Před zahájením vyučování se v bezprostřední blízkosti škol zvyšuje počet chodců, rosta však i intenzita automobilové dopravy, která v mnohých dětech a rodičích vyvolává starosti a obavy. Z tohoto důvodu se tři základní a tři mateřské školy na Letné – ZŠ Františky Plamínkové, MŠ Kostelní, ZŠ a MŠ Letohradská, FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky – od 4. září 2023 zapojily do projektu Školní ulice, jehož cílem je zajistit klidné a bezpečné bezprostřední okolí školy. 

Co je cílem projektu Školní ulice?

Jde o jednoduché dopravní opatření platné po krátkou dobu ve dnech školní výuky, konkrétně o zákaz vjezdu motorových vozidel přímo před školu od 7 do 8 hodin (respektive do 8.30 tam, kde výuka začíná později). Cílem opatření je zklidnit ulici v době příchodu dětí do školy, minimalizovat rizika dopravních nehod a omezit i zplodiny z výfuků v bezprostřední blízkosti vstupu do školy. Samozřejmě zůstává zachována možnost příjezdu osob se ZTP a dětí se sníženou pohyblivostí.


Jak opatření konkrétně funguje?

FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky

Dopravní opatření Omezen je vjezd od 7.00 do 8.00 z ulice Kamenická do ulice Gerstnerova, dále z Kamenické do ulice U Studánky a také vjezd z ulice Strojnická od křižovatky s ulicí U Studánky.

Objízdná trasa Rovně ulicí Kamenická do ulice U Akademie a do ulice Malířská.

Místo pro parkování / vysazení dětí OC Stromovka, kde lze po dvě hodiny parkovat bezplatně a dojít do školy či školky 180 m ulicí U Studánky.

 

ZŠ a MŠ Letohradská

Dopravní opatření Omezen je vjezd od 7.00 do 8.30 do části ulice Letohradská z ulice Kamenická a do ulice Františka Křížka z ulice Milady Horákové ve směru do ulice Kostelní.

Objízdná trasa Rovně ulicí Kamenická do ulice Milady Horákové a z ní případně do ulice Veverkova ve směru do Kostelní. Vjezd do ulice Františka Křížka z ulice Kostelní omezen není, a je tak zajištěna obslužnost ulice Vinařská.

Místo pro parkování / vysazení dětí V ranních hodinách je volná kapacita v ulici Milady Horákové na oranžové zóně, popřípadě v OC Stromovka, kde lze po dvě hodiny parkovat bezplatně a dojít ke škole či školce ulicí Františka Křížka cca 300 m.

 

MŠ Kostelní a ZŠ Františky Plamínkové

Dopravní opatření Omezen je vjezd od 7.00 do 8.00 do jižní části ulice Františka Křížka od ulice Kostelní ve směru do ulice Skalecká.

Objízdná trasa Rovně ulicí Kostelní ve směru Dukelských hrdinů.

Místo pro parkování / vysazení dětí Parkoviště v ulici Na Ovčinách, odkud lze přes signalizovaný přechod bezpečně pokračovat ulicí Kostelní až před školu bez dalšího překonávání přechodu. V ranních hodinách je volná kapacita v ulici Milady Horákové na oranžové zóně, odtud je možné dojít do školy či školky ulicí Františka Křížka.

 


Proč školní ulice?

Dovážení dětí do školy se občas nazývá trochu hanlivě „mamataxi“, ale je potřeba respektovat, že ne všechny děti mají to štěstí, že po celou školní docházku nezmění bydliště a mají svou školu za rohem, v pohodlné docházkové vzdálenosti. Nicméně je rozdíl, zda rodiče dovezou dítě přímo před vchod, nebo jej vysadí v bezpečné vzdálenosti, kde mohou pohodlně zastavit a odkud buď dítě dojde do školy bezpečně samo, nebo jej doprovodí.

Někdy sami rodiče v obavě o bezpečnost svých dětí zvolí variantu, že je do školy raději dovezou, ačkoli bydlí nedaleko. Vzniká tak začarovaný kruh, který by projekt Školní ulice měl pomoci přerušit. Jeho cílem je vytvořit takové podmínky, aby se rodiče o děti nebáli, aby je povzbudili k samostatnému pohybu po známých cestách a přispěli tak k rozvoji jejich schopnosti bezpečně se zapojit do života ve městě. Navíc několik výzkumů potvrdilo, že děti, které jsou po ránu aktivní, se lépe soustředí a vykazují lepší studijní výsledky.

Před koncem školního roku 2022/2023 proběhla mezi žáky (a rodiči) zmíněných škol indikativní anketa zjištující, jak se děti do školy dopravují, jaké vnímají překážky a rizika a jaká opatření by uvítaly. Výsledky ankety potvrdily předpoklady, že drtivá většina dětí dochází do školy pěšky, za rizikové považuje přechody, na kterých není dostatečně zajištěná možnost rozhlédnout se (což často způsobují nesprávně parkující auta), a zvýšený pohyb aut přímo před vchodem do školy. Omezení vjezdu aut před školy tak určitě nebude jediné opatření, které má pomoci situaci zlepšit. Budeme se nadále věnovat dalšímu zvyšování bezpečnosti na přechodech, zejména pak na hlavních ulicích, kde budeme rozhledové úhly chránit instalací antiparkovacích sloupků.

 

Praha 7 není první městská část, kde jsou školní ulice zavedeny – čerpáme ze zkušeností z podobných projektů v Praze 6 a Praze 20 a na dalších místech v tuzemsku i zahraničí. Veškerá dopravní opatření jsou zajištěna změnou dopravního značení a také přítomností strážníků městské policie, kteří dohlížejí na dodržování pravidel a bezpečnost provozu. 


Chcete se na něco zeptat? Pište na skolniulice@praha7.cz