Praha 7 realizuje rozsáhlý program zaměřený na integraci a pomoc cizincům žijícím na území městské části, financovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR. Kromě veřejných setkání patří mezi hlavní aktivity doučování českého jazyka. Radnice pořádá kurzy pro děti na školách a pro dospělé přímo na úřadě.


Kurzy češtiny pro děti cizinců – léto 2018

 

Kurzy pro dospělé se konají jednou týdně a obvykle se sejde alespoň patnáct účastníků. Vzhledem k tomu, že dospělí často přivykají cizímu jazyku pomaleji než děti, jsou pro ně připraveny také různé semináře či komentované vycházky. Děti se na školách doučují češtinu dvakrát týdně v průběhu celého školního roku. Ročně se jich zapojí téměř dvě stě. Letos bylo doučování rozšířeno i na děti předškolního věku. Druhým rokem jsou o prázdninách také pořádány intenzivní čtrnáctidenní kurzy, které mají děti lépe připravit na zahájení nového školního roku.

Praha 7 rovněž poskytuje zahraničním občanům průběžný informační servis o důležitých událostech či tipy na řešení různých životních situací. Tyto informace jsou na webových stránkách městské části, sociálních sítích či formou letáku zveřejňovány ve čtyřech jazykových variantách – anglicky, rusky, ukrajinsky a vietnamsky. Tyto jazyky byly vybrány s ohledem na nejčastěji zastoupené národnosti na území sedmé městské části. V každém vydání časopisu městské části Hobulet je rovněž stránka věnovaná cizincům v angličtině a vietnamštině.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka - oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Úřední hodiny

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

placeholder

Laskovská Kateřina

vedoucí oddělení
dveře č. 86/11
tel. +420220144249
gsm. +420605070056
LaskovskaK@Praha7.cz