archivní článek, informace již nemusí být aktuální

První chanukové světlo se rozsvítí na nádraží Bubny ve čtvrtek 10. prosince 2020 v rámci setkání Světlo pro naději. Akce nabídne i minikoncert v podání Pražské jidiš kapely. Kvůli pandemii koronaviru a omezení hromadného setkávání budou organizátoři část setkání přenášet online na facebookovém profilu Památníku ticha

Setkání Světlo pro naději spojené s aktem zapálení první svíce na osmiramenném svícnu se koná ve spolupráci s pražskou židovskou komunitou. „V minulém roce jsme na místě paměti rozsvěcovali světlo díkůvzdání poprvé a tento akt jsme nazvali Světlo pro paměť. Letos žijeme jinou realitu, ve které se zdánlivě ztrácí prostor pro velké příběhy, které se váží k železniční stanici pražských deportací. Domníváme se však, že i v době ohrožení celého světa neviditelným nepřítelem pandemie mohou válečné příběhy působit ozdravně. Proto jsme se rozhodli letošní setkání nazvat Světlo pro naději. Naději, že se jednou zase všichni potkáme,“ říká Pavel Štingl z Památníku ticha. Organizátoři akce považují za důležité, aby duchovní význam chanuky oslovil i v této době pokud možno každého, kdo má vztah ke kulturním tradicím města, jehož identitu odpradávna židé obohacovali. Z akce Světlo pro naději vznikne i minidokument režiséra Miroslava Janka, který bude v následujících dnech k vidění online na webových stránkách Památníku ticha.

Do 18. prosince si mohou zájemci z řad veřejnosti v malých skupinkách prohlédnout vždy v pátek a sobotu výstavu Obrazy a hlasy Bubnů v odjezdové hale a podkrovních prostorách bubenského nádraží a do 31. prosince pak venkovní expozici Vrstvy paměti města – Pomíjivost. „Památník ticha měl letos navzdory pandemii opravdu úspěšnou sezonu na nové objevy. Podařilo se nahlédnout do dosud neznámých tváří terezínského ghetta a identifikovat nové snímky židovského transportu putujícího jen pár minut od nádraží Bubny,“ shrnuje letošní podzimní výstavy Štingl. Prohlídku výstavy Obrazy a hlasy Bubnů si je možné rezervovat na rezervace@bubny.org

Chanuka (hebrejsky zasvěcení nebo dedikace) známá také jako svátek světel je tradiční osmidenní židovská slavnost. Připomíná vítězství Židů nad syrským vojskem, při kterém byl dobyt Jeruzalém a jeho chrám očištěn. Když se mělo vykonat znovuvysvěcení chrámu, ukázalo se, že olej v menoře (svícnu) vystačí pouze na jeden den. Zázrakem však olej neubýval a lampičky svícnu svítily osm dní.


Akci Světlo pro naději organizuje Památník ticha ve spolupráci s Židovskou obcí Praha, Nadačním fondem obětem holocaustu, Federací židovských obcí, Magistrátem hl. m. Prahy a MČ Praha 7. Záštitu nad akcí převzali starosta Prahy 7 Jan Čižinský a pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková.