archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ve spolupráci se Správou služeb hlavního města Prahy (SSHMP) provede test protipovodňových opatření a kontrolní zdvih Štvanické lávky. Cvičení proběhne ve čtvrtek  13. června 2024 od 4.00 do 6.00 hodin ráno. Během zdvihu bude vstup na lávku uzavřen pro pěší i cyklisty. 

Vzhledem k vysokým průtokům Vltavy a povodňovým stavům, které v minulých týdnech zasáhly Prahu, je důležité ověřit funkčnost protipovodňových systémů a jejich schopnost chránit lávku před poškozením a zároveň zajistit ochranu přilehlé části Holešovic pomocí mobilních protipovodňových zábran.

Zdvih lávky zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Skanska, která lávku postavila. Osazení navazujících mobilních protipovodňových zábran má na starosti Správa služeb hlavního města Prahy.

Během zdvihu bude vstup na lávku uzavřen pro pěší i cyklisty. Obchozí a objízdná trasa nebude značena. Na obou stranách lávky budou stát zaměstnanci společnosti Skanska, kteří chodce nasměrují na alternativní trasu přes Hlávkův most/Štvanický ostrov.

 

Zajímavosti o zvedání Štvanické lávky

Štvanická lávka je jedním z mála mostů v České republice, který má zvedací mechanismus. Lávka se tak stala symbolem moderní Prahy a je oblíbeným místem pro turisty i Pražany.

Technické parametry

Zvedací mechanismus: hydraulický
Výška zdvihu: 3,2 metru
Rychlost zdvihu: 3 milimetry za sekundu
Doba zdvihu: cca 17 minut