kpt. Jaroše - telekomunikační služby (nejedná se o hovorné).11.12.201728.12.201718.12.2017-4540
20171107942217Kuděj Jiří, JUDr., advokát66231477JUDr. Jiří Kuděj. advokát, Prání služby související s poskytováním právní poradny pro seniory MČ Prahy 7 a výkon opatrovníka, ustanoveného správním orgánem MČ Praha 7 - 4.Q.201712.12.201715.12.201718.12.2017-17242.5
201711079529217Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 900425681Oblastní spolek Českého červeného kříže - Zajištění osvětové akce v oblasti poskytování první pomoci / 337 /
Nejsme plátci DPH
12.12.201731.12.201720.12.2017-33000
20171107962017097VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.24230146Zastupování MČ Praha 7 v řízení o zaplacení částky 5.934.700 Kč a příslušenstvím vedeném u obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn.: 28C 34/2016 / 405 SMLOUVA /12.12.201731.12.201720.12.2017-5747.5
2017110797fm270180Quick & Quality IT s.r.o.02210088Lenovo klávesnice KBD for E44012.12.201714.12.201714.12.2017-1815
20171107981042228740AB plus CZ, s.r.o.25168860DDHM pro činnost odboru OSZ12.12.201731.12.201720.12.2017-3662
20171107991042228739AB plus CZ, s.r.o.25168860AB plus CZ, s.r.o., - Kancelářské potřeby / 502 /12.12.201731.12.201718.12.2017-1558
20171108012017227Václav Borč64587223Václav Borč, Oprava skartovačky / 461 /
Nejsme plátce DPH.
13.12.201730.12.201720.12.2017-2955
201711080217/01/0376Jena - Ing.Jan Švejkovský16471636Jena - Ing.Jan Švejkovský, Vánoční stromeček /513 /14.12.201731.12.201720.12.2017-5645
201711080330015782Pražská energetika, a.s.60193913Pražská energetika , a.s. - obřadní síň k 12/201714.12.201722.12.201722.12.2017-1840
20171108042017101270IT Central Europe s.r.o.29145040Boxer - narážeč s nožem pro blok 11014.12.201727.12.201721.12.2017-694.01
20171108050752192113O2 Czech Republic a.s.60193336Český telecom (O2) - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - hovorné 11/201714.12.201728.12.201720.12.2017-6015.77
2017110806170100009Koštovna s.r.o.01516370Koštovna s.r.o.Pohoštění akce Ú MČ P7 dne 20.12.2017/ 537 /14.12.201731.12.201720.12.2017-17705
2017110807170100008Koštovna s.r.o.01516370Pohoštění - Setkání poskytovatelů soc. služeb 11.12.201714.12.201722.12.201720.12.2017-1210
20171108082017/67Martin Prokeš62927167Martin Prokeš, - vedení supervize
Nejsem plátce DPH.
14.12.201721.12.201720.12.2017-1800
201711080977Vernerová Eva72900121Vernerová Eva,Supervize vedení OSPOD/ 553 SMLOUVA14.12.201731.12.201721.12.2017-2400
2017110810fv1720205623C SYSTEM CZ a.s.27675645C SYSTEM CZ a.s., Výpočetní a jiná technika, pro projekt implementace soc. bydlení.14.12.201731.12.201720.12.2017-101943
2017110811611702754Nakladatelství Sagit, a.s.27776981Nakladatelství Sagit, a.s., ÚZ /549 /15.12.201728.12.201720.12.2017-278
20171108122017301Betis60202785Betis spol.s.r.o.Vizitky15.12.201722.12.201721.12.2017-363
20171108132017285Betis60202785Betis spol.s.r.o., Letáky a bločky JKM P7/ 52315.12.201722.12.201721.12.2017-15004
20171108142017300Betis60202785Betis spol.s.r.o. Vizitky SMLOUVA15.12.201722.12.201721.12.2017-1210
20171108155288008942Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky dohody15.12.201727.12.201720.12.2017-6310.99
20171108165288008836Sodexho Pass ČR a.s.61860476Sodexho Pass Česká Republika a.s. - stravenky15.12.201727.12.201720.12.2017-404494.45
2017110817fv30170762EVROFIN Int. spol. s r.o.49098934Evrofin - servisn smlouva k frankovacímu stroji Neopost - pravidelná prohlídka15.12.201726.12.201720.12.2017-4940.5
2017110818201740590Westody Office, s.r.o.03657337Westody Office, s.r.o. - ÚZ /485 OSPOD18.12.201731.12.201721.12.2017-3598
20171108192175437769Alza.cz a.s.27082440Alza.cz a.s.,Notebook Lenovo / 522 / dotace JKM18.12.201718.12.201721.12.2017-14391
2017110820fm270212Quick & Quality IT s.r.o.02210088Quick & Quality IT s.r.o., - Tiskárny/ 543 / SPOD /19.12.201731.12.201721.12.2017-116106
201711082120170001Mgr. Tereza Dvořáková88867790Mgr. Tereza Dvořáková, Analýzy / 547 / výzkumné práce na projektu. Implementace soc. bydlení.
