archivní článek, informace již nemusí být aktuální

K čemu je mi umění, proč to mám platit, co mi to přinese? A proč investovat do uměleckého vzdělávání?“ Tyto a mnoho dalších otázek a odpovědí zazní ve dnech 20. – 22. června 2019 na třídenním sympóziu U-mění, zabývajícím se smyslem umění a vzdělávání v běžných životech lidí. Proběhne ve spolupráci spolku ArteduNárodní galerie Praha v prostorách Veletržního paláce. Představí se na něm vybraní odborníci, zástupci neziskových organizací a pedagogové.

Symposium reflektuje přínos výtvarného umění a vzdělávání pro umělecké, ale především neumělecké obory a jeho společenský přínos. Projekt završí souborná výstava Učebny. V publiku jsou vítáni nejen odborníci na výtvarné umění, ale i pedagogové dalších oborů, rodiče školou povinných dětí a všichni, kteří by rádi slyšeli odpověď na otázku, proč může mít z umění benefit každý.

Během jednotlivých dnů symposia se představí specialisté na vzdělávání, galerijní pedagogové (např. NGP, DOX), organizace zabývající se vzděláváním (např. Eduin), umělci nebo pedagogové působící ve státním i alternativním školství. Do programu jsou zařazeny interaktivní workshopy, díky kterým budou moci návštěvníci poznat specifické přístupy k uměleckému vzdělávání jednotlivých odborníků.

První večer završí vernisáž souborné výstavy čtyřletého projektu Učebny. Na ní budou mimojiné k vidění díla vzniklá v dialogu českých výtvarníků – Jiřího Davida, Michaela Rittsteina, Veroniky Bromové, Patrika Hábla, Kurta Gebauera, Barbory Klímové, Petra Nikla a Vladimíra Kokolii – se studenty českých gymnázií. Výstava, sic element projektu „Proč to mám platit“, ovšem i jako autonomní složka, se vypořádává s pozicí, že „umění nemusí být jenom umění“: kreativní, improvizační procesy lze transformovat do jakékoliv složky vzdělávání a života. Výstava projektu Učeben, výsledek společné práce umělců a studentů gymnázií, zde jako představený ostrůvek, který se neutopil v moři klišé voskovek, podzimních obtisknutých listí, neboť přemýšlet kreativně a jednat přitom kolektivně do klišé většinou a priori nesklouzne. Kurátorkou výstavy je Kristýna Kopřivová. Více na www.artedu.cz/ucebny.

Celý projekt organizuje spolek Artedu, který se snaží umožnit lidem zažít umění na vlastní kůži. „Umění umožňuje interdisciplinární vzdělání, které doplňuje sociální a vizuální gramotnost každého jedince. Někoho osloví od dětství a jiného až v dospělosti, ale umožňuje získat a prohloubit vztah k naší kultuře, zemi či planetě. Proto je důležité vytvářet a podporovat umění, platit za něj a organizovat symposia jako je toto,“ říká spoluorganizátorka Zuzana Dobrovolná a iniciátorka Učeben Sida Tosew z Artedu.

Vstup na symposium je zdarma, návštěvníkům, kteří si své místo chtějí rezervovat nabízíme akreditaci v ceně 80,- Kč, která je opravňuje také k účasti na networkingové snídani, konané ve čtvrtek a pátek předcházet hlavnímu programu.


Sympozium se koná za podpory Hlavního města Prahy a Národní galerie Praha pod záštitou MČ Praha 7.