Na kole po přechodu velmi opatrně
„Navzdory obecně vžité představě pravidla provozu na pozemních komunikacích cyklistům jízdu na kole po přechodu pro chodce výslovně nezakazují. Zároveň cyklistům ani nestanovují povinnost z kola sesednout a přes přechod ho vést,“ uvádí David Horatius, specialista z odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, který nedávno spustil osvětovou kampaň Jezdím jako člověk na zvýšení vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu. Výjimkou jsou situace, kdy je u přechodu umístěna příkazová značka „Cyklisto, sesedni z kola“.

Zákon hledí na cyklistu jedoucího na kole po silnici jako na řidiče, a proto pro něj na přechodu pro chodce platí stejné základní pravidlo jako pro řidiče motorových vozidel: nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce nebo který zjevně chce po přechodu přejít.

Toto pravidlo je platné jak v případě, kdy se cyklista, stejně jako motoristé, blíží k přechodu pro chodce po silnici a chystá se ho přejet a pokračovat v jízdě ve svém jízdním pruhu, tak i v případě, kdy po něm chce společně s chodci překročit pozemní komunikaci.

Pozor na přednost v jízdě
I přesto, že obecně může cyklista přechod pro chodce překonat i bez toho, aby musel sesednout z kola, je nutné si uvědomit jednu důležitou věc: v dané situaci cyklista nemá stejnou přednost jako chodec. „Cyklista jedoucí na kole je z pohledu zákona vnímán jako řidič, rovnoprávný s řidičem motorového vozidla. Jelikož při přejíždění přechodu pro chodce vjíždí do vozovky z místa mimo pozemní komunikaci, musí dát na přechodu bez světelné signalizace přednost v jízdě ostatním řidičům,“ vysvětluje David Horatius.

Jízdu na kole po přechodu bez semaforu lze tedy obecně doporučit pouze pokud je daný úsek komunikace přehledný a pokud se k přechodu neblíží žádné jiné vozidlo. Současně je třeba jet po přechodu velmi opatrně a ohleduplně vůči chodcům. Nejlepší je po přechodu přejíždět pouze v případě, kdy na něm nejsou žádní pěší nebo kdy je přechod dostatečně široký, a cyklista jej tak může překonat s dostatečným odstupem od ostatních osob.

Vést kolo přes přechod může být často výhodnější
V místech, kde je hustý silniční provoz, může být pro cyklisty výhodnější, pokud z kola sesednou a přes přechod jej převedou jako pěší. V té chvíli totiž cyklista přestává být řidičem, a tak pro něj platí stejná pravidla jako pro chodce.

Tento způsob překonávání přechodu pro chodce je zároveň bezpečnější. Cyklista totiž neriskuje, že by se stal viníkem dopravní nehody proto, že by nedal přednost jinému řidiči. Navíc je jeho chování pro motoristy lépe předvídatelné a sníží se tím i riziko případné kolize s chodci.

A jak se chovat na přejezdu pro cyklisty?
Vedle přechodů pro chodce jsou na některých místech vyznačeny i samostatné přejezdy pro cyklisty. Ty jsou vyhrazeny výlučně k pohybu cyklistů, chodci by se v nich tedy neměli pohybovat. Pokud je přejezd ve vozovce vyznačen, cyklista jej musí užít a v žádném případě nesmí jet po přechodu pro chodce.

Přejezd pro cyklisty může jezdec na kole překonat vždy, aniž by musel sesednout z kola. „I v tomto případě je však nutné si uvědomit, že cyklista na kole zůstává řidičem, a na rozdíl od chodců na vedlejším přechodu tak před auty nemá přednost v jízdě,“ doplňuje David Horatius. To samozřejmě neplatí na přejezdech se semaforem, na kterých se cyklista, stejně jako ostatní účastníci provozu, řídí světelnou signalizací.