Neplátce DPH.
19.12.201731.12.201721.12.2017-30000
2017110822of1701681SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o., - skartace volebních lístků19.12.201731.12.201721.12.2017-947.2
2017110823of1701682SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o., Skartace / 521 + 508 + 509/19.12.201731.12.201721.12.2017-699.2
2017110824of1701683SKARTACE, s.r.o.26009439SKARTACE, s.r.o., Skartace / 521 + 508 + 509 /19.12.201731.12.201721.12.2017-1280.4
20171108251345017Bé foto71670696Foto lampa - JYC set Studio 2 / 531 /19.12.201731.12.201721.12.2017-1350
20171108269001703766DATART INTERNATIONAL, a.s.60192615DATART INTERNATIONAL, a.s. - Mobilní tel Honor / 542 /19.12.201731.12.201721.12.2017-10519
20171108271042226535AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 471 /19.12.201722.12.201721.12.2017-11282
201711082870201Aleš Doležal8656253319.12.201701.01.201819.12.201722800
20171108291042229503AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., - Kancelářské potřeby - dotace OSPOD / 534 /19.12.201731.12.201721.12.2017-113511
20171108301042229499AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Kancelářské potřeby / 502 /19.12.201731.12.201721.12.2017-33449
20171108311042228898AB plus CZ s.r.o.25168860AB plus CZ s.r.o., Propagační předměty JKM - živnostenský odbor / 524 /19.12.201731.12.201721.12.2017-44000
2017110832401161217Detai cleaning s.r.o.01597604Detai cleaning s.r.o.,Čištění židlí / 510 /19.12.201731.12.201721.12.2017-726
2017110833401151217Detai cleaning s.r.o.01597604Detai cleaning s.r.o., - Čištění koberců m.č. 214, 216 a 217 / 501/19.12.201731.12.201721.12.2017-2528
20171108345030381008Internet Mall, a.s.2620496719.12.201719.12.201719.12.20171690
2017110835vf170020ZŠ TGM Ortenovo nám.62931016ZŠ TGM Ortenovo nám., - technická příprava auly v budově ZŠ TGM - volby do PSP ČR.20.12.201725.12.201721.12.2017-3000
2017110836vf170021ZŠ TGM Ortenovo nám.62931016ZŠ TGM Ortenovo nám., - volby prezidenta ČR -technické zajištění auly ve škole TGM .20.12.201725.12.201721.12.2017-3000
201711083820122017Šindelářová Jindřiška43062857Šindelářová Jindřiška, - Pohoštění akce Ú MČ P7, dne 20.12.2017 / 536/20.12.201720.12.201728.12.2017-19890.7
20171108411110700087Demokracie 2.1 s.r.o.03680941Demokracie 2.1 s.r.o. - Workshop a konzultace pro občany / 1228.12.201704.01.201829.12.2017-48000
2017110846780009513JP-KONTAKT, s.r.o.25922378JP-KONTAKT, s.r.o., - daňový doklad03.01.201819.12.201719.12.201727552
201712010613/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055výuka jazyků za 6/201704.07.201714.07.201718.07.2017-15500
2017120107171775Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovoníky v sociální oblasti" dne 13.7.24.07.201727.07.201727.07.2017-1850
20171201080170696Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv" dne 20.10.03.08.201714.08.201704.08.2017-950
201712010915/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055výuka angličtiny 7/201703.08.201714.08.201708.08.2017-12000
2017120110394028Joga Luhačovice60697628"XXV. Mezinárodní kongres a výstava Odpady - Luchačovice 2017" konaný dne 6-8.9. 2017,08.08.201712.08.201711.08.2017-3146
201712011155/2017Nová síť z.s.26679621kurz "Technické dovednosti ve zvuku, světle a videu", pořádaný dne 22-24.9., 08.08.201718.08.201711.08.2017-3600
2017120112829344217INTEGRA CENTRUM s.r.o.26234203školení "Velká novela stavebního zákona - zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb" dne 2.11.201710.08.201730.10.201714.08.2017-15200
2017120113170102116Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Jak aplikovat stavební zákon - aktuální rozsudky správních soudů" dne 8.8.14.08.201718.08.201722.08.2017-4380
20171201143201700461OTIDEA a.s.27142442Vyúčtování k zálohové FA
školení "Výběrové řízení a adaptační proces", dne 5.4.
