Praha 7 realizuje rozsáhlý program zaměřený na integraci a pomoc cizincům žijícím na území městské části, financovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR. Kromě podpory škol, zájmových činností, informování veřejnosti a další podpory cizincům a cizinkám patří mezi hlavní aktivity doučování českého jazyka. Radnice pořádá kurzy pro děti na školách a pro dospělé. 


AKTUÁLNÍ KURZY

 

Kurzy češtiny pro začátečníky 

Kurzy začínají v září a trvají do června. Výuka je součástí projektu integrace cizinců z Prahy 7 financovaného MV ČR a je pro účastníky zdarma. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e -mailu: TaichT@Praha7.cz


Czech language courses for beginners

Courses start in September and last until June. The teaching is part of the project of integration of foreigners from Prague 7 financed by the Ministry of the Interior of the Czech Republic and is free for participants. Those interested can apply via e-mail: TaichT@Praha7.cz


курси чеської мови для початківців

Курси починаються у вересні і тривають до червня. Навчання є частиною проекту інтеграції іноземців з Праги 7, що фінансується Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки та є безкоштовним для учасників. Бажаючі можуть подати заявку електронною поштою: TaichT@Praha7.cz

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Taich Tomáš

referent
dveře 2.12
tel. +420220144190
gsm. +420603372148
TaichT@Praha7.cz