Městská část Praha 7 Vás zve na společenské setkání s tancem v prostředí letní scény Gauč na Výstavišti. Vchod ze Stromovky u tramvajové smyčky Výstaviště.

K tanci a poslechu hraje Color Club kapelníka Josefa Šráma, a to vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hodin ve dnech:

 

22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8., 9. 9., 16. 9., 23. 9.

 

Vstup zdarma.

 


 

Akce se mohou účastnit pouze osoby bez zdravotních obtíží. Účastníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná protiepidemická nařízení a hygienická doporučení.

Účastníci akce svou účastí čestně prohlašují, že se u nich neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

S sebou je třeba mít jeden těchto dokumentů (v písemné nebo elektronické podobě):    

·         doklad o absolvování RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem (ne starší 7 dnů)

·         doklad o absolvování POC testu na přítomnost antigenu s negativním výsledkem (ne starší 3 dnů)

·         čestné prohlášení o provedení samotestu na přítomnost antigenu s negativním výsledkem (ne starší 3 dnů)

·         doklad o očkování proti onemocnění covid-19, resp.:

o    dvoudávkové schéma – návštěva akce je možná nejdříve 14 dní po ukončení očkování

o    jednodávkové schéma – návštěva akce je možná nejdříve 14 dní po dávce

·         doklad o prodělání onemocnění covid-19, resp. doklad o tom, že od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní

V případě, že máte příznaky respirační infekce (horečka, kašel, rýma) nebo jste byli v blízkém kontaktu s někým, kdo podobné příznaky má, zůstaňte prosím doma.