17.08.201718.08.201718.08.20173993
2017120115829344217INTEGRA CENTRUM s.r.o.26234203DAŇOVÝ DOKLAD: školení "Velká novela stavebního zákona - zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb" dne 2.11.201718.08.201718.08.201718.08.201715200
2017120116fv17086RUBIKON Centrum, z.s.60446871seminář "Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona" dne 29.6. 21.08.201721.08.201721.08.20171815
2017120117217104026Vzdělávací centrum Morava s.r.o.28595432školení "Přestupky a správní delikty" dne 1.6.22.08.201711.06.201730.08.2017-1590
2017120119800101747Institut pro místní správ70890293ZOZ Ochrana ovzduší 2-5-10., 6-9.11., 15.12. 24.08.201728.08.201730.08.2017-15060
2017120120170102243Aliaves & Co., a.s.28988230školení "FKSP a sociální fondy -aktuální stav a novinky", dne 31.8.04.09.201721.09.201706.09.2017-2590
201712012124380101Nakladatelství FORUM s.r.o.27180271školení "Registr smluv - Změny po aktuální novele a a řešení nejasností v praxi", dne 6.9.05.09.201714.09.201708.09.2017-3012.9
201712012220176379RPM Service CZ a.s.27176428RPM Service CZ a.s., - Čištění koberců v m.č. 219, 220 a 221 (88 m2) / 40005.09.201715.09.201708.09.2017-1278
201712012320170088EDUBASE s.r.o.04979214školení "Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě", dne 21.9.
ŠKOLENÍ / 203
06.09.201713.09.201711.09.2017-1990
201712012417/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Výuka angličtiny za 8/201708.09.201714.09.201718.09.2017-17500
2017120125FVS21719405001bfz o.p.s.27966119Jak zvládat smrt a umírání 30.8.11.09.201721.09.201718.09.2017-750
20171201262172905Seminaria, s.r.o.26426218školení "Jak správně elektronizovat spisovou a archivní službu", 24.8.12.09.201705.09.201718.09.2017-4719
2017120127800101863Institut pro místní správ70890293školení "Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu", dne 11.12.13.09.201730.09.201718.09.2017-990
2017120128172096Institut Bernarda Bolzana24179507školení "MS Word - efektivní pomocník úředníka" dne 12.9. 15.09.201726.09.201718.09.2017-3980
20171201291700203Aperta, s.r.o.25436520Podzimní vzdělávací program - přednášky pro vedoucí zaměstnance úřadu
Jak správně delegovat 5.9.2017
25.09.201730.09.201727.09.2017-22990
20171201301701004EDUBASE s.r.o.04979214Opravný daňový doklad k vydané faktuře č. 2017032 (ev.č.2017120123), dne 21.9. - STORNO semináře25.09.201720.09.201721.09.20171990
201712013156182/2016Institut pro místní správ70890293Úhrada nákladů spojených se zajištěním pobytu úředníka pro prohlubování kvalifikace dle zákona č. 312/2002 Sb.,26.09.201731.01.201710.10.2017-1704
20171201331981701322Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.61858307Školné na akademický rok 2017/2018 - zimní semestr, obor Management rozvoje měst a regionů, zaměstnanec26.09.201730.09.201727.09.2017-19032
2017120134170102363Aliaves & Co., a.s.28988230seminář "Silniční správní úřad obcí I. a II. typu po novele zákona o pozemních komunikacích" dne 26.9.27.09.201706.10.201703.10.2017-1190
20171201352017-083První pomoc s.r.o.29362644Kurz první pomoci 22.9.201702.10.201710.10.201704.10.2017-5000
2017120136172277Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Jak správně prezentovat a jak zvládat trému" dne 26.9. 02.10.201710.10.201709.10.2017-1850
2017120137217325Fakta s.r.o.25334514vzdělávací program "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů", dne 5.-6.10.201704.10.201705.10.201710.10.2017-2755
2017120138172328Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadu ÚSC", dne 3.10.05.10.201717.10.201709.10.2017-1850
201712013919/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055výuka angličtiny za 9/2017
Nejsem plátce DPH.
05.10.201714.10.201709.10.2017-13000
201712014020189007VITA software, s.r.o.61060631školení "Stavební úřad - novela" dne 11.1.201816.10.201716.11.201725.10.2017-1600
201712014120189006VITA software, s.r.o.61060631školení "Stavební úřad - novela" - dne 9.1.201816.10.201706.11.201725.10.2017-4000
20171201422017120Metropolitní univerzita Praha , o.p.s.26482789školné za akademický rok 2017/2018 (zaměstnanci se přispívá částkou 10 tis. Kč, zbývající část 15 tis. Kč. zaměstnanec hradí hotově pokladnou)
Dodavatel není plátcem DPH.
17.10.201717.10.201730.10.2017-25000
20171201442117316192Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.45245681seminář "Ochrana osobních údajů v meteřských školách, na základních a středních školách", dne 20.10.23.10.201719.11.201725.10.2017-2529
2017120145170102541Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu", 24.10.23.10.201731.10.201725.10.2017-4590
20171201462317023450Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o.45245681vyúčtování: seminář "Ochrana osobních údajů v meteřských školách, na základních a středních školách", dne 20.10.27.10.201727.10.201727.10.20172529
201712014720180481VITA software, s.r.o.61060631školení "Stavební úřad - novela" dne 11.1.201830.10.201727.09.201730.10.20171600
201712014820180480VITA software, s.r.o.61060631školení "Stavební úřad - novela" - dne 9.1.201830.10.201727.10.201730.10.20174000
20171201492017-136První pomoc s.r.o.29362644Kurz první pomoci 27.10.2017
Nejsme plátci DPH.
31.10.201713.11.201707.11.2017-5000
20171201501700246Aperta, s.r.o.25436520Vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance - Komunikace I, dne 25.10.201701.11.201730.11.201707.11.2017-22990
2017120151170102596Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Veřejné opatrovnictví" dne 2.11.02.11.201711.11.201708.11.2017-2590
201712015221/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Výuka angličtiny za 10/2017
Nejsem plátce DPH.
07.11.201714.11.201715.11.2017-14500
201712015316/2017Alena SULKOVÁ42520436BOZP a PO dne 31.10.
Dodavatel není plátce DPH.
07.11.201727.11.201715.11.2017-1000
2017120154120171147RENTEL a.s.26128233RENTEL - vzdělávací portál13.11.201729.11.201722.11.2017-9438
2017120155800102982Institut pro místní správ70890293školení ZOZ - 5.-8.2.2018, 12.-15.3.2018, 4.5.2018 -16.11.201730.11.201721.11.2017-15060
201712015664501/2017Institut pro místní správ70890293Pobyt spojený se prohlubováním kvalifikace ZOZ, 6-9.11.201720.11.201709.11.201720.11.20176980
2017120157800103769Institut pro místní správ70890293ZOZ - dne 21.-24.5.2018, 11.-14.6.2018, 3.4.9.201820.11.201701.12.201728.11.2017-17040
201712015817/2017Alena SULKOVÁ42520436školení "Odborná příprava preventisty PO" dne 6.11.
Dodavatel není plátce DPH.
21.11.201730.11.201727.11.2017-600
2017120160170102771Aliaves & Co., a.s.28988230školení "Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC", dne 21.11.22.11.201730.11.201727.11.2017-2590
20171201614454Agentura IPSUM s.r.o.03630277školení " Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" - dne 30.11.22.11.201730.11.201728.11.2017-5960
2017120162170100116MALSERVIS s.r.o.03805972Oprava hygienického zázemí (chlapci, dívky) v ZŠ TGM Ortenovo nám. 1275/34, Praha 7 - Holešovice24.11.201712.12.201711.12.2017-217760
20171201630171179Kolumbus PM, s.r.o.01733745školení "Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obci", 24.11.
Osvobozeno od DPH.
24.11.201730.11.201729.11.2017-1390
201712016424870001-4-RNakladatelství FORUM s.r.o.27180271školení "Smlouvy 2018 - registr, změny smluv, elektronizace" 30.11.24.11.201730.11.201729.11.2017-4074.68
2017120165173114Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" dne 24.11.01.12.201708.12.201707.12.2017-3700
201712016640355/2017Institut pro místní správ70890293Vyúčtování k zálohové faktuře: ZOZ - 8.1.-4.5.201801.12.201701.12.201701.12.201715060
20171201672017-173První pomoc s.r.o.29362644Kurz první pomoci 24.11.01.12.201714.12.201707.12.2017-5000
201712016817211Agentura IPSUM s.r.o.03630277Vyúčtování zálohové FA č. 4454
školení " Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" - dne 30.11.
04.12.201704.12.201704.12.20175960
20171201691700269Aperta, s.r.o.25436520Podzimní vzdělávací program - přednášky pro vedoucí zaměstnance úřadu
Komunikace II - 22.11.
Time management I - 29.11.
04.12.201730.12.201711.12.2017-45980
201712017017007352VOX27204987školení "Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě", 25.4.201807.12.201718.04.201815.12.2017-3344
2017120171173274Institut Bernarda Bolzana24179507školení "Účinně proti stresu a vyhoření úředníků a pracovníků veřejné správy", 7.12.201711.12.201721.12.201715.12.2017-3700
201712017220170088EDUBASE s.r.o.04979214školení "Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě" dne 21.9.14.12.201720.09.201714.12.20171990
201712017365851/2017Institut pro místní správ70890293školení "Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu", dne 11.12.
daňový doklad k FAZ 2017120127
15.12.201715.12.201715.12.2017990
20171201741991700892Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.61858307školné na akademický rok 2017/18 - zimní semestr,
daňový doklad k FAZ 2017120133
15.12.201715.12.201715.12.201719032
201712017523/2017Mgr. Adéla Holaňová74741055Výuka angličtiny za 11/201718.12.201724.12.201720.12.2017-10500
2017120176055217Fakta s.r.o.25334514Vzdělávací program "Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů", dne 5.-6.10.2017
vyúčtování k FAZ 2017120137
18.12.201718.12.201718.12.20172755
201712017717017330VOX27204987školení "Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě", 25.4.201819.12.201719.12.201719.12.20173344
201712017820171671TAYLLORCOX s.r.o.27902587školení "Prince2@practitioner v17" 18.1.201822.12.201721.12.201729.12.2017-24188
20171201791700287Aperta, s.r.o.25436520školení APERTA
Time management II - 8.12.
Týmová spolupráce I - 15.12.
27.12.201720.01.201829.12.2017-45980
2017120180800104278Institut pro veřejnou správu Praha70890293školení ZOZ, 28.-31.5.2018 a 18.-19.6.201828.12.201731.01.201829.12.2017-10060
2017120181800104279Institut pro veřejnou správu Praha70890293školení ZOZ, 28.-31.5.2018 a 18.-19.6.201828.12.201731.01.201829.12.2017-10060
201712018240982/2018Institut pro veřejnou správu Praha70890293školení ZOZ, 28.-31.5.2018 a 18.-19.6.201804.01.201829.12.201729.12.201710060
201712018340983/2018Institut pro veřejnou správu Praha70890293školení ZOZ, 28.-31.5.2018 a 18.-19.6.201804.01.201829.12.201729.12.201710060
201712018566181/2017Institut pro veřejnou správu Praha70890293ZOZ Ochrana ovzduší 2-5-10., 6-9.11., 15.12. 10.01.201822.12.201722.12.20171100
20171300612017180170GORDIC spol s.r.o.47903783GORDIC spol s.r.o. - Vzdálená správa GINIS Express23.03.201701.04.201730.08.2017-1076.9
201713011020172027VITA software, s.r.o.61060631konzultace s uživateli softwaru VITA dne 7.6.12.06.201730.06.201730.08.2017-7260
20171301231017067831CZC.cz s.r.o.256557012 ks tiskárna OKI B432dn28.06.201717.07.201712.07.2017-12831
20171301242017110395GORDIC spol s.r.o.47903783roční udr. poplatek 20% celk. c. WIN lok. v. lic W1FR28.06.201710.07.201712.07.2017-2359
20171301252017180392GORDIC spol s.r.o.47903783Otevření roku 2017, Přenos dat, Úprava replikačních dávek, Uzávěrka roku 201628.06.201711.07.201710.07.2017-47916
20171301262017180393GORDIC spol s.r.o.47903783Aktualizace DB v rámci IS Ginis, Povýšení DB IS Ginis na verzi 3.7828.06.201711.07.201710.07.2017-86152
20171301272017180391GORDIC spol s.r.o.47903783Asistence systému GINIS za období 1-3/201728.06.201711.07.201710.07.2017-84942
20171301282017180399GORDIC spol s.r.o.47903783Rozšíření IS Ginis Enterprise o modul balancování rozpočtu GINIS-BAR03.07.201714.07.201714.08.2017-125598
2017130129217010959IT Profík s.r.o.26710340Internetové připojení Veletržní za 6/201703.07.201714.07.201718.07.2017-787
201713013010032202ONEsolution s.r.o.27710335vyučtování - Webhosting Buseness (k doméně Jaknaskoly.cz) na období 12 měs.03.07.201703.07.201703.07.20171437
2017130131217010948IT Profík s.r.o.26710340Internetové připojení za 6/201704.07.201714.07.201718.07.2017-31460
2017130132018/2017Táborský Michael45715050Poskytování softwarových služeb - systém PubliX 1.7. - 30.9.201704.07.201724.07.201718.07.2017-25410
20171301332017113AiP Safe  s.r.o.26128012Uživatelská podpora systému SAFE za 6/201704.07.201717.07.201718.07.2017-10285
20171301341702013293Český úřad zeměměřický00025712dálkový přístup do katastru nemovitostí za období 5.6. - 7.7.201710.07.201725.07.201718.07.2017-5950
2017130135fm270128Quick & Quality IT s.r.o.02210088Licence (roční) AZURE10.07.201724.07.201718.07.2017-240790
20171301365136899273Česká pošta, s.p.47114983Komerční a kvalifikované certifikáty 4x10.07.201718.07.201718.07.2017-1711.07
20171301381790866GEPRO spol. s r.o.44851529Aktualizační cyklus systému MISYS-Praha-atual za síť LAN 2012.07.201724.07.201714.08.2017-49527.8
201713013920172514VITA software, s.r.o.61060631Technická podpora a další služby k softwaru VITA za 3Q/201712.07.201725.07.201718.07.2017-19324.91
20171301405170708831INTERNET CZ, a.s26043319Prodloužení domény Jaknaskoly.cz na 1 rok17.07.201723.07.201725.07.2017-151
20171301411017082366CZC.cz s.r.o.25655701OKI obrazový válec pro černý toner 1x24.07.201727.07.201726.07.2017-1689
20171301428500122529Vodafone Czech Republic a.s.25788001Datová karta Huawei 1x25.07.201723.08.201727.07.2017-1477
20171301432017180421GORDIC spol s.r.o.47903783Software – rozšíření modulu Pokladna GINIS o šablony pokladních dokladů27.07.201709.08.201728.07.2017-37752
20171301445235240519Česká pošta, s.p.47114983komerční certifikát 